Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 El funcionament de l’activitat econòmica. Els factors de producció. L’economia de mercat. Els agents econòmics i el m...
- Activitat econòmica: conjunt d’activitats fetes per les persones persatisfer les seves necessitats.-L’activitat econòmic...
-Sectors de producció:    - Sector primari  agricultura, ramaderia, pesca i apicultura.    - Sector secundari  min...
-3 factors necessaris per produir béns o serveis:   1. Recursos naturals   2. Treball   3. Capital- Recursos natural...
- El sistema econòmic que predomina és l’economia de mercat(CAPITALISME)-Idea principal: llibertat en el joc de l’oferta i...
-Els agents econòmics són les persones, grups o institucions que intervenenen el funcionament de l’economia. Són els que p...
IMPOSTOS DIRECTES               IMPOSTOS INDIRECTES    Per nivell                  Per...
-El mercat laboral és la demanda i l’oferta de treball.- Població activa:  - persones ocupades  - persones a l’atur o ...
-Copia al quadern aquestes frases amb les paraules que hi falten:b.Les activitats ECONÒMIQUES….intenten produir els …BÉNS…...
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS
L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS

5,451 views

Published on

L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS

 1. 1.  El funcionament de l’activitat econòmica. Els factors de producció. L’economia de mercat. Els agents econòmics i el mercat laboral.
 2. 2. - Activitat econòmica: conjunt d’activitats fetes per les persones persatisfer les seves necessitats.-L’activitat econòmica es desenvolupa en tres fases: 1. La producció 2. La comercialització 3. El consum-La producció és la combinació de recursos naturals, la tècnica i el treballper obtenir béns o serveis. - béns de consum - béns de producció-La comercialització és la distribució i venda dels béns i serveis. - venda a lengròs - venda al detall-El consum és la compra de béns i serveis. - béns no duradors - béns duradors
 3. 3. -Sectors de producció: - Sector primari  agricultura, ramaderia, pesca i apicultura. - Sector secundari  mineria, energia, indústria i construcció. - Sector terciari  serveis Fotografia de Fotografia de http://geografiamungia.wordpress.com http://adminsena.blogspot.comFotografia dehttp://teleformacion.edu.aytolacoruna.es
 4. 4. -3 factors necessaris per produir béns o serveis: 1. Recursos naturals 2. Treball 3. Capital- Recursos naturals són escassos, cal evitar la sobreexplotació de la natura.- Treball és qualsevol activitat humana que produeixi béns o subministriserveis útils. - treball per compte d’altri en una empresa o l’Administració - treball autònom- Capital format pels recursos utilitzats per produir béns o serveis - capital físic - capital humà - capital financer- l’excedent és la part que sobra de la producció d’un producte.
 5. 5. - El sistema econòmic que predomina és l’economia de mercat(CAPITALISME)-Idea principal: llibertat en el joc de l’oferta i la demanda.- Mercat: és el lloc on es compren i es venen béns i serveis.- La publicitat pot modificar l’oferta i la demanda. Imatge de http://www.juanjoromero.es
 6. 6. -Els agents econòmics són les persones, grups o institucions que intervenenen el funcionament de l’economia. Són els que produeixen, distribueixen iconsumeixen els productes o serveis.- 3 agents econòmics importants: famílies, empreses i Estat-Les famílies són els principals agents de consum.- Les empreses són els agents de producció i distribució principal. - benefici: és la diferència entre el preu de cost i el preu de venda. - diferents empreses segons la seva dimensió i el sector on treballen.- El sector públic és el conjunt d’activitats que fa l’Estat, gràcies alpagament d’impostos per part de tots els ciutadans.
 7. 7. IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES Per nivell Per consum d’ingressos paguen paguen Els ciutadans en consumir:Treballadors pel Empresaris per -IVA seu salari beneficis - Impostos especials (alcohol, tabac, benzina…) TRESOR PÚBLIC. HISENDA Inversions Redistribució Administració públiques solidària
 8. 8. -El mercat laboral és la demanda i l’oferta de treball.- Població activa: - persones ocupades - persones a l’atur o que busquen la primera feina- Població passiva: estudiants i jubilats.-Diferents activitats segons el sexe. Hi ha una desigualtat laboral entrehomes i dones també en els salaris.- Canvi en l’ocupació per sectors de producció, la majoria dels treballadorsestan al sector terciari.- El problema de l’atur: automatització i deslocalització.-Els sindicats són associacions que vetllen per millorar els drets delstreballadors.- Els empresaris també tenen les seves organitzacions empresarials per defensarels seus interessos.
 9. 9. -Copia al quadern aquestes frases amb les paraules que hi falten:b.Les activitats ECONÒMIQUES….intenten produir els …BÉNS…….i prestarels ……SERVEIS……….per satisfer les necessitats dels éssers humans.c.Després de la producció té lloc la …COMERCIALITZACIÓ…….. , és a dir, la…DISTRIBUCIÓ………..i la …VENDA……………dels béns i dels serveis.d.Els tres FACTORS…………….necessaris per produir béns o serveis són elsRECURSOS NATURALS I PRIMERES MATÈRIES………………., elTREBALL……………………i la …TECNOLOGIA I EL CAPITAL……………..e.L’economia de MERCAT………………es basa en el lliure …JOC……….del’…OFERTA…………i la…DEMANDA……………..f.Els agents econòmics són els que s’encarreguen dePRODUIR……………….intercanviar i CONSUMIR………………..els producteso els serveis i són: les …EMPRESES………, les…FAMÍLIES…………..il’ESTAT………….g.El sector PÚBLIC……………… és el conjunt d’activitats i d’iniciatives

×