Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huong Dan Lap Ke Hoach Kinh Doanh Thuong Mai DIen Tu

Huong Dan Lap Ke Hoach Kinh Doanh Thuong Mai DIen Tu

 • Be the first to comment

Huong Dan Lap Ke Hoach Kinh Doanh Thuong Mai DIen Tu

 1. 1. www.osbholding.com
 2. 2. www.osbholding.com
 3. 3. www.osbholding.com
 4. 4. www.osbholding.com
 5. 5. Tăng doanh số cho thị trường hiện tại?Mở ra thị trường mới?Phục vụ khách hàng hiện tại tốt hơn?Tìm đối tác mới?Phối hợp và quản lý các đối tác hiện tại hiệu quảhơn?Tuyển nhân viên tốt hơn? www.osbholding.com
 6. 6. Kinh doanh TMĐT nhằm nâng cao giá trị và tiện ích chokhách hàngTMĐT giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệpXây dựng thương hiệuKhai thác triệt để các chương trình tiếp thị của công tyBán sản phẩm và dịch vụHiểu về nhu cầu khách hàng tốt hơnNâng cao dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàngMua sản phẩm và dịch vụQuản lý mạng lưới cung cấpThực hiện đấu giáXây dựng cộng đồng ảo và cổng thông tin Web www.osbholding.com
 7. 7. www.osbholding.com
 8. 8. Tăng doanh số?Giảm chi phí?Thời gian giao hàng?Sự hài lòng của khách hàngNhận thức về thương hiệuHài lòng bao nhiêu khách hàng quay lại muahàng?Thương hiệu Khảo sát nhận thức của kháchhàng? www.osbholding.com
 9. 9. Dự án TMĐT Đo lường lợi íchXây dựng thương hiệu Điều tra hoặc thăm dò ý kiến về nhận thức thương hiệuTrợ giúp các chương trình Thay đổi trong số lượng sản phẩm bán ratiếp thị hiện tạiNâng cao dịch vụ khách hàng Khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng, số lượng những khách hàng khiếu nạiGiảm chi phí hỗ trợ sau bán Số lượng và loại các hoạt động hỗ trợ (điện thoại, fax, email)hàngNâng cao hiệu quả của mạng Chi phí, chất lượng và thời gian giao hànglưới cung cấpTổ chức đấu giá Số lượng các đấu giá, người đấu giá, người bán, sản phẩm được bán, người tham gia, doanh số bán.Tạo cổng thông tin và cộng Số khách xem, số khách quay lại và thời gian của các lần xemđồng ảo www.osbholding.com
 10. 10. Các trang thiết bị cụ thểMức độ khấu haoThiết kế đầu tiênTái thiết kếThuê ngoài hoàn toàn?Phần mềm TMĐT trọn gói?Tham gia vào sàn giao dịch TMĐT www.osbholding.com
 11. 11. www.osbholding.com
 12. 12. www.osbholding.com
 13. 13. ộ ả ả ẩ ủ ệ ồ ả ả ộ ề ệị ử ị ứ ớ ồ ả ữ ả ạ ộ ộ ề ị ỉ ạ ộ ẫ ể ử ỏ ề www.osbholding.com
 14. 14. Triển khai trang web TMĐT Trang web Điều kiện nhân TMĐT lựcGiao diện Nội dung Hạ tầng dịch vụ Khả năng vận hành Khả năng giao tiếp với trang web TMĐT khách hàng nước ngoài Khả năng duy trì Ngôn từ trên HT mạng Máy chủ web nội dung trang web web Hình ảnh trên Khả năng duy trì trang web những dịch vụ web Cài đặt phần Cài đặt phần cứng mềm www.osbholding.com
 15. 15. Kết quả Nhiệm vụBố cục và giao diện trang web - Xây dựng bố cục và giao diện trang webNgôn từ trên trang web - Xây dựng nội dung trên trang webHình ảnh trên trang web - Thu thập hình ảnh công ty và các sản phẩm - Xử lý hình ảnh để đưa lên trang webHệ thống mạng - Cài đặt kết nối InternetCài đặt phần cứng - Cài đặt phần cứng máy chủ webCài đặt phần mềm máy chủ web - Cài đặt phần mềm máy chủ webKhả năng duy trì nội dung trang web - Cài đặt phần mềm quản lý nội dung trang web - Thiết lập bộ máy nhân sự đảm bảo duy trì nội dung thông tin trang webKhả năng duy trì dịch vụ trang web - Thiết lập bộ máy đảm báo duy trì dịch vụ trang webKhả năng giao tiếp với khách hàng - Xây dựng quy trình giao tiếp với khách hàng nước ngoài nước ngoài - Xây dựng các mẫu hội thoại, thư từ liên lạc với khách hàng nước ngoài - Thiết lập nhân sự đảm bảo giao tiếp với khách hàng nước ngoài. www.osbholding.com
 16. 16. Công việc Nguồn nhân lực Kỹ năng cần có- Xây dựng bố cục và giao diện - Thuê ngoài - Thiết kế trang web trang web- Xây dựng nội dung trang web - 1 nhân viên trong công ty – 2 - Khả năng tiếng Anh, hiểu giờ/ngày, làm việc trong vòng 3 biết về lịch sử công ty, tháng sản phẩm và dịch vụ.- Thu thập hình ảnh của công ty - 1 nhân viên của công ty - Chụp hình và các sản phẩm.- Xử lý hình ảnh để đưa lên trang - Thuê ngoài - Thiết kế trang web web- Kết nối Internet - Thuê ngoài - Mạng dữ liệu- Cài đặt máy chủ web (phần - Thuê ngoài - Cài đặt phần cứng cứng)- Cài đặt phần mềm máy chủ - Thuê ngoài - Cài đặt và chỉnh cấu hình web máy chủ web- Cài đặt phần mềm quản lý nội - Thuê ngoài - Quản lý nội dung dung www.osbholding.com
 17. 17. Công việc Nguồn nhân lực Kỹ năng cần có- Phát triển nhân lực công ty để duy - Thuê chuyên gia đào tạo - Quản lý nội dung trì nội dung trang web- Phát triển nhân lực công ty để duy - Tuyển nhân viên mới - Vận hành dịch vụ trang web trì dịch vụ trang web- Xây dựng quy trình giao tiếp với - Nhân viên của công ty – 1 - Quản lý khách hàng, hiểu khách hàng nước ngoài giờ/ngày, sẵn sàng trong biết quy trình nội bộ công thời gian triển khai dự án. ty-Xây dựng các mẫu hội thoại, thư từ - Nhân viên của công ty – 1 - Quản lý khách hàng để liên lạc với khách hàng nước giờ/ngày, sẵn sàng trong ngoài thời gian triển khai dự án.-Thiết lập nhân sự giao tiếp với - Tuyển nhân viên mới - Quản lý khách hàng khách hàng nước ngoài www.osbholding.com
 18. 18. Stt Công việc Tháng 1 2 3 4 5 6 7 81 Xây dựng nội dung trang web2 Thu thập hình ảnh của công ty và các sản phẩm.3 Xử lý hình ảnh để đưa lên trang web4 Xây dựng bố cục và giao diện trang web5 Kết nối Internet6 Cài đặt máy chủ web (phần cứng)7 Cài đặt phần mềm máy chủ web8 Cài đặt phần mềm quản lý nội dung9 Phát triển nhân lực công ty để duy trì nội dung trang web10 Phát triển nhân lực công ty để duy trì dịch vụ trang web11 Xây dựng quy trình giao tiếp với khách hàng nước ngoài12 Xây dựng các mẫu hội thoại, thư từ để liên lạc với khách hàng nước ngoài13 Thiết lập nhân sự giao tiếp với khách hàng nước ngoài www.osbholding.com
 19. 19. Kế hoạch quản lý thay đổi, phát sinhKế hoạch liên lạcKế hoạch quản lý rủi roKế hoạch đo lường kết quả www.osbholding.com
 20. 20. www.osbholding.com
 21. 21. www.osbholding.com

×