Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT Sains Tingkatan 2 Pemetaan DSP

47,313 views

Published on

RPT Sains Tingkatan 2 Pemetaan DSP tanpa tarikh

Published in: Education

RPT Sains Tingkatan 2 Pemetaan DSP

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2, 2013 BAB 1 : DUNIA MELALUI DERIA KITA MINGGU OBJEKTIF 1 (2/1 – 4/1) 8.1 Memahami organ deria dan fungsinya. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangan. HASIL PEMBELAJARAN 8.1.1 Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. 2 (7/1 – 11/1) 8.2 Memahami deria sentuhan. 8.1.2 Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan Organ deria Saraf Otak Saraf Gerak balas. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: 8.2.1 Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille. 3 (14/1 – 19/1) 8.3 Memahami deria bau. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain. 8.2.2 Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit. 8.2.3 Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 8.3.1 Mengenal pasti struktur hidung. 8.3.2 Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D1E1 (8.1.1) Menghubungkait lima deria, organ deria dan rangsangannya melalui aktiviti - B3D1E1 (8.2.1) Melabel struktur kulit, menerangkan fungsi reseptor. B4D2E1 (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3) Menghubungkait kepekaan kulit terhadap rangsangan melalui aktiviti B3D1E2 (8.2.3) Menyusun laluan daripada ransangan kepada gerak balas dan menerangkan kepekaan kulit ketika menerima suntikan menggunakan Braille B4D3E1 (8.3.1 , 8.3.2)( & (8.4.1 , 8.4.2) * Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam struktur hidung, kawasan pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan kaitan antara deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti. 1
 2. 2. MINGGU 4 (21/1 – 25/1) OBJEKTIF 8.4 Memahami deria rasa. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. 8.5 Memahami deria pendengaran. HASIL PEMBELAJARAN 8.4.1 Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. 8.5.1 Mengenal pasti struktur telinga manusia. 8.5.2 Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran. 8.6 Memahami deria penglihatan B4D3E1 (8.4.1 , 8.4.2) * (8.3.1 , 8.3.2) Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam struktur hidung, kawasan pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza dan kaitan antara deria rasa dengan deria bau melalui aktiviti. 8.4.2 Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. 5 (29/1 – 1/2) EVIDENS PENTAKSIRAN 8.5.3 Memerihalkan bagaimana kita mendengar. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat. 8.6.1 Mengenal pasti struktur mata manusia. 8.6.2 Menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. B3D2E1 (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3) Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan mekanisma pendengaran. B3D3E1 (8.6.1, 8.6.2, 8.6.3) Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan menjelaskan bagaimana manusia boleh melihat 8.6.3 Memerihalkan bagaimana kita melihat. 2
 3. 3. MINGGU 6–7 (4/2 – 15/2) OBJEKTIF 8.7 Memahami cahaya dan penglihatan. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. b) titik buta. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 8.7.1 Memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). B1D1E1 (8.7.2) Menamakan pelbagai penglihatan. 8.7.2 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. B3D4E1 (8.7.5) Menjelaskan penglihatan stereoskopik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian haiwan. jenis kecacatan 8.7.3 Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. B4D4E1 (8.7.1, 8.7.2) Menentukan pantulan dan pembiasan cahaya antara dua medium yang berbeza ketumpatan melalui aktiviti. 8.7.4 Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. B4D5E1 (8.7.2, 8.7.3) Mengenal pasti rabun jauh, rabun dekat dan cara membetulkannya melalui aktiviti. 8.7.5 Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. B4D5E2 (8.7.4) Mengenal pasti ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti. 8.7.6 Mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. B6D1E1 (8.7.6 & 8.8.6) * Membentangkan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. 3
 4. 4. MINGGU 8 (18/2 – 22/2) OBJEKTIF 8.8 Memahami bunyi dan pendengaran CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan pendengaran. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 8.8.1 Memerihalkan sifat bunyi B4D6E1(8.8.1) Menentukan penghasilan dan keperluan medium untuk pemindaan bunyi melalui aktiviti. 8.8.2 Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi B4D6E2 (8.8.2) Menjelaskan pantulan dan penyerapan bunyi melalui aktiviti. 8.8.3 Menerangkan kecacatan pendengaran B3D5E1 (8.8.3, 8.8.4) Menjelaskan kecacatan pendengaran dan cara pembetulannya. 8.8.4 Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. 8.8.5 Menyatakan had pendengaran - 8.8.6 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran B6D1E1 (8.7.6 & 8.8.6) * Membentangkan hasil buku skrap mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria penglihatan dan pendengaran. 8.8.7 Menerangkan pendengaran stereofonik B4D6E3 (8.8.7) Menjelaskan keperluan pendengaran stereofonik bagi menentukan arah bunyi melalui aktiviti. 4
 5. 5. MINGGU 9 (25/2 – 1/3) OBJEKTIF 8.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan CADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan penting untuk kemandirian tumbuhan. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 8.9.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. B5D1E1 Menjelaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eksperimen. 8.9.2 Mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. - 8.9.3 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. B3D6E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandirannya. 5
 6. 6. BAB 2 : NUTRISI MINGGU 10 (4/3 – 8/3) OBJEKTIF 9.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin), glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz, jantina, pekerjaan, iklim, keadaan kesihatan. HASIL PEMBELAJARAN 9.1.1 Menerangkan melalui contoh kelas makanan. - 9.1.2 Menyatakan fungsi setiap kelas makanan. B3D7E1 Menjelaskan fungsi 7 kelas makanan 9.1.3 Menguji kanji, glukosa, protein dan lemak. B4D7E1 Menentukan kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak melalui aktiviti. 9.2.1 Menyatakan maksud gizi seimbang. B2D1E1 Memberi maksud gizi seimbang 9.2.2 Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. B3D7E2 (9.2.2, 9.2.3) Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak pada pembungkus makanan dan membuat anggaran jumlah kalori bagi setiap hidangan. Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. 9.2.3 Menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. 9.2.4 Menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat, protein dan lemak. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam). EVIDENS PENTAKSIRAN B3D7E3 (9.2.4, 9.2.5) Menjelaskan faktor-faktor yang menentukan gizi seimbang dan bagaimana faktor ini memberi kesan kepada gizi seimbang. 9.2.5 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. 9.2.6 Merancang satu gizi seimbang. - 6
 7. 7. MINGGU 11 (11/3 – 15/3) OBJEKTIF 9.3 Memahami sistem pencernaan manusia. CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserapoleh badan. 9.3.1 Menerangkan maksud pencernaan. B2D2E1 (9.3.1) Memberi maksud pencernaan 9.3.2 Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. B3D8E1 (9.3.2, 9.3.4) Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan 9.3.3 Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. B3D8E2 (9.3.3, 9.3.5, 9.3.6) Menerangkan proses penguraian molekul makanan, alirannya dalam sistem pencernaan dan menyenaraikan hasil pencernaan bagi : karbohidrat protein lemak Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CD ROM 9.3.4 Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. EVIDENS PENTAKSIRAN 9.3.5 Memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. 9.3.6 Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak. 12 (18/3 – 22/3) 13 (23/3 – 31/3) 9.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. 9.4.1 Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. B3D8E3 Menjelaskan proses penyerapan pencernaan dalam usus kecil. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. 9.4.2 Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking. B5D2E1 Menjelaskan penyerapan glukosa melalui tiub visking melalui eksperimen. hasil CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 7
 8. 8. MINGGU 14 (1/4 – 5/4) OBJEKTIF 9.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. 9.5.1 Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. 9.5.2 Menerangkan penyahtinjaan. B3D8E4 (9.5.1, 9.5.2, 9.5.3) Menerangkan : proses penyerapan semula air oleh usus besar dan penyahtinjaan. Kaitan antara amalan pemakanan dengan masalah penyahtinjaan. 9.5.3 Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. 9.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama 9.6.1 Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. 9.6.2 Mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. . 9.6.3 Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. 9.6.4 Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. B6D2E1 (9.6.1, 9.6.2, 9.6.3 & 9.6.4) Membentangkan hasil penulisan “makanan dan amlan pemakanan” dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: - - Kepentingan makan makanan berkhasiat Mempratikkan amalan pemakanan yang betul Merancang satu gizi seimbang Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama 8
 9. 9. BAB 3 : BIODIVERSITI MINGGU 15 (8/4 – 12/4) OBJEKTIF 10.1 Memahami kepelbagaian organism hidup dan pengelasannya CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya. - Haiwan: Invertebrata, vertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia, reptilia. - Tumbuhan: Tumbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon, dikotiledon. - Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 10.1.1 Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. 10.1.2 Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. 10.1.3 Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. B3D9E1 (10.1.2, 10.1.3, 10.1.4) Mengelaskan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan serta menjelaskan kepentingan kepelbagaian organisma kepada persekitaran. 10.1.4 Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. 9
 10. 10. BAB 4 : SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN MINGGU 16 (15/4 – 18/4) OBJEKTIF 11.1 Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidup CADANGAN AKTIVITI Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis, habitat, populasi, komuniti dalam suatu ekosistem. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. HASIL PEMBELAJARAN 11.1.1 Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti. EVIDEN PENTAKSIRAN B2D3E1 (11.1.1 & 11.1.2) Memberi maksud spesies, komuniti habitat dan ekosistem populasi, 11.1.2 Menyatakan maksud habitat dan ekosistem. 11.1.3 Mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. - 11.1.4 Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 17 (22/4 – 26/4) 11.2 Menilai interaksi antara organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. b) simbiosis: komensalisme, mutualisme, parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat, cacing pita dan manusia). b) persaingan. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. B4D8E1 Menghubungkait spesies, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organism hidup dan persekitaran dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang melalui kajian lapangan. 11.2.1 Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. B3D10E1 (11.2.1 , 11.2.2) & (11.3.2) * Menjelaskan pelbagai jenis interaksi di antara organism hidup dan membina siratan makanan. 11.2.2 Menerangkan dengan contoh interaksi antara organism hidup. 11.2.3 Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. 11.2.4 Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. B6D3E1 (11.2.3, 11.2.4) & (11.4.5) * Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: - Kepentingan interaksi antara organism hidup dan persekitaran. - Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian. - Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang. 10
 11. 11. MINGGU 18 (29/4 – 3/5) OBJEKTIF 11.3 Mensintesis siratan makanan. CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 11.3.1 Menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai. B2D4E1 Memberi maksud pengeluar, pengguna dan pengurai ekosistem. 11.3.2 Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. B3D10E1 (11.3.2) & (11.2.1 , 11.2.2)* Menjelaskan pelbagai jenis interaksi di antara organism hidup dan membina siratan makanan. 11.3.3 Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. - 11.3.4 Membina piramid nombor daripada rantai makanan. - 11.3.5 Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. 11.3.6 Meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. 19 (6/5 – 10/5) 11.4 Menganalisa fotosintesis Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida, air, cahaya dan klorofil). 11.4.1 Menyatakan maksud fotosintesis. B3D10E2 (11.3.5, 11.3.6) Mengaitkan piramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan apa yang akan berlaku jika ketiadaan satu komponen. (Soalan HOTS) B5D3E1 (11.4.1 , 11.4.2) Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor-faktor yang diperlukan untuk fotosintesis melalui eksperimen. 11.4.2 Menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. 11
 12. 12. MINGGU 19 (6/5 – 10/5) OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 11.4.3 Menyatakan hasil fotosintesis. - 11.4.4 Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. - 11.4.5 Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. B3D11E1 (11.4.5) Menjelaskan proses fotosintesis dalam ekosistem dan kaitannya dengan kitar karbon dan kitar oksigen. B6D3E1 (11.4.5) & (11.2.3, 11.2.4) * Menjalankan satu forum dari bahan penulisan berkaitan: Kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. Menjelaskan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian. Menghuraikan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang. 12
 13. 13. MINGGU 20 (13/5 – 17/5) OBJEKTIF 11.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organism hidup. CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap, hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan „main peranan‟ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 11.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni HASIL PEMBELAJARAN 11.5.1 Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. EVIDENS PENTAKSIRAN B3D12E1 (11.5.1 , 11.5.2) Menjelaskan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan serta menyenaraikan langkah-langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidup. 11.5.2 Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. 11.5.3 Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 11.5.4 Menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. - - 11.6.1 Menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. 11.6.2 Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. 11.6.3 ewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil, produktif dan seimbang 13
 14. 14. BAB 5 : AIR DAN LARUTAN MINGGU 21 (20/5 – 24/5) OBJEKTIF 12.1 Menganalisa ciri fizikal air. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:  takat beku air,  takat didih air. Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. HASIL PEMBELAJARAN 12.1.1 Menyatakan maksud takat beku air. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D9E1 (12.1.1 , 12.1.2) & (12.1.4) * Menentukan takat beku dan takat didih air serta kesan bendasing ke atas ciri fizikal air melalui aktiviti. 12.1.2 Menyatakan maksud takat didih air. 12.1.3 Memerihalkan ciri fizikal air. 12.1.4 Menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. 12.2 Menganalisa komposisi air. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. 22 – 23 (25/5 – 9/6) 24 (10/6 – 14/6) - B4D9E1 (12.1.1 , 12.1.2) & (12.1.4) * Menentukan takat beku dan takat didih air serta kesan bendasing ke atas ciri fizikal air melalui aktiviti. 12.2.1 Menentukan komposisi air. B4D10E1 (12.2.1 , 12.2.2) Menentukan komposisi air melalui elektrolisis serta menguji kehadiran hidrogen dan oksigen melalui aktiviti. 12.2.2 Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. CUTI PERTENGAHAN TAHUN 12.3 Menganalisa proses penyejatan air. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran, luas permukaan dan pergerakan udara. 12.3.1 Menerangkan maksud penyejatan. B2D5E1 Memberi maksud penyejatan 14
 15. 15. MINGGU OBJEKTIF 24 (10/6 – 14/6) CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. 12.3.2 Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. 12.3.3 Membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian, pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. 25 (17/6 – 21/6) 12.4 Menganalisa larutan dan kelarutan. EVIDENS PENTAKSIRAN Membincangkan perbezaan antara zat terlarut, pelarut dan larutan. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. 12.3.4 Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. - B3D13E1 (12.3.3 , 12.3.4) Membanding beza antara penyejatan dan pendidihan serta memberi contoh aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. (Persamaan dan perbezaan) 12.4.1 Menerangkan maksud zat terlarut, pelarut dan larutan. B2D6E1 Memberi maksud zat terlarut, pelarut dan bahan terampai. 12.4.2 Membanding dan membezakan antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. B4D11E1 (12.4.2) Membanding beza antara larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu melalui aktiviti. 12.4.3 Menerangkan maksud bahan terampai. B4D11E2 (12.4.3) Membezakan larutan terampai melalui aktiviti. 12.4.4 Menerangkan maksud keterlarutan. - dengan bahan 15
 16. 16. MINGGU OBJEKTIF 25 (17/6 – 21/6) CADANGAN AKTIVITI Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut jenis pelarut, jenis zat terlarut, suhu pelarut. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan: suhu pelarut, kadar kacauan, saiz zat terlarut. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 12.4.5 Menerangkan faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut di dalam air. B5D5E1 Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut melalui eksperimen. 12.4.6 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. B3D14E1 (12.4.6 , 12.4.7) Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan seharian. 12.4.7 Memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian. 26 (24/6 – 28/6) 12.5 Menganalisa asid dan alkali. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: sifat asid dari aspek nilai pH, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus, tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa, mengkakis, kesan ke atas kertas litmus. Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. 12.5.1 Mengenal pasti sifat asid. - 12.5.2 Mengenal pasti sifat alkali. - 12.5.3 Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. - 12.5.4 Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. - 12.5.5 Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. B4D12E1 (12.5.5) Menentukan bahan yang bersifat asid dan alkali melalui aktiviti. 16
 17. 17. MINGGU OBJEKTIF 26 (24/6 – 28/6) CADANGAN AKTIVITI Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Membincangkan maksud peneutralan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. HASIL PEMBELAJARAN 12.5.6 Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. 12.5.7 Menerangkan maksud peneutralan. 12.5.8 Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. EVIDENS PENTAKSIRAN - B3D15E1 (12.5.7 , 12.5.8 , 12.5.9) Menerangkan maksud peneutralan melalui persamaan perkataan serta contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian. 12.5.9 Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi, dan meneutralkan sengatan serangga). 27 (1/7 – 5/7) 12.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. 12.6.1 Menyenaraikan sumber air semula jadi. B1D2E1 (12.6.1 ) & (12.8.1) * Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air Sumbangsaran tentang yang berikut: sumber air semula jadi. sebab pembersihan air. 12.6.2 Menyatakan sebab pembersihan air. B3D16E1 (12.6.2 , 12.6.3 , 12.6.4) Menerangkan : kepentingan pembersihan air. kaedah pembersihannya. kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan,pengklorinan dan penyulingan. 12.6.3 Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. 12.6.4 Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. B4D13E1 (12.6.3) Menerangkan pelbagai jenis pembersihan air melalui aktiviti. kaedah 17
 18. 18. MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedahpembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan. Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. 28 (8/7 – 13/7) 12.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah. 12.7.1 Memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. B3D16E2 (12.7.1 , 12.7.2) Menjelaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan cara penjimatan air. 12.7.2 Menerangkan cara untuk menjimatkan air. B6D4E1 (12.7.1, 12.7.2) & (12.8.2, 12.8.3) * Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: - pencemaran air. - pengawalan. - pembersihan. - cara penjimatan penggunaannya. 18
 19. 19. MINGGU 29 (15/7 – 19/7) OBJEKTIF 12.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. CADANGAN AKTIVITI Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi: bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif. bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan. bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak. pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan. Tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. HASIL PEMBELAJARAN 12.8.1 Memberi contoh bahan cemar air. 12.8.2 Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. 12.8.3 Menerangkan cara mengawal pencemaran air. 12.8.4 Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya EVIDENS PENTAKSIRAN B1D2E1 (12.8.1) & (12.6.1) * Menamakan sumber air semulajadi dan bahan cemar air. B3D16E3 (12.8.2, 12.8.3, 12.8.4) Menjelaskan : kesan pencemaran. cara mengawal pencemaran. cara memelihara kualiti air. B6D4E1 (12.7.1, 12.7.2) & (12.8.2, 12.8.3) * Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: - pencemaran air. - pengawalan. - pembersihan. - cara penjimatan penggunaannya Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen „Cintai Sungai Kita‟. 19
 20. 20. BAB 6 : TEKANAN UDARA MINGGU OBJEKTIF 30 (22/7 – 26/7) 13.1 Memahami tekanan udara. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. 13.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. HASIL PEMBELAJARAN 13.1.1 Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. 13.1.2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. 13.2.1 Menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari, sifon, pam penyembur dan penyedut minuman. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. 13.2.3 Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. B4D14E1 (13.1.1 , 13.1.2) Menjelaskan pergerakan zarah udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik gas dan kaitannya dengan tekanan serta faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu atau suhu melalui aktiviti. B3D17E1 (13.2.1) Menyatakan prinsip aplikasi tekanan udara dalam : picagari. sifon. pelocok. penyedut minuman. 13.2.2 Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. EVIDENS PENTAKSIRAN Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. B3D17E2 (13.2.3) Menerangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. 20
 21. 21. BAB 7 : DINAMIK MINGGU 31 - 32 (29/7 – 6/8) OBJEKTIF 14.1 Memahami daya. CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. 14.1.1 Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk, kedudukan, kelajuan dan arah. EVIDENS PENTAKSIRAN B4D15E1 (14.1.1 , 14.1.2 , 14.1.3) Menjelaskan tolakan dan tarikan sebagai daya, kesan daya dan jenisnya melalui aktiviti. 14.1.2 Menerangkan kesan daya. 14.1.3 menerangkan pelbagai jenis daya Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran, daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik). 14.2 Memahami pengukuran daya. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya 14.2.1 Menyatakan unit untuk daya. B1D3E1 Menamakan unit daya 14.2.2 Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. - 14.2.3 Mengukur magnitud daya. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. - 32 (7/8 – 9/8) CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 33 (10/8 – 18/8) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 21
 22. 22. MINGGU 34 (19/8 23/8) OBJEKTIF 14.3 Mengaplikasi daya geseran. CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 14.3.1 Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. - Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. 14.3 Mengaplikasi daya geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. 14.3.2 Menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. - Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. 14.3.3 Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. B5D6E1 Membuktikan permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran melalui eksperimen. 14.3.4 Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. B3D18E1 (14.3.4 , 14.3.5 , 14.3.6) Menjelaskan : kebaikan dan keburukan geseran. cara meningkatkan dan mengurangkan daya geseran dalam kehidupan harian. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. 14.3.5 Menerangkan cara meningkatkan geseran. 14.3.6 Menerangkan cara mengurangkan geseran. 14.3.7 Menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. 22
 23. 23. MINGGU OBJEKTIF 35 (26/8 – 30/8) 14.4 Mengaplikasikan kerja CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 14.5 Mengaplikasi kuasa 14.4.1 Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. B3D19E1 (14.4.1) Menerangkan bagaimana kerja dilakukan. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) 36 (2/9 – 6/9) Membincangkan dengan contoh, kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. 14.4.2 Menyatakan unit untuk kerja. - 14.4.3 Menentukan kerja yang dilakukan. B4D16E1 (14.4.3) & (14.5.3) * Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) 14.5.1 Menyatakan maksud kuasa. 14.5.2 Menyatakan unit untuk kuasa. 14.5.3 menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. 14.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan Mereka satu aktiviti contoh melukis poster, melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. B4D16E1 (14.4.3) & (14.5.3) * Menentukan kerja dilakukan dan kuasa dengan menggunakan rumus melalui aktiviti. 14.6.1 Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. - 23
 24. 24. BAB 8 : SOKONGAN DAN GERAKAN MINGGU OBJEKTIF 37 (9/9 – 13/9) 15.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. CADANGAN AKTIVITI Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik 38 (17/9 – 20/9) 15.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 15.1.1 Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. 15.1.2 Membanding dan membezakan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata B3D20E1 (15.1.2 , 15.1.3) Membanding beza pelbagai sistem sokongan haiwan : vertebrata darat dan akuatik. invertebrata darat dan akuatik. 15.1.3 Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. 15.2.1 Menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. B4D17E1 (15.2.1 , 15.2.2) Menerangkan pelbagai sistem sokongan tumbuhan dan membuat pengelasannya melalui kerja lapangan. 15.2.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. 24
 25. 25. BAB 9 : STABILITI MINGGU OBJEKTIF 39 (23/9 – 27/9) 16.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. b) luas tapak. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 16.1.1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. B4D18E1 (16.1.1, 16.1.2) Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta hubungannya sebagai pusat graviti objek melalui aktiviti. 16.1.2 Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. 16.1.3 Menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. B4D18E2 (16.1.3) Menghubungkait ketinggian dan luas tapak dengan kestabilan objek melalui aktiviti. B3D21E1 (16.1.3) Menyatakan hubungan antara pusat graviti dengan kestabilan objek. 40 (30/9 – 4/10) 16.2 Menghargai kepentingan kestabilan. Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan. 16.2.1 Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka. 16.2.2 Menerangkan dengan aplikasi kestabilan kehidupan. B6D5E1 (16.2.1 , 16.2.2) Menghasilkan projek atau alat permainan yang mengaplikasikan konsep kestabilan. contoh dalam 25
 26. 26. BAB 10 : MESIN RINGKAS MINGGU 41 – 42 (7/10 – 14/10) OBJEKTIF 17.1 Menganalisa tuas. CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. 17.1.1 Menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. B1D4E1 (17.1.1) Menamakan objek yang menggunakan prinsip tuas Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip tuas. 17.1.2 Menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum, dan seterusnya mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga. 17.1.3 Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas. Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. B3D22E1 (17.1.3 , 17.1.4) Menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum serta membuat pengelasan tuas. 17.1.4 Mengelaskan tuas. 17.1.5 Menerangkan maksud momen daya. B4D19E1 (17.1.5) Menghubungkaitkan momen daya dengan daya dan jarak melalui aktiviti. 17.1.6 Menyelesaikan masalah berkaitan tuas. B3D22E2 (17.1.6) Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) 26
 27. 27. MINGGU OBJEKTIF 43 - 44 (21/10 – 1/11) 17.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas. HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN 17.2.1 Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas B6D6E1 (17.2.1) Menghasilkan model yang menggunakan prinsip tuas. 27

×