Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Success søk master

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Success søk master

 1. 1. Søk med success! Hilde Daland
 2. 2. Hvorfor søke selv? • Nesten som å handle i butikk • UB har begrenset med tid • Du går glipp av å velge selv • Likheter: • Forberedelser – analysere behov • Handleliste • Forskjeller • UB er bedre organisert
 3. 3. Søkestrategi? • 5 faser i et søk, 5W • What – hva er problemstillingen din? Hva skal du finne ut av? • Where – Hvor skal du lete etter informasjon? Hva trenger du? • Words – Finn gode søkeord og synonymer til disse • Work – Gjennomfør søket ditt • Wow – evaluer søket ditt og start eventuelt på nytt
 4. 4. What? • Hva er problemstillingen din? • Hva skal du finne ut? • Er det begrenset til en spesiell gruppe, geografisk område, tidsepoke?
 5. 5. Where? • Hvor vil det være lurt å lete • I butikken går du til kjøledisken for å finne melk og smør, avgrenser søkeområdet ditt i forhold til hva du ønsker å finne • Trenger du bøker? – Bibsys Ask • Trenger du norske artikler? – Idunn • Trenger du internasjonale artikler? – Google Scholar • Trenger du dagsaktuelt stoff? – A-tekst og aviser
 6. 6. Words • Hvilke ord kan du hente direkte fra problemstillingen din? • Kjenner du til synonymer eller andre supplerende ord? • Finn ordbøker og gjør et oversiktssøk i for eksempel Google • Lag et søkeskjema (Arbeidsledighet blant kvinner i Skandinavia)
 7. 7. Work • Gjennomfør søket ditt slik du har planlagt
 8. 8. Trunkering • Trunkering stjerne * åpner for flere endinger, og gir flere treff For eksempel: arbeid* -> arbeid arbeidsledighet arbeidsløshet osv.
 9. 9. Boolske operatorer •OG/AND arbeidsledighet OG kvinner •ELLER/OR arbeidsledighet ELLER arbeidsløshet •IKKE/NOT Skandinavia IKKE Sverige
 10. 10. Wow • Evaluer søket ditt i forhold til treffene du sitter igjen med • Søk er en organisk prosess • Har du fått for mange treff? Søk igjen • Har du fått for få treff? Søk igjen • Er ikke treffene relevante nok? Søk igjen • Har du fått ideer til nye søkeord? Søk igjen • Er du fornøyd med treffene? Begynn å skrive. Søk igjen.
 11. 11. Kildebruk – hvorfor sitere? • Etterprøvbarhet • Akademisk redelighet • Respekt for forfatteren • Respekt for leseren • Legge til rette for videre forskning og kunnskapsutvikling
 12. 12. Kildekompasset.no

×