Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs)

49,455 views

Published on

Published in: Education
9 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
49,455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
1,605
Comments
9
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pentaksiran berasaskan sekolah (pbs)

 1. 1. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1
 2. 2. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)• Sebahagian daripada proses Pengajaran dan Pembelajaran yang dijalankan secara berterusan.• Hasil daripada penilaian digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid serta memperbaiki pengajaran guru.
 3. 3. MATLAMAT• Memastikan pengurusan dan pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah dilaksanakan dengan sempurna dan mengikut prosedur yang ditetapkan.
 4. 4. OBJEKTIF• Memastikan semua sekolah di daerah Kulaijaya melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).• Memastikan pengurusan dan pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah didokumenkan.• Memastikan dokumen dan bahan/buku panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ditadbir secara sistematik.• Memastikan arahan dan prosedur keselamatan mengenai Pentaksiran Berasakan Sekolah dipatuhi.• Mengenalpasti masalah dan membantu menyelesaikannya.• Memberi syor/cadangan untuk penambahbaikan dalam urusan dan pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah.
 5. 5. PENGURUSAN DAN PENGENDALIANJawatankuasa Pengurusan PBS Peringkat SekolahPengerusi : PengetuaNaib Pengerusi : Guru Penolong Kanan (Akademik)Setiausaha : Setiausaha PeperiksaanAhli Jawatankuasa : Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Bidang Bahasa Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Sains Dan Matematik Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan) Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan) 5
 6. 6. MATAPELAJARAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( SEKOLAH RENDAH ) MATA INSTRUMEN TAHUN PELAJARAN PLBSBAHASA - BAHASA MELAYU TAHUN 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 (PLBS) - BAHASA INGGERIS (SBOA) TAHUN 1, 2, 3, 4,AGAMA ISLAM PAFA 5 dan 6 PeKA SAINS TAHUN 4, 5 dan 6SAINS
 7. 7. MATAPELAJARANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD TAHUN 1 2011 MATA PELAJARAN INSTRUMEN TAHUNBAHASA MALAYSIA KERJA KURSUS TAHUN 1BAHASA INGGERIS TAHUN 1 KERJA KURSUSMATEMATIK TAHUN 1 KERJA KURSUS KERJA KURSUS TAHUN 1SAINS KERJA KURSUS TAHUN 1PAJK
 8. 8. PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Tugas dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan PBS Peringkat Sekolah 8
 9. 9. PENGURUSAN DAN PENGENDALIANSebelum Pentaksiran• Menerima surat pekeliling PBS daripada JPN• Menerima dokumen PBS daripada JPN• Pengetua menubuhkan Jawatankuasa PBS• Pengetua melantik pentaksir bagi setiap mata pelajaran• Menghantar senarai Jawatankuasa PBS dan pentaksir kepada JPN• Memperbanyakkan dokumen PBS untuk kegunaan pentaksir• Menyediakan jadual pelaksanaan PBS dan menghantar salinan kepada JPN dan Pentaksir Kawasan 9
 10. 10. PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN• Pihak sekolah hendaklah menyediakan kemudahan tempat seperti makmal dan bengkel untuk menjalankan PBS. Peralatan dan bahan hendaklah mencukupi bagi membolehkan murid melaksanakan PBS bagi tujuan pentaksiran dan pembelajaran. 10
 11. 11. PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN• Pihak sekolah mestilah menamakan guru mata pelajaran sebagai pentaksir untuk melaksanakan PBS. Pentaksir berperanan menjalankan PBS serta merekod dan menyimpan skor dalam Borang Skor Individu. Pentaksir juga menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan pentaksiran, menghantar skor ke Lembaga Peperiksaan berdasarkan kaedah yang telah ditetapkan dan mengeluarkan sijil di peringkat sekolah.• Memberi taklimat pelaksanaan PBS kepada murid• Memastikan setiap murid memiliki fail PBS 11
 12. 12. PENGURUSAN DAN PENGENDALIANSemasa Pentaksiran• Pentaksiran dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran• Penyelarasan skor di peringkat sekolah• Pemantau dalaman membuat pemantauan• Pentaksir merekod skor dalam Borang Skor Individu 12
 13. 13. PENGURUSAN DAN PENGENDALIANSemasa Pentaksiran• Pentaksir menyimpan eviden pentaksiran dalam fail individu• Pentaksir memaklumkan skor kepada murid yang ditaksir dan murid menandatangani Borang Skor Individu bagi setiap taksiran• Pentaksir memindahkan skor dari Borang Skor Individu ke Borang Gred Induk 13
 14. 14. PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN Selepas Pentaksiran • Borang Skor Individu disemak dan disahkan oleh Pengetua dan disimpan di sekolah • Borang Gred Induk disemak dan disahkan oleh Pengetua. Satu salinan dihantar kepada JPN melalui KPKw 14
 15. 15. PENGURUSAN DAN PENGENDALIANSelepas Pentaksiran• Setiausaha Peperiksaan bertanggungjawab memastikan pentaksir sekolah memasukkan GRED calon dalam aplikasi yang ditetapkan oleh LPM• Setiausaha Peperiksaan menyerahkan salinan cetakan Borang Gred Induk calon untuk disahkan oleh Pengetua• Mengeluarkan sijil PBS kepada calon. 15
 16. 16. PENYELARASAN 16
 17. 17. PENYELARASANKonsep• Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman peraturan penskoran, penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor. 17
 18. 18. PENYELARASANObjektif• Memastikan penyelarasan dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah mengikut prosedur yang ditetapkan. 18
 19. 19. PENYELARASANProsedur • Melantik Penyelaras • Penyelaras diberi taklimat penyelarasan • Melaksanakan penyelarasan • Memilih sampel skor secara rawak mengikut aras pencapaian calon • Membandingkan skor penyelaras dengan skor pentaksir 19
 20. 20. PENYELARASANProsedur • Memberikan skor baru • Pengetua mengesahkan skor yang telah diselaraskan • Memasukkan skor ke dalam aplikasi yang disediakan oleh LPM • Menyerahkan disket dan cetakan skor kepada PPD / PPG • JPN menyerahkan disket dan cetakan skor ke LPM 20
 21. 21. PENYELARASANPenyelaras Penyelaras adalah pegawai yang dilantik dan diberi tauliah untuk melaksanakan penyelarasan PBS. Penyelaras terdiri daripada 2 kategori iaitu: 1. Penyelaras Luaran 2. Penyelaras Dalaman 21
 22. 22. PENYELARASAN1. Penyelaras Luaran• Pegawai LPM (mata pelajaran berkaitan)• Pentaksir Kebangsaan• Pentaksir Negeri• Pentaksir Kawasan 22
 23. 23. PENYELARASAN2. Penyelaras Dalaman• Ketua Bidang (mata pelajaran berkaitan)• Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan)• Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan)• Ketua Pentaksir Sekolah (mata pelajaran berkaitan)• Guru yang dilantik oleh Pengetua melalui Jawatan Kuasa Kes Khas 23
 24. 24. PENYELARASANInstrumen Penyelarasan• Instrumen Penyelarasan yang digunakan terdapat di dalam setiap Buku Format Pentaksiran yang dikeluarkan oleh LPM 24
 25. 25. PEMANTAUAN 25
 26. 26. PEMANTAUANKonsep• Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan 26
 27. 27. PEMANTAUANObjektif• Memastikan pemantauan dilaksanakan dengan adil, sahih dan amanah mengikut prosedur yang ditetapkan• Mengelakkan penyelewengan dalam PBS 27
 28. 28. PEMANTAUANProsedur • Pemantau akan diberi taklimat penataran berkaitan PBS • Memantau pelaksanaan PBS di sekolah sekurang- kurangnya sekali setahun • Bilangan sekolah yang dipantau oleh seseorang pemantau akan ditetapkan oleh JPN / PPD • Pemantau menggunakan Borang Pemantauan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah • Pemantau menyediakan laporan kepada JPN / PPD 28
 29. 29. PEMANTAUANPemantau• Pegawai Pemantau ialah pegawai yang dilantik dan diberi tauliah untuk melihat dan memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh LPM• Pemantau terdiri daripada: 1. Pegawai Pemantau Luaran 2. Pegawai Pemantau Dalaman 29
 30. 30. PEMANTAUANPegawai Pemantau Luaran• Pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia• Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri• Pegawai PPD• Jemaah Nazir Sekolah• Pegawai daripada Bahagian-Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia• Pegawai yang dilantik dan diberi tauliah oleh LPM 30
 31. 31. PEMANTAUANPegawai Pemantau Dalaman• Pengetua• Guru Penolong Kanan (Akademik)• Ketua Bidang (mata pelajaran berkaitan)• Guru Cemerlang (mata pelajaran berkaitan)• Ketua Panitia (mata pelajaran berkaitan)• Ketua Pentaksir Sekolah mata pelajaran berkaitan• Guru yang dilantik oleh Pengetua 31
 32. 32. PEMANTAUANTanggungjawab Pemantau :1. Sebelum Pemantauan• Menerima surat pelantikan pemantauan daripada JPN• Menerima taklimat tugas pemantauan• Merancang jadual pemantauan• Menghubungi pihak sekolah• Menyediakan dokumen-dokumen pemantauan 32
 33. 33. PEMANTAUAN2. Semasa Pemantauan• Berjumpa dengan Pengetua / pentadbir sekolah untuk mendapat maklumat awal tentang PBS di sekolah berkenaan• Bertemu dengan pentaksir sekolah• Menyemak dokumen / evidens yang berkaitan• Membincangkan dapatan dengan pihak sekolah 33
 34. 34. PEMANTAUAN3. Selepas Pemantauan• Menyediakan laporan dapatan pemantauan• Menghantar laporan dapatan pemantauan dan instrumen pemantauan yang lengkap kepada urusetia / ahli jawatankuasa PBS JPN• Menghantar satu salinan laporan dapatan pemantauan ke sekolah 34
 35. 35. PEMANTAUANInstrumen Pemantauan• Instrumen Pemantauan adalah dokumen yang disediakan oleh LPM untuk memantau pelaksanaan PBS di sekolah. 35
 36. 36. PROSEDURKESELAMATAN 36
 37. 37. PROSEDUR KESELAMATAN• Skor yang diberi berdasarkan evidens calon menunjukkan calon telah ditaksir mengikut ketetapan dalam dokumen pentaksiran PBS.• Skor dan evidens perlu diuruskan mengikut prosedur keselamatan yang telah ditetapkan 37
 38. 38. PROSEDUR KESELAMATANProses Pengurusan Skor• JPN menerima aplikasi kemasukan skor PBS daripada LPM dan mengedarkan ke sekolah melalui PPD• Pengetua bertanggungjawab memastikan skor dihantar ke PPD akur dengan prosedur penghantaran yang ditetapkan (bagi mata pelajaran tertentu)• PPD memastikan skor diterima daripada sekolah dan dihantar ke JPN akur dengan prosedur penskoran dan jadual penghantaran yang ditetapkan 38
 39. 39. PROSEDUR KESELAMATANProses Pengurusan Skor• JPN memastikan skor diterima dari PPD dan dihantar ke LPM akur dengan prosedur penskoran dan jadual penghantaran yang ditetapkan• Pengetua bertanggungjawab memastikan skor calon disimpan di tempat yang selamat dan mematuhi prosedur keselamatan 39
 40. 40. PROSEDUR KESELAMATANPengurusan Evidens• Pengetua bertanggungjawab memastikan evidens calon disimpan seperti ketetapan yang terdapat dalam Dokumen Pentaksiran PBS mata pelajaran yang berkaitan• Evidens produk calon yang berpindah hendaklah disimpan di sekolah asal jika telah selesai sepenuhnya. Jika evidens produk belum disiapkan sepenuhnya, evidens produk hendaklah dibawa ke sekolah baru 40
 41. 41. PROSEDUR KESELAMATANPengurusan Evidens • Tempoh penyimpanan evidens produk ialah enam (6) bulan selepas keputusan PMR diumumkan • Tempoh penyerahan evidens produk kepada calon ialah 30 hari selepas tempoh penyimpanan tamat • Pengetua berhak melupuskan evidens yang tidak dituntut oleh calon selepas tamat tempoh penyerahan 41
 42. 42. PENGURUSAN &PROSEDUR KES KHAS 42
 43. 43. PENGURUSAN & PROSEDUR KES KHAS• Sekolah asal calon bertanggungjawab memastikan rekod, butiran pentaksiran dan skor calon yang terkini dihantar ke sekolah baru• Sekolah baru bertanggungjawab memastikan rekod, butiran pentaksiran dan skor calon diterima daripada sekolah asal• Sekolah baru bertanggungjawab memasukkan skor calon ke dalam aplikasi yang ditetapkan bersama-sama skor calon lain. 43
 44. 44. PENGURUSAN &PROSEDUR KES KHASCalon Daftar Lewat • Calon hanya dinilai dalam tempoh pelaksanaan PBS • Skor calon hanya akan diambil kira dalam tempoh calon melaksanakan PBS 44
 45. 45. PENGURUSAN & PROSEDUR KES KHASPengecualian PBS • Calon yang ingin mendapat pengecualian PBS hendaklah mengemukakan permohonan dan mendapat kelulusan daripada Pengarah Pelajaran Negeri. JPN hendaklah menghantar salinan yang telah diluluskan ke LPM. 45
 46. 46. Isu-isu• Fail induk tidak wujud• Tiada jawatankuasa kes-kes khas• Tiada/kurang pemantauan dalaman walaupun wujud jawatankuasa pemantauan• Fail tidak lengkap dan kemas (tiada minit mesyuarat, surat pekeliling, jadual pelaksanaan dll)• Pelaksanaan PBS tidak dicatat dalam buku rekod mengajar• Kod fail tidak akur dengan kod fail terkini
 47. 47. ANALISA PENCAPAIAN MATAPELAJARAN DALAM 5 TAHUN mata pelajaran 2006 2007 2008 2009 2010Bahasa Melayu Pemahaman ( SK ) 95.31 95.49 95.4 94.9 95.19Bahasa Melayu Penulisan (SK) 90.37 92.21 92.26 90.59 89.46Bahasa Inggeris (SK) 73.53 78.57 78.9 78.84 81.04Matematik 90.11 91.8 90.8 91.95 91.80Sains 88.36 89.62 90.15 91.39 93.37Bahasa Melayu Pemahaman (SJK) 64.83 63.7 60.18 59.23 60.05Bahasa Melayu Penulisan (SJK) 63.78 72.39 69.81 60.79 67.71Bahasa Inggeris (SJK) 68.24 64.25 65.25 59.57 64.96Bahasa Cina Pemahaman 91.86 89.46 90.19 91.8 88.93Bahasa Cina Penulisan 90.85 89.4 90.48 88.61 85.14Bahasa Tamil Pemahaman 91.23 89.15 90.56 81.15 87.85Bahasa Tamil Penulisan 82.47 86.51 82.6 78.69 85.59
 48. 48. PERBANDINGAN UPPM3 DAN UPSR 2010 UPPM3 2010 UPSR 2010 NAMA MP JCLULUS PLULUS GP JCLULUS PLULUS GPBahasa Melayu Pemahaman ( SK ) 3129 95.54 2.03 3126 95.19 1.85Bahasa Melayu Penulisan (SK) 3026 92.4 2.19 2938 89.46 1.79Bahasa Inggeris (SK) 2605 79.54 2.65 2662 81.04 2.63Matematik 4227 77.93 2.45 4990 91.80 2.01Sains 4536 83.64 2.5 5072 93.34 2.11Bahasa Melayu Pemahaman (SJK) 1404 65.3 3.02 1291 60.05 2.98Bahasa Melayu Penulisan (SJK) 1355 63.02 3.16 1445 67.21 2.84Bahasa Inggeris (SJK) 1558 72.53 2.87 1396 64.96 2.96Bahasa Cina Pemahaman 1566 87.19 2.38 1598 88.93 2.18Bahasa Cina Penulisan 1556 86.64 2.42 1530 85.14 2.37Bahasa Tamil Pemahaman 303 86.08 2.11 311 87.85 2.12Bahasa Tamil Penulisan 289 82.1 2.41 303 85.59 2.25
 49. 49. PERBANDINGAN UPSR 2010 DAN TOV 2011 UPSR 2010 TOV 2011 NAMA MP JCLULUS PLULUS GP JCLULUS PLULUS GPBahasa Melayu Pemahaman ( SK ) 3126 95.19 1.85 3144 92.16 2.26Bahasa Melayu Penulisan (SK) 2938 89.46 1.79 3144 86.63 2.36Bahasa Inggeris (SK) 2662 81.04 2.63 3144 76.17 2.88Matematik 4990 91.80 2.01 5375 68.66 2.77Sains 5072 93.34 2.11 5375 80.28 2.63Bahasa Melayu Pemahaman (SJK) 1291 60.05 2.98 2265 56.46 3.24Bahasa Melayu Penulisan (SJK) 1445 67.21 2.84 2197 52.93 3.44Bahasa Inggeris (SJK) 1396 64.96 2.96 2231 59.48 3.24Bahasa Cina Pemahaman 1598 88.93 2.18 1854 88.28 2.43Bahasa Cina Penulisan 1530 85.14 2.37 1856 83.05 2.65Bahasa Tamil Pemahaman 311 87.85 2.12 377 77.75 2.49Bahasa Tamil Penulisan 303 85.59 2.25 377 70.24 2.96
 50. 50. ANALISA PENCAPAIAN UPPM 3, UPSR 2010 DAN ETR UPPM3 UPSR 2010 ETR 2010 ETR 2011 NAMASEK Semua A % ABC GPS Semua A BIL ABC % ABC GPS % GPS % GPS 1 SK SINAR BAHAGIA 2 66.13 2.6 14 96 73% 2.17 78.63 2.07 78.63 2.07 2 SK KULAI 18 68.18 2.37 25 122 79% 2.07 87.76 1.95 87.76 1.95 3 SK AYER MANIS 3 60.61 2.42 4 44 67% 2.34 66.67 2.28 66.67 2.28 4 SK LKTP BUKIT BATU 0 61.29 2.55 0 47 77% 2.22 78.38 2.16 78.38 2.16 5 SK LKTP BUKIT PERMAI 1 61.29 2.56 1 19 61% 2.47 95.45 1.62 95.45 1.62 6 SK LADANG FRASER 0 100 2.3 0 4 100% 1.65 72.8 2.15 100 1.65 7 SK SEDENAK 1 70.59 2.54 4 25 74% 2.21 71.35 2.21 73.53 2.31 8 SK POLIS KEM 7 55.09 2.33 22 121 72% 2.28 72.12 2.23 72.46 2.23 9 SK KANGKAR PULAI 3 71.43 2.4 21 105 76% 2.02 76.37 2.17 76.37 2.0210 SK SENAI 4 60.17 2.68 5 77 65% 2.47 77.84 2.24 77.84 2.2411 SK LKTP PASIR RAJA 4 67.8 2.39 8 51 86% 1.85 84.44 1.89 86.44 1.8512 SK LKTP SUNGAI SAYONG (INTEG) 3 69.74 2.43 7 54 73% 2.05 77.78 2.19 77.78 2.0513 SK LKTP BUKIT BESAR 2 61.29 2.42 9 47 75% 2.07 68.92 2.25 74.6 2.0714 SK LKTP BUKIT RAMUN 3 73.17 2.46 7 33 80% 2.2 81.69 1.98 81.69 1.9815 SK BANDAR TENGGARA 1 3 81.15 2.37 11 94 79% 2.11 91.7 1.83 91.7 1.8316 SK FELDA PENGELI TIMUR 2 67.16 2.43 5 48 72% 2.2 94.64 1.92 94.64 1.9217 SK FELDA SUNGAI SIBOL 3 76.67 2.34 5 49 83% 1.85 95.65 1.78 95.65 1.7818 SK FELDA INAS 0 83.33 2.28 1 18 100% 1.84 94.44 1.68 100 1.6819 SK MURNI JAYA 2 57.45 2.5 1 16 73% 2.2 90.63 2.09 90.63 2.0920 SK SAYONG PINANG 0 20 3.44 0 2 40% 3.12 50.00 3.39 50.00 3.1221 SK BANDAR TENGGARA 2 21 77.85 2.07 18 138 87% 1.83 92.21 1.92 92.21 1.8322 SK TAMAN SRI PULAI 17 70.27 2.33 35 216 84% 1.93 83.32 1.92 83.72 1.9223 SK SRI GUNUNG PULAI 2 78.95 2.41 1 17 89% 2.29 83.33 2.09 89.47 2.0924 SK TAMAN KOTA KULAI 11 59.34 2.53 17 116 64% 2.24 75.57 2.1 75.57 2.125 SK SENAI UTAMA 9 72.38 2.42 17 133 73% 2.14 84.94 1.94 84.94 1.9426 SK TAMAN MUHIBBAH 9 60.61 2.44 16 69 68% 2.13 83.33 1.99 83.33 1.9927 SK TAMAN KOTA KULAI 2 5 53.85 2.58 16 112 72% 2.35 75.78 2.18 75.78 2.1828 SK KANGKAR PULAI 2 25 65.85 2.4 29 186 76% 2.13 78.42 2.11 78.42 2.1129 SK TAMAN INDAHPURA 1 5 60.4 2.52 10 60 59% 2.37 71.83 2.09 71.83 2.0930 SK TAMAN INDAHPURA 2 5 73.86 2.3 13 64 72% 2.06 76.4 2.07 76.4 2.0631 SK BANDAR PUTRA 19 67.01 2.31 34 233 81% 2.06 80.16 1.96 80.16 1.9632 SK KULAI 1 0 67.65 2.53 4 25 73.53 2.21 91.32 1.89 91.32 1.89
 51. 51. ANALISIS PENCAPAIAN UPSR DAN UPPM3 SJKC 2010 UPSR 2010 UPPM 3 2010 ETR 2010 ETR 2011BIL SEKOLAH Semua A BIL ABC % ABC GPS % A Semua A % ABC GPS % GPS % GPS 1 SJK(C) SEDENAK 2 15 78.95% 1.92 10.53 1 73.68 2.17 92.31 1.57 92.31 1.572 SJK(C) BEMBAN 4 19 70.37% 1.94 14.81 0 66.67 2.32 83.33 1.66 83.33 1.663 SJK(C) SENAI 11 117 56.52% 2.28 5.31 4 57.49 2.51 56.63 2.29 56.63 2.284 SJK(C) SAWIT 10 68 46.58% 2.32 6.85 2 49.32 2.55 62.34 2.23 62.34 2.235 SJK(C) KULAI BESAR 27 139 51.48% 2.34 10.00 0 51.38 2.58 58.26 2.22 58.26 2.226 SJK(C) KULAI 1 18 152 52.60% 2.38 6.23 1 52.07 2.59 56.63 2.28 56.63 2.287 SJK(C) SALENG 8 87 48.60% 2.40 4.47 1 47.75 2.62 50.35 2.34 50.35 2.348 SJK(C) KULAI 2 16 124 52.77% 2.40 6.81 5 57.45 2.50 56.23 2.28 56.23 2.289 SJK(C) BATU 2 25 65.79% 2.41 5.26 0 63.16 2.60 57.14 2.42 65.79 2.4110 SJK(C) PULAI 8 84 40.38% 2.57 3.85 0 42.58 2.78 51.93 2.41 51.93 2.4111 SJK(C) SENGKANG 0 10 38.46% 2.73 0.00 0 42.31 2.85 54.28 2.41 54.28 2.4112 SJK(C) SEELONG 0 14 45.16% 2.76 0.00 0 35.48 2.91 56.25 2.54 56.25 2.5413 SJK(C) CHING YEH 0 7 35.00% 2.86 0.00 0 35.00 2.90 54.17 2.29 54.17 2.2914 SJKC WOON HWA 8 46 40.38 2.57 3.35 1 41.75 2.69 50.00 2.47 50.00 2.47
 52. 52. ANALISIS PENCAPAIAN UPSRDAN UPPM3 SJKT 2010 UPSR 2010 UPPM 3 2010 ETR 2010 ETR 2011BIL SEKOLAH Semua A BIL ABC % ABC GPS Semua A % ABC GPS % GPS % GPS 1 SJK(T) KANGKAR PULAI 1 55 48.67% 2.65 4 50.00 2.76 86.13 1.96 86.13 1.962 SJK(T) LADANG KULAI BESAR 15 95 49.74% 2.67 7 51.30 2.62 58.26 2.37 58.26 2.373 SJK(T) LADANG KELAN 2 16 69.57% 2.00 0 59.09 2.69 59.26 2.50 69.57 2.004 SJK(T) LADANG KULAI OIL PALM 0 18 75.00% 2.18 1 70.83 2.79 60.00 2.44 70.00 2.185 SJK(T) LADANG SEDENAK 0 2 66.67% 1.90 0 66.67 2.76 83.33 1.76 83.33 1.76

×