Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ABM samarbejde oml okalhistorie i Trondheim

475 views

Published on

statsarkivar Astrid Løvlien om abm samarbejde om lokalhistorie i Trondheim, ved s

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ABM samarbejde oml okalhistorie i Trondheim

 1. 1. ABM-samarbeid om lokalhistorie – eksempel fra Norge: Trondheim København 9. mars 2010 Statsarkivar Astrid Løvlien
 2. 2. Trondheim, Norge
 3. 3. ” Partnere ” i samarbeidet i Trondheim <ul><li>Abm-sektorene: </li></ul><ul><ul><li>Arkiv, bibliotek, museum </li></ul></ul><ul><li>Kunstsektor: </li></ul><ul><ul><li>Kunstutdannelsesinstitusjoner, kunstnere (billedkunst, teater, litteratur) </li></ul></ul><ul><li>Utdanningssektor: </li></ul><ul><ul><li>Universitet i Trondheim(NTNU) </li></ul></ul><ul><li>Offentlige myndigheter: </li></ul><ul><ul><li>Kommune, fylkeskommune </li></ul></ul><ul><li>Frivillige organisasjoner: </li></ul><ul><ul><li>DIS (data i slektforskning) </li></ul></ul>
 4. 4. Hvorfor samarbeid? <ul><li>Politiske føringer (Norges Storting) </li></ul><ul><ul><li>Stortingsmeldinger i perioden 2000-2009) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Om abm, om digitalisering, om kultur, om museum .. </li></ul></ul></ul><ul><li>Sentrale og lokale ønsker om effektivisering og bedre tilbud til publikum </li></ul><ul><ul><li>Sentrale og lokale myndigheter ønsker det </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokale aktører innen abm, kunst, kultur og utdanning ønsker det </li></ul></ul><ul><li>Erfaring fra samarbeid/nettverk inspirerer til nyskaping </li></ul>
 5. 5. Mål for samarbeidet <ul><li>Bedre tjenester for våre brukere </li></ul><ul><ul><li>Tjenester på Arkivsenteret </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale tjenester </li></ul></ul><ul><li>Nye tjenester for våre brukere </li></ul><ul><li>Nye brukere </li></ul><ul><li>Synliggjøre våre institusjoner </li></ul><ul><li>Effektiv drift av institusjonene </li></ul>
 6. 6. Vår ”samarbeidsmodell” <ul><li>Tenke nytt, ”bygge stein på stein” </li></ul><ul><li>Gripe en idé og utvikle den uten å vite helt sikkert hva resultatet skal bli </li></ul><ul><li>Ikke formalisert samarbeid </li></ul><ul><li>Lager ikke modeller </li></ul><ul><li>Utreder ikke </li></ul><ul><li>Fordeler? </li></ul><ul><li>Ulemper? </li></ul>
 7. 7. Aktuelle samarbeidsprosjekter 2010 <ul><li>Samarbeid i kulturbunker Dora </li></ul><ul><li>Kultimathule abm-nettverk </li></ul><ul><li>Trondheim kunsthall </li></ul><ul><li>Digitalisering av kildene </li></ul>
 8. 8. Samarbeid i kulturbunker Dora <ul><li>Kulturdepartementet tok initiativet ved å flytte statsarkivet til Dora </li></ul><ul><li>Samarbeidspartnerne har lokaler i Dora </li></ul><ul><ul><li>Statsarkivet (stat, arkivdepot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interkommunalt arkiv Trøndelag (kommuner, arkivdepot) </li></ul></ul><ul><ul><li>Universitetsbiblioteket i Trondheim (bibliotek og arkiv) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Med Trondheimsbilder (fotoskanningsprosjekt) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Byarkivet (arkivtjenesten i Trondheim kommune) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sør-Trøndelag fylkeskommunes arkivtjeneste </li></ul></ul><ul><ul><li>Forsvarets gjenstandsavdeling (museum) </li></ul></ul>
 9. 9. Velkommen til Arkivsenteret Dora <ul><ul><li>Arkivsenteret Dora </li></ul></ul>
 10. 10. Dora 1942 - 2006
 11. 11. Magasin i Dora i 2010
 12. 12. Samarbeidsområder i Dora <ul><li>Felles publikumsarealer (lesesal) </li></ul><ul><ul><li>Utredes nye bruksmuligheter (studieplasser, men også møteplass og servicesenter) </li></ul></ul><ul><li>Felles formidlingsgruppe </li></ul><ul><ul><li>Utstillinger, teater og andre formidlingstiltak </li></ul></ul><ul><li>Ledermøter hver måned </li></ul><ul><li>Felles resepsjon og sentralbord </li></ul><ul><li>Felles mottaksrom og ordningsrom </li></ul>
 13. 13. Spor gjennom ingenmannsland: Vandreteater i arkivet Felles prosjekt i Dora i 2009. Teater bygget på historier som var funnet i arkivene og historier fra ungdommers hverdag i 2009.
 14. 14. Kultimathule (2007-2010) <ul><li>Fylkeskommunalt/kommunalt prosjekt </li></ul><ul><ul><li>Besto av mange delprosjekt – bl.a. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forberede fellesmagasin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Innføre ASTA for arkivkataligsering i museene </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hadde deltakere fra kommune, fylkeskommune (amt), abm -og kunstsektoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansiert av </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>abm-utvikling (direktorat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sør-Trøndelag fylkeskommune (amt) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trondheim kommune </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Kultimathule abm-nettverk 2010- <ul><li>Statsarkivet, Universitetsbiblioteket, Museene i Sør-Trøndelag (7 konsoliderte museer) </li></ul><ul><li>Skal være et bindeledd mellom og en overbygning over flere kulturarvsprosjekt </li></ul><ul><li>Skal initiere nye abm-prosjekt innen </li></ul><ul><ul><li>Innsamling </li></ul></ul><ul><ul><li>Formidling </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevaring </li></ul></ul><ul><ul><li>Forskning </li></ul></ul><ul><li>Oppretter felles kontor i Dora </li></ul><ul><li>Håper på støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune </li></ul>
 16. 16. Nettverket vil knytte til seg og videreføre: <ul><li>Kildenett (fra fylkeskommunen) </li></ul><ul><ul><li>Historiske kilder på nett for skolebruk </li></ul></ul><ul><li>Europeana Local og abm-søk (fra fylkeskommunen) </li></ul><ul><li>Trondheimsbilder (fra universitetsbiblioteket) </li></ul><ul><li>Kulturnett Trøndelag (fra fylkeskommunene) </li></ul><ul><li>Kultimathule web som kommunikasjonskanal (fra fylkeskommunen) </li></ul>
 17. 17. Trondheim kunsthall <ul><li>Var et Kultimathuleprosjekt: </li></ul><ul><ul><li>Samarbeid kommune, fylkeskommune, abm, samtidskunst om et forprosjekt </li></ul></ul><ul><li>Prosjekteiere fra 2010 er Trondheim kommune </li></ul><ul><ul><li>Abm skal med i styringsgruppe </li></ul></ul><ul><li>Ønsker å bygge en felles kunsthall og formidlingshall for abm-sektoren </li></ul><ul><ul><li>For fellesskapsløsninger og for egne aktiviteter </li></ul></ul>
 18. 18. Videokunst og diskusjonsarena Mens vi venter på kunsthall: Samtids-laboratoriet 2009
 19. 19. Digitalisering av kildene <ul><li>Digitalarkivet </li></ul><ul><ul><li>Samarbeider med frivillige organisasjoner </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>DIS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>historielag </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Samarbeider med enkeltpersoner </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>de lager registre som samles på nett </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hjelper hverandre i brukerforum i digitalarkivet </li></ul></ul></ul>

×