Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagsasanay sa tayutay

14,015 views

Published on

Hope that it will be a simple help to you.

Published in: Spiritual, Technology

Pagsasanay sa tayutay

 1. 1. P T OA J G B D R S L E H I C Q
 2. 2. Nagngingiyaw ang pusa sa alulod ng ginaw.a. Pag-uyam o Ironyab. Personipikasyonc. Paghihimig o Onomatopeya
 3. 3. Bilib ako sa tibay ng panlasa mo. Ang hindi ko masikmura malunok mo.a. Pag-uyam o Ironyab. Pagsalungat o Epigramc. Paghihimig o Onomatopeya
 4. 4. Balahibuin parang labong ang mga braso niya’t bintia. Apostrofe o Pagtawagb. Simile o Pagtutuladc. Paghihimig o Onomatopeya
 5. 5. Layo ay lapit ng budhi’t isipa. Apostrofe o Pagtawagb. Pagsalungat o Epigramc. Pag-uyam o Ironya
 6. 6. Lagi mong tandaan hindi lahat ngkaligayahan ay natatamo sa tagumpay dahil may tagumpay rin sa kabiguan.a. Apostrofe o Pagtawagb. Pag-uyam o Ironyac. Pagsalungat o Epigram
 7. 7. Hindi sa pinangungunahan kita, pero malaki kana, sana naman atigilan mo na ang pagbabarkada.a. Paglilipat-wikab. Pagtanggi o Litotesc. Pagsalungat o Epigram
 8. 8. Kabagut-bagot maging tao lamang sa kahariang-Babel tulad ng isang anghelnaghangad na maging Diyos sa impiyerno.a. Apostrofe o Pagtawagb. Metafora o Pagwawangisc. Simile o Pagtutulad
 9. 9. Ang musika ay hagdan ng kaluluwa paakyat sa langit.a. Simile o Pagtutuladb. Metafora o Pagwawangisc. Pag-uyam o Ironya
 10. 10. Tinik sa lalamunan ko ang katahimikan mo.a. Metafora o Pagwawangisb. Simile o Pagtutuladc. Pag-uyam o Ironya
 11. 11. Humihinga pagsapit ng takipsilim anggabi. Bumubulong ng libong himutok.a. Metafora o Pagwawangisb. Simile o Pagtutuladc. Personipikasyon o Pagbibigay-katauhan
 12. 12. Hindi naman sa minamaliit ko ang kakayahan mo, kaya lamang ay bihira na ang nagtatagumpay na hindi nakap-aral.a. Paglilipat-wikab. Pagtanggi o Litotesc. Pagsalungat o Epigram
 13. 13. Sa paglalakad ng buwan magbabago nang lahat ang takbo ng panahon.a. Metafora o Pagwawangisb. Personipikasyon o Pagbibigay-katauhanc. Simile o Pagtutulad
 14. 14. Ano ka ba, O kabaitan? Ikaw ba’y isang pangalang walang kabuluhan…lakas ngkalooobang lumalaban sa mga katutubong damdamin? Iba’t-iban Sinulat.a. Apostrofe o pagtawagb. Simile o Pagtutuladc. Pag-uyam o Ironya
 15. 15. Itinulad kita sa santa dinambana,sinamba…ano’t bumaba ka sa altar ng aking tiwala?a. Metafora o Pagwawangisb. Pagtatanongc. Simile o Pagtutulad
 16. 16. Sa sobrang problema namuting lahat ang buhok niya.a. Eksiherasyon o Iperboleb. Metafora o Pagwawangisc. Simile o Pagtutulad
 17. 17. Kay hinhin ng tubig sa batis.a. Metafora o Pagwawangisb. Personipikasyon o Pagbibigay-katauhanc. Paglilipat-wika o Transferred Ephithets
 18. 18. Mahihiyaing mata subukin mong mangusap sa akin.a. Personipikasyon o Pagbibigay-katauhanb. Metafora o Pagwawangisc. Paglilipat-wika o Transferred Ephithets.
 19. 19. Mahusay talagang magpalaki na anak iyangmga magulang mo! Nakaka-absent ka na sa klase, nasasagut-sagot mo pa sila!a. Pagmamalabis o Iperboleb. Metafora o Pagwawangisc. Pag-uyam o Ironya
 20. 20. Paalam Europa! Bukas ay iiwan na namin ang Mediteranoa. Simile o Pagtutuladb. Apostrofe o Pagtawagc. Paghihimig o Onomatopeya
 21. 21. Magmamaktol man ang pag-ibig kung hindi bibigyang pansin tiyak na matitigil din.a. Personipikasyon o Pagbibigay-katauhanb. Metafora o Pagwawangisc. Pag-uyam o Ironya

×