Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES

2,733 views

Published on

LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LA INDUSTRIALITZACIÓ DE LES SOCIETATS EUROPEES

 1. 1. LAINDUSTRIALITZACIÓDE LES SOCIETATSEUROPEES
 2. 2. L’AUGMENT DEMOGRÀFIC I EXPANSIÓAGRÍCOLARevolució Industrial: conjunt de canvis econòmics i tecnològics que es produeixena Gran Bretanya a mitjans s. XVIII.Revolució demogràfica Procés de creixement-Augment de la població └ causes: - augment de la producció d’aliments - progrés de la higiene i de la medicina -conseq: - disminució mortalitat - manteniment natalitat - Creixement esperança de vidaRevolució agrícola▲ població → ▲ demanda d’aliments → alça de preus └ estímul propietaris a millorar la producció ↓ - privatització del sòl -Lleis que canvien sistema senyorial - aplicació de nous mètodes i tècniques - ara propietat privada
 3. 3. Tècniques de conreu: sistema Norfolk + mecanització del campIntroducció nous conreus: blat de moro i patata + Dieta + rica i variadaExpansió ramadera
 4. 4. ERA DEL MAQUINISMEMàquines, el vapor i les fàbriques- Màquines substitueixen el treball manual.- Avenç tècnic = augment de la productivitat + disminució costos de producció ↓ vendre + barat → + beneficis- Primeres màquines: força humana – energia hidràulica- NOVETAT: màquina de vapor (James Watt, 1769) - carbó com a combustible - símbol RI- Mecanització + noves fonts d’energia → sistema fabril (divisió del treball)Indústria tèxtilGran Bretanya:Important indústria del cotó → comerç d’indianes (teixit estampat procedent de l’Índia) - prohibit importar indianes → estímul producció nacionalNovetats: - 1733: llançadora volant: + ràpid teixint - noves màquines de filar: + producció de fil - 1785: teler mecànic: procés mecanitzat
 5. 5. Carbó i ferro: la siderúrgia-Producció ferro: - abans quantitats petites - 1732: ús del carbó de coc: + potència calorífica - 1855:convertidor per transformar el ferro en acer - Demanda per eines agrícoles, màquines i ferrocarrils
 6. 6. REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTSFerrocarril i vaixell de vapor-Millora en les vies de comunicació tradicionals (camins, navegació fluvial…)- Ferrocarril: - origen: ús en mines. Vagonetes sobre rails i rodes amb pestanyes per no descarrilar. - 1829: locomotora Stephenson → ferrocarril amb màquina de vapor - 1830: 1ª línia passatgers (Manchester – Liverpool) - 1848: 1er ferrocarril a ESP: Barcelona - Mataró - estímul per la siderúrgia - reducció temps de viatge, + seguretat → abaratir transport
 7. 7. -Vaixells de vapor: - construïts amb ferro. Substitució de vaixells de vela - 1847: travessa Atlàntic. 15 dies.Increment del comerç-Economia de mercat - causes: ▲ producció creixement població + poder adquisitiu-Comerç interior gràcies a sistemes de transport → + mercats locals consolidació mercat nacional-Comerç exterior. Lliurecanvisme ≠ Proteccionisme ↓ ↓ - llibertat comerç - defensa indústria nacional amb impostos (aranzels)
 8. 8. EL CAPITALISME INDUSTRIALNou model econòmic: CAPITALISME Inici G.Bret, a resta UE, EUA i JapóNova doctrina política: LIBERALISMELiberalisme i capitalismePrincipis del liberalisme: - interès personal i recerca del benefici màxim - interessos equilibrats amb l’adaptació de l’oferta a la demanda - Estat NO intervé → lliurecanvismeEstructura capitalisme industrial: - mitjans de producció són propietat privada → burgesia - treballadors de les fàbriques → obrers treballen a canvi d’1 salariProblema: NO planificació + augment de costos = crisis econòmiques cícliques ↓ - oferta augmenta més ràpidament que la demanada → massa estocs - conseq social: ATUR
 9. 9. Bancs i financesBancs: entitats importants perquè: - deixaven capital (diners) a les empreses. - actuaven com a inversors directes (compra accions) - facilitar pagaments: xecs i lletres de canvi- Intermediari entre estalviadors (deixen diners en dipòsit) i industrials (necessitendiners per invertir)-Empreses necessiten diners. Problema: 1 sol empresari no pot subministrar. - Solució: SOCIETATS ANÒNIMES ↓ - capital dividit en accions - accions comprades o venudes en la borsa de valorsExpansió capitalisme industrial- Princ segle XIX: industrialització a França i Bèlgica - importància de la siderúrgia i poc del tèxtil-1850 – 1870: Rússia, Alemanya, els EUA i Japó - fort ús de la tecnologia i capital exterior - gran concentració d’empreses - importància dels bancs - intervenció Estat- sud Europa: regions sí i regions No.- Europa oriental: No industrialització fins s. XX
 10. 10. SEGONA FASE DE LAINDUSTRIALITZACIÓ- Finals s. XIX: Segona revolució industrial- Noves potències industrials: Alemanya, Estats Units i JapóNoves fonts d’energia ELECTRICITAT i PETROLI- Electricitat: produïda en centrals hidroelèctriques- Usos: - indústria (força motriu). Ja no es depén del carbó - transports (ferrocarril, tramvia) - sistemes de comunicació (telèfon, telègraf, ràdio - oci (fonògraf, cinematògraf) - il·luminació
 11. 11. - Petroli- mitjans s.XIX: inici extracció a EUA- invenció motor explosió → combustible per als automòbils- aplicacions: - motor dièsel a la navegació marítima - aviació (germans Wright, 1903)- Noves indústries:-Metal·lúrgia: producció acer i alumini- Automòbil. Henry Ford (1893)- Indústria química: - adobs, pesticides, productes químics (àcid, dinamita…), tints i productes farmacèutics.- Construcció: ciment armat (primers gratacels)
 12. 12. Nova organització industrial- Fabricació en sèrie permet: taylorisme - augment productivitat - disminuir temps - reduir costos de producció → estendre consum a sectors + amplis de la població- fabricar en cadena: divisió del procés amb màquines precises- eliminar moviments inútils- ex: automòbils Ford → producció estandaritzada i massiva- Concentració industrial: - necessitat inversió de capital i innovacions tecnològiques - empreses cada vegada més grans- Evitar competència → signatura de pactes amb l’objectiu de: - fixar preus - establir àrees d’influència-Exemples: - CÀRTEL: acords entre diferents empreses - TRUST: fusió d’empreses - HÒLDING: grup financer amb majoria d’accions d’un conjunt d’empreses o bancs - MONOPOLI: dret exclusiu d’1 emprese a comercialitzar un producte
 13. 13. LA NOVA SOCIETAT INDUSTRIAL-Amb el nou sistema industrial les diferències socials s’estableixen per la RIQUESA.- Es passa d’1 societat estamental a 1 societat de classes:BURGESIA
 14. 14. ELS OBRERS. EL PROLETARIAT-Mà d’obra necessària per a les fàbriques. Treball a canvi d’un salari.- Grup més nombrós de la societat.- PROBLEMA: - no LEGISLACIÓ que fixa les condicions laborals - salaris, horaris i descansos eren fixats arbitràriament pels empresaris. (p.97)Conseqüències: - salaris baixos. Havien de treballar dones i nens a menys sou. - jornades laborals de 12 i 14 hores - NO higiene → més malalties pels obrers
 15. 15. Primeres associacions obreres-Principi de la industrialització → OPOSICIÓ al maquinisme - les màquines treien la feina als treballadors: salaris baixos i atur. ↓ LUDDISME: destrucció de màquines i crema de fàbriques-Inici de consciència de classe → formar part d’1 mateixa classe social ↓ - organitzacions per defensar els seus interessos. └ Societats de Socors Mutus - objectiu: ajudar a membres en cas de malaltia o atur. - principi: il·legals-1825: fundació dels primers sindicats (obrers d’1 mateix ram). Ex: Sindicat General de Filadors.- 1834: Great Trade Union → sindicat que agrupava obrers diferents oficis.-Objectiu dels sindicats: - millorar les condicions de treball dels obrers. - defensa del dret d’associació - reducció jornada laboral - millores salarials - regulació treball infantil

×