Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

090114 Change Mgt Intro NL

435 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

090114 Change Mgt Intro NL

  1. 1. Organisatie-analyse 14 januari 2009 Versie 1.0
  2. 2. Waarom een analyse? <ul><li>Ondernemingen falen om hun toekomst veilig te stellen: </li></ul><ul><ul><li>Mensen zijn (telefonisch) onbereikbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Leveringen zijn te laat en/of incompleet </li></ul></ul><ul><ul><li>Magazijnen puilen uit </li></ul></ul><ul><ul><li>Producten zijn van magere kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>(veiligheids)regels worden niet nageleefd </li></ul></ul><ul><ul><li>Klanten lopen weg </li></ul></ul><ul><ul><li>Winstcijfers zijn magertjes </li></ul></ul>
  3. 3. Waarom een analyse? <ul><li>Managers zijn druk: </li></ul><ul><ul><li>Overvolle agenda’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Veel reizen </li></ul></ul><ul><ul><li>Starten het ene project na het andere </li></ul></ul><ul><ul><li>Zijn bezig met strategische heroriëntatie, outsourcing etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Zijn bezig met ABC, BSC, CRM, DNA, ERP en de rest van het alfabet </li></ul></ul><ul><ul><li>Lopen achter de laatste quick fixen aan </li></ul></ul><ul><ul><li>Bron; “why do companies fail?” </li></ul></ul>
  4. 4. Waarom l’Hirondelle Consultancy en Van Jole Advies en Management? <ul><li>Het gekende bureau in de regio </li></ul><ul><li>Netwerk van ervaren adviseurs </li></ul><ul><li>Niet alleen advies, maar ook (assistentie bij) implementatie </li></ul>Wij werken voor u, maar vooral mèt u
  5. 5. Wat doen we tijdens analyse? <ul><li>Analyse bestaat uit o.a.: </li></ul><ul><li>Directie-interviews / SWOT-analyse </li></ul><ul><li>Financiële analyse </li></ul><ul><li>Analyse besturing: management systeem </li></ul><ul><li>Analyse organisatie-effectiviteit </li></ul><ul><li>Analyse productie en onderhoud </li></ul><ul><li>Resultaat van analyse: projectvoorstel </li></ul>Werken vanuit actuele problematiek van bedrijf en de vaste basis: inzichten van Van Jole Advies en Management
  6. 6. Resultaten van analyse <ul><li>Overzicht van de bevindingen </li></ul><ul><li>Projectvoorstel, inclusief business case </li></ul>Bevindingen, verbetervoorstellen en de te behalen resultaten worden gedurende de analyse met bedrijf afgestemd. Begrip en commitment t.a.v. de weg te gaan zijn immers essentieel voor een succesvol project.
  7. 7. Project = veranderingstraject Duurzaam betere resultaten bereiken
  8. 8. Kosten van een analyse <ul><li>Afhankelijk van de grootte van de analyse scope: team van 2-3 adviseurs, doorlooptijd 4-6 weken. </li></ul><ul><li>Tijdsbesteding van de klant: 2-3 FTE (+ management) gedurende de analyse </li></ul><ul><li>Bij gunning van project: 30% korting op de prijs van de analyse </li></ul>Wij vinden dat onze klant baat heeft bij implementatie van de voorgestelde verbeteringen. Wij zorgen ervoor dat de klant begrijpt wat we doen, bovendien zullen wij doen wat we beloven: een meetbare verbetering realiseren!

×