Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ehunekoak nola idatzi

1,139 views

Published on

Ehunekoak nola idatzi

Published in: Education
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ehunekoak nola idatzi

 1. 1. EHUNEKOAK NOLA IDATZI     EHUNEKOAKNOLAIDATZI
 2. 2. Sinboloak letra edo ikur ez alfabetikoak dira, eta, batez ere, testu zientifiko- teknikoetan erabiltzen diren terminoak aurkezteko balio dute. Gehienetan, sinboloak nazioarteko instituzioek araututa egoten dira, eta derrigorrean erabili behar dira sortu ziren esparru zehatzetan; testu orokorretan, ordea, malgutasunez jokatu dezakegu. Aurkezpen honetan, ehunekoak nola idatzi azalduko dugu, zalantza iturri izaten baita sarri. NOLA JOKATU? NAZIOARTEKOINSTITUZIOEKARAUTUTA 2
 3. 3. EHUNEKOAK DIGITUZ IDAZTEN DITUGU DIGITUZ 3
 4. 4.      ZURIUNEZATIEZINA 4 Zuriune bat utziko dugu % ikurraren eta zenbakiaren artean: % 5 * %5 Zuriunea handiegia izan ez dadin, eta ikurra eta zenbakia beti elkarrekin ager daitezen (lerroz aldatzean ere bai), “zuriune zatiezina” txerta dezakegu:
 5. 5. Oro har, mugagabean deklinatzen dira, inoiz ez pluralean. Mugatu singularra erabiliko da salbuespen kasuetan: aurretik aipatutako kopuruaren osagarri denean. Aurreko adibidean ikusten dugunez, deklinabide marka digituz emandako zenbakiari erantsi behar diogu, marratxorik eta hutsarterik gabe.   LERROBEREAN   /  DEKLINABIDEMARKA 5 Herritarren % 80k uste dute kiroldegi berria egin beharko litzatekeela. Gainerako % 20ak, berriz, uste du berriztatzea nahikoa dela. % 80k  % 20ak Ehunekoak osatzen dituzten elementuak (letrak zein zenbakiak) lerro berean agertzea gomendatzen da.  *Herritar gehienek uste dute errepidea berritu beharko litzatekeela, baina soilik herritarren % 20 dago tunela egitearen alde.  (*Ikasleen % / 20 - ikasleen % 20)  *Herritar gehienek uste dute errepidea berritu beharko litzatekeela, baina herritarren ehuneko hogei soilik dago tunela egitearen alde. (*ehuneko / hogei - ehuneko hogei)
 6. 6. Pluraleanzeinsingularreankomunztatutaikusdezakegu. Erreferenteapluraladenean,pluraleankomunztatzeaerabakizutenIZOn2015ean,etairitzi berekoadaAsierLarrinagaLarrazabal(EITB)albistegietandatuakematerakoannolajokatu behardenazaltzenduenean(Ikasbil-HABE).Mendebaldekohiztunentzatnaturalagoadela dio,etaerabilerazabalagoadauka. KOMUNZTADURA         PLURALEANALASINGULARREAN? 6 Langileen % 20k aukeratu dute ordutegi jarraitua. % 60k greba egin dute, eta gainerakoak lanera joan dira.
 7. 7. PLURALEANALASINGULARREAN? 7 Aldiz, Ortotipografia liburuaren arabera ―Ikasmaterialen Aholku Batzordeak argitaratua eta Euskaltzaindiaren oniritzia duena―, ehunekoek singularrean egiten dute aditzaren komunztadura. Eta testuinguru berezietarako uzten du pluralean komunztatzea. Hona hemen ematen dituen adibideak: Ikasleen % 78k garaiz egin ditu lanak. Bezeroen % 57,32 pozik dago. Sagarren % 31 kanpotik ekartzen dute. Gaixoen % 7ri gertatu zaio. Testuinguru berezietako adibideak, honako hauek: Zuetariko % 87k ondo gainditu du/duzue azterketa. Zein bere hizkuntzan mintzatu zen/ziren hizlarien % 20.
 8. 8. EHUNEKOEN LEKUAN   BESTEBIDEBATZUK 8 Zenbait kasutan, ehunekoetan eman beharrean, proportzioak emateko modu argiagoak ere erabil daitezke: Emakumeen % 50 bat datoz hartutako erabakiarekin. Emakumeen erdiak bat datoz hartutako erabakiarekin. Bi emakumetik bat ados dago hartutako erabakiarekin.
 9. 9. BESTELAKO ZALANTZA BATZUK ERE IZAN OHI DITUGU. EHUNEKOAK IDAZTEN DITUGUNEAN...        BESTELAKOZALANTZAK 9
 10. 10. Nola idatzi ehuneko negatiboak? Minus zeinua (–) eta % unitate-sinboloa elkarren alboan idatzi behar dira, hutsarterik gabe. % 3 hazi da eta % 3 igo da ala % 3an hazi da eta % 3an igo da? Euskaraz, gauza bat zenbat hazi den galdetzen dugu; ez zenbatean hazi den. Beraz: Ehunekoa dagokion hitzaren ondoren idatzi behar da % sinboloa.   BESTELAKOZALANTZAK 1 0 –% 3 [minus ehuneko hiru]; beraz, ezin dugu honela erabili: % –3 Botoen % 24 bereganatu du alderdi horrek. * % 24 boto bereganatu du alderdi horrek. Langabezia-tasa % 3 hazi da. *Langabezia-tasa % 3an hazi da. Prezioak % 1,6 igo dira. * Prezioak % 1,6an igo dira.
 11. 11. Digitu, sinbolo eta hitzen konbinazioei buruz, Euskaltzaindiak ez du araurik eman, baina gaztelaniarako Real Academia Españolak (RAE) ematen duen aholkuari jarraiki, honako hau proposatzen dugu: “Ehuneko” esapidea hitzez zein zifraz lagunduta ager daiteke: Alabaina, % sinboloa zenbakiekin soilik erabiliko dugu: Gomendagarriena zera da: ehunekoak osorik letraz idaztea (ehuneko hogeik) edo ikurrez lagundutako digituekin (% 20k), nahasketarik egin gabe.         BESTELAKOZALANTZAK  1 1         Ehuneko 20 // Ehuneko hogei Inkesta erantzun dutenen % 20k … * Inkesta erantzun dutenen % hogeik …
 12. 12. % sinboloa ehuneko irakurtzen da; ez ehunetik, ezta ehunetarik ere. Digituz ematen ditugunean, ez da zuzena "ehunetarik" eta "ehunetik" irakurtzea, baina zuzenak lirateke letraz letra idatziz gero. Honela:      BESTELAKOZALANTZAK 1 2 Prezioak % 1,6 igo dira. [Prezioak ehuneko bat koma sei igo dira./ *Prezioak ehunetik bat koma sei igo dira./ *Prezioak ehunetarik bat koma sei igo dira.] Ehunetik hogeita lau boto bereganatu ditu alderdi horrek. Ehunetarik hogeita lau boto bereganatu ditu alderdi horrek.
 13. 13. INFORMAZIO ITURRIAK Ortotipografia, Ikasmaterialen Aholku Batzordea Itzulpen- eta berrikusketa-irizpideak, (IZO , 2016) Ehunekoak nola erabili, Asier Larrinaga (Ikasbil-HABE)       INFORMAZIOITURRIAK

×