Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Granulering

Digital Signal Prosessering

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Granulering

 1. 1. Granulering Digital Signal Prosessering hakon.kvidal@nmh.no
 2. 2. Barry Truax: Riverrun • http://www.sfu.ca/~truax/river.html
 3. 3. Granulering • Å dele opp en lyd i (små) biter, grains, som så settes sammen på en ny måte.
 4. 4. Lytteeks: • Original gutt • Granulert gutt • Per Einar Skavhaug: – opprinnelig klipp - kinesisk tradisjonsmusikk – Montasje av 5 bearbeidinger
 5. 5. Grain • Et grain er et kort utsnitt av en lydfil. • I Curtis Roads ”The Computer Music Tutorial” omtales et grain som et utsnitt på ca. 10-30 millisekunder men, et grain kan være mye lengre eller kortere.
 6. 6. Density • Density = tetthet • Et mål på hvor mange grains som spiller samtidig
 7. 7. Density • Density 1: • Density 2: Grain Grain Grain Grain Grain Grain Grain Grain G
 8. 8. Density • Density 3: Grain Grain Grain Grain Grain Grain Grain Grain
 9. 9. Lytteeks: # 1 • Grain 200msek Density 0.4-10 • Lyden går gradvis fra Density 0.4 til 10 • Vi får en lyd som går fra enkeltelementer til en kontinuerlig klang. Er ikke dette en fin teknikk, så vet ikke jeg? • Observer at vi får en følelse av en bevegelse, en accelerando.
 10. 10. Lytteeks: # 2 • Grain 10msek Density 0.02-10
 11. 11. Lytteeks: # 3 • Grain 1000millisekunder Density 1-30
 12. 12. Transformering • Transformasjon = omdanning, , utvikling mot noe annet, hvor noe endres til noe annet • Forandring = variasjon, endring uten overgang til noe annet. • Tradisjonell elektroakustisk musikk har alltid vært opptatt av transformering og forandring av lyd over tid

×