Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hovedorganisasjonen virke reisepuls 2013

352 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hovedorganisasjonen virke reisepuls 2013

 1. 1. • Nordmenns utenlandsreiser sommeren 2013v/ Rolf Forsdahl, direktør Reise Utland• Nordmenns sommerferieplaner for 2013BefolkningsundersøkelsenSlik disponerer vi feriedagene• Norsk og innkommende turisme sommeren 2013v/ Hilde Charlotte Solheim, direktør Reise NorgeAgenda – Reisepuls 201313.06.2013 |
 2. 2. Sommerferien 2013Rekordmange reiser utenlands13.06.2013Rolf Forsdahl, direktør Virke Reise Utland
 3. 3. Utvikling i nordmenns reiser13.06.2013 | Innsikt/utsynKilde: SSBMillionerreiser16.517.814.8 15.1 15.213.5 14.5 14.5 15.3 14.2 13.35.35.26.0 6.0 6.87.17.6 6.67.68.1 9.30.05.010.015.020.025.02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Reiser i alt innenlands Reiser i alt utenlands
 4. 4. • 65 prosent* planla å reise utenlands i sommer når de ble spurt før årsskiftet.Vær og kronekurs øker utenlandsandelen.*Økning på 4 prosent fra 2011.• Husholdningenes planlagte feriebudsjett økes noe fra 2011.– Normalhusholdningens snitt: 37 300 i år mot 34 800 i fjor.– Stor andel «vet ikke/vil ikke svare».• Tendens til noe kortere sommerferie – vi tar ut flere feriedager utenomsommersesongen. 2-3 uker fremdeles hovedregelen.• 74 prosent kjøpte sommerferien på nett i 2012 – i år blir andelen godt over 75prosent.– 2012: 40 prosent fra leverandør direkte, 34 prosent fra reisebyrå.– Forsalgsperiode stabil, 1-3 måneder er vanligst (33 prosent).Hovedtrekk: Planlegging og innkjøp av sommerferien13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag
 5. 5. 2011 2012 EndringNordmenns forbruk på ferie- og fritidsreiser(mrd. kr.) 84,1 94,0 11,8 %HeravReiser i Norge 23,5 23,4 -0,4 %Reiser i utlandet 60,6 70,6 16,5 %Nordmenns ferieforbruk13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragUtenlandske reiselivsaktører tjener mer på vår ferie – norske mindre.Trenden forsterkes i 2013.
 6. 6. • Vi er tradisjonelle når det gjelder valg av feriereisemål.– Syden er på topp, men glem ikke Danmark!– Spania (Mallorca), Hellas (Kreta, Rhodos), Tyrkia (Alanya, Antalya).• Få velger storbyferie i sommer.– Bare 7 prosent oppgir storbyer som sommerferiereisemål.Valg av reisemål13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag
 7. 7. Antall solgte pakkereiser med charterfly til Syden2006-201213.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000Spania Hellas Tyrkia Italia2006200720082009201020112012Kilde: VirkeSyden står knallsterkt – Hellas størst framgang.
 8. 8. Reisebyråene var optimistiske før årsskiftet13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag3.44.46.40.01.02.03.04.05.06.07.0Hele markedet Bedriftsmarkedet PrivatmarkedetReisebyråerProsentuell antatt vekst.
 9. 9. • Sol, strand og rekreasjon viktigere i år enn i fjor (58 prosent mot 55prosent)• Sosialt samvær viktigst – men ikke like viktig som i fjor (68 prosent mot74 prosent)• Nysgjerrigheten stiger– «Se nye steder» viktigere enn i fjor (38 prosent mot 33 prosent)• Ja, vi vil være aktive og dyrke egeninteresser, men vi gjør det i tillegg tilsosiale og rekreasjonsmessige formål.Små endringer i prioriteringer av ferieformålet13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag
 10. 10. • Sørlendinger tar ut mindre sommerferie enn andre – østlendingeneligger på topp.• Gruppen 40-60 år tar ut mer ferie enn andre aldersgrupper.• Kvinneoverskudd i utlandet: Det er noe flere kvinner enn menn somoppgir at de reiser utenlands i sommer.Nordmenn er ikke like…. (1)13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag
 11. 11. • Kvinner er mer sosiale enn menn: Det er flere kvinner enn menn somoppgir det å være sammen med familie og venner som viktig isommerferien.• Men det er flere kvinner enn menn som oppgir at det å dyrkeegeninteresser i ferien er viktig.• "Syden-faktoren" er viktigere for nordlendinger enn andre, og viktigerefor menn enn kvinner. Gruppert etter alder, er dette viktigere for gruppen40-60 enn de andre aldersgruppene.Nordmenn er ikke like…. (2)13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag
 12. 12. 26%35%73%21%31%24%12%3%0% 20% 40% 60% 80%VinterferiePåskeferieSommerferieHøstferieJuleferieFerier utenom skolensferierVet ikkeSkal ikke ha ferie29%41%74%32%14%4%0% 20% 40% 60% 80%VinterferiePåskeferieSommerferieAndre ferierVet ikkeSkal ikke ha ferie2012 2011Ferieplanern=1900/1000Planlegger du å ha noen av de følgende ferier i 2013/2012?13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag
 13. 13. Feriedager i sommerferien13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragn=1388/741Hvor mange feriedager antar du at du vil ha i sommerferien?*19%41%14%9%16%13%44%21%11%12%0% 10% 20% 30% 40% 50%14 dager eller færre15 til 21 dager22 til 30 dagerFlere enn 30 dagerVet ikke20122011*Formulering 2011:«Hvor mange dagerantar du at du vil hafri i sommerferien?»
 14. 14. Hvor tilbringes sommerferien?13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragHvor vil du sannsynligvis tilbringe sommerferien? (flere svar mulig)n=1388/74165%28%27%26%13%5%5%61%27%31%28%12%5%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%I utlandetHjemmePå privat hytte i Norge*På besøk hos venner/familie i NorgePå hotell/campingplass/ hyttegrend iNorgeAndre stederVet ikke20122011*2011: «På hytte i Norge»
 15. 15. Formål med sommerferien13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragHva er formålet med sommerferien? (inntil tre svar mulig)n=1388/74168%58%38%27%19%18%9%7%5%4%1%74%55%33%31%18%14%8%7%6%6%2%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%Være sammen med familie/vennerRekreasjon/soling/badingOppleve nye stederNyte mat, drikke og kulturUtøve aktiviteter (f.eks dykking, golf, sykling, fottur)Dyrke egne interesserBesøke kulturhistoriske severdigheter og museerStorbyopplevelserShoppingUteliv/festligheterVet ikke20122011
 16. 16. Feriedager i feriene utenom skolens ferier13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragn=451Hvor mange feriedager antar du at du vil ha i feriene utenom skolensferier?31%44%25%0% 10% 20% 30% 40% 50%7 dager eller færreFlere enn 7 dagerVet ikke
 17. 17. Hvor tilbringes feriene utenom skolens ferier?13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragHvor vil du sannsynligvis tilbringe feriene utenom skolens ferier? (fleresvar mulig)n=45187%11%10%8%6%4%2%0% 20% 40% 60% 80% 100%I utlandetPå besøk hos venner/familie i NorgePå privat hytte i NorgeHjemmePå hotell/campingplass/ hyttegrend iNorgeAndre stederVet ikke
 18. 18. Formål med feriene utenom skolens ferier13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragHva er formålet med feriene utenom skolens ferier? (inntil tre svar mulig)n=45146%41%40%33%22%19%18%11%6%6%4%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%Oppleve nye stederRekreasjon/soling/badingVære sammen med familie/vennerNyte mat, drikke og kulturStorbyopplevelserBesøke kulturhistoriske severdigheter og museerDyrke egne interesserUtøve aktiviteter (f.eks dykking, golf, sykling, fottur)ShoppingUteliv/festligheterVet ikke
 19. 19. Feriedager13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragn=1388/451/586/493/670/393Hvor mange feriedager antar du at du vil ha i [de ulike feriene]?80%44%31%22%21%19%4%31%51%65%62%65%16%25%18%13%17%16%0% 20% 40% 60% 80% 100%SommerferienFeriene utenom skolensferierJuleferienVinterferienPåskeferienHøstferienFlere enn 7 dager 7 dager eller færre Vet ikke
 20. 20. Hvor tilbringes feriene?13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragHvor vil du sannsynligvis tilbringe [de ulike feriene]? (flere svar mulig)45%30%18%12%8%27%43%23%15%6%65%27% 28%26%13%53%25%20%11%5%13% 12%67%31%1%87%10% 8%11%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%I utlandet På privat hytte i Norge Hjemme På besøk hos venner/familie iNorgePå hotell/campingplass/hyttegrend i NorgeVinterferien Påskeferien Sommerferien Høstferien Juleferien Feriene utenom skolens feriern=493/670/1388/393/586/451
 21. 21. Formål I13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragHva er formålet med [de ulike feriene]? (inntil tre svar mulig)61%31%26%21% 20%82%25%32%22% 21%68%58%19%27%18%53%39%21%23%19%92%15%11%50%13%40% 41%11%33%18%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Være sammen medfamilie/vennerRekreasjon/soling/bading Utøve aktiviteter (f.eksdykking, golf, sykling, fottur)Nyte mat, drikke og kultur Dyrke egne interesserVinterferien Påskeferien Sommerferien Høstferien Juleferien Feriene utenom skolens feriern=493/670/1388/393/586/451
 22. 22. Formål II13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragHva er formålet med [de ulike feriene]? (inntil tre svar mulig)18%7%5% 5% 4%8%5% 4% 4%2%38%7%9%4%5%17%12%8%5% 5%2%3%1%9%2%46%22%19%6% 6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Oppleve nye steder Storbyopplevelser Besøke kulturhistoriskeseverdigheter og museerUteliv/festligheter ShoppingVinterferien Påskeferien Sommerferien Høstferien Juleferien Feriene utenom skolens feriern=493/670/1388/393/586/451
 23. 23. Bestiller lang tid i forveien?13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragHvor lang tid i forveien bestemmer/bestiller du normalt din hovedferie?(2011: Stilt til de som planla å ha ferie i 2012.)n=1900/82612%33%28%9%3%1%13%11%33%29%12%3%1%10%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%Under 1 måned tidligere1 til 3 måneder tidligere3 til 6 måneder tidligere6 til 9 måneder tidligere9 til 12 måneder tidligereMer enn 12 måneder tidligereVet ikke/ikke aktuelt20122011
 24. 24. Salgskanaler13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragn=1900I hvilken av følgende salgskanaler bestilte du sist din hovedferie?40%34%5%5%3%13%0% 10% 20% 30% 40% 50%På nett - direkte fra transportør/hotelletcPå nett - reisearrangør/reisebyråPå telefonVed personlig fremmøteAnnetVet ikke/ikke aktuelt
 25. 25. Bruk av penger på ferieNavn på foredragsholder | Navn på foredrag13.06.2013 |
 26. 26. Bruke mer eller mindre penger på ferie neste år?13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragn=1900/1000Sammenliknet med i år, planlegger du å bruke mer, mindre eller omtrentlike mye penger på feriereiser neste år?26%57%12%6%23%53%12%12%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%MerOmtrent like myeMindreVet ikke/ikke aktuelt20122011
 27. 27. Feriebudsjett13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragn=1900/1000Omtrent hvor mye penger antar du at din husstand kommer til åbruke på feriereiser/ferieopphold i 2013/2012?6%10%10%6%8%5%5%50%7%11%11%6%6%5%5%48%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%Kr 10 000 eller mindreKr 10 001 til 20 000Kr 20 001 til 30 000Kr 30 001 til 40 000Kr 40 001 til 50 000Kr 50 001 til 75 000Mer enn kr 75 000Vet ikke/ikke aktuelt/vil ikke svare20122011Gjennomsnitt:2012: kr 41 9502011: kr 40 050Gjennomsnitt utenekstremverdier(over kr 100 000 utelatt)2012: kr 37 3002011: kr 34 800
 28. 28. Personlige interesserNavn på foredragsholder | Navn på foredrag13.06.2013 |
 29. 29. Forfølge personlige interesser?13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragn=1900Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise én eller flere dager nesteår for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende?27%21%18%16%11%11%10%10%7%5%5%3%6%31%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%Fottur/vandring/naturopplevelserMusikk/konsert/festivalMat/vinopplevelserKunst og kulturVelvære/spaHelse/trening/aktiv idrettSportsarrangement (publikum/funksjonær/leder)Jakt/fiskeBil/båt/motorSpråkPersonlig selvutviklingReligionAnnetNei/vet ikke/ikke relevant
 30. 30. Tidsbruk på personlige interesser13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragn=55-516Hvor mange dager planlegger du å benytte på følgende personligeinteresser neste år?40%30%27%26%19%19%19%16%15%13%11%7%41%23%20%23%17%23%21%10%19%28%30%23%17%24%10%21%12%15%7%15%15%16%32%6%30%42%7%26%29%38%42%51%46%56%48%26%50%36%35%29%0% 20% 40% 60% 80% 100%Jakt/fiskeBil/båt/motorFottur/vandring/naturopplevelserHelse/trening/aktiv idrettSpråkMat/vinopplevelserPersonlig selvutviklingKunst og kulturSportsarrangement…ReligionMusikk/konsert/festivalVelvære/spaAnnetFlere enn 7 dager 4 til 7 dager 3 dager eller færre Vet ikke
 31. 31. Reise Norge: Utsikter forsommersesongen 2013
 32. 32. Reise NorgeUtsikter for sommersesongen 201313.06.2013Hilde Charlotte Solheim, direktør Virke Reise Norge
 33. 33. Handelsbalansen forverres13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragØkt reiseaktivitet gir økt konsum – og særlig til utlandet!Mrd.kroner01020304050607080902000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Nordmenns konsum i utlandet Utlendingers konsum i Norge78 mrd. kr.31 mrd. kr.Gap 2012 :47 mrd. krKilde: SSB
 34. 34. • Hotellnæringen: Innenlands etterspørsel (yrke-/kurs- og konferanse) holderseg, mens de internasjonale markedene er krevende.– Skjermet/innenlands etterspørsel i byene holder seg bra.– Nedgang fra nære europeiske volummarkeder rammer turistregionene.• Nordmenn øker sitt opplevelseskonsum. Opplevelser og reiser er blitt populæregaver. Men det meste av veksten i ferieforbruket skjer fortsatt utenlands.• Fortsatt vekst i cruise.• Incoming– Norske innkomne reiseoperatører forventer en nedgang i omsetningen fra deeuropeiske markedene sommeren 2013 ifht 2012.– De oversjøiske markedene holder seg bedre Fortsatt vekst i Sør-Amerika ogAsia, men små volum.Forventninger til sommer 2013 – Reise Norge13.06.2013 |
 35. 35. Hvor sannsynlig er det at din virksomhet vil få likviditetsproblemer iløpet av første halvår 2013? Er det svært usannsynlig, noeusannsynlig, noe sannsynlig eller svært sannsynlig?13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag50%66%47%48%100%100%20%16%23%40%5%11%11%12%20%5%8%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%HotellerAnnen overnattingRestauranterNIRUtg. reisearr.ReisebyråerSvært usannsynlig Noe usannsynlig Noe sannsynlig Svært sannsynlig Vet ikke
 36. 36. • Flere og kortere ferier.• Betalingssterke nordmenn vrir forbrukmot opplevelser.• Tematiske reiser og helger ogsåhjemme.• Helse- og aktivitetsferier vokser.Dette gir muligheter for:• Sterkere regioner/destinasjoner.• Aktører med sterkt merkevare oginnhold.• Aktører som samarbeider kommersielt• Nisjer med høy betalingsvilje.Lyspunkter og muligheter – Reise Norge13.06.2013 |
 37. 37. Samlet etterspørselseffekt generert av aktiviteter tilgrensene til GuggenheimMuseum BilbaoKultur er motor i europeisk reiseliv13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredragEUR 334,1 mill.Samletetterspørselgenerert i 2012InnenformuseumsveggeneEUR 27.6 mill.UtenformuseetEUR 306,5mill.Kilde: BMASI Strategy (2012)
 38. 38. Estimat sum økt omsetning i Oslo ved økning i antall besøkende, generertav aktiviteter tilgrensene til Nasjonalmuseet.Vil vi hente ut kultur-effekten?520 millSamletetterspørselØkning inntekter iNasjonalmuseet14 mill 1)Utenformuseet506 millKilde: Nasjonalmuseet, Virke Analyse
 39. 39. Museer,ProfilbyggKart:© www.avinet.noHandelTurisme, hotell,fjordopplevelseMusikk,MatopplevelseØkttilstrømming, levende sentrum.Økt turisttilstrømming – alle områder spiller på lag
 40. 40. Metode befolkningsundersøkelsen13.06.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag• Metode for datainnsamling– Undersøkelsen er gjennomført på web• Populasjon og utvalg– Populasjonen for undersøkelsen er Norges befolkning 18 år og eldre– Utvalget er trukket fra Norstats webpanel. Panelet består av deltagere rekruttert via representativetelefonundersøkelser• Antall gjennomførte intervjuer– Det er gjennomført 1900 intervjuer• Vekting– Resultater er vektet på geografi, kjønn og alder• Tidspunkt for datainnsamling– Datainnsamlingen er gjennomført av Opinion Perduco/Norstat i perioden 16 - 30. november 2012• Feilmarginer– Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,0 og 2,2 prosent for hovedfrekvensene (1900intervju) avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultaterpå 50%/50% og minst ved prosentresultater 5%/95%. Feilmarginene er større for undergruppene

×