Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BÀI GIẢNG MÔN HỌC       TIN CƠ SỞ  Giảng viên:  Trần Thanh Đại  Đơn vị:    Khoa CNTT  Trường:    Đại...
P1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC Khái niệm về thông tin trong tin học Xử lý thông tin trong tin học Ứng dụng của tin học2   ...
KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN Thông tin là một khái niệm trừu tượng và rất khó định nghĩa  chính xác   Là sự hiểu biết của ...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biểu diễn thông tin trong máy tính:   Bit: là đơn vị đo thông tin nhỏ nhất của máy tính ...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Quá trình xử lý thông tin   Lưu trữ: các thông tin có thể được lưu trữ để máy tính dùng ...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Đơn vị đo thông tin   Bit: là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất của máy tính.   Byte ...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Hệ cơ số đếm   Hệ đếm là tập các ký hiệu và các quy tắc dùng để biểu diễn một   giá t...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi số ở hệ đếm bất kì sang hệ thập phân:8                      ...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi số ở hệ thập phân sang hệ đếm bất kì:   Trước hết ta cần tách phần nguyên và ph...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi phần nguyên    Chia số đó cho hệ đếm b được thương N1 và dư d1    Sau đó lại...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi phần thập phân (0,M)    Nhân 0,M với hệ đếm b được d1 và phần thập phân 0,M1  ...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi từ hệ 16 sang hệ 2 và ngược lại    Chuyển từ hệ 16 sang hệ 2:     Thay một ...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi từ hệ 16 sang hệ 2 và ngược lại    Chuyển từ hệ 2 sang hệ 16:     Thay một ...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi từ hệ 8 sang hệ 2 và ngược lại:    Việc chuyển đổi qua lại giữa hệ 8 và hệ 2 th...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Các thành phần cơ bản của HTMT    Phần cứng: cấu trúc tổng quát    Phần mềm có hai lo...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Các thành phần cơ bản của HTMT    Phần cứng: các thiết bị phổ biến16          ...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Phần mềm: bao gồm có hai thành phần chính    Phần mềm hệ thống     Hệ điều hành: là ...
XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Khái niệm về mạng và chức năng của mạng:    Chia sẻ tài nguyên của các máy tính đơn với ...
ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC Giải các bài toán khoa học kĩ thuật Hỗ trợ quản lý Tự động hoá và điều khiển Truyền thông Soạn t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tcs p1

787 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tcs p1

 1. 1. BÀI GIẢNG MÔN HỌC TIN CƠ SỞ Giảng viên: Trần Thanh Đại Đơn vị: Khoa CNTT Trường: Đại học Kinh tế - Kĩ thuật - Công nghiệp1 12/3/2011
 2. 2. P1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC Khái niệm về thông tin trong tin học Xử lý thông tin trong tin học Ứng dụng của tin học2 12/3/2011
 3. 3. KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN Thông tin là một khái niệm trừu tượng và rất khó định nghĩa chính xác  Là sự hiểu biết của con người về thế giới xung quanh thông qua các giác quan  Là cái để loại trừ sự không chắc chắn  Thông tin là một hiện tượng vất lý, nó thường được truyền đi dưới một dạng vật chất nào đó. Dữ liệu: là thông tin được thu thập và lưu trữ dưới một dạng vật chất nào đó  Được dùng lại khi cần thiết  Là nguồn thông tin có nghĩa đối với nơi nhận tin nào đó3 12/3/2011
 4. 4. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biểu diễn thông tin trong máy tính:  Bit: là đơn vị đo thông tin nhỏ nhất của máy tính biểu diễn hai trạng thái (TRUE/FLASE, 0-1)  Nhiều bít kết hợp lại thành một dãy gọi là vector bit có thể biểu diễn được nhiều trạng thái Quá trình xử lý thông tin  Nhập thông tin (Input): thông tin do con người nhập vào qua các thiết bị nhập được chuyển thành các mã nhị phân 0-1.  Xử lý: Thực hiện các phép toán trên các dãy nhị phân  Xuất thông tin: chuyển dãy nhị phân đã được xử lý về dạng thông tin con người có thể hiểu được thông qua các thiết xuất.4 12/3/2011
 5. 5. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Quá trình xử lý thông tin  Lưu trữ: các thông tin có thể được lưu trữ để máy tính dùng lại khi cần thiết5 12/3/2011
 6. 6. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Đơn vị đo thông tin  Bit: là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất của máy tính.  Byte  Kilo Byte  Mega Byte  Giga Byte  Tera Byte  V.v... Đơn vị đo xử lý thông tin  HZ là số phép toán thực hiện trong 1 đơn vị thời gian  KHZ, MHZ, GHZ6 12/3/2011
 7. 7. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Hệ cơ số đếm  Hệ đếm là tập các ký hiệu và các quy tắc dùng để biểu diễn một giá trị nào đó  Có hai hệ đếm quen thuộc là hệ đếm La Mã và hệ đếm thập phân  Hệ đếm La Mã: dùng các ký tự để bểu diễn, mỗi ký tự biểu diễn cho một giá trị (I=1,V=5,X=10,D=500,M=1000), đây là hệ đếm không phụ thuộc vào vị trí.  Hệ đếm thập phân: sử dụng 10 ký tự số để biểu diễn (0,..,9), đây là hệ đếm phụ thuộc vào vị trí.  Hệ 8: sử dụng 8 ký tự số để biểu diễn (0,..,7)  Hệ 16: sử dụng 16 ký tự số để biểu diễn (0,...,15) trong đó 10: A, 11:B, 12:C, 13: D, 14: E, 15: F  Các hệ 2,8,16 được dùng để biểu diễn thông tin trong máy tính.7 12/3/2011
 8. 8. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi số ở hệ đếm bất kì sang hệ thập phân:8 12/3/2011
 9. 9. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi số ở hệ thập phân sang hệ đếm bất kì:  Trước hết ta cần tách phần nguyên và phân thập phân(nếu có)  Biến đổi phần nguyên  Biến đổi phần thập phân  Ghép hai phần đã biến đổi lại với nhau theo đúng thứ tự của số ban đầu Biến đổi phần nguyên9 12/3/2011
 10. 10. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi phần nguyên  Chia số đó cho hệ đếm b được thương N1 và dư d1  Sau đó lại lấy thương N1 chia cho b được thương N2 và dư d2  ......................  Lặp lại quá trình trên đến khi thương Nk=0  Kết quả cần tìm là dkdk-1...d2d110 12/3/2011
 11. 11. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi phần thập phân (0,M)  Nhân 0,M với hệ đếm b được d1 và phần thập phân 0,M1  Lại lấy 0,M1 nhân với b được d2 và phần thập phân 0,M2  ......................  Lặp lại quá trình trên đến khi phần thập phân 0,Mk=0  Kết quả cần tìm là 0,d1d2...dk11 12/3/2011
 12. 12. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi từ hệ 16 sang hệ 2 và ngược lại  Chuyển từ hệ 16 sang hệ 2:  Thay một chữ số hệ 16 bằng một nhóm 4 bít hệ 2 tương ứng  Xếp các nhóm 4 bít tương ứng với các chữ số hệ 16  Ví dụ: Đổi 105EF16 sang hệ 2  Ta có o 116=00012 o 016=00002 o 516=01012 o E16=1410=11102 o F16=1510=11112  Vậy 105EF16=(0001 0000 0101 1110 1111)2  Bài tập tự làm: chuyển 6710F16, 539AF16 sang hệ 212 12/3/2011
 13. 13. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi từ hệ 16 sang hệ 2 và ngược lại  Chuyển từ hệ 2 sang hệ 16:  Thay một nhóm 4 bít hệ 2 bằng một chữ số hệ 16 từ phải qua trái  Nhóm cuối cùng không đủ 4 bít thì thêm các bít 0 vào trước  Xếp các chữ số hệ 16 tương ứng với các nhóm 4 bít.  Ví dụ: Đổi 11100101011102 sang hệ 16  Ta có o 11102=E16 o 10102=A16 o 11002=C16 o 00012=116  Vậy 11100101011102 =1CAE16  Bài tập tự làm: chuyển 11101100011102, 11100101010002 sang13 hệ 16 12/3/2011
 14. 14. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Biến đổi từ hệ 8 sang hệ 2 và ngược lại:  Việc chuyển đổi qua lại giữa hệ 8 và hệ 2 thực hiện các bước giống như hệ 16.  Tuy nhiên thay vì việc sử dụng nhóm 4 bít trong hệ 16 ta sử dụng nhóm 3 bít trong hệ 8.  Bài tập tự làm: chuyển 11101100011102, 11100101010002 sang hệ 16 Biến đổi từ hệ 8 sang hệ 16 và ngược lại  Biến đổi hệ cơ số nguồn sang hệ cơ số trung gian  Chuyển từ hệ cơ số trung gian sang hệ cơ số đích  Có thể sử dụng hệ cơ số 10 hoặc cơ số 2 làm hệ cơ số trung gian, tuy nhiên nên sử dụng cơ số 2 làm cơ số trung gian14  Bài tập tự làm: chuyển 21578 sang hệ 16, 351AF16 sang hệ 8 12/3/2011
 15. 15. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Các thành phần cơ bản của HTMT  Phần cứng: cấu trúc tổng quát  Phần mềm có hai loại: (phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng)15 12/3/2011
 16. 16. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Các thành phần cơ bản của HTMT  Phần cứng: các thiết bị phổ biến16 12/3/2011
 17. 17. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Phần mềm: bao gồm có hai thành phần chính  Phần mềm hệ thống  Hệ điều hành: là môi trường giao tiếp cho người sử dụng với máy tính, quản lý hệ thống và là môi trường sống cho các phần mềm ứng dụng khác  Các trình điều khiển thiết bị: thực hiện các điều khiển cho các thiết bị phần cứng khác nhau  Phần mềm ứng dụng  Các phần mềm quản lý: phục vụ cho các yêu cầu quản lý về nhân sự, vật tư hay bán hàng của một đơn vị hay một cơ quan.  Các phần mềm văn phòng, đồ họa, v..v.: phục vụ cho các mục đích cá nhân hay một yêu cầu chuyên biệt mà người dùng cần17 12/3/2011
 18. 18. XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG TIN HỌC Khái niệm về mạng và chức năng của mạng:  Chia sẻ tài nguyên của các máy tính đơn với nhau  Chia sẻ tài nguyên của các người dùng với nhau  Phục vụ cho các nhu cầu làm việc và trao đổi thời gian thực Phân loại mạng  Mạng LAN  Mạng WAN  Mạng Internet Các dịch vụ mạng thông thường  Email  File  Messager, Void18 12/3/2011
 19. 19. ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC Giải các bài toán khoa học kĩ thuật Hỗ trợ quản lý Tự động hoá và điều khiển Truyền thông Soạn thảo,in ấn,lưu trữ,văn phòng Trí tuệ nhân tạo19 12/3/2011

×