LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM

1,639 views

Published on

LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM

 1. 1. LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
 2. 2. UNA MONARQUIA ABSOLUTA-El rei tenia TOT EL PODER.- La monarquia era de caràcter diví  el poder ve de Déu, no passacomptes amb ningú, només amb Déu.- Els governats eren SÚBDITS, no tenien cap dret.- El rei tenia l’ajuda de diferents institucions: - Consells d’Estat - a vegades també consultava els parlaments (quan volia diners per la guerra o aprovar nous impostos) - Estats Generals  França - Corts  Espanya •Parlament  origen medieval • format per representants dels 3 estaments (NO HI HAVIA PAGESOS)
 3. 3. EXPANSIÓ ECONÒMICA-S. XVIII  fi dels grans conflictes(Guerra dels Trenta anys). Pau relativa  augment de la població No epidèmies Nous conreus (patata, blat de moro….) Millora situació econòmica1713. Tractat d’Utrecht-Augment població  augment de la demanda de diferents productes. - augment de preus (+ beneficis) - augment de producció-Governs  impulsen reformes en l’agricultura - financien la instal·lació de manufactures (objectes de luxe) - protecció de companyies comercials- Importància del comerç colonial
 4. 4. EL COMERÇ COLONIAL I EL TRÀFIC D’ESCLAUS
 5. 5. LA SOCIETAT ESTAMENTAL-Característica principal: - desigualtat civil  2 grups (PRIVILEGIATS I NO PRIVILEGIATS. - societat estancada  pertànyer a 1 estament per naixement. - difícil ascens social (entrar a l’Església, monestir o sacerdoci)Privilegiats: noblesa i clero - possessió de terres  explotats en règim senyorial. - accés a càrrecs públics. - no paguen impostos- NOBLESA: viu de rendes de la terra. NOBLESA - concessions honorífiques (banc església) - econòmiques (no col·laborar en obres públiques) - fiscals (no paguen impostos, en cobren als pagesos)- CLERO: també viu de renda (terres) + delme (1/10 part) CLERO - alt clero: molts luxes i privilegis (=noblesa) - baix clero: origen estat popular i vida modesta
 6. 6. No privilegiats. Tercer estat - majoria població (90 – 95%) - grup heterogeni: persones molt diferents, condició econòmica icondició social.BURGESIA (grans artesans, comerciants i banquers) - grup + ric - NO té influència políticaCLASSES POPULARS urbanes (petits artesans, servents, soldats,obrers de les manufactures…)PAGESOS (serfs, arrendataris, propietaris) - gurp + nombrós de la població - dures condicions de vida - obligats a treballar les terres dels privilegiats  drets senyorials (impostos pagats als senyors)
 7. 7. EL PENSAMENT IL·LUSTRATQUÈ ÉS LA IL·LUSTRACIÓ? IL·LUSTRACIÓ-moviment intel·lectual que qüestiona els principis de l’Antic Règim.Apareix a Europa al segle XVIII.-defensa la fe en la RAÓ (intel·ligència humana) i no la pot substituirres, ni la tradició , ni l’autoritat, ni la revelació.- NO supersticions.Precedents: - John Locke  critica l’absolutisme i planteja la divisió depoders. - Isaac Newton  mètode científic basat en l’observació i lacomprovació dels fets plantejats.SEGLE XVIII = SEGLE DE LES LLUMS
 8. 8. -Defensa del principi de llibertat i igualtat de tots els éssers humans.  - oposició societat estamental - defensen mobilitat socialEl pensament econòmicAntic Règim  mercantilisme (defensa acumulació de riquesa i elcomerç és la millor activitat)Il·lustració  FISIOCRÀCIA - agricultura és la base de la riquesa - defensa propietat privada - defensen llibertat de comerç i indústria - oposició a intervenció de l’Estat en economia.El pensament polític -Oposició a l’absolutisme - Nova doctrina: LIBERALISME -Poder legislatiu - pensadors: - Poder executiu - Montesquieu  divisió de poders - Poder judicial (INDEPENDENT)
 9. 9. -Rosseau  defineix el contracte social  - pacte entre tots els ciutadans-Planteja el principi de SOBIRANIA NAICONAL  poder és del poble, de tots els ciutadans i l’expressen amb el vot.-Voltaire  defensa la necessitat d’1 parlament  limita el poder del rei- Defensa 1 sistema fiscal, no només per al poble.-Diderot-D’Alembert ENCICLOPÈDIA
 10. 10. LA FALLIDA DE L’ABSOLUTISME- s. XVII: canvis polítics a Anglaterra- influència idees il·lustrades → despotisme il·lustratANGLATERRA-Poder reial limitat pel Parlament → PACTISME - autoritzava a declarar la guerra-s. XVII: canvi dinastia → STUART - trencar PACTISME → governar sense control del Parlament - detencions i execucions d’opositors ↓ - guerra civil. 1649: Carles I ajusticiat → REPÚBLICA - Oliver Cromwell → dictadura militar - 1660: Parlament restableix la monarquia - Carles II: 1679 a favor d’HABEAS CORPUS - 1689: nova revolta → fi dinastia STUART → nova dinastia: GUILLEM D’ORANGE - Declaració de Drets (Bill of the Rights) - retorn a monarquia de poder limitat - NOVETAT: es garanteix la llibertat individual - bon exemple per Rev. Americana i Rev. Francesa
 11. 11. DESPOTISME IL·LUSTRAT-Influència idees il·lustrades → reformes - idees de progrés, racionalització i modernitat- MANTENIMENT PODER ABSOLUT ↓ TOT PER AL POBLE, PERÒ SENSE EL POBLE Ex: Text Frederic II de Prússia -Polítiques reformistes: - administració de l’Estat - reforma de l’ensenyament (obligatori i gratuït) - modernització agricultura (Fisiocràcia ≠ Mercantilisme) - desenvolupament de manufactures (impuls de companyies comercials) - liberalització producció i comerç (menys taxes)-Problemes: - difícil fer reformes i mantenir societat estamental i poder absolut → revolucions liberals s. XIX
 12. 12. LA REVOLUCIÓ AMERICANA-1a insurrecció colonial →13 colònies angleses (costa est Amèrica del Nord) - influència idees il·lustrades + revolució anglesa - excusa: taxes i impostos + monopoli comercial - NO representació al Parlament anglès - NO obeir lleis no votades pels seus representants-4 juliol 1776: Declaració d’independència dels EUA (Thomas Jefferson) - dret a la llibertat i recerca felicitat (coneixement + progrés) - drets inalienables del poble que cal respectar-1776-1783: guerra - suport països europeus (França → rival Anglaterra) - derrota Yorktown. → 1r president: George Washington- 1787: Constitució dels Estats Units - 1a constitució escrita - separació i equilibri de poders - forma de govern: República + estructura federal - Declaració de Drets - llibertat de religió, premsa, expressió i reunió - dret a ser jutjat per un jurat - procediment judicial per tothom- FORTA INFLUÈNCIA A EUROPA (rev. Francesa)
 13. 13. ARRIBADA DINASTIA BORBÓ1700: mor Carles II de la casa d’Àustria (Habsburg) - no té descendència - testament  hereu: Felip d’Anjou, casa dels Borbó (França)GUERRA DE SUCCESSIÓ (1701-1714)- Potències europees en contra del testament. - por a l’enfortiment de la casa de Borbó (Espanya + França) - G.Bretanya - Holanda -Portugal - Imperi austríac-Conflicte internacional i intern: - Castella (en general)  fidel a Felip V - majoria Corona d’Aragó  partidaris arxiduc Carles  volen protegir els furs
 14. 14. 1707. Batalla d’Almansa, 25 abril. (“quan el mal ve d’Almansa a totsalcança”)  ocupació filipista de València i Aragó1711. Mor emperador austríac  arxiduc Carles emperador!  problema: pot controlar moltterritori si guanya la guerra - les potències europees busquen un pacte amb FelipV1713. Tractat d’Utrecht  fi de conflicte internacional - territoris europeus d’Espanya passen a Àustria (Milanesat,Nàpols, Flandes i Sardenya) - Gran Bretanya obté Gibraltar i l’illa de Menorca
 15. 15. Resistència Catalunya-Barcelona i algunes ciutats es continuen oposant a Felip V i continua la guerra- no tenen cap suport, estan sols- setge de Barcelona durant 14 mesos- 40.000 soldats assetjant contra 6.000 defensant- personatges: Rafael Casanova i Antoni de Villarroel.- 11 setembre 1714  ocupació de Barcelona
 16. 16. L’absolutisme borbònic-Decret de Nova Planta - 1716. Decret que fixa les normes d’administració per Catalunya (= que altres territoris de la Corona d’Aragó) - imposa el model castellà a tot el territori - suprimides institucions catalanes: Generalitat i Consell de Cent - tots els càrrecs nomenats pel rei i hi pot accedir qualsevol persona de tot el país  imposició castellà.-Institucions i administració borbòniques - imposició model centralista francès - TOT el PODER pel Rei -ajudat per secretaris (nomenats pel Rei)  reunits en un Gabinet (Consell de Ministres) - Cort només es convocaven a petició del rei. - Consells ara només són per consultes - unificació del territori  divisió en províncies
 17. 17. -Nova divisió territorial  províncies - capità general: poder militar i administratiu - audiències: administració i justícia - govern municipal  corregidors - recaptació d’impostos  intendents
 18. 18. EL CREIXEMENT ECONÒMIC I EL REFORMISMEIL·LUSTRATSegle XVIII  etapa de creixement econòmic per Catalunya - diferències resta ESP  forta crisi s. XVII - augment de la població - reformes impositives: cadastre  - impost sobre béns immobles - beneficia Catalunya, pq era + equitatiu per la població -Modernitzen explotacions - introducció de nous conreus (patata i- Creixement econòmic: blat de moro) - millores en l’agricultura - especialització vitivinícola - augmenten excedents  comerç! - censos emfitèutics (domini útil de la terra durant llarg termini a canvi d’un arrendament) - Augment de la població
 19. 19. -Expansió agrícola - ajuda al desenvolupament de les manufactures de cotó (indianes, estampats de cotó) - mesures aranzelàries (contra productes importats)  faciliten el desenvolupament d’indústries locals - liberalització del comerç - expansió companyies comercials - catalans comercialitzaven amb Amèrica  tràfic esclaus Guinea - cafè, tabac, sucre IL·LUSTRACIÓ A CATALUNYA -Objectius il·lustrats: creixement econòmic + difusió ensenyament - reforma agrària per millorar l’agricultura  fi a la concentració de terres en mans de privilegiats - Personatges: comte de Floridablanca, comte de Campomanes, marquès de la Ensenada….  REI: Carles III, despostisme il·lustrat-PROBLEMA: pocs burgesos + molt poder dels privilegiats = poques idees il·lustrades
 20. 20. MOTÍ DE SQUILLACE- Madrid 1766. Rei: Carles III- decret que prohibeix les capes llargues i els barrets ala ampla - problemes per identificar delinqüents - cal portar capa curta i barret de 3 puntes (moda italiana)-Malestar per mesures del ministre: - encariment de productes de consum - a + de ser estranger-Amotinats davant el palau reial  rei cedeix als revoltats: - destitució ministre i revocació d’algunes ordres (preu aliments i vestimenta)
 21. 21. TRACTAT D’UTRECHT (1713)
 22. 22. A Utrecht (1713), Anglaterra, Holanda, Portugal, Savoia i Prússia van reconèixerFelip V com a rei d’Espanya a canvi de concessions territorials, comercials i elreconeixement del duc de Savoia com a rei. Menorca i Gibraltar van anar aparar a mans d’Anglaterra, així com un seguit de drets i privilegis comercials al’Amèrica espanyola. Per a Savoia van ser Terranova, uns territoris cedits perLluís XIV a la badia del Hudson i Sicília. La Península Ibèrica i les colòniesamericanes quedaven en mans de Felip V.D’altra banda, a Tractat de Rastatt (1714), es signava la pau amb l’emperadorCarles VI (l’antic arxiduc Carles) que va rebre Nàpols, Sardenya, el Milanesat iFlandes com a compensació per haver-se retirat de la lluita, que encara esmantenia, entre Felip V i les institucions catalanes.

×