Ilmu pendidikan baru

5,675 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,891
Actions
Shares
0
Downloads
134
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ilmu pendidikan baru

 1. 1. ILMU PENDIDIKAN (PEDAGOGI) NAMA PENSYARAH:ENCIK ROSLI BIN ABD HAKIM PENDEKATAN PENGAJARAN & STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DALAM PEDAGOGI BESTARI OLEH: SITI FATIMAH BINTI MANAF ZUNAIDAH BINTI ABDUL RAHMAN
 2. 2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN
 3. 3. PENDEKATAN PENGAJARAN Maksud :Merujuk kepada kaedah-kaedah atau pengurusan sistematikprosedur yang diambil oleh guru- guru untuk mencapai matlamat pengajaran.
 4. 4. PENDEKATANPENGAJARAN
 5. 5. (1) PENDEKATAN INTEGRASI Merupakan kombinasi pelbagai aspek pembelajaran dalam sesuatu topik. Kurikulum berintegrasi adalah pendekatan pendidikan yang menyediakan murid-murid untuk pembelajaran sepanjang hayat. Ia juga dikenali sebagai model kombinasi.
 6. 6.  Merangkumi: (1) Kombinasi subjek-subjek yang akan diintegrasikan (2) Penekanan melalui strategi projek (3) Menggunakan sumber lain selain buku teks. (4) Fokus diberikan kepada bahan-bahan p&p. (5) Kumpulan murid-murid yang fleksibel digalakkan.
 7. 7. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh guru
 8. 8. (2) PENDEKATAN INDUKTIF Merupakan pembelajaran berpusatkan murid. Menggalakkan murid untuk melibatkan diri secara langsung dalam pelajaran. Dapat mengelakkan bosan. Kenapa? Murid dapat menganalisis maklumat dan menaakul dalam mencari rumusan-rumusan munasabah.
 9. 9. LANGKAH-LANGKAH PENEKATAN INDUKTIFGuru perlu ikut urutan fakta dan konsep Murid membuat kesimpulan
 10. 10. (3) PENDEKATAN DEDUKTIF Guru mulakan pengajaran dengan menjelaskan tentang prinsip, syarat, teori atau peraturan yang telah diketahui umum. Murid akan menganalisis melalui penjelasan tersebut. Murid kemudiannya dikehendaki untuk menghafal peraturan- peraturan yang diberikan oleh guru.
 11. 11. PERBEZAAN PENDEKATAN INDUKTIF DAN DEDUKTIFPENDEKATAN INDUKTIF PENDEKATAN DEDUKTIFGuru memberikan sebanyak Guru mendedahkan masalahmana contoh atau hipotesisMurid membuat kesimpulan Murid menganalisisMurid dibimbing untuk berfikir, Prinsip dan teori digunakanmengkaji, dan mengenali untuk menyelesaikan masalah
 12. 12. Melibatkan aktiviti soal -Guru tidak perlujawab menunjukkan penyelesaian masalah. - Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab sehingga mereka mampu menyelesaikan masalah sendiriGuru memberikan penjelasan -Tugasan pembelajaran lebihsebelum memberikan contoh senang -Jimat masa -Kurang mencabar
 13. 13. Murid merumuskan Guru yangperaturan memberikan dan menetapkan semua peraturanPendekatan memusatkan Pendekatan yangmurid diarahkan oleh guruMurid aktif Murid kurang aktif
 14. 14. Murid mencari peraturan Murid tidak memberidan mengingat dengan tumpuan pada rumus dantepat prinsipMurid berinteraksi sesama Lebih memusatkan arahansendiri guruMencabar kebolehan kognitif Pengaplikasian pemikiranmurid-murid kognitif rendahPerlukan perancangan dan Perancangan yang lebih, danpersediaan rapi oleh guru persediaan yang kurang daripada guru-guru
 15. 15. (4) PENDEKATAN ELEKTIF  Definisi : - pilih dari pelbagai sumber - kombinasi dari berbagai unsur - campuran pendekatan berlainan Merupakan kombinasi pendekatan INDUKTIF dan DEDUKTIF
 16. 16.  Boleh digunakan untuk mengajar: - rumus - konsep - syarat - prinsip - teori Boleh digunakan sebagai aktiviti p&p dalam kumpulan (pengayaan dan pemulihan) Guru boleh menggunakan kreativiti sendiri. Tidak terikat kepada pendekatan- pendekatan yang tertentu
 17. 17. CIRI-CIRI PENDEKATAN ELEKTIF
 18. 18. (5) PENDEKATAN TEMATIK Temamerujuk kepada topik-topik khas yang dikenal pasti oleh murid- murid dan yang berkaitan dengan pengalaman hidup dan minat kanak-kanak
 19. 19. KELEBIHAN
 20. 20. (1) STRATEGI DIREKTIFMeliputi aktiviti – aktiviti latih tubi,latihan, pembelajaran masteri danpengajaran langsung
 21. 21. (2) STRATEGI MEDIATIF Membantu murid mempelajari cara-cara untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Merangkumi kombinasi kaedah- kaedah penaalukan, latihan, dan perbincangan terbuka.
 22. 22. Dalam strategi ini, murid diajar untuk:
 23. 23. STRATEGI MEDIATIF
 24. 24. (3) STRATEGI GENERATIF Membantu murid belajar cara bertingkah laku dalam sesuatu situasi dengan menggunakan pelbagai kecerdasan. Guru menggunakan teknik seperti sumbangsaran, pemikiran lateral, dan kreativiti. Guru menggalakkan murid untuk menjana idea. Contoh aktiviti generatif: - peta minda
 25. 25. (4) STRATEGI PEMERHATIAN Fokus kepada pemerolehan pembelajaran oleh murid dengan melihat apa yang guru lakukan. Murid diajar untuk mengikuti perlakuan guru. Murid perlu memerhati dengan berhati- hati. Boleh dilakukan di luar bilik darjah, dan melaporkan pemerhatian dalam bilik darjah.
 26. 26. (5) KONTEKSTUAL Guru mengaitkan bahan p&p dengan dunia sebenar. Murid boleh menghubungkan antara pengetahuan dan pengaplikasiannya kepada gaya kehidupan mereka Fokus kepada pengajaran melalui aktiviti penyelesaian masalah. Murid menjadi lebih berdikari. Menggalakkan pembelajaran kendiri.
 27. 27. Prinsip penting dalam Kontekstual
 28. 28. (6)STRATEGI META- KOGNITIF Murid belajar memikirkan mengenai proses pembelajaran, prestasi mereka, dan bagaimana untuk meningkatkan prestasi berikut. Murid merancang pembelajaran tersebut dan membuat pemantauan serta penilaian kendiri. Murid sentiasa membuat refleksi mengenai pembelajaran mereka dengan menyoal diri mereka.
 29. 29. STRATEGI KOLABORATIF Satu kumpulan murid-murid melakukan tugasan bersama untuk mencapai hasil pembelajaran yang cemerlang‡ Contoh: Murid-murid membuat kertas projek secara bersama-sama dalam aktiviti kumpulan
 30. 30. STRATEGI PEMBELAJARAN DI LUAR KONTEKS Pembelajaran di luar bilik darjah dan tidak termaktub dalam kurikulum formal. Contoh : Seminar, bengkel, demonstrasi dan pameran
 31. 31. KAJIAN LUAR Lawatan murid-murid ke satu tempat di luar sekolah atau jauh daripada persekitaran mereka Murid berpeluang membuat pemerhatian terhadap sesuatu perkara dalam persekitaran semulajadi Contoh : Praktikum, lawatan ke kilang dan mengusahakan tanaman
 32. 32. KEPENTINGAN STRATEGI KAJIAN LUAR Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Menambah aspek praktikal dan kebenaran serta unsur realiti. Membekalkan peluang untuk membangun dan meningkatkan proses-proses sosialisasi dan kemahiran tata rakyat.
 33. 33. ORION 19933 bahagian untuk mengintegrasikan strategi kajian luardalam kurikulum sekolah
 34. 34. KAJIAN MASA DEPAN Guru mengarahkan murid-murid untuk membuat penemuan dan ciptaan baru untuk masa depan. Melibatkan 3 kemahiran asas : - Membuat ramalan tentang perubahan. - Sebab dan akibat sesuatu peristiwa. - Menggunakan sumber dalam mengawal dan mengurus perubahan. Contoh : Apakah kesan-kesan pembalakan? Apakah akan berlaku jika semua pokok ditebang? Apakah konsekuen jika tiada tanaman hijau?
 35. 35. PEMBELAJARAN MASTERI Guru membahagikan sukatan pelajaran kepada unit- unit kecil yang memerlukan perancangan, pengurusan dan penilaian Prinsip-prinsip pembelajaran masteri: Murid-murid mempunyai kemahiran yang asas. Guru mempunyai objektif pengajaran. Melakukan penilaian apabila selesai satu unit pembelajaran. Menganalisis kelemahan murid-murid.
 36. 36. PEMBELAJARAN KOPERATIF Murid bekerjasama dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan, bertukar pendapat,membuat perancangan dan menyelesaikan masalah. Ciri-ciri pembelajaran koperatif Saling bergantungan positif antara ahli kumpulan Interaksi semuka Akuntabiliti individu Aplikasi kemahiran kolaboratif Penilaian bersama
 37. 37. 10.6 INTEGRASI KEMAHIRAN GENERIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kemahiran generik : Kemahiran utama / Kemahiran-kemahiran kunci Merupakan satu proses yang berterusan. Fokus / Tujuannya : menolong menyediakan diri murid untuk dunia pekerjaan.
 38. 38. Kategori dan Contoh-contoh Kemahiran Generik Kemahiran Asas • Literasi, menggunakan nombor dan menggunakan teknologi Kemahiran • Komunikasi, Interpersonal dan Kerja berinteraksi pasukan dengan manusia • Mengumpul dan mengendalikan maklumat Kemahiran dan penyelesaian masalahkonseptual / berfikir • Berfikir secara inovatif dan kreatif Kemahiran kendiri • Bertanggungjawab dan fleksibel dan atribut mempunyai konsep kendiri yang tinggi • Dapat mengurus dan mengendalikan masaKemahiran berkait dengan dunia • Kemahiran inovasi perniagaan • Kemahiran menguruskan perniagaanKemahiran berkait • Kemahiran sivik dan kemahiran rakyatdengan komuniti • Kemahiran perkhidmatan komuniti
 39. 39. Kemahiran aplikasi dan generikKemahiran aplikasi dan generik KEMAHIRAN GENERIK
 40. 40. BERFIKIR KREATIF Dipertingkatkan dalam diri murid apabila guru menyuruh murid untuk mengeluarkan idea atau mencipta sesuatuKEMAHIRAN BERFIKIR BERFIKIR KRITIKAL Dibangunkan dalam aktiviti P&PKebolehan untuk Contoh: membandingkan, membezakan, menganalisa menganalisa dan membuat kesimpulan maklumat danmencipta konsep BERFIKIR RASIONALISASI Dipupuk dalam diri murid apabila guru kerap menyuruh untuk menyokong pendirian dan pendapat mereka.
 41. 41. KEMAHIRAN BELAJAR ASAS KOMPLEKS Kemahiran Dikenali sebagai kemahiran menggunakan minda sains/kemahiran proses yang murid-murid secara digunakan untuk efektif untuk meningkatkan kebokehan mengingati apa yang logikal dan penaakulantelah dipelajari melalui murid-murid. Contoh : pemerhatian dan pembacaan dan meramal. penulisan.
 42. 42. TEKNIK UNTUK MEMBANTU MURID MENGUASAI KEMAHIRAN BELAJAR Menggunakan kemahiran yang berbeza dalam bilik darjah. Pemetaan minda. Menggunakan kad-kad permainan dan kad-kad nota untuk meningkatkan kuasa ingatan murid.
 43. 43. KEMAHIRAN PEMUDAHCARAANGuru membantu murid mencapai hasil dan matlamatpembelajaran melalui aktiviti-aktiviti individu/kumpulan. PENSTRUKTUR SCAFFOLDING AN KOGNITIF PENYOALAN Guru menolong Kebolehan guru Guru dapat murid untuk untuk mengarah menguasai memastikan perbincangan sesuatu tugas pemikiran dalam bilik atau konsep kritikal darjah dengan memberi digunakan dalam sokongan perbincangan
 44. 44. KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Menggunakan komputer dan teknologi maklumat dalam P&P. Kemahiran guru :
 45. 45. KEMAHIRAN TAKSIRAN DAN PENILAIANPenilaian dan Taksiran mengukur sama ada objektif pembelajaran sedang ditemui. Guru menjalankan taksiran dengan memberi gred/markah selepas ujian/kuiz. Proses Penilaian merangkumi proses pengutipan bukti mengenai pencapaian murid dalam satu jangka masa untuk mengukur pembelajaran dan pemahaman mereka.
 46. 46. PERBEZAAN ANTARAPENILAIAN DAN TAKSIRAN ITEM TAKSIRAN PENILAIAN Formatif : berterusan Sumatif : peperiksaan Penjadualan sepanjang akhir semester/tahun Untuk meningkatkan Untuk menilai yang Tujuan Utama pembelajaran pembelajaran berkualiti berlaku Berorientasikan proses : Berorientasikan produk : Fokus Ukuran bagaimana apa yang telah dipelajari pembelajaran sedang berlaku Diagnostik : Menghakimi, mencapai Dapatan mengenalpasti bidang- satu skor/gred bidang untuk keseluruhan peningkatan
 47. 47. SEKIANTERIMA KASIH

×