Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alternativer til Google: søkemotorer i fokus

507 views

Published on

Presentasjon gitt i seminarrekken våren 2013. Går igjennom noen alternativer til Google.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Alternativer til Google: søkemotorer i fokus

  1. 1. SEMINARREKKEN 2013 ONSDAG 16.1 KAREN MARIE ØVERN Alternativer til Google
  2. 2. Blekko Hevder å være uten spam Bruker ”slashtags” for fasetter Eks: climate change/news Eks: information literacy/blogs www.blekko.com
  3. 3. Sperse En metasøkemotor Henter søk fra bl.a. Google, Yahoo og Bing + egen Søker også i Twitter http://www.sperse.com/
  4. 4. DuckDuckGo Lagrer ikke personlige data (!) Bruk ! –tegn for å søke i utvalgte nettsider Eks: Big bang theory !yt (søker bare på YouTube) https://duckduckgo.com/
  5. 5. Million Short Tar vekk de første million treffene Får det som Google overser www.millionshort.com
  6. 6. Alternative.to Finner alternativer til eks. produkter Eks: ”ipad” http://www.alternative.to/
  7. 7. Twingine Sammenlikner søk fra Bing og Yahoo http://twingine.com/
  8. 8. FindSounds Finner alle mulige typer lyder Eks: ”lion roar” http://www.findsounds.com

×