Ulasan Jurnal

618 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulasan Jurnal

  1. 1. PEMBELAJARAN BERASASKAN ELEKTRONIK DAN WEB TUGASAN 1: Ulasan Jurnal NAMA : MUHAMMAD FIRDAUS BIN OMAR NO MATRIK : M20121000532 PENSYARAH : PROF MADYA DATO’ DR ABD LATIF HAJI GAPOR KOD KURSUS : KPT 6044
  2. 2. Kedinamikan Motivasi Dan Strategi Pembelajaran Secara KreatifMenyokong Aktiviti Pembelajaran Pendidikan Tinggi. Eric Zhi-Feng LIU Graduate Institute of Learning and Instruction Center of Teacher Education Research Center for Science and Technology for Learning National Central University Taiwan Chun-Hung LIN Graduate Institute of Learning and Instruction National Central University Taiwan Pei-Hsin JIAN Graduate Institute of Learning and Instruction National Central University Taiwan Pey-Yan LIOU (Corresponding author) Graduate Institute of Learning and Instruction Center of Teacher Education National Central University Taiwan pyliou@ncu.edu.tw
  3. 3. ABSTRAK KAJIAN Tujuan kajian adalah untuk mengkaji proses yang terlibat dalam pembangunan kreativiti dan membincangkan bagaimana motivasi dan strategi pengajaran dapat diterapkan ke dalam persekitaran pembelajaran yang kreatif. Responden terdiri daripada 28 pelajar-pelajar kolej yang mendaftar di satu kursus Media Pengajaran. Satu soal selidik dan temu ramah digunakan untuk pengumpulan data. Sepanjang semester ini, pelajar telah ditugaskan untuk membuat "kreatif laman web video multimedia". Keputusan kajian yang mendedahkan bahawa motivasi pelajar dalam bidang seperti nilai tugas dan keberkesanan diri telah dipertingkatkan dengan latihan ini. PERSOALAN KAJIAN Terdapat empat soalan kajian yang diketengahkan Apakah perubahan motivasi dan gaya pembelajaran pelajar dalam pembelajaran secara kreatif. Apakah faktor-faktor yang berkaitan dengan motivasi pelajar dan strategi pembelajaran kreatif berubah antara permulaan semester dan pertengahan semester? faktor-faktor yang berkaitan dengan motivasi pelajar dan strategi pembelajaran kreatif berubah antara pertengahan semester dan akhir semester? Antara faktor-faktor yang berkaitan dengan motivasi pelajar dan strategi pembelajaran kreatif berubah antara permulaan semester dan akhir semester?
  4. 4. KAEDAH KAJIAN RESPONDEN KAJIAN Seramai 28 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Responden terdiri daripada pelajar yang mendaftar di kursus Media Pengajaran di Universiti Utara Taiwan. Daripada jumlah ini , 11 orang adalah pelajar siswazah (39%) dan 17 orang lagi adalah pelajar ijazah (61 %). Antara 28 orang pelajar , 12 adalah lelaki ( 43%), dan 16 adalah wanita (57 %). Selain itu, 15 orang pelajar adalah terdiri daripada pelajar jurusan sains manakala 13 orang selebihnya terdiri daripada pelajar jurusan seni. Responden juga mempunyai keupayaan teknikal yang berbeza iaitu 5 orang pelajar mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan perisian editing video manakala selebihnya 23 orang pelajar tidak memnpunyai apa-apa pengalaman. 6 orang pelajar juga mempunyai kemahiran dalam membangunkan web manakala 22 orang pelajar sebaliknya. Namun begitu, tiada seorang responden yang mempunyai pengalaman dengan perisian yang di gunakan dalam kajian ini. (Perisian pembangnunan web : Namo Web Editor 5.5; Perisian Penyuntingan Video : Video Studio). Kajian dilakukan secara pemerhatian sepanjang proses pengajaran dan temu ramah secara rawak untuk mengumpul maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran kreatif. INSTRUMEN KAJIAN Tujuan utama kajian ialah untuk mengkaji bagaimana perubahan motovasi dan gaya pembelajaran pelajar ketika menggunakan pembelajaran secara kreatif. Instrumen kajian adalah berdasarkan Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), yang di perkenalkan oleh Pintrich, Smith, Garcia Dan Mc Keachie (1991). Dalam kajian ini, MSLQ telah digunakan untuk memeriksa motivasi dan gaya pembelajaran kreatif pelajar ketika melaksanakan tugas kreatif yang diberi. MSLQ ini terdiri daripada 35 item soalan berdasarkan skala likert 1-6 iaitu 1 sangat tidak setuju manakala 6 sangat setuju. Dalam subscale motivasi, tiga faktor telah dimasukkan : motivasi intrinsik (3 item ), nilai tugas (6 item) dan keberkesanan diri (7 item). Manakala bagi subscale strategi pembelajaran, lima faktor yang dimasukkan: latihan (2 item) , penjelasan (5 item), organisasi (2 item) , pemikiran
  5. 5. kritikal (4 item) dan pengawalseliaan sendiri (6 item) . Keputusan analisis berdasarkan kebolehpercayaan menunjukkan bahawa nilai Alpha Cronbach untuk semua faktor adalah tinggi daripada 0,70 , menunjukkan soal selidik bagi kajian ini mempunyai Kebolehpercayaan yang baik. HASIL KAJIAN Dalam proses kreatif, bagaimana pembelajaran motivasi dan strategi pembelajaran kreatif berubah mengikut masa? Kajian mendapati pada permulaan semester hingga pertengahan semester skor bagi faktor motivasi iaitu nilai dan keberkesanan diri pelajar adalah meningkat. Ini menunjukkan bahawa pada masa itu, jangkaan pelajar tentang nilai tugas dan keberkesanan diri dalam menghasilkan video multimedia telah dipertingkatkan dan pelajar percaya diri mereka mampu menghasilkan karya-karya kreatif. Saiz kesan faktor nilai tugas dan kepercayaan dalam keberkesanan diri adalah sederhana. Walaupun faktor orientasi matlamat intrinsik tidak menunjukkan perubahan yang ketara dari masa ke masa, saiz kesan faktor itu kecil, menunjukkan bahawa orientasi matlamat intrinsik pelajar berubah sedikit. Dalam dimensi pembelajaran strategi, faktor penjelasan tidak berubah dengan ketara dari masa ke masa dan saiz kesan itu hanya sedikit. Pada pertengahan semester, tugasan yang diberi adalah penyuntingan video. Pada masa ini, pelajar merasakan tugas yang diberi kepada meraka adalah sangat penting. Karekter motivasi pelajar pada masa kini berubah dengan ketara akibat pengaruh daripada tugasan tersebut. Pada masa ini, pelajar sudah boleh menilai kepentingan tugas yang dilasksanakan yang memerlukan daya kreativiti yang tinggi dan komitmen yang tinggi.
  6. 6. Bagaimana faktor-faktor motivasi dan strategi pembelajaran kreatif berubah antara pertengahan dan akhir semester ? Dalam tempoh dari pertengahan hingga akhir semester, menghasilkan video multimedia kreatif. Tiada perubahan ketara yang dapat dilihat secara statistik terbukti antara pertengahan dan pasca-ujian. Faktor seperti orientasi matlamat instrinsik, nilai tugas, kepercayaan dan keberkesanan diri, organisasi dan pemikiran kritikal menunjukkan saiz kesan yang agak kecil. Dalam dimensi strategi pembelajaran, saiz perubahan bagi faktor pembelajaran kendiri memberi kesan yang sederhana dan ini menunjukkan bahawa strategi pembelajaran pelajar mungkin berubah. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa strategi motivasi dan pembelajaran kreatif tidak berubah secara dramatik antara pertengahan dan akhir semester. Ketika ditemuduga, pelajar menerangkan bagaimana proses untuk membina video banyak mendidik mereka untuk berbincang dan membuat rundingan didalam ahli kumpulan. Pelajar juga mengutarakan idea-idea kreatif mereka berdasarkan maklumat yang mereka terima daripada pelajar lain dalam kumpulan mereka. Selain itu, semasa proses perbincangan, setiap kumpulan memberi maklum balas kepada kumpulan lain untuk menjana lebih banyak idea yang kreatif dan membangunkan tahap metakognitif yang tinggi. “Selepas mendapat maklum balas daripada kumpulan lain, saya boleh menerima maklum balas tersebut dan memandang ke hadapan untuk menerima lebih banyak maklum balas. Pengkritik seharusnya memberi penjelasan adakah hasil kerja saya bagus atau tidak. Hanya mengatakan bagus tidak menjadikan saya gembira”. (Stu J)
  7. 7. Bagaimana faktor-faktor motivasi dan strategi pembelajaran kreatif menukar antara permulaan dan akhir semester? Keputusan pra-ujian dan pasca ujian menunjukkan bahawa motivasi dan nilai tugas berubah dengan ketara. Dalam aspek gaya pembelajaran, faktor kawalan diri berubah dengan ketara. Ini menunjukkan bahawa dalam pembelajaran kreatif pelajar menggunakan kesan strategi metakognitif pada tahap yang lebih tinggi. Analisis saiz menunjukkan bahawa faktor-faktor intrinsik orientasi matlamat dan pengawalseliaan sendiri mempunyai saiz kesan yang sederhana dan faktor-faktor nilai tugas dan keberkesanan diri mempunyai saiz kesan besar. Hasil kajian menunjukkan bahawa dalam persekitaran pembelajaran yang menyokong kreativiti, keberkesanan diri dan nilai tugas telah meningkat dan pelajar belajar dalam tahap yang tinggi. Dari awal hingga pertengahan semester, keberkesanan diri dan persepsi pelajar ke arah nilai-nilai tugas telah berubah dengan ketara. Dari awal hingga akhir semester, keberkesanan diri dan nilai tugas juga bertambah baik, dan pelajar cenderung untuk belajar secara kendiri. KESIMPULAN KAJIAN Tujuan kajian adalah untuk merancang persekitaran pembelajaran yang berkesan dalam suasana yang kreatif dan memeriksa perubahan dalam motivasi pembelajaran dan gaya pembelajaran pelajar. Data yang diperoleh menunjukkan bahawa ada penambahbaikan dengan ketara dengan mengambil kira nilai tugas dan keberkesanan diri sepanjang tempoh semester.ciri-ciri perubahan ini mempengaruhi kesediaan pelajar untuk melibatkan diri dalam proses kreatif. semasa aktiviti kreatif, pelajar proses menilai mereka dilakukan secara berterusan, mengesahkan nilai tugas, melihat peningkatan dalam keberkesanan diri mereka, dan diselaraskan strategi yang mereka digunakan untuk mengatasi masalah. perubahan ini meningkatkan penglibatan diri pelajar dalam proses kreatif. Penemuan ini adalah konsisten dengan teori pembelajaran sosial (Joy, 2004), yang meramalkan bahawa tingkah laku kreatif dipengaruhi oleh jangka dan keperluan nilai.

×