Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Art Clàssic: Grècia

2,059 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
 • Be the first to comment

Art Clàssic: Grècia

 1. 1. ART CLÀSSIC: GRÈCIA
 2. 3. FONAMENTS SOCIALS I CULTURALS DE L’ART GREC <ul><li>MARC GEOGRÀFIC: L’HÈL.LADE </li></ul><ul><li>CULTURA ANTROPOCÈNTRICA </li></ul><ul><li>ORGANITZACIÓ POLÍTICA: LA POLIS </li></ul><ul><li>IDEAL POLÍTICO: LA DEMOCRÀCIA </li></ul><ul><li>PENSAMENT RACIONAL </li></ul><ul><li>LA RELIGIOSITAT </li></ul><ul><li>PANHEL.LENISME : SENTIMENT DE PERTANYER A UNA MATEIXA CULTURA. COMPARTIEN LA LLENGUA, LA RELIGIÓ I DIVERSES FESTIVITATS. </li></ul>
 3. 4. URBANISME I CONCEPCIÓ DE L’ESPAI <ul><li>FUNCIONS DE LA POLIS: </li></ul><ul><li>MILITAR </li></ul><ul><li>ECONÒMICA </li></ul><ul><li>ESTÈTICA </li></ul><ul><li>ELEMENTS DE LA POLIS: </li></ul><ul><li>ÀGORA </li></ul><ul><li>STOÀ </li></ul><ul><li>GIMNÀS I PALESTRA </li></ul><ul><li>BULEUTERIO I EKLESIASTERIO </li></ul><ul><li>TEATRE </li></ul>
 4. 8. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ARQUITECTURA: <ul><li>EDIFICIS PROPORCIONATS A L’ESCALA HUMANA </li></ul><ul><li>ÚS DE CARREUS </li></ul><ul><li>CONCEPCIÓ DE L’EDIFICI COM A PART D’UN CONJUNT. </li></ul><ul><li>L’URBANISME NÉIX A GRÈCIA. </li></ul><ul><li>ÚS DE LA COLUMNA </li></ul><ul><li>TRES ORDRES ARQUITECTÒNICS: DÒRIC, JÒNIC I CORINTI. </li></ul><ul><li>ARQUITECTURA ARQUITRAVADA </li></ul>
 5. 9. <ul><li>MATERIALS: CONGLOMERAT O PEDRA DE MARÈS, I MARBRE. </li></ul><ul><li>UTILITZAREN COLORS </li></ul><ul><li>HARMONIA VISUAL: REFINAMENTS ÒPTICS </li></ul><ul><li>EDIFICIS MÉS DESTACATS: TEMPLE I TEATRE </li></ul>
 6. 10. REFINAMENTS ÒPTICS Curvatura Curvatura Èntasi Inclinació cap a l’interior Distància desigual dels intercolumnis Més contorn
 7. 11. Triglifos: blau i blanc Metopes: fons roig Timpà: blau Policromia COLORS
 8. 17. EL TEMPLE: <ul><li>NO SERVIA D’AIXOPLUC DELS FIDELS: TRACTAMENT LIMITAT DE L’INTERIOR </li></ul><ul><li>ATENCIÓ A L’EMBOLCALL EXTERIOR </li></ul><ul><li>TENIA TRES PARTS: PRÓNAOS, NÁOS O CEL.LA OPISTHÓDOMOS. </li></ul><ul><li>EL CONJUNT ÉS ENVOLTAT PER UN PERISTIL. </li></ul><ul><li>LA CONSTRUCCIÓ RECOLZA SOBRE UN BASAMENT DE TRES GRADES ( KREPIS ) </li></ul>
 9. 18. <ul><li>CLASSIFICACIÓ DELS TEMPLES SEGONS: </li></ul><ul><li>TIPUS DE PLANTA </li></ul><ul><li>TIPUS DE PÒRTIC </li></ul><ul><li>ORDRE ARQUITECTÒNIC: </li></ul>
 10. 19. CLASSIFICACIÓ DELS TEMPLES SEGONS EL TIPUS DE PLANTA: DÍSTIL o IN ANTIS: Rectangular i un pòrtic amb dues columnes entre els murs PRÒSTIL: Rectangular i un pòrtic amb columnes al davant AMFIPRÒSTIL: Rectangular i un pòrtic amb columnes al davant i al darrera
 11. 20. DÍPTER: Amb dues fileres de columnes perimètriques MONÒPTER: Planta circular PERÍPTER: Amb una filera de columnes perimètriques
 12. 21. CLASSIFICACIÓ DELS TEMPLES SEGONS ELS TIPUS DE PÒRTIC: DÍSTIL: Pòrtic amb dues columnes frontals entre les parets TETRÀSTIL: Pòrtic amb quatre columnes frontals HEXÀSTIL: Pòrtic amb sis columnes frontals OCTÀSTIL: Pòrtic amb huit columnes frontals
 13. 22. CLASSIFICACIÓ DELS TEMPLES SEGONS EL TIPUS D’ENTAULAMENT: 1.Cornisa. 2 Fris. 3 Arquitrau Ordre Dòric: El fris decorat amb metopes i triglifos. L’arquitrau és llis Ordre Jònic: El fris decorat amb un relleu continu o també pot ser llis. L’arquitrau és llis i dividit en tres bandes longitudinals Ordre Corinti: El fris decorat amb un relleu continu. L’arquitrau és llis i dividit en tres bandes longitudinals
 14. 23. CLASSIFICACIÓ DELS TEMPLES SEGONS ELS TIPUS DE COLUMNA: Ordre Dòric Ordre Jònic Ordre Corinti
 15. 24. Temple d’Hèrcules (Agrigento, Sicilia)
 16. 25. Temple d’Afaia (Egina)
 17. 26. Temple d’Atenea en Paestum (Itàlia)
 18. 30. Temple d’Hera (Selinunte, Sicilia)
 19. 31. Planta del Templed’Hera a Selinunte
 20. 32. Temple d’Hefestos
 21. 33. Tholos del Santuari d’Apol.lo a Delfos
 22. 34. Acròpolis d’Atenes
 23. 35. Acròpolis d’Atenes
 24. 38. Propileus
 25. 39. Temple de Atena Nike
 26. 40. Temple de Atena Nike
 27. 41. Partenó
 28. 42. Partenó
 29. 43. Erecteion
 30. 45. ERECTEION
 31. 46. Tribuna de les Cariàtides
 32. 47. Temple de Zeus Olímpic (Atenes)
 33. 48. Teatre d’Epidaure
 34. 49. Teatre del santuari d’Apol.lo a Delfos
 35. 50. Estadi d’Olimpia
 36. 51. ESCULTURA <ul><li>CARACTERÍSTIQUES GENERALS: </li></ul><ul><li>La figuara humana és sempre la preocupació central </li></ul><ul><li>L’anatomia harmoniosa i la idealització del cos humà. La bellesa ideal. </li></ul><ul><li>Preocupació per l’expressió i per la representació del moviment. </li></ul><ul><li>Preocupació pel volum, l’éscultura ha de ser contemplada des de punts de vista diferents. </li></ul><ul><li>Material: fonamentalment el marbre, però també en bronze. </li></ul>
 37. 52. <ul><li>DISTINGIM QUATRE PERÍODES: </li></ul><ul><li>ARCAIC : Segles VII-VI a. C. </li></ul><ul><li>TRANSICIÓ AL CLASSICISME : al voltant de l’any 500 a.C. </li></ul><ul><li>CLÀSSIC : Segles V-IV a.C. </li></ul><ul><li>HEL.LENISME : Segles III-II a.C. </li></ul>
 38. 53. <ul><li>PERIODE ARCAIC ( Segles VII-VI a.C.): </li></ul><ul><li>KOÚROI: ATLETES NUS </li></ul><ul><li>KÓRAI: DONZELLES VESTIDES, SOVINT SACERDOTESSES. </li></ul><ul><li>PRESENTEN MOLTS TRETS D’ARCAISME: </li></ul><ul><li>- ULLS EN FORMA D’AMETLLA </li></ul><ul><li>- EXPRESSIÓ HIERÀTICA </li></ul><ul><li>- CABELL GEOMÈTRIC </li></ul><ul><li>- LLEI DE LA FRONTALITAT. </li></ul><ul><li>OBRES: </li></ul><ul><li>- DAMA D’AUXERRE </li></ul><ul><li>- KOÚROS ANAVISSOS </li></ul><ul><li>- EFEBUS CRITI </li></ul>
 39. 54. Ulls en forma d’ametlla Cabell geomètric Inexpressivitat Hieratisme Frontalitat Dama d’Auxerre
 40. 55. Cabell geomètric Ulls ametllats Rostre inexpressiu Hieratisme Llei de la frontalitat Koúros Anavissos
 41. 56. Koúros i Kórai
 42. 57. Efebus criti Major ralisme
 43. 58. Hera de Samos
 44. 59. <ul><li>TRANSICIÓ AL CLASSICISME: (entorn de l’any 500 a.C.) </li></ul><ul><li>Expressió de sentiments </li></ul><ul><li>Domini del moviment als relleus dels frontons </li></ul><ul><li>Materials: marbre i bronze </li></ul><ul><li>Obres: </li></ul><ul><li>- relleus del frontons d’Egina i d’Olimpia </li></ul><ul><li>- Auriga de Delfos </li></ul><ul><li>- relleus del Tron Ludovisi </li></ul>
 45. 60. Escultures del frontó del temple d’Afaia a Egina
 46. 61. Frontó del Temple d’Olímpia
 47. 62. Auriga de Delfos
 48. 63. Naixement d’Afrodita del Tron Ludovisi
 49. 64. <ul><li>PERÍODE CLÀSSIC: segles V i IV a.C. </li></ul><ul><li>SEGLE V: </li></ul><ul><li>L’escultura assoleix el grau més elevat de perfecció i serenitat. </li></ul><ul><li>Escultors més destacats: </li></ul><ul><li>* Miró </li></ul><ul><li>* Fídies </li></ul><ul><li>* Políclet </li></ul><ul><li>SEGLE IV: </li></ul><ul><li>Els escultors centren l’atenció en el reflex de l’expressió, dels sentiments en els rostres. </li></ul><ul><li>Escultors més destacats: </li></ul><ul><li>* Lisip </li></ul><ul><li>* Escopes </li></ul><ul><li>* Praxíteles </li></ul>
 50. 65. MIRÓ - captació del moviment El Discòbol
 51. 66. <ul><li>FIDIES </li></ul><ul><li>Bellesa serena dels rostres </li></ul><ul><li>Flexibilitat i transparència dels vestits </li></ul><ul><li>Combinació d’equilibri i vida </li></ul><ul><li>Obres: </li></ul><ul><li>* escultures dedicades a Atena </li></ul><ul><li>* Zeus d’Olímpia </li></ul><ul><li>* relleus del Partenó </li></ul>
 52. 67. Zeus en Olímpia
 53. 68. Escultura de criselefantina d’Atena Partenos
 54. 70. Centauromàquia
 55. 71. Centauromàquia
 56. 72. Fris del Partenó
 57. 73. Relleus Partenó: Aiguadors
 58. 74. Relleus Partenó
 59. 75. Fris Partenó
 60. 76. Fris del Partenó: Desfilada de les Panatenees
 61. 77. Frontó oriental del Partenó: Les Parques
 62. 78. <ul><li>POLICLET </li></ul><ul><li>Teòric de l’anatomia humana: molt interessat per les proporcions. Va introduir un cànon. </li></ul><ul><li>Introductor del moviment contraposto </li></ul><ul><li>Força unida a l’equilibri i la bellesa </li></ul><ul><li>Obres: </li></ul><ul><li>* Dorífor </li></ul><ul><li>* Diadumen </li></ul>
 63. 79. Dorífor
 64. 80. Diadumen
 65. 81. <ul><li>LISIP </li></ul><ul><li>Cànon més allargat </li></ul><ul><li>Obres: Apoxiòmenos </li></ul>
 66. 82. Hèrcules Farnesio Silè amb Dionisi als braços
 67. 83. <ul><li>ESCOPES </li></ul><ul><li>Violència i contorsions </li></ul><ul><li>Mènada furiosa </li></ul>
 68. 84. <ul><li>PRAXÍTELES </li></ul><ul><li>Sinuositat praxiteliana </li></ul><ul><li>Cànon més allargat, cos esvelt </li></ul><ul><li>Obres: </li></ul><ul><li>* Hermes d’Olímpia </li></ul><ul><li>* Afrodita de Cnidos </li></ul><ul><li>* Apol.lo Sauròcton </li></ul>
 69. 85. Hermes d’Olímpia
 70. 86. Afrodita de Cnidos Apol.lo Sauròcton
 71. 87. <ul><li>HEL.LENISME: segles III-II a.C. </li></ul><ul><li>Realisme, naturalisme, es representa la lletjor. </li></ul><ul><li>Dramatisme de les expressions. Tendència més passional. </li></ul><ul><li>Desequilibri dels cossos retorçats </li></ul><ul><li>Desconeixem els noms dels escultors </li></ul><ul><li>Temes: anecdòtics, al.legories </li></ul><ul><li>Tècnicament: tractament més sensible de la superfície escultòrica </li></ul><ul><li>Obres: </li></ul><ul><li>* Afrodita de Melos </li></ul><ul><li>* Victòria de Samotràcia </li></ul><ul><li>* Laocoont </li></ul><ul><li>* Relleu de l’Altar de Zeus a Pèrgamo </li></ul><ul><li>* Toro Farnesi </li></ul>
 72. 88. Afrodita de Melos
 73. 89. Victòria de Samotràcia
 74. 90. Laocoont
 75. 91. Relleu d’Atena i Alcioneu, de l’Altar de Zéus a Pèrgam
 76. 92. Toro Farnesio o El castigo de Dirce
 77. 93. L’Espinari Fauno Barberini

×