Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tweelingverlies

480 views

Published on

Tweelingen-tweeling zijn, wat als je je tweelinghelft verliest?

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tweelingverlies

 1. 1. Hilde Lingier Rouwconsulent postgraduaat Artevelde Hogeschool Gent Academiejaar 2017-2018 Tweelingverlies
 2. 2. TWEELINGVERLIES Mijn persoonlijk verlies was de aanleiding om rond tweelingverlies te werken. Lieve, mijn tweelingzus is op 20 augustus 2014 gestorven. Ze was 51 jaar en moeder van 3 dochters. Meer inzicht krijgen in tweelingverlies aan de hand van gesprekken en het driedimensionaal DNA-model van rouw: de drie V’s (Verlies-Verbinding-Verder leven) (Gerke Verthriest en Johan Maes). Meer inzicht krijgen in tweelingidentiteit (de aangeboren WIJ en Ik-identiteit)* aan de hand van een creatieve verwerking. *Onderzoek TWEELING ALLEEN: Rouw & Dubbele Identiteit; Tanja van Dongen 2017
 3. 3. DANK AAN ALLE TWEELINGEN, TWEELINGHELFTEN EN FAMILIE VAN TWINS WAARMEE IK IN CONTACT KWAM SINDS DE DOOD VAN MIJN TWEELINGZUS LIEVE VOOR JULLIE GETUIGENISSEN. Vera en Bea, Cathérine en  Veronique, Eva en  Hanna, Leen en  Jeroen, Esther en  Omer, Cindy en  haar broer, Anja en  Sandra, Ria en  Janneke, Guido, Inge, Paulette, Marja, Leentje, Maria, Christine dank voor de getuigenissen via persoonlijke gesprekken, mailverkeer, forum Tweeling Alleen, Facebook… De getuigenissen, citaten worden blauw weergegeven in de tekst.
 4. 4. DANK AAN HULPVERLENENDE ORGANISATIES Frans Tukker ervaringsdeskundige en stichter van het forum www.tweelingalleen.nl Tanja Van dongen, psychodynamisch therapeut van https://www.pd- apeldoorn.nl/index.php/overmij Ria Knijnenburg, ervaringsdeskundige https://www.riaknijnenburg.nl/geen-eenling- geen-tweeling/ Kathleen van het huisvandeMens Gent https://demens.nu/huisvandemens/huisvandemens-gent/ Hendrikje en Marion van Carpet of Live https://www.ecolifestyle.be/carpet-of-life- handgemaakte-tapijten-met-een-eigen-verhaal/ Familie en vrienden (mijn persoonlijke hulpverlenende organisatie)
 5. 5. INHOUD ❑Wat is een tweeling, tweelingrelatie, tweelinggevoel, tweelingidentiteit? ❑Tweelingverlies ❑DNA-model van ROUW ❑Creatieve uitwerkingen ❑Onderzoeken ❑Aandachtspunten binnen hulpverlening ❑Ik hoop
 6. 6. TWEELINGEN
 7. 7. WAT IS EEN TWEELING? Twee even oude kinderen van dezelfde moeder. Bron: De Dikke van Dale. Tweeling kan verwijzen naar meerling - tegelijk geboren kinderen van één moeder, waaronder: Eeneiige tweeling - genetisch gelijke tweeling (splitsing tussen 3-12 dagen) Twee-eiige tweeling - genetisch ongelijke tweeling Siamese tweeling - samengegroeide tweeling (splitsing na 12 dagen) Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweeling
 8. 8. TWEELING EN IDENTITEIT: IK EN WIJ Tweelingen hebben net als eenlingen een eigen identiteit. Het verschil met eenlingen is echter dat tweelingen daarnaast een tweelingidentiteit ontwikkelen, een dubbele binding. Identiteiten binnen de dubbele binding zijn:  Eenheid identiteit  Onafhankelijke identiteit  Split identiteit  Ongelijke tweelingen  Geïdealiseerde identiteit  Concurrerende identiteit Bron: Tweelingverlies; Auteur Tukker, Frans; onderzoek Judith Dekker 2010 & Barbara Schave and Janet Ciriello 1983
 9. 9. WAT MAAKT DE TWEELINGRELATIE ZO APART? Twinning reaction of onderlinge identificatie waardoor de grenzen van het IK vervagen (Steppe & Nys, 1981) Imitatie (Steppe & Nys, 1981) Gelijkheid qua gevoelens (Adelman & Siemon, 1986) Afhankelijkheid en rolverdeling (complementair/dominant/verschillende persoontjes) (Williams & Medalie, 1994; Fischbein et al., 1990) Ambivalente gevoelens van liefde en rivaliteit (hier schuilt vaak een innerlijk conflict tussen de veiligheid van symbiose en de drang naar individuatie) (Athanassiou, 1986) Bron: Artikel “De puberteit bij tweelingen: hoe autonomie en individuatie verwerven vanuit een natuurlijke symbiose? Christel Peeters in TOKK 28-2003 p. 73-87
 10. 10. WAT IS TWEELINGGEVOEL? Voor tweelingen is het een gevoel dat IS: Een onvoorwaardelijke liefde, één zijn met elkaar, door de bijzondere manier van communiceren aan een half woord genoeg hebben, het wij-gevoel en een diepe zielsverbinding. Bron: Tweelingverlies; Auteur Tukker, Frans; onderzoek Judith Dekker 2010
 11. 11. GETUIGENISSEN TWEELING ZIJN Al bij al is het wel aangenaam om een tweeling te zijn.....je bent nooit alleen. We ontwikkelden een autonoom taaltje. Enig nadeel aan een tweeling zijn is dat je soms nagekeken wordt en dat mensen vooral op zoek zijn naar “vergelijkenissen” , wat soms knap vervelend kan zijn !!! Toen je mij in oktober van vorig jaar machteloos opbelde en mij zei hoe je mijn blijvend respect voor je voelde, heb ik de diepe band tussen ons gevoeld.
 12. 12. GETUIGENISSEN TWEELING ZIJN Toen ik zwanger was van mijn zoon, was zij ook zwanger, (zoals een echtgenoot) samen hebben we de voornaam gekozen. Niet met de papa maar met haar, dat zegt genoeg voor me en de papa was akkoord, ja want wat kon hij beginnen tegen die tweelingzussen. Samen in en samen tegen de grote buitenwereld, ik zeg altijd als mensen me vragen wat betekent dat een tweeling zijn, dan zeg ik: ontstaan uit één eitje en bijna 55 jaar getrouwd!
 13. 13. TWEELINGVERLIES: WAT NU?
 14. 14. HET DRIEDIMENSIONAAL DNA-MODEL VAN ROUW: DE DRIE V’S (VERLIES-VERBINDING-VERDER LEVEN) (GERKE VERTHRIEST EN JOHAN MAES)
 15. 15. VERLIES KAN JE ZIEN ALS DE ROUW, DE IMPACT VAN HET VERLIES IN ONS LEVEN. HET IS MOEILIJK OM DE WOORDEN “NOOIT MEER” TE DRAGEN. Vergelijkende onderzoeken naar rouwbeleving hebben consequent aangetoond dat rouw en verdrietbeleving onder tweelingen zwaarder en dieper gaat dan andere vormen van verlies binnen de familie. De dubbele binding zorgt bij tweelingverlies bijna altijd voor een verlies aan identiteit, ook aan de eigen IK-identiteit. Bron: Segal and Bouchard, 1993; Segal-Wilson-Bouchard and Gitlin, 1995
 16. 16. GETUIGENISSEN VERLIES Het stervensproces van mijn zus heeft een soort burn-out te weeg gebracht . Het is de rouw en de fysieke verzwakking die me nu de afgelopen 2 jaar veel aan en in huis heeft gehouden. Een helende cocon waar ik nog niet veel uit wil. Ik had er nooit aan gedacht dat mijn zus mogelijks vroeger zou sterven. Mijn levenslijn is doorgeknipt. Mentaal is mijn leven met minstens 10 jaar ingekort. Ik ben te weinig betrokken geweest bij de uitvaartdienst, familie staat er niet bij stil dat het hier gaat om tweelingverlies. Mijn collega’s zijn eveneens 2 tweelingen maar het is moeilijk voor hen om het verlies van een lone twin te aanhoren.
 17. 17. GETUIGENISSEN VERLIES Een zeventigjarige vrouw. Zij had haar tweelingzus een jaar voordien verloren. Op de laatste dag van het congres, tijdens de lunch, kwam ze afscheid nemen van de Nederlandse Vereniging van Tweelingen. Ondanks dat haar tweelingzus en zij als volwassenen onafhankelijk van elkaar hadden geleefd, met ieder een eigen identiteit en gezinsleven, vertelde ze me dat het overlijden van haar tweelinghelft voelde als een amputatie in haar verdere leven. Ze was geen eenling, maar ook geen tweeling meer. En in deze woorden herkende ik me het meest. Bron: https://www.riaknijnenburg.nl/geen-eenling-geen-tweeling/
 18. 18. VERBINDING IS DE AFDRUK OF INDRUK DIE IEMAND ACHTER LAAT, DE INTEGRATIE IN ONS ZIJN. (BETEKENISVOLLE RELATIE) Het op een symbolische manier verbonden blijven krijgt op verschillende manieren vorm: zichtbaar en onzichtbaar, in denken en doen, in stille en gedeelde verhalen, in objecten en idealen. Rouwen is m.a.w. het antwoord op het verlies van iemand of iets waarmee een betekenisvolle relatie bestáát. Mijn tweelingzus is in september 2016 overleden. Ik schrijf veel over het verlies, wat me helpt om met de heftigheid van de emoties om te gaan. “Iets in je plan van je project herinnerde me aan het gedicht wat ik na haar dood maakte.”
 19. 19. VERDER LEVEN IS HET TRAJECT, DE REORGANISATIE EN HERORIËNTATIE IN JE LEVEN. Misschien een nieuw doel of een nieuw spoor dat getrokken wordt. Nieuwe herinneringen worden gecreëerd. Ook in dat nieuwe is hij/zij aanwezig. Hij/zij blijft bij ons, maar we hebben een nieuwe stap gezet in ons nieuwe leven. Nieuwe herinneringen want er is het leven “voor” en het leven “na”.
 20. 20. VERDER LEVEN: DE VERJAARDAG https://radio1.be/wat-doe-je-op-je-verjaardag-nu-de-helft-er-niet-meer De leegte van tweelingverlies weegt zwaar. Het is een zware tocht om je leven weer op snelheid te krijgen. De gezamenlijke verjaardag en sterfdatum zijn moeilijk te overbruggen.
 21. 21. GETUIGENISSEN VERDER LEVEN: DE VERJAARDAG Mijn verjaardagen vier ik niet meer, de eerste verjaardag na haar dood heb ik alle vrienden en familie bij mij thuis voor een drink en hapje uitgenodigd en dat was heel gezellig, maar nu kan ik het gewoon niet meer, het is te moeilijk, te emotioneel voor me. Bij mijn verjaardag in oktober heb ik elke keer een dubbel gevoel. Ik wil blij zijn voor mezelf want ik ben weer een jaar ouder, maar ik ben ook verdrietig, want zij is er niet meer. Het is de enige keer dat ik wel naar het kerkhof ga, om bloemetjes te brengen naar Dorien. Daarna is het altijd wat zoeken. Eigenlijk wil ik het liefst alleen thuis zitten, maar dan ben je toch blij als je vrienden ineens voor de deur staan. In het begin waren er mensen die me geen gelukkige verjaardag wensten, omdat ze vreesden dat het me zou kwetsen. Ik heb hen wel duidelijk gemaakt dat die dag ook een beetje van mij moet blijven. Maar het blijft een moeilijke dag.* *https://www.flair.be/nl/strafverhaal/elke-verloor-tweelingzus/ geraadpleegd op 3 juni 2018
 22. 22. GETUIGENISSEN VERDER LEVEN: DE VERJAARDAG Lone twin zorgt dat ze niet moet werken op de dag van overlijden en geboortedag. Het gevoel dat ze die dag ervaart staat te veraf van een werkdag. Op de dag van hun verjaardag wordt er jaarlijks na het overlijden een kampvuur georganiseerd. Een vriendin is eveneens jarig op dezelfde dag en is in hetzelfde jaar geboren. Zij is altijd aanwezig op het kampvuur. Voor haar is dit van heel grote betekenis, zo zijn ze opnieuw jarig met twee die dag. Ik heb mijn geboortedatum gewist op mijn sociale media. Op onze geboortedatum moet ik nooit werken wegens schoolvakanties. Mijn collega’s zorgen ervoor dat ik op haar sterfdatum altijd verlof kan krijgen. Ze kochten zelfs een bloemetje voor mij vorig jaar.
 23. 23. CREATIEVE UITWERKING Idee: een creatieve uitwerking van verlies-verbinding-verder leven door tweelinghelften die een tweelingzus of tweelingbroer verloren zijn in de prenatale fase, jeugd of als volwassenen. Het is een manier om een persoonlijk verhaal vorm te geven. De creatieve uitwerking (collage, schriftelijke neerslag, stilleven-foto van het verlies) kan het verhaal zichtbaar maken van het vaak ongekend, niet bespreekbaar tweelingverlies. Misschien wordt het als het ware een zichtbaarheid van de aangeboren WIJ-identiteit nu de overblijvende tweelinghelft aan een IK-identiteit werkt?
 24. 24. CREATIEVE UITWERKING DOOR LONE TWINS VERLIES-VERBINDING-VERDER LEVEN: Cindy en broer Leen en Jeroen Eva en Hanna Hilde en Lieve Esther en Omer
 25. 25. CINDY EN BROER °17 augustus 1972 -  17 augustus 1972 broer Cindy wordt levend geboren, haar broer dood. Cindy vindt het heel jammer dat zowel haar ouders als tante niet verteld hebben dat ze een tweelingbroer had op het moment dat ze merkten dat ze met haar onzichtbare broer aan het spelen was. Ze is een volwassen vrouw voor het haar wordt verteld. Het gemis wordt groter nu Cindy weet dat ze een tweeling is.
 26. 26. CINDY: CREATIEVE UITWERKING Cindy noteert de vele vragen die vandaag bij haar opkomen. Enkele dagen was ze er mee bezig. Het geeft haar op dit moment een rustiger gevoel.
 27. 27. LEEN EN JEROEN ° 29 juni 1988 - 13 april 2010 Jeroen Leen is 21 jaar oud als haar tweelingbroer sterft. In hun jeugd was het een evidentie dat ze een tweeling was. Pas wanneer haar broer overlijdt beseft ze hoe het was een tweeling te zijn, het is een deel van haar. De kamer van Jeroen is vandaag de dag nog altijd zoals op het moment dat hij gestorven is op aandringen van broers en zus. Ze vraagt zich of de leegte haar in de toekomst meer inzicht zal geven wanneer mensen die ze op dit moment kent of nog zal ontmoeten een dergelijk verlies zullen meemaken.
 28. 28. LEEN: CREATIEVE UITWERKING Dit is het voorontwerp voor een schilderij. Het is de bedoeling dat het schilderij zichtbaarheid geeft aan haar tweelingverlies, een communicatiemiddel om over Jeroen te spreken met nieuwe mensen, toevallige ontmoetingen.
 29. 29. EVA EN HANNA 27 jaar Hanna Eva is 27 jaar oud als haar tweelingzus Hanna sterft door ziekte. Eva vertelde haar verhaal in een artikel. Het artikel verscheen op het online platform Charlie magazine, maart 2018. Uit artikel: “Vaak kroop ik bij Hanna in bed. Dan gaf haar vriend ons even de ruimte met ons tweetjes. Op zo’n momenten konden we goed praten. Afscheid nemen is heel erg, maar we hebben alles kunnen zeggen.” “Het kon evengoed ik zijn. Dat dacht ik voortdurend tijdens Hanna’s ziekte. Het is een erfelijke vorm van kanker, wij zijn een identieke tweeling. Waarom heb ik het niet en zij wel?”
 30. 30. EVA: CREATIEVE UITWERKING Foto: Sarah Van Looy in artikel “De kleding van Eva’s overleden tweelingzus leeft verder in een tapijt” Tekst: Sarah Vandoorne Eva laat een fair trade tapijt aanmaken met kleren van haar tweelingzus door Carpet of Live. Uit artikel: “Ik vind het leuk dat ik nu echt iets heb van haar dat aanwezig is in het huis. Het tapijt staat nog dichter bij mij dan haar foto’s in mijn doos of de kleren in de kast. Het is echt een stukje van haar. De meeste kleren herken ik in het tapijt. Ik ben blij om ze op die manier terug te zien.”
 31. 31. HILDE EN LIEVE ° 31 juli 1963-  20 augustus 2014 Lieve Alhoewel we elk ons leven hebben uitgebouwd weegt het traumatisch overlijden veel zwaarder dan verwacht. Het niet hebben van een graf waar ik kan naar toe gaan ervaar ik als een groot gemis. Ik laat drie tapijten aanmaken met Carpet of Live om zichtbaarheid te geven aan mijn verlies. Er is een tapijt aangemaakt op basis van een textielontwerp van Lieve. Ik volg in het verlengde van haar dood de opleiding rouwconsulent.
 32. 32. HILDE: CREATIEVE UITWERKING Ik maak een zelfportret. De ene helft nog levend, de andere helft dood, ik ben wijzer, verdrietiger en geef mijn zus gedachtenknuffels. De stronken van de wilgen zijn tapijten aangemaakt met de kleren van Lieve en stoffen waar herinneringen aan vast hangen.
 33. 33. ESTHER EN OMER ° 13/04/1932-  29/11/1982 Esther is 50 jaar oud als haar tweelingbroer sterft. Esther en Omer zijn een tweeling, geboren in 1932 en maken heel bewust op de boerderij de tweede oorlog mee. Het is een groot gezin met meerdere brussen (broers en zussen). Ze herinnert dat ze aan het vluchten waren via het veld en ze naar elkaar keken, plat gedrukt op de grond. Ze waren heel erg bekommerd om elkaar.
 34. 34. ESTHER EN OMER Op de koer van de kleuterklas verdedigden ze altijd elkaar ! Ze zouden door het vuur gaan voor elkaar ! In alles wat ze deden voelden ze zich verbonden. Als volwassen personen leven ze binnen hun eigen huwelijk op zo’n 10 km van elkaar, elk op een boerderij. Omer sterft op 50 jarige leeftijd ten gevolge van een hartaderbreuk. Esther: “Nu ervaar ik hem in alles wat ik doe. Hij leeft diep in mijn hart. Daar ik diep gelovig ben, ben ik er van overtuigd dat ik “zijn aanwezigheid” ooit intens zal ervaren. De meeste mensen doen beroep op een psycholoog/therapeut om hun verdriet te kunnen plaatsen en het gemis te aanvaarden. Ik haal mijn kracht uit het gebed !”
 35. 35. ESTHER: CREATIEVE UITWERKING Toen ik definitief afscheid nam van Omer in het mortuarium, begon ik pas te beseffen dat hij echt gestorven was. Op de dag van de begrafenis drong het nog meer door dat ik mijn tweelingbroer nooit meer ging zien. In de kleutertijd werd Omer op school eens opgesloten in het kolenhok. Hij was stout geweest. Zij zat aan de andere kant van de deur op de speelplaats heel hard te huilen. Deze herinnering nu zo’n 80 jaar gelden is nog heel levendig. Tot op vandaag heb ik minstens nog 1-maal per week telefonisch contact met Hilda (mijn schoonzus). En bij elk telefoontje komt “Omer” ter sprake !
 36. 36. WIJ-IDENTITEIT Een tweeling blijf je voor het leven, daar doet de dood niets aan af.’ Mijn tweelingzusje Janneke vervaagt, maar de wij-identiteit blijft. Zoals ik me altijd heb gevoeld sinds haar overlijden. (3 jaar) Als een schaduwbeeld staat ze nu naast me. ° 1 oktober 1952 +15 juli 1956 Janneke Bron: https://www.riaknijnenburg.nl/geen-eenling-geen-tweeling/
 37. 37. WIJ-IDENTITEIT: MAMA VAN EEN LONE TWIN Ik zie hier in mijn eigen gezin de weg van mijn dochter (levende tweelinghelft) en ikzelf, mis dag na dag de specifieke band en eigen typische omgang van een tweeling. Ik mis het zooooo ontzettend. Ik volg academie sinds vorig jaar. Voor haar verjaardag heb ik haar 2 tekeningen gegeven. ik had die vorig jaar nog niet kunnen maken. Het is voor mij een vorm geven aan mijn verdriet en hoop, mijn gemis en erkenning naar mijn dochter toe. (verloor een tweelingdochter in 2014)
 38. 38. VERDER ONTWIKKELEN IK-IDENTITEIT Ik ga dinsdag met twee andere vrouwen beginnen met een drieluik. Het wordt voor mij een poging ergens een nieuw begin te vinden. Ik merk dat mijn zus als een diepe essentie aanwezig is. Het ruis wat in ons dagelijks leven nog al eens kon opkomen is verdwenen. Ik ervaar ook hoe sommige karaktertrekken van haar in mij opkomen en dat het a.h.w een nieuw weefsel aan het worden is. Ik ben ook benieuwd hoe dat in de toekomst in mij een weg zal vinden. Benieuwd naar een nieuw zelf. Als ik terugblik op de periode na haar overlijden merk ik dat ik mijn identiteit verder ben gaan ontplooien binnen mijn creatieve zelfstandige zaak. De Wij-identiteit heeft invloed gehad in mijn leven, ontwikkeling.
 39. 39. VERSCHIL IN VERLIES TUSSEN SOORTEN TWEELINGEN? Ik merk in de uitwerking van mijn integratieopdracht geen verschil tussen het verdriet bij eeneiige tweelingen of twee-eiige tweelingen. Ook bij de bijeenkomsten in Utrecht (tweelingalleen) merk ik geen verschil. (Hilde) Je kan zeggen dat de band tussen tweelingen ontstaat in de baarmoeder, een bewustzijn van elkaars aanwezigheid, gezamenlijke ontwikkeling en interactie waardoor de band dezelfde diepgang kan hebben.
 40. 40. VERSCHIL IN VERLIES TUSSEN SOORTEN TWEELINGEN? In de documentaire Lone Twin van Anna van der Wee dat gaat over tweelingverlies vertelt David Teplica, chirurg en onderzoeker, dat hij bijna tweehonderd tweelingstellen fotografeerde voor hij ze wetenschappelijk bestudeerde. Over de onmiddellijke verstrengeling bij de pasgeboren tweeling zegt hij onder meer: ‘Het is een soort relatie die onder geen enkele vorm bestaat in de wereld. Het is helemaal uniek. Negen maanden lang in dezelfde baarmoeder, elkaar vasthoudend en knuffelend. Er is een heuse interactie tussen die tweelingen. Bron: https://www.riaknijnenburg.nl/geen-eenling-geen-tweeling/
 41. 41. Bron: Onderzoek “Tweelingverlies” door Tukker, Frans; onderzoek Judith Dekker, 2010 p.14
 42. 42. TWEELINGVERLIES EN AANDACHTSPUNTEN BINNEN DE HULPVERLENING Het onderzoek van Tanja van Dongen toont aan dat een overlevende tweelinghelft een andere benadering vereist dan een eenling. Een tweeling is namelijk, totdat één helft overlijdt, in de kern nog nooit alleen geweest. Dit is een heel belangrijk gegeven omdat bij eenlingen juist wordt uitgegaan van het altijd terug kunnen vallen op jezelf als basis. De tweeling leeft vanuit de basis altijd terug te kunnen vallen op elkaar. Bewust en onbewust. Bron: Onderzoek “TWEELING ALLEEN Rouw & Dubbele Identiteit” door Tanja van Dongen, Januari 2017
 43. 43. TWEELINGVERLIES EN AANDACHTSPUNTEN BINNEN DE HULPVERLENING Het is een bekend verschijnsel bij tweelingverlies dat onder lotgenoten er een snellere psychologische en fysieke aftakeling is. (Bryan 1983) De bijzondere uitdaging voor ouders die een deel van een meerling verliezen, manifesteert zich veelal in een unieke ontwikkelingscontext voor het overlevende kind. Of ouders nu direct door het rouwproces gaan of dat zij het verwerken kort of voor onbepaalde tijd uitstellen, de impact op het overlevende kind is enorm. (Case 1991; Bryan, 1991; Bryan &Hallet, 1997) Bron: Onderzoek “Tweelingverlies” door Tukker, Frans; onderzoek Judith Dekker, 2010 p.16
 44. 44. IK HOOP… Ik hoop dat deze integratieopdracht helpt in het begrijpen van wat je kan overkomen binnen tweelingverlies. De gelaagdheid van de getuigenissen, bestaande en nieuwe creatieve uitwerkingen treffen mij diep. Deze integratieopdracht was een zoektocht, het slingeren tussen de verliesgerichte en herstelgerichte oriëntatie binnen ROUW. Het brengt mij verder in het begrijpen van mijn eigen tweelingverlies, een integratie binnen mezelf. Het geeft een verder bestaansrecht aan het tweeling zijn, ondanks het tweelingverlies. Dat het steun, een ingang mag bieden aan tweelinghelften, coaches en therapeuten om zichtbaarheid te geven aan tweelingverlies. Lone twins, oprechte dank dat ik deelgenoot mocht zijn van jullie gevoelens, gedachten.
 45. 45. GEZETEN IMAGINAIR OP STROMEND WATER, HET TRANENDAL ACHTER MIJN OGEN KOMT WEER NAAR BOVEN. JOUW MENTALE AANWEZIGHEID IN STILTE, IK HAD HET LIEVER ANDERS GEWILD. HILDE LINGIER 15 MEI 2018 Creatie door Lieve Lingier Volledige presentatie valt onder Creative Commons

×