Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rammebetingelser for unike matbaserte reiselivopplevelser

239 views

Published on

Innlegg Hilde Charlotte Solheim, Virke, på seminar om Mat langs nasjonale turistveger, Mathallen 26. april 2013

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rammebetingelser for unike matbaserte reiselivopplevelser

 1. 1. Rammebetingelser for unike,matbaserte reiselivsopplevelserHilde Charlotte SolheimHovedorganisasjonen VirkeMathallen 26.04.2013
 2. 2. Hovedorganisasjonen Virke26.04.2013 |Hovedorganisasjonen Virke• 16.500 medlemsvirksomheter i privat,tjenesteytende sektor, 220.000 årsverk.I rask vekst• Hovedorganisasjon som deltar itrepartssamarbeidet, herunder Regjeringenskontaktutvalg og Arbeids- og pensjonspolitisk råd• Bransjer i Virke inkluderer blant andre :– Handel, herunder dagligvare, detaljhandel,faghandel, mote og fritid, byggevare mv– Reise, inkludert reisearrangører og turoperatører(utgående og innkommende), hotell og restaurantsamt flere nettverk av småskala reiselivsaktører– Kultur, herunder museumssektoren og frivilligmusikkliv mv– Service, renhold, gravferd, trening, renhold,callsenter mv– Ideell og frivillig sektor, helse og utdanning– Kunnskap og tekonologi, herunder consulting,forlagene, innkasso mvHilde Charlotte Solheim| Natur- og kulturarvenHilde Charlotte Solheim,direktør i Virke med ansvar forbransjeområdene Reise Norge(norsk og innkommende reiseliv)og Kultur
 3. 3. Hovedorganisasjonen Virke representerer mer enn 16 000virksomheter i norsk tjenestesektor, herunderhandel, kultur, deler av reiselivet og et bredt spekter avforretningsmessig tjenesteyting. Innen reiseliv og kultur har Virkeet bredt spekter av medlemmer fra hele verdikjeden i reiselivet.Medlemmer i Virke Reise Norge:• Turoperatører som setter sammen og selger reiser til Norge i detinternasjonale markedet (NIR- Norske Innkommende Reiseoperatører)• De største guideaktørene i Norge• De største cruiseagentene i Norge• Overnattingsbedrifter• Serveringsbedrifter• Hanen, Norsk ØkoturismeforeningMedlemmer i Virke kultur:• Museer• Frivillig musikkliv• Scenedrift• Kinodrift• Stiftelsen norsk kulturarvReiseliv og Kultur i Hovedorganisasjonen Virke26.04.2013 | Hilde Charlotte Solheim| Natur- og kulturarven
 4. 4. 11%14%30%11%3%31%Overnattingstjenester (hotell over80 prosent av dette) - 11,1 mrd. kr.Serveringstjenester - 15,2 mrd. kr.Passasjertransporttjenester - 32mrd. kr.Reisebyrå- og turoperatørtjenester- 12,1 mrd. kr.Museumstjenester ogsportsaktiviteter - 2,7 mrd. kr.Handel av andre varer og tjenesterog transportutgifter ellers - 32,4mrd. kr.Kilde: SSB Satelittregnskapet 2009Turistkonsum etter reiselivsprodukt8.05.2012 | Hilde Charlotte Solheim | Natur- og kulturarvenStort underskudd på ”handelsbalansen”Utlendingers forbruk i Norge:31,6 mrdNordmenns forbruk i utlandet: 68,2 mrd
 5. 5. Norge : Kaldt, vått, grisedyrt, folketomt og langt borte?26.04.2013 | Hilde Charlotte Solheim | Befolkningsundersøkelsen 2012
 6. 6. Eller: Frisk og nyskapende i pakt med naturen?”Powered by Nature”26.04.2013 | Hilde Charlotte Solheim | Befolkningsundersøkelsen 2012
 7. 7. 26.04.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragPEN NATUR – HVA SÅ? Foto: Innovasjon Norge
 8. 8. 26.04.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragFYLLE NATUREN MED RELEVANT INNHOLD Foto: Innovasjon Norge
 9. 9. Utbredelse, funksjonalitet og anvendelsesområde gjør mobilen til den viktigste personlige innretning.Med stemmestyring, berøringsskjerm, mobilt bredbånd og lokasjonsbaserte tjenester bringer manmedierike tjenester til brukerne der de er, tilpasset den situasjonen de er i.I flere markeder vil hovedterminalen for brukerne være mobil og ikke en datamaskin. Dette vil igjenkunne endre hverdagen for ansatte, kunder og brukere ved at man ikke lenger er avhengig av tilgang tilPC.Mobilen og tags – teknologisk muliggjører for reiselivsinnovasjonBerike naturopplevelser - På all verdens språkMobilt markedEnglish DeutschFrancais Latvi
 10. 10. Kundene vil i fremtiden i mye større grad ta valg basert på rådfra andre kunder og relasjoner de kjenner, fremfor råd frabedrifter.Kundene stoler mer på ”dyktige konsumenter” (skilled consumers)enn på selgere. Allerede i 2005 stolte 32 % av bankkundene på rådfra andre forbrukere på nettet (Forrester). Nettbutikker medbrukernes tilbakemeldinger oppnår høyere salg enn dem uten slikfunksjonalitet. Bedrifter må vurdere hvordan de kan utnytteslikt innhold som verdiøkende tjenester knyttet til egenvirksomhet.Brukernes råd teller mest
 11. 11. Opplevelsesøkonomien
 12. 12. RåvarerProdukterTjenesterOpplevelserTransformasjonUtviklingen i økonomisk verdi Kilde: Pine/Gilmore
 13. 13. 10 TYPER INNOVASJON …http://www.doblin.com/AboutInno/innotypes.htmlKJERNEPROSESSPROSESSSTØTTEPROSESS3. Støtteprosesseradministrasjon av bedriften4. Kjerneprosesserprosesser som gir direkte verdi2. Nettverkvirksomhetens allianser1. Forretningsmodell forhvordan man tjener penger6. Produktsystemutvidede systemer som omslutter produktet7. Servicehvordan betjenes kundenePRODUKTEGENSKAPPRODUKTPRODUKTSYSTEMSERVICE5. Produktegenskaperyteevne, egenskaper og funksjonSALGSKANALLEVERANSEBRAND/MERKEKUNDEOPPLEVELSE10. Kundeopplevelsehvordan du skaperen opplevelse for kunden8. Salgkanalerhvor og hvordan kundenemottar produktet9. Brandhvordan du uttrykker ditt tilbud tilkundenFORETN.MODELFINANSNETTVERK
 14. 14. HØYVolumet av innovasjonersiste 10 årKJERNEPROSESSPROSESSSTØTTEPROSESSPRODUKTEGENSKAPPRODUKTPRODUKTSYSTEMSERVICE SALGSKANALLEVERANSEBRAND KUNDEOPLEVELSEFORETN.MODELFINANSNETTVERK
 15. 15. HØJMindre enn 2 prosent av alle innovasjonsprosjekter skaper 90prosent av verdienKJERNEPROSESSPROSESSSTØTTEPROSESSPRODUKTEGENSKAPPRODUKTPRODUKTSYSTEMSERVICE SALGSKANALLEVERANSEBRAND KUNDEOPLEVELSEFORETN.MODELFINANSNETTVERK
 16. 16. 22
 17. 17. 23
 18. 18. Markedsundersøkelsen guidetjenester 2013:Markedet vil ha lokalmat!Størst blir interessen vurdert til å være for:• Aktiviteter–vandring, fiske, rib, klatring (score4.21 av 5)• Lokalmat (score 4.14 av 5)• Kunst og Kultur (score 4 av 5)Turoperatørene etterspør flere unikeopplevelser og tilbydere – men fårikke tak i dem!Figur 7 – Framtidig interesse fra kundenes side
 19. 19. Formål I26.04.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragHva er formålet med [de ulike feriene]? (inntil tre svar mulig)61%31%26%21% 20%82%25%32%22% 21%68%58%19%27%18%53%39%21%23%19%92%15%11%50%13%40% 41%11%33%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Være sammen medfamilie/vennerRekreasjon/soling/bading Utøve aktiviteter (f.eksdykking, golf, sykling, fottur)Nyte mat, drikke og kultur Dyrke egne interesserVinterferien Påskeferien Sommerferien Høstferien Juleferien Feriene utenom skolens feriern=493/670/1388/393/586/451
 20. 20. Formål II26.04.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragHva er formålet med [de ulike feriene]? (inntil tre svar mulig)18%7%5% 5% 4%8%5% 4% 4%2%38%7%9%4%5%17%12%8%5% 5%2%3%1%9%2%46%22%19%6% 6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Oppleve nye steder Storbyopplevelser Besøke kulturhistoriskeseverdigheter og museerUteliv/festligheter ShoppingVinterferien Påskeferien Sommerferien Høstferien Juleferien Feriene utenom skolens feriern=493/670/1388/393/586/451
 21. 21. Forfølge personlige interesser?26.04.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragn=1900Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise én eller flere dager nesteår for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende?27%21%18%16%11%11%10%10%7%5%5%3%6%31%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%Fottur/vandring/naturopplevelserMusikk/konsert/festivalMat/vinopplevelserKunst og kulturVelvære/spaHelse/trening/aktiv idrettSportsarrangement (publikum/funksjonær/leder)Jakt/fiskeBil/båt/motorSpråkPersonlig selvutviklingReligionAnnetNei/vet ikke/ikke relevant
 22. 22. Mat/vinopplevelser26.04.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragn=1900Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise én eller flere dager nesteår for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende?18%27%17%20%15%18%17%20%16%18%17%17%20%19%11%14%24%20% 20%14%31%17%18%11%15% 15%21%29%17%21%21%17%11%10%0%5%10%15%20%25%30%35%
 23. 23. Bygdeperlene er skjøre!• Online salg (på egne hjemmesider eller i andre kanaler) sværtlite utbredt. Nærmere 2/3 (64 %) oppgir at registreringen avsalget fortsatt skjer via «den gode gamle bestillingsboka».• De fleste (67 %) er medlem av lokalt destinasjonsselskap•Men:•”Destinasjonsselskapet tek for lite omsyn til mindreaktørar som oss. Det vert for mykje dei store hotellamarkedsføringa vert retta mot.”•”De har liten kunnskap om vårt produkt”•”Eg er for liten aktør, druknar i mellom dei store”• Medlemskap i nettverk/organisasjoner:•For de 9 gitte alternativene er flest med i Bondens Marked(17) og Norsk Kulturarv (15).•Ca. 20 andre nettverk oppgis, noe som bekrefter at det erfor mange lokale og regionale prosjekter og nettverk
 24. 24. KilderJoseph Pine og James Gilmore”The Experience Economy””Authenticity”•Trendwatching: http://trendwatching.com•Gartner: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1416513•”Did you know? Shift happens!http://www.youtube.com/watch?v=XVQ1ULfQawk•Doblins ”ti typer innovasjon:http://www.doblin.com/AboutInno/innotypes.html•Virkes befolkningsundersøkelse 2013, Nordmenns ferievanerog ferieplaner (Norstats webpanel)•Brukerundersøkelsen «HANEN – bookbare bygdeperler 2012»Hanen/Hovedorganisasjonen Virke•Kundeundersøkelsen 2012/13«Markedets behov for norske guidetjenester». Undersøkelseblant incoming turoperatører ogcruiseagenter, turoperatører, destinasjonsselskap og rederierm.fl. Hovedorganisasjonen Virke•Nasjonal reiselivsstrategi•Innovasjon Norgehttp://www.infuture.no/fa
 25. 25. Hilde Charlotte SolheimDirektør Reiseliv og Kulturhcs@virke.noM: 90656887Twitter: @hildecs

×