Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Learning	
  vs.	
  group	
  thinking	
  
29	
  april	
  2014	
  
Dilemma	
  
•  Man	
  tror	
  man	
  har	
  re;	
  når	
  man	
  har	
  re;!	
  
•  Akkurat	
  fordi	
  vi	
  mener	
  vi	...
Why	
  smart	
  people	
  don´t	
  learn	
  
•  Suksess	
  er	
  mer	
  og	
  mer	
  avhengig	
  av	
  evnene	
  Kl	
  
å	...
Balansen	
  
•  Tro	
  på	
  våre	
  egne	
  ideer,	
  at	
  vi	
  har	
  re;.	
  Behold	
  
selvrespekten.	
  
samKdig	
 ...
Utgangspunkt	
  for	
  læring	
  
Troverdighetskapende:	
  
•  Det	
  kan	
  hende	
  at	
  jeg	
  
ikke	
  har	
  få;	
  ...
29	
  april	
  2014	
  
Slutnings-­‐	
  
sKgen	
  
Det	
  berømmelige	
  is[ellet	
  
29	
  april	
  2014	
  
Mutual	
  Learing	
  Model	
  
Verdier	
  (Frame):	
  
•  Utveksle	
  relevant	
  
informasjon	
  
•  Søk	
  gjensidig	
  ...
Single	
  vs.	
  double-­‐loop	
  learning	
  
29	
  april	
  2014	
  
Case:	
  Challenger	
  
29	
  april	
  2014	
  
Challenger	
  
Challenger	
  (fartøybetegnelse:	
  OV-­‐099)	
  var	
  den	
  andre	
  
romfergen	
  (e;er	
  Columbia)	
 ...
Challenger	
  
Januar	
  1985:	
  	
  
Boisjoly	
  oppdager	
  problemer	
  med	
  pakninger	
  ved	
  lave	
  
temperatur...
Group	
  thinking	
  
En	
  måte	
  å	
  tenke	
  på	
  der	
  gruppemedlemmes	
  
ønske	
  om	
  enighet	
  overstyrer	
 ...
8	
  symptomer	
  på	
  group	
  thinking	
  
•  Illusjon	
  av	
  ufeilbarhet	
  
•  Gruppens	
  inneboende	
  moral	
  
...
Kilder:	
  
•  Roberta	
  Wiig	
  Berg,	
  Associate	
  Professor,	
  
Handelshøyskolen	
  BI	
  
•  Chris	
  Argyris,	
  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Learning vs group thinking

501 views

Published on

Hvordan bidra til økt læring i en organisasjon, og hvordan unngå gruppetenking (som det motsatte av læring)?

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Learning vs group thinking

 1. 1. Learning  vs.  group  thinking   29  april  2014  
 2. 2. Dilemma   •  Man  tror  man  har  re;  når  man  har  re;!   •  Akkurat  fordi  vi  mener  vi  har  re;,  prøver  vi  å   overbevise  –  og  oppnår  oEe  det  motsa;e  –  en   defensiv  holdning  hos  motparten.   •  De;e  gjelder  spesielt  i  vanskelige  situasjoner   29  april  2014  
 3. 3. Why  smart  people  don´t  learn   •  Suksess  er  mer  og  mer  avhengig  av  evnene  Kl   å  lære  –  men  de  fleste  av  oss  har  mistet  denne   evnen   •  Høyt  utdannede,  engasjerte,  profesjonelle   ledere  har  et  større  problem  med  å  lære  enn   de  fleste     (Chris  Argyris,  prof.  Harvard  University)   29  april  2014  
 4. 4. Balansen   •  Tro  på  våre  egne  ideer,  at  vi  har  re;.  Behold   selvrespekten.   samKdig  som  vi:   •  …er  åpen  for  muligheten  om  at  vi  kanskje  har   gå;  glipp  av  noe,  og  at  motparten  kanskje  har   noe  å  Klby.  Respekt  for  andre.   29  april  2014  
 5. 5. Utgangspunkt  for  læring   Troverdighetskapende:   •  Det  kan  hende  at  jeg   ikke  har  få;  med  meg   alt   •  Det  er  mulig  at  andre   har  se;  noe  som  jeg  har   overse;   •  Uenighet  kan  være  kilde   Kl  læring   Troverdighetsvekkende:   •  Jeg  har  re;   •  Om  de  andre  er   fornuEige,  så  kommer   de  Kl  å  innse  at  jeg  har   re;   •  Uenighet  er  negaKv  og   en  av  partene  kommer   Kl  å  lide   29  april  2014  
 6. 6. 29  april  2014   Slutnings-­‐   sKgen  
 7. 7. Det  berømmelige  is[ellet   29  april  2014  
 8. 8. Mutual  Learing  Model   Verdier  (Frame):   •  Utveksle  relevant   informasjon   •  Søk  gjensidig  læring   •  Fremme  opplyste  valg   •  Det  kan  hende  at  jeg  ikke   har  få;  med  meg  alt…   •  Det  er  mulig  at  andre  har   se;  noe  som  jeg  har   overse;…   •  Uenighet  kan  være  kilde   Kl  læring…   Handlinger:   •  Forklar  hva  får  meg  Kl  å   tro  det  jeg  tror   •  SKlle  spørsmål  angående   de  andres  meninger   •  Innby  Kl  at  folk  u^ordrer   mine  meninger   •  Vis  respekt  ved  å  gå  ut  fra   at  de  andre  også  er   interessert  i  og  i  stand  Kl   å  lære   29  april  2014  
 9. 9. Single  vs.  double-­‐loop  learning   29  april  2014  
 10. 10. Case:  Challenger   29  april  2014  
 11. 11. Challenger   Challenger  (fartøybetegnelse:  OV-­‐099)  var  den  andre   romfergen  (e;er  Columbia)  som  ble  ta;  i  bruk  av  NASA.     Fergens  første  ferd  begynte  4.  april  1983,  men  ved  den   10.  oppskytningen  –  28.  januar  1986  –  gikk  det  imidlerKd   galt;  årsaken  viste  seg  å  være  en  sviktende  O-­‐ringpakning   av  gummi  på  en  av  de  to  faststoffmotorene.  Gummien   hadde  bli;  sprø  pga.  en  periode  med  ekstrem  kulde  ved   Cape  Canaveral.     Romfergen  gikk  i  oppløsning  og  alle  de  sju  astronautene   ombord  omkom,  blant  dem  den  37  år  gamle  læreren   Christa  McAuliffe.   29  april  2014  
 12. 12. Challenger   Januar  1985:     Boisjoly  oppdager  problemer  med  pakninger  ved  lave   temperaturer   August  1985:     Thiokol  forteller  NASA  om  problemene   12.  januar  1986:     Columbia  –  7  forsinkelser   21.  januar  1986:     Nasa  kunngjør  at  den  søker  nye  leverandører   28.  januar  1986:     Challengerulykken   29  april  2014  
 13. 13. Group  thinking   En  måte  å  tenke  på  der  gruppemedlemmes   ønske  om  enighet  overstyrer  deres  evne  Kl  å  se   klart  på  alternaKver  og  forskjellige  måter  å   handle  på   Det  kommer  fra  et  ønske  om  SAMHØRIGHET  –   et  ønske  om  å  forbli  gruppemedlemmer   29  april  2014  
 14. 14. 8  symptomer  på  group  thinking   •  Illusjon  av  ufeilbarhet   •  Gruppens  inneboende  moral   •  Bor^orklaringer   •  Ikke-­‐  gruppemedlemmer  blir  gjort  Kl  stereotyper   •  Man  legger  bånd  på  seg  selv   •  Man  presser  de  som  er  uenige   •  Man  besky;er  seg  fra  uønskede  ideer   •  Illusjon  av  enstemmighet   29  april  2014  
 15. 15. Kilder:   •  Roberta  Wiig  Berg,  Associate  Professor,   Handelshøyskolen  BI   •  Chris  Argyris,  Professor  Emeritus,  Harvard   Business  School   •  Robert  Putnam,  PoliKcal  ScienKst,  Harvard   Business  School   29  april  2014  

×