Gögn, gagnsemi og gegnsæi

820 views

Published on

Erindi flutt 21. febrúar 2009 á fundi hjá Hugmyndaráðuneytinu. Erindið fjallar um gögn og hagnýtingu þeirra, aðgengi að gögnum hins opinbera, gegnsæi í viðskiptum og hvernig opnara aðgengi að gögnum hefði getað varað okkur mun fyrr við efnahagshruninu.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Gögn, gagnsemi og gegnsæi

 1. 1. HUGMYNDARÁÐUNEYTIÐ - 21. FEBRÚAR, 2009 Gögn, gagnsemi og gegnsæi Hjálmar Gíslason GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 2. 2. GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 3. 3. Júní 2008 GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 4. 4. Yfirlit GÖGN VERÐA AÐ UPPLÝSINGUM Hver er munurinn og hvað brúar bilið? OPIN GÖGN Opin gögn og opinber gögn. Hver á að safna gögnum, hvernig á að koma þeim á framfæri. ÍSLENSKA EFNAHAGSHRUNIÐ - STÓRSLYSAMYND Myndskreyting með ritum IMF og Jóns Dan og Gylfa Zöega. Hvar er mælaborð Íslands? Hver er að fylgjast með því? GEGNSÆI Traustið er horfið og leiðin til að endurvekja það felst í auknu - jafnvel algeru - gegnsæi. Hvað þýðir það? Erum við tilbúin? GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 5. 5. Gögn eða upplýsingar? GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 6. 6. Gögn hvað? TÖFLUGÖGN OG TÖLULEGAR UPPLÝSINGAR Gögn sem eðlilegt er að sett séu fram á töfluformi “Structured data” - mætti etv. kalla “formföst gögn” AF NÓGU AÐ TAKA Veðurupplýsingar, hagtölur, orðabókarupplýsingar, aflatölur, umferðarupplýsingar, bókaskrár, rannsóknarniðurstöður, hagspár, vísitölur, landupplýsingar, jarðatal, skipaskrá, flugumferð, sjónvarpsdagskrár, íþróttaúrslit, skoðanakannanir, kosningaúrslit, lýsigögn um bækur, kvikmyndir, sjónvarpsþætti, tónlistarmenn, lög, o.s.frv., o.s.frv. GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 7. 7. GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 8. 8. 218 dálkar x 168 línur = 16.624 reitir GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 9. 9. GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 10. 10. GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 11. 11. GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 12. 12. GÖGN = TÖLUR OG TÁKN UPPLÝSINGAR = GÖGN, UNNIN TIL AÐ AUKA SKILNING GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 13. 13. GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 14. 14. Hans Rosling GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 15. 15. Opin gögn GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 16. 16. Opinber gögn SUMAR STOFNANIR HAFA HREINLEGA ÞAÐ MEGINHLUTVERK AÐ SAFNA OG MIÐLA GÖGNUM Hagstofan, Veðurstofan, Landmælingar MJÖG MARGAR SEM HLUTA AF STARFSEMI SINNI: Hafrannsóknastofnun, Vegagerðin, Seðlabankinn FLESTAR AÐRAR SEM AFLEIÐING AF ANNARRI STARFSEMI: 112, Árnastofnun, Almannavarnir, Alþingi, Byggðastofnun, Bændasamtök Íslands, Fasteignamat ríkisins, Ferðamálastofa, Fiskistofa, Fjármálaeftirlitið, Flugmálastjórn, Fornleifavernd ríkisins, Fyrirtækjaskrá, Hagþjónusta landbúnaðarins, Háskóli Íslands, Hæstiréttur Íslands, Héraðsdómstólar, Héraðsskógar, Húsafriðunarnefnd, Íbúðalánasjóður, Íslandspóstur, Landbúnaðarháskóli Íslands, Landbúnaðarstofnun, Landgræðsla ríkisins, Landhelgisgæsla Íslands, Landlæknir, Landspítali Íslands, Landsvirkjun, Lögbirtingablaðið, Lögreglan, Lýðheilsustöð, Matís, Neytendastofa, Norðurlandsskógar, Námsmatsstofnun, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Náttúrufræðistofnun, Ofanflóðasjóður, Orkustofnun, Orkuveita Reykjavíkur, ... GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 17. 17. Staða opinberra gagna OFT Á TÍÐUM ÓAÐGENGILEG Ekki til á stafrænu formi Leyfismál óljós Erfitt að nálgast þau og finna “Ormar á gulli” Gjaldtaka og “sértekjuskylda” OPIN GÖGN - SKILGREINING Tekur á gjaldtöku, tæknilegum hindrunum, nýtingar- og birtingarrétti, rekjanleika og fleiru GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 18. 18. Opinber gögn ALMENNA REGLAN Gögn í eigu opinberra eiga að vera opin, nema aðrir ríkari hagsmunir - t.d. persónuverndarsjónarmið - bendi til annars ÞRJÁR MEGINÁSTÆÐUR: Við höfum þegar keypt vöruna og viljum fá hana afhenta Veitir innsýn og aðhald í starfsemi þessarra stofnanna Stuðlar að nýsköpun og uppgötvunum og er sannanlega þjóðhagslega hagkvæmt GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 19. 19. opingogn.net GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 20. 20. Íslenska efnahagshrunið GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 21. 21. GÖGN, GAGNSEMI OG GEGNSÆI Hjálmar Gíslason / hjalli@datamarket.net
 22. 22. RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net
 23. 23. !quot;#$%&'()*+#',"-.*&'% 3*,quot; 012quot; -./quot; ,++quot; )*+quot; !quot; #$!!!quot; %$!!!quot; &$!!!quot; '$!!!quot; (!$!!!quot; (#$!!!quot; (%$!!!quot; (&$!!!quot; milljarðar dollara, 2007 Heimild: CIA World Factbook RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net
 24. 24. !quot; #quot; $!quot; $#quot; %!quot; %#quot; &!quot; !'($)*)quot; !$($))!quot; !'($))!quot; !$($))$quot; !'($))$quot; !$($))%quot; !'($))%quot; !$($))" !'($))" !$($))+quot; !'($))+quot; Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net !$($))#quot; !'($))#quot; !$($)),quot; !'($)),quot; !$($))'quot; !'($))'quot; RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS !$($))*quot; !'($))*quot; !$($)))quot; !'($)))quot; !$(%!!!quot; !quot;#$%&'('#)*+(,-./'# !'(%!!!quot; !$(%!!$quot; !'(%!!$quot; !$(%!!%quot; !'(%!!%quot; !$(%!!" !'(%!!" !$(%!!+quot; !'(%!!+quot; !$(%!!#quot; !'(%!!#quot; !$(%!!,quot; !'(%!!,quot; !$(%!!'quot; !'(%!!'quot; !$(%!!*quot; !'(%!!*quot; !$(%!!)quot; Heimildir: Hagstofa Íslands, mbl.is 12 mánaða breyting %
 25. 25. !quot; #quot; $!quot; $#quot; %!quot; %#quot; &!quot; !'($)*)quot; !$($))!quot; !'($))!quot; !$($))$quot; !'($))$quot; !$($))%quot; !'($))%quot; !$($))" !'($))" !$($))+quot; !'($))+quot; Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net !$($))#quot; !'($))#quot; !$($)),quot; !'($)),quot; !$($))'quot; !'($))'quot; RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS !$($))*quot; !'($))*quot; !$($)))quot; !'($)))quot; !$(%!!!quot; !quot;#$%&'('#)*+(,-./'# !'(%!!!quot; !$(%!!$quot; !'(%!!$quot; !$(%!!%quot; !'(%!!%quot; New monetary policy !$(%!!" !'(%!!" !$(%!!+quot; !'(%!!+quot; !$(%!!#quot; !'(%!!#quot; !$(%!!,quot; !'(%!!,quot; !$(%!!'quot; !'(%!!'quot; !$(%!!*quot; !'(%!!*quot; !$(%!!)quot; Heimildir: Hagstofa Íslands, mbl.is 12 mánaða breyting %
 26. 26. !quot; #quot; $!quot; $#quot; %!quot; %#quot; &!quot; !&'%!!$quot; !('%!!$quot; !)'%!!$quot; $%'%!!$quot; !&'%!!%quot; !('%!!%quot; !)'%!!%quot; $%'%!!%quot; !&'%!!" Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net !('%!!" !)'%!!" $%'%!!" !&'%!!*quot; !('%!!*quot; RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS !)'%!!*quot; $%'%!!*quot; !&'%!!#quot; !('%!!#quot; !quot;#$%&'('#)*+(,-./'# !)'%!!#quot; $%'%!!#quot; !&'%!!(quot; !('%!!(quot; !)'%!!(quot; $%'%!!(quot; !&'%!!+quot; !('%!!+quot; !)'%!!+quot; $%'%!!+quot; !&'%!!,quot; !('%!!,quot; !)'%!!,quot; $%'%!!,quot; Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands 12 mánaða breyting %
 27. 27. !quot; #quot; $!quot; $#quot; %!quot; %#quot; &!quot; !&'%!!$quot; !('%!!$quot; !)'%!!$quot; $%'%!!$quot; !&'%!!%quot; !('%!!%quot; !)'%!!%quot; $%'%!!%quot; !&'%!!" Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net !('%!!" !)'%!!" $%'%!!" !&'%!!*quot; !('%!!*quot; RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS !)'%!!*quot; $%'%!!*quot; !&'%!!#quot; !('%!!#quot; !quot;#$%&'('#)*+(,-./'# !)'%!!#quot; $%'%!!#quot; !&'%!!(quot; !('%!!(quot; !)'%!!(quot; $%'%!!(quot; !&'%!!+quot; !('%!!+quot; !)'%!!+quot; $%'%!!+quot; !&'%!!,quot; !('%!!,quot; !)'%!!,quot; $%'%!!,quot; Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands 12 mánaða breyting %
 28. 28. !quot; #quot; $!quot; $#quot; %!quot; %#quot; &!quot; !&'%!!$quot; !('%!!$quot; !)'%!!$quot; $%'%!!$quot; !&'%!!%quot; !('%!!%quot; !)'%!!%quot; $%'%!!%quot; !&'%!!" Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net !('%!!" !)'%!!" $%'%!!" !quot;#$%&'('#)*+(,-./'# !&'%!!*quot; !('%!!*quot; RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS !)'%!!*quot; $%'%!!*quot; !&'%!!#quot; !('%!!#quot; 0*+(,-./1$'+2$3(# !)'%!!#quot; $%'%!!#quot; !&'%!!(quot; 4%/$'+2# !('%!!(quot; !)'%!!(quot; $%'%!!(quot; 5%$'+2# !&'%!!+quot; !('%!!+quot; !)'%!!+quot; $%'%!!+quot; !&'%!!,quot; !('%!!,quot; !)'%!!,quot; $%'%!!,quot; Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands 12 mánaða breyting %
 29. 29. !quot; #quot; $!quot; $#quot; %!quot; %#quot; &!quot; !&'%!!$quot; !('%!!$quot; !)'%!!$quot; $%'%!!$quot; !&'%!!%quot; !('%!!%quot; !)'%!!%quot; $%'%!!%quot; !&'%!!" Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net !('%!!" !quot;#$%&'('#)*+(,-./'# !)'%!!" $%'%!!" !&'%!!*quot; !('%!!*quot; RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS !)'%!!*quot; $%'%!!*quot; 0*+(,-./1$'+2$3(# !&'%!!#quot; !('%!!#quot; !)'%!!#quot; 4%/$'+2# $%'%!!#quot; !&'%!!(quot; !('%!!(quot; 5%$'+2# !)'%!!(quot; $%'%!!(quot; !&'%!!+quot; !('%!!+quot; 678+3)*9:+# !)'%!!+quot; $%'%!!+quot; !&'%!!,quot; !('%!!,quot; !)'%!!,quot; $%'%!!,quot; Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands 12 mánaða breyting %, Stýrivextir %
 30. 30. !quot;#$ !%#$ !&#$ !'#$ !(#$ #$ (#$ '#$ &#$ %#$ #&!'##($ #)!'##($ #*!'##($ ('!'##($ #&!'##'$ #)!'##'$ #*!'##'$ ('!'##'$ #&!'##&$ Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net #)!'##&$ #*!'##&$ ('!'##&$ #&!'##%$ #)!'##%$ RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS !quot;#$%&'()* #*!'##%$ ('!'##%$ #&!'##quot;$ #)!'##quot;$ #*!'##quot;$ ('!'##quot;$ !quot;#$%&'()*+*,-''.#./* #&!'##)$ #)!'##)$ #*!'##)$ ('!'##)$ #&!'##+$ #)!'##+$ #*!'##+$ ('!'##+$ #&!'##,$ #)!'##,$ #*!'##,$ ('!'##,$ Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands 12 mánaða breyting %
 31. 31. !quot;# $quot;quot;# $!quot;# %quot;quot;# %!quot;# "quot;# quot;&'%quot;quot;$# quot;('%quot;quot;$# quot;)'%quot;quot;$# $%'%quot;quot;$# quot;&'%quot;quot;%# quot;('%quot;quot;%# quot;)'%quot;quot;%# $%'%quot;quot;%# quot;&'%quot;quot;&# Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net quot;('%quot;quot;&# quot;)'%quot;quot;&# $%'%quot;quot;&# quot;&'%quot;quot;*# quot;('%quot;quot;*# RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS quot;)'%quot;quot;*# $%'%quot;quot;*# quot;&'%quot;quot;!# !quot;#$%&'(&%)*+*, quot;('%quot;quot;!# quot;)'%quot;quot;!# $%'%quot;quot;!# quot;&'%quot;quot;(# quot;('%quot;quot;(# quot;)'%quot;quot;(# $%'%quot;quot;(# quot;&'%quot;quot;+# quot;('%quot;quot;+# quot;)'%quot;quot;+# $%'%quot;quot;+# quot;&'%quot;quot;,# quot;('%quot;quot;,# quot;)'%quot;quot;,# $%'%quot;quot;,# Heimildir: Seðlabanki Íslands, mbl.is, Landsvirkjun
 32. 32. !quot;# $quot;quot;# $!quot;# %quot;quot;# %!quot;# "quot;# quot;&'%quot;quot;$# quot;('%quot;quot;$# quot;)'%quot;quot;$# $%'%quot;quot;$# quot;&'%quot;quot;%# quot;('%quot;quot;%# quot;)'%quot;quot;%# $%'%quot;quot;%# quot;&'%quot;quot;&# Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net quot;('%quot;quot;&# quot;)'%quot;quot;&# $%'%quot;quot;&# Agreements on smelter project quot;&'%quot;quot;*# quot;('%quot;quot;*# RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS quot;)'%quot;quot;*# $%'%quot;quot;*# quot;&'%quot;quot;!# !quot;#$%&'(&%)*+*, quot;('%quot;quot;!# quot;)'%quot;quot;!# $%'%quot;quot;!# quot;&'%quot;quot;(# quot;('%quot;quot;(# quot;)'%quot;quot;(# $%'%quot;quot;(# quot;&'%quot;quot;+# quot;('%quot;quot;+# quot;)'%quot;quot;+# $%'%quot;quot;+# quot;&'%quot;quot;,# quot;('%quot;quot;,# quot;)'%quot;quot;,# $%'%quot;quot;,# Heimildir: Seðlabanki Íslands, mbl.is, Landsvirkjun
 33. 33. !quot;# $quot;quot;# $!quot;# %quot;quot;# %!quot;# "quot;# quot;&'%quot;quot;$# quot;('%quot;quot;$# quot;)'%quot;quot;$# $%'%quot;quot;$# quot;&'%quot;quot;%# quot;('%quot;quot;%# quot;)'%quot;quot;%# $%'%quot;quot;%# quot;&'%quot;quot;&# Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net quot;('%quot;quot;&# quot;)'%quot;quot;&# $%'%quot;quot;&# Agreements on smelter project quot;&'%quot;quot;*# quot;('%quot;quot;*# RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS quot;)'%quot;quot;*# $%'%quot;quot;*# quot;&'%quot;quot;!# !quot;#$%&'(&%)*+*, quot;('%quot;quot;!# quot;)'%quot;quot;!# $%'%quot;quot;!# quot;&'%quot;quot;(# quot;('%quot;quot;(# quot;)'%quot;quot;(# $%'%quot;quot;(# quot;&'%quot;quot;+# quot;('%quot;quot;+# quot;)'%quot;quot;+# $%'%quot;quot;+# quot;&'%quot;quot;,# quot;('%quot;quot;,# quot;)'%quot;quot;,# $%'%quot;quot;,# Heimildir: Seðlabanki Íslands, mbl.is, Landsvirkjun
 34. 34. !quot;#$%&'()*+#',"-.*&'% /0&12(-($1#% ($%!!$!!!quot; ($#!!$!!!quot; ($!!!$!!!quot; '!!$!!!quot; &!!$!!!quot; %!!$!!!quot; #!!$!!!quot; !quot; #!!(quot; #!!#quot; #!!)quot; #!!%quot; #!!*quot; #!!" #!!+quot; #!!'quot; milljónir ISK Heimild: Hagstofa Íslands RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net
 35. 35. !quot;# $quot;quot;# $!quot;# %quot;quot;# %!quot;# "quot;# quot;&'%quot;quot;$# quot;('%quot;quot;$# quot;)'%quot;quot;$# $%'%quot;quot;$# quot;&'%quot;quot;%# quot;('%quot;quot;%# quot;)'%quot;quot;%# $%'%quot;quot;%# quot;&'%quot;quot;&# Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net quot;('%quot;quot;&# quot;)'%quot;quot;&# $%'%quot;quot;&# Agreements on smelter project quot;&'%quot;quot;*# quot;('%quot;quot;*# RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS quot;)'%quot;quot;*# $%'%quot;quot;*# quot;&'%quot;quot;!# !quot;#$%&'(&%)*+*, quot;('%quot;quot;!# quot;)'%quot;quot;!# $%'%quot;quot;!# quot;&'%quot;quot;(# quot;('%quot;quot;(# quot;)'%quot;quot;(# $%'%quot;quot;(# quot;&'%quot;quot;+# quot;('%quot;quot;+# quot;)'%quot;quot;+# $%'%quot;quot;+# quot;&'%quot;quot;,# quot;('%quot;quot;,# quot;)'%quot;quot;,# $%'%quot;quot;,# Heimildir: Seðlabanki Íslands, mbl.is
 36. 36. !quot;# $quot;quot;# $!quot;# %quot;quot;# %!quot;# "quot;# quot;&'%quot;quot;$# quot;('%quot;quot;$# quot;)'%quot;quot;$# $%'%quot;quot;$# quot;&'%quot;quot;%# quot;('%quot;quot;%# quot;)'%quot;quot;%# $%'%quot;quot;%# quot;&'%quot;quot;&# Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net quot;('%quot;quot;&# quot;)'%quot;quot;&# $%'%quot;quot;&# Agreements on smelter project quot;&'%quot;quot;*# quot;('%quot;quot;*# RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS quot;)'%quot;quot;*# $%'%quot;quot;*# quot;&'%quot;quot;!# !quot;#$%&'(&%)*+*, quot;('%quot;quot;!# quot;)'%quot;quot;!# Áætlaður verktími $%'%quot;quot;!# quot;&'%quot;quot;(# quot;('%quot;quot;(# quot;)'%quot;quot;(# $%'%quot;quot;(# quot;&'%quot;quot;+# quot;('%quot;quot;+# quot;)'%quot;quot;+# $%'%quot;quot;+# quot;&'%quot;quot;,# quot;('%quot;quot;,# quot;)'%quot;quot;,# $%'%quot;quot;,# Heimildir: Seðlabanki Íslands, mbl.is
 37. 37. !quot; #quot; $!quot; $#quot; %!quot; %#quot; &!quot; !&'%!!$quot; !('%!!$quot; !)'%!!$quot; $%'%!!$quot; !&'%!!%quot; !('%!!%quot; !)'%!!%quot; $%'%!!%quot; !&'%!!" Hjalmar Gislason / hg@datamarket.net !('%!!" !quot;#$%&'('#)*+(,-./'# !)'%!!" $%'%!!" !&'%!!*quot; !('%!!*quot; RIS OG FALL ÍSLENSKA HAGKERFISINS !)'%!!*quot; $%'%!!*quot; 0*+(,-./1$'+2$3(# !&'%!!#quot; !('%!!#quot; !)'%!!#quot; 4%/$'+2# $%'%!!#quot; !&'%!!(quot; !('%!!(quot; 5%$'+2# !)'%!!(quot; $%'%!!(quot; !&'%!!+quot; !('%!!+quot; 678+3)*9:+# !)'%!!+quot; $%'%!!+quot; !&'%!!,quot; !('%!!,quot; !)'%!!,quot; $%'%!!,quot; Heimildir: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands 12 mánaða breyting %, Stýrivextir %

×