Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тема 2 . Урок 2

684 views

Published on

Презентація

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Тема 2 . Урок 2

 1. 1. Воєнні дії на території України у 1914 р.
 2. 2. ПЛАН 1. Причини Першої світової війни. 2. Воєнні дії на території України 1914 р. 3. Політика російської влади на приєднаних територіях
 3. 3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ • Галицька битва • Окупаційна влада • Репресії • Депортація • Галицько-Буковинська генерал- губернаторство
 4. 4. ОСНОВНІ ПОДІЇ серпень – вересень 1914 р. – Галицька битва. вересень 1914 р. – репресії Окупаційної адміністрації в Галичині.
 5. 5. Проблемне запитання Поясніть, у чому полягає різниця між причиною та приводом. Як ви розумієте народну приказку “Була б причина, а привід знайдеться?”
 6. 6. Робота з підручником Завдання Визначте причини та привід Першої світової війни
 7. 7. Привід Першої світової війни • Австро- сербський конфлікт, викликаний убивством у червні 1914 р. в м. Сараєво спадкоємця австро-угорського престолу Франца Фердинанда сербським націоналістом Г.Принципом.
 8. 8. Причини Першої світової війни 1) Загострення протиріч між провідними державами світу внаслідок нерівномірності їх економічного та соціально-політичного розвитку. 2) Загарбання нових територій, контроль за ринками збуту та джерелами сировини. 3) Гонка озброєнь. 4) Наявність двох ворогуючих блоків – Троїстого союзу та Антанти. 5) Бажання урядів воюючих країн відвернути увагу народів від внутрішніх проблем. 6) Боротьба проти національно-визвольних та соціальних рухів.
 9. 9. Робота з картою 1.Покажіть на карті територію, де 1914 року розгорталася Галицька битва. 2. Які землі в результаті Галицької битви були зайняті російськими військами?
 10. 10. Робота з схемою Адміністративний поділ Галичини та Буковини після їх загарбання російськими військами Галицько-Буковинське генерал-губернаторство Львівська губернія Перемишльська губернія Тернопільська губернія Чернівецька губернія Запитання: Чому оволодіння Галичиною російськими керівними колами розглядалося як завершення справи Івана Калити?
 11. 11. Схема Галицької битви
 12. 12. Якою була політика Росії щодо України під час першої світової війни?
 13. 13. Робота з таблицею Завдання. Чим ви можете пояснити антиукраїнську політику Російської імперії на західноукраїнських землях? Політика російської адміністрації на західноукраїнських землях • Поділ Галицько-Волинського генерал-губернаторства на губернії Львівську, Перемишльську, Тернопільську і Чернівецьку. • Призначення на посади в адміністрації російських урядовців, серед яких чимало було хабарників, злодюг, п’яниць. • Припинено видання всіх українських газет і журналів, закрито українські товариства й школи, заборонено продавати або брати з бібліотек будь-які українські книги. Політика російської адміністрації на західноукраїнських землях • Насильницька русифікація. Відкриття замість українських шкіл російських, повсюдне запровадження російської мови. • Репресії проти місцевої інтеліґенції, масові депортації населення. Переслідування і примусове вивезення до Сибіру українських діячів
 14. 14. Історичний диктант Дайте заперечну або ствердну відповідь. 1. Галицька битва — одна із найбільших битв Першої світової війни. 2. На території України воєнні дії вів Південно-Західний фронт. 3. Командуючим Південно-Західного фронту в Г алицькій битві був О.Брусилов. 4. Галицька битва тривала з 20 серпня 1914 — 23 вересня 1914 р. 5. Галицька битва тривала 33 дні. 6. 21 серпня російські війська зайняли місто Львів. 7. Внаслідок Галицької битви російські війська зайняли Східну Галичину, частину Західної і майже всю Буковину з м. Чернівці. 8. В ніч з 15 на 16 листопада 1914 р. німецько-турецький флот несподівано обстріляв Севастополь, Одесу, Феодосію і Н оворосійськ. 9. Основною метою російської адміністрації на західноукраїнських землях було створення передумов для органічного включення цих земель до складу Російської імперії. 10. На території західноукраїнських земель було створено Галицько- Волинську губернію. 11. Генерал-губернатором новоствореної губернії було призначено графа О. Мєзенцева. 12. У 1914 р. було заарештовано митрополита греко-католицької церкви Андрія Шептицького. Закріплення нових знань

×