Ict bronnenonderzoek

798 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
798
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ict bronnenonderzoek

  1. 1. ICT EN BRONNENONDERZOEK InhoudstafelOnderwerpsverkenninG 4Referentie ………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 Context ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..4 Auteur(s) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4Structuur van het tekst…………………………………………………………………………………………………………………….. 5inhoud in lijsten en syntheses 6 Trefwoordenlijst…………………………………………………………………………………………………………………………………6Lijst specialisten………………………………………………………………………………………………………………………………… 6Lijst van organisaties / voorzieningen…………………………………………………………………………………………………7Bronnenlijst………………………………………………………………………………………………………………………………………..7SYNTHESE VAN HET TEKST 8PUBLICATIES 9 Krantenartikels……………………………………………………………………………………………………………………………………9Academische artikels………………………………………………………………………………………………………………………….9Bijdrage uit verzamelwerk …………………………………………………………………………………………………………………9Eindwerken………………………………………………………………………………………………………………………………………10Boeken……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10EXCEL OPDRACHTEN 10Excel opdracht 1……………………………………………………………………………………………………………………………….10Excel opdracht 2………………………………………………………………………………………………………………………………11CONTEXTUALISEREN 12Organisatie ( tekstkritiekmodel ) ……………………………………………………………………………………………………..12Statistieken………………………………………………………………………………………………………………………………………13Juridische context ……………………………………………………………………………………………………………………………14Politieke context ……………………………………………………………………………………………………………………………..20 TOC o "1-3" h z u <br />ONDERWERPSVERKENNING <br />1.Referentie <br />Boone L. ; Soenens B. ; Braet C. (2011). Een kritische analyse van het begrip perfectionisme in relatie tot eetstoornissen. Faculteit Psychologische Wetenschappen.Universtiteit Gent <br />2.Context van het artikel <br />Het artikel geeft ons een inzicht in “ perfectionisme “ die een belangrijke causale factor is in het ontwikkelen en standhouden van eetstoornissen. Verder worden er verschillende therapiesoorten besproken die perfectionisme zouden moeten reduceren. Het artikel is afkomstig uit de Tijdschrift Klinische Psychologie , die reeds jarenlang wetenschappelijke artikels publiceert in verband met klinische psychologie, psychopathologie en met betrekking op het beroep klinisch psycholoog. De uitgever is Acco.<br />3.Auteurs<br />3a. De auters zijn Liesbet Boone, Bart Soenens en Caroline Braet die allemaal werkzaam zijn aan Universiteit Gent. In de tekst wordt er niet verwezen naar hen.<br />3b. Caroline Braet is professor klinische ontwikkelingspsychologie en heeft verscheidene artikels en hoofdstukken in boeken geschreven over eetstoornissen. Enkele van haar uitgegeven artikels zijn : <br />3c. Braet, Caroline. (2007). De psychologische behandeling van kinderen met obesitas . Psychopraxis<br />Braet, Caroline. (2006). Begeleide zelfhulp voor mensen met overgewicht: nieuw materiaal Gedragstherapie <br />Braet, Caroline (2006) Leven met obesitas. Tijdschrift voor psychotherapie <br />Jansen, Anita; Braet, Caroline. (2008).Eetproblemen in de adolescentie . Handboek klinische ontwikkelingspsychologie <br />Bart Soenens is werkzaam aan de departement ontwikkelingspsychologie van Universiteit Gent. Hij schrijft vooral artikels rond opvoeding van kinderen en jongeren. Enkele van zijn artikels zijn : <br />3c. Beyers, Wim; Soenens, Bart; Vansteenkiste, Maarten. (2010) Ontwikkeling van autonomie. Psychologie van de Adolescentie: Basisboek <br />Beyers, Wim; LUYCKX, K; Soenens, Bart; Vansteenkiste, Maarten. (2007). Identiteitsontwikkeling in de adolescentie . Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie <br />3b. Liesbet Boone is werkzaam als wetenschappelijk personeel in het vakgroep klinische ontwikkelingspsychologie. Zij heeft als eindwerk gewerkt rond eetstoornissen en doet onderzoek rond eetstoornissen bij kinderen en jongeren. <br />4. Structuur van de inhoud<br />4a. De artikel heeft geen duidelijke structuur. Deze kan verkregen worden door zelf de tussentitels te accentueren met kleuren. <br />4b. Er zijn tussentitels aanwezig maar deze zijn niet genoeg zichtbaar. <br />Tussentitels : Samenvatting <br />Conceptuele en operationele analyse van perfectionisme <br />de unidimensionale visie <br />de multidimensionale visie <br />Terugkeer naar een unidimensionale benadering van perfectionisme <br />Het verband perfectionisme-eetstoornissen, bekeken vanuit een <br />conceptuele lens <br />Onderzoek aan de hand van unidimensionale meetinstrumenten bij <br />eetstoornissen<br />Adaptief versus maladaptief perfectionisme in relatie tot eetstoornissen<br />Evidentie voor een terugkeer naar unidimensionaal perfectionisme?<br />Kritische bedenkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek<br />Operationeel <br />Empirisch<br />De rol van perfectionisme in therapie en implicaties voor behandeling <br />Conclusie <br />Referenties <br />4c. Er wordt vaak gerefereerd naar auteurs en bronnen binnen de tekst maar de uitgebreide referenties worden in de laatste deel opgesomd.<br />4d. Er is weinig structuur in de tekst, de tussentitels zijn bijna niet zichtbaar en de lay-out kon ook beter, overzichtelijker. Qua inhoud is het wel overzichtelijk, eerst heeft men het concept “ perfectionisme “ uitgebreid geanalyseerd, daarna de toepassing van perfectionisme in wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot eetstoornissen en tot slot heeft men toegespitst welke behandelingsmethoden zijn voor het behandelen van perfectionisme die een belangrijke causale factor is bij eetstoornissen.<br />INHOUD IN LIJSTEN EN SYNTHESES <br />TREFWOORDENLIJST <br />Pathologisch : ziekelijk, abnormaal<br />Neurotisch : van de aard van of lijdend aan een neurose <br />Neurose : stoornis van emotionele aard die voorkomt uit onopgeloste levensproblemen<br />Psychopathologie : leer der geestes- en zielsziekten<br />Latent : aanwezig maar nog onzichtbaar of onwerkzaam<br />Longitudinaal : op de lengte betrekking hebbend<br />Adaptief : gericht op , berustend op aanpassing<br />LIJST VAN SPECIALISTEN<br />Caroline Braet is professor klinische ontwikkelingspsychologie en heeft verscheidene artikels en hoofdstukken in boeken geschreven over eetstoornissen. Enkele van haar uitgegeven artikels zijn : <br />Braet, Caroline. (2007). De psychologische behandeling van kinderen met obesitas . Psychopraxis<br />Braet, Caroline. (2006). Begeleide zelfhulp voor mensen met overgewicht: nieuw materiaal Gedragstherapie <br />Braet, Caroline (2006) Leven met obesitas. Tijdschrift voor psychotherapie <br />Jansen, Anita; Braet, Caroline. (2008).Eetproblemen in de adolescentie . Handboek klinische ontwikkelingspsychologie <br />Bart Soenens is werkzaam aan de departement ontwikkelingspsychologie. Hij schrijft vooral artikels rond opvoeding van kinderen en jongeren. Enkele van zijn artikels zijn : <br />Soenens, B., Vansteenkiste, M., Vandereycken, W. Luyten, P., Sierens, E., & Goossens, L. (2008). Perceived parental control and eating disordered symptoms: Maladaptive perfectionism as a positive intervening variable. Journal of Nervous and Mental Disease, 196, 144‐152.<br />Beyers, Wim; Soenens, Bart; Vansteenkiste, Maarten. (2010) Ontwikkeling van autonomie. Psychologie van de Adolescentie: Basisboek <br />Beyers, Wim; LUYCKX, K; Soenens, Bart; Vansteenkiste, Maarten. (2007). Identiteitsontwikkeling in de adolescentie . Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie <br />Liesbet Boone is werkzaam als wetenschappelijk personeel in het vakgroep klinische ontwikkelingspsychologie. Zij heeft als eindwerk gewerkt rond eetstoornissen en doet onderzoek rond eetstoornissen bij kinderen en jongeren. <br />LIJST VAN ORGANISATIES / VOORZIENINGEN<br />Centrum voor eetstoornissen ( UZ GENT )<br />website Centrum voor eetstoornissen ( UZ GENT )<br />Gids geestelijke gezondheid<br />Handige gids waar je gemakkelijk op regio/ stoornis kunt zoeken naar de beste centra / voorziening omtrent psychiatrie en geestelijke gezondheid.<br />website gids geestelijke gezondheid<br />BRONNENLIJST <br />Enkele interessante bronnen uit de tekst :<br />Amster, B. J., & Klein, E. R. (2008). Perfectionism in people who stutter: Preliminary finding using a modified cognitive‐behavioral treatment approach. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 36, 35‐40.<br />Boone, L., Soenens, B., Braet, C., & Goossens, L. (2010). An empirical typology of perfectionism in early‐to‐mid adolescents and its relation to eating disorder symptoms. Behaviour Research and Therapy, 48, 686‐691.<br />Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456–470.<br />Shafran, R., Lee, M., Payne, E., & Fairburn, C. G. (2006). The impact of manipulating personal standards on eating attitudes and behavior. Behaviour Research and Therapy, 44, 897‐906.<br />Shafran, R., & Mansell, W. (2001). Perfectionism and psychopathology: A review of research and treatment. Clinical Psychology Review, 21, 879‐906.<br />Soenens, B., Vansteenkiste, M., Vandereycken, W. Luyten, P., Sierens, E., & Goossens, L. (2008). Perceived parental control and eating disordered symptoms: Maladaptive perfectionism as a positive intervening variable. Journal of Nervous and Mental Disease, 196, 144‐152.<br />SYNTHESE ARTIKEL <br />Samenvatting artikel “ Een kritische analyse van het begrip perfectionisme in relatie tot eetstoornissen.<br />Bij mensen met anorexia nervosa en bulimia nervosa ( minder duidelijk ) is de persoonlijkheidskenmerk perfectionisme sterk aanwezig. Perfectionisme wordt meer en meer aanvaard als een mogelijke causale factor in de ontwikkeling en instandhouding van eetstoornissen. Deze is door klinische ervaring en onderzoek bevestigd. Toch is de visie op perfectionisme doorheen de jaren gewijzigd, gaande van een inherent negatief en intrapersoonlijk kenmerk naar een muldriedimensionale opvatting waarbij perfectionisme gezien wordt als een construct met meerdere facetten, met maladaptieve maar ook adaptieve kenmerken. Recent onderzoek toont aan dat de associatie tussen maladaptief perfectionisme ( d.i. , zelfkritiek en negatieve zelfevaluaties ) en eetstoornissen zeer sterk is , terwijl associatie met adaptief perfectionisme ( het stellen van hoge standaarden ) minder uitgesproken is , maar wel aanwezig.<br />Er zijn verschillende therapiesoorten ontwikkeld voor de behandeling van eetstoornissen. Deze zijn ondermeer gericht op het behandelen van maladaptieve component van perfectionisme.Cognitief gedragtherapeutisch programma om zowel klinisch perfectionisme ( maladaptief perfectionisme ) en de daaraan gerelateerde eetstoornissymptomen te reduceren. Een nadeel van deze therapie is dat men minder aandacht schenkt aan de ontwikkelingsantecedenten van klinisch perfectionisme , wat belangrijk is om de kwetsbaarheid van een patiënt voor herval in te schatten.<br />Schemagerichte therapie houdt rekening met het feit dat gezinsfunctioneren en opvoeding belangrijk zijn in het ontstaan en instandhouden van perfectionisme. Perfectionisme wordt als een disfunctioneel schema gezien die ontstaan is binnen het gezinsklimaat waarin het kind opgroeide. Tijdens de schemagerichte therapie worden de disfunctionele schema’s via cognitieve en experiëntele technieken vervangen door helpende en meer evenwichtige schema’s.<br />Ook binnen de client-experiëntiële behandelingsvorm worden de disfunctionele interactiepatronen veranderd en positieve interpersoonlijke ervaringen opgebouwd. Er wordt gesuggereerd dat in een opvoedingscontext waar ouders kritisch, controlerend en veeleisend zijn, een “ innerlijke criticus “ ontwikkeld die zich uit in een kritische en negatieve zelfevaluatie. De therapeut gaat samen met de patiënt de door innerlijke criticus onderdrukte gevoelens blootleggen om vervolgens opnieuw contact te maken met de innerlijke belevingswereld.<br />Voor de psychoanalyse is perfectionisme een “ introjectievepschopathologies “. Patiënten worden gekenmerkt met een overdreven focus op het zelf, een sterke bezorgdheid en gerichtheid op het ontwikkelen , onderhouden en beschermen van hunzelfcontrole en zelfwaarde. Psychoanalytisch therapie houdt een langdurige , intensieve en inzichtgeoriënteerde behandeling in.<br />PUBLICATIES <br />Krantenartikels <br />Barbie met eetstoornisuit: Het Nieuwsblad, 21/04/2011, p.19<br />Lezeres Annelies (30) lijdt aan orthorexiauit: Het Laatste Nieuws, 16/04/2011, p.24<br />Het gevecht met de spiegeluit: Knack-Weekend Knack, 06/04/2011, p.24<br />"Eén baby op tien depri? Onzin"uit: Het Laatste Nieuws, 25/03/2011, p.6<br />Shoppingverslaafde Kate oogt magerder dan ooituit: Het Nieuwsblad, 22/04/2011, p.22<br />Academische Artikels<br />I. Olthof, E.M. van den Berg,Y. Boom,J. Peen en J. Dekker .Morbide obesitas: behandelen of bezwijken? Effectstudie van een multidisciplinaire groepsbehandeling in een kliniek voor eetstoornissen. Psychologie en Gezondheid jaargang 38, nummer 2 (2010) p. 57-65<br />Thomas Smit, Christa Offringa en Hein Kramer. Mindful spiegelexposure bij eetstoornissen: een nieuw therapieprotocol en twee gevalsbeschrijvingen. Directieve therapie jaargang 29, nummer 2 (juni, 2009) p. 93-111<br />Eindwerken <br />Boone, L. ( 2008 ) Predictoren van lichaamsontevredenheid bij lijnende en niet-lijnende jongeren. Eindwerk Master in de Psychologie, Universiteit Gent<br />Theuwis, L. ( 2008 ) De psychometrische kwaliteit van de Children’s Eating Attitude Test. Eindwerk Master in de Psychologie, Universiteit Gent<br />Vandenbruwaene, N. ( 2008 ) Eetstoornissen die ontstaan in de kindertijd: een literatuurstudie. Eindwerk Master in de Psychologie, Universiteit Gent<br />Van Gulck, Brigitte (2007) Door dik en dun: motivatie tot verandering bij anorexia nervosa en boulimia nervosa. Eindwerk Bachelor in Sociaal Werk. Katholieke Hogeschool Leuven.<br />Caers M. (2005) Anorexia nervosa. Studie naar het eetpatroon tijdens de eerste maanden van de behandeling. Eindwerk gegradueerde Voedings-en dieetkunde. Katholieke Hogeschool Kempen.<br />Boeken <br />Vandereycken W. , ( 2006 ) Eetstoornissen .Handboek psychopathologie deel 2 .Klinische praktijk , p.373-385. Bohn Stafleu Van Loghum<br />Vandereycken W. , ( 2006 ) Eetstoornissen .Handboek psychopathologie deel 1. Basisbegrippen, p.313-333. Bohn Stafleu Van Loghum<br />Moyson N. , Roofthooft E. ( 2002 ). Van eetlast tot eetlust.Acco<br />Lawson D. (2003 ) Anorexia en boulimia. Deltas<br />Jansen A., Elgersma H. (2007) Leven met een eetstoornis. Bohn Stafleu Van Loghum<br />EXCEL OPDRACHTEN<br />Excel opdracht 1<br />soort bronnen aantal procentboeken511tijdschriften3981naslagwerk36websites 00andere (folders …)12totaal 48100<br />Excel Opdracht 2<br />periode aantal voor 1995111995-199932000-2005222006-2008102009120101totaal 48<br />CONTEXTUALISEREN<br />Tekstkritiekmodel<br />Herstellingskritiek<br />Centrum voor Eetstoornissen is verbonden aan universiteit Gent, dus de informatie die we op internetsite vinden is wetenschappelijk onderbouwd en informatief.<br />Oorsprongskritiek <br />Informatie die we vinden op de site is betrouwbaar en controleerbaar. Aangezien deze centrum veel medewerkers heeft die ook een academische loopbaan hebben , is het te verwachten dat de info wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd en betrouwbaar is .<br />Er wordt verwezen naar nuttige links in verband met eetstoornissen. Een gedetailleerde bronnenlijst staat er weliswaar niet in vermeld.<br />Interpretatiekritiek<br />De inhoud wordt op een informatieve wijze , objectief weergegeven. Het is ook een puur informatief internetsite ( brochure ) opgesteld door Centrum voor Eetstoornissen verbonden aan Universitair Ziekenhuis Gent. De auteur(s) nemen geen standpunten in. Hij geeft ons een correcte weergave van feiten en argumenten.<br />Bevoegdheidskritiek<br />De naam van de auteur is niet bekend maar aangezien het hier gaat om een informatief internetsite over Centrum voor Eetstoornissen binnen een universitair ziekenhuis en de medewerkers meestal een academische loopbaan hebben is het overduidelijk dat de auteur een deskundige is en waarschijnlijk ook een medewerker is . Deze is ook merkbaar aan de inhoud. <br />Rechtzinningheidskritiek<br />Er is geen sprake van liegen of weerhouden van informatie, deze zou niet passen in de deontologie van een centrum verbonden aan een universitair ziekenhuis. De informatie is professioneel opgesteld , gebaseerd op wetenschappelijke feiten.<br />Bron : CENTRUM VOOR EETSTOORNISSEN ( UZ GENT )<br />Statistieken / Excel opdracht 3<br />GRAFIEK 11 : BMI GROEPEN NAAR LEEFTIJD EN GESLACHT JONGENS ondergewichtnormaal pre-obeesobees      11-12 jaar 48681     13-14 jaar 48492     15-16 jaar 285112     17-18 jaar 186102     TOTAAL 11341387397      TOTAAL PERCENTAGE 2,7785,899,571,8100,03      <br />De studie Jongeren en Gezondheid is te vinden op: www.jongeren-en-gezondheid.ugent.be.<br />Juridische context <br />Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg (B.S.20.IV.2000) HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P4_159" 1<br />HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingenHOOFDSTUK II. - Opdrachten en werkingHOOFDSTUK III. - Erkenning van Centra voor Geestelijke GezondheidszorgHOOFDSTUK IV. - InvesteringsmiddelenHOOFDSTUK V. - Personeel en leidinggevenden<br />HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen<br />Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:1° het decreet: decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg;2° de Vlaamse minister: Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid;3° [de administratie: het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid […] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P20_847" 2]  HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P21_1041" 3;4° centrum: centrum voor geestelijke gezondheidszorg zoals bepaald in artikel 2, 1°, van het decreet;5° de Vlaamse Gezondheidsraad: de Vlaamse Gezondheidsraad opgericht bij het decreet van 20 december 1996 houdende oprichting van een Vlaamse gezondheidsraad en van een Vlaamse Adviesraad inzake erkenning van verzorgingsvoorzieningen;6° de Vlaamse Adviesraad: de Vlaamse Adviesraad voor erkenning van verzorgingsvoorzieningen, opgericht bij het decreet van 20 december 1996 houdende oprichting van een Vlaamse gezondheidsraad en van een Vlaamse Adviesraad inzake erkenning van verzorgingsvoorzieningen.[7° de administrateur-generaal : het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P26_2146" 4.<br />HOOFDSTUK II. - Opdrachten en werking<br />Art. 2.Ter uitvoering van artikel 9, § 2, van het decreet kan [de administrateur-generaal ]  HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P33_2354" 5convenants sluiten met centra voor een termijn van maximaal 3 jaar.<br />Art. 3.De centra met specifieke aandacht voor de verslavingsproblematiek wijzen een personeelslid aan als aanspreekpunt voor de Vereniging van Alcohol en andere Drugproblemen zoals bedoeld in artikel 9, § 3, van het decreet.<br />Art. 4.De centra rapporteren jaarlijks over de aard en omvang van de aanvullende taken zoals bedoeld in artikel 9, § 4, van het decreet aan [de administrateur-generaal ]  HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P40_2991" 6<br />HOOFDSTUK III. - Erkenning van Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg<br />Art. 5.Een centrum wordt […] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P47_3264" 7 erkend voor een hernieuwbare periode van 6 jaar.<br />Art. 6.Een centrum kan enkel worden erkend als:1° het daartoe een ontvankelijke aanvraag heeft ingediend;2° het voldoet aan de erkenningsvoorwaarden van artikel 20, § 1, van het decreet.<br />Art. 7.§ 1. De aanvraag tot eerste erkenning moet door de inrichtende macht per aangetekende brief worden toegezonden aan de administratie samen met volgende documenten:1° een kopie van de statuten van de vzw of van de vereniging opgericht volgens artikel 118 tot en met 135 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW die het centrum zal beheren;2° een plan van de gebouwen en de infrastructuur waaruit blijkt dat wordt voldaan aan artikel 20 § 1, 2°, en 3° van het decreet;3° de bepaling van het werkgebied;4° een kopie van het akkoord over de afspraken genoemd in artikel 27, § 3, van het decreet;5° een lijst van de personeelsleden, met hun kwalificaties en barema, waaruit blijkt dat de voorwaarden van artikel 32, § 3, en § 4 van het decreet worden nageleefd.§ 2. Voor een verlenging van de erkenning moet het centrum, samen met het driejaarlijkse voorstel van beleidsplan, bevestigen dat nog aan alle erkenningsvoorwaarden wordt voldaan. Deze bevestiging geldt als aanvraag voor verlenging van de erkenning.§ 3. Het centrum moet de administratie onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging in de organisatie die de erkenningsvoorwaarden, bedoeld in artikel 20, § 1, van het decreet of de ontvankelijkheidsvoorwaarden in het kader van de erkenningsprocedure, bedoeld in § 1, beïnvloeden.<br />Art. 8.§ 1. Als de aanvraag niet ontvankelijk is, wordt de reden daarvan binnen 30 dagen na ontvangst van de aanvraag door de administratie schriftelijk aan het centrum bekendgemaakt.§ 2. Bij een ontvankelijke aanvraag wordt binnen vier maanden na de ontvangst van de aanvraag aan het centrum ofwel de gemotiveerde beslissing van [de administrateur-generaal ]  HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P68_5313" 8tot erkenning of verlenging van de erkenning, ofwel het gemotiveerde voornemen tot weigering van de erkenning of verlenging van de erkenning betekend per aangetekende brief. De brief waarmee het voornemen tot weigering wordt betekend, vermeldt de mogelijkheid en de voorwaarden om een bezwaarschrift in te dienen, zoals bedoeld in artikel 9, § 1.<br />Art. 9. § 1. De aanvrager kan, tot uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het in artikel 8, § 2 genoemde voornemen, met een aangetekende brief een gemotiveerd bezwaarschrift, gericht aan [de administrateur-generaal ]  HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P71_6068" 9, bij de administratie indienen. Hij kan daarin uitdrukkelijk vragen om gehoord te worden.§ 2. De administratie bezorgt, binnen vijftien dagen na ontvangst ervan, het bezwaarschrift samen met het volledige administratieve dossier aan de Vlaamse adviesraad.<br />Art. 10.§ 1. Binnen een maand [nadat de administrateur-generaal ] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P76_6580" 10 het advies van de Vlaamse adviesraad heeft ontvangen wordt [de gemotiveerde beslissing] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P77_6858" 11 tot erkenning of verlenging van erkenning of tot weigering per aangetekende brief aan het centrum betekend. [Als de administrateur-generaal ] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P78_7202" 12 het advies niet heeft ontvangen binnen de reglementair bepaalde termijn, gebeurt dat binnen een maand na het verstrijken van die termijn.[ Indien het advies van de Vlaamse Adviesraad afwijkt van het voornemen van de administrateur-generaal, vermeld in artikel 8, § 2, beslist de minister] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P79_7678" 13.§ 2. Als het advies ontbreekt, kan [de administrateur-generaal ] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P81_7843" 14 geen beslissing nemen zonder dat hij de aanvrager heeft gehoord, als hij daarom in zijn bezwaarschrift heeft verzocht. In dat geval wordt de in § 1 bedoelde termijn met één maand verlengd.<br />Art. 11.§ 1. Indien tegen het voornemen tot weigering geen bezwaarschrift werd ingediend, wordt binnen een maand na het verstrijken van de termijn genoemd in artikel 9, § 1, de gemotiveerde beslissing van [de administrateur-generaal ] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P86_8447" 15 per aangetekende brief aan het centrum bezorgd.§ 2. Indien zulks voor de toepassing van artikel 27, § 4, van het decreet vereist is, kan [de administrateur-generaal ] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P88_8807" 16 afwijken van de termijn waarbinnen hij zijn beslissingen over de aanvragen moet betekenen, teneinde deze beslissingen gelijktijdig te kunnen nemen. [de administrateur-generaal ] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P89_9176" 17 stelt de betrokken centra bij een gemotiveerd schrijven in kennis van zijn voornemen tot afwijking.<br />Art. 12.Als de erkenning of de verlenging van erkenning […] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P93_9529" 18 wordt geweigerd kan het centrum geen nieuwe erkenningsaanvraag indienen, tenzij het aantoont dat de reden voor de weigering niet langer bestaat.<br />Art. 13.§ 1. Als een erkend centrum niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 20, § 1, van het decreet, kan de administratie het centrum per aangetekende brief aanmanen om binnen een door haar te bepalen termijn alle verplichtingen na te komen.§ 2. Als het centrum ondanks die aanmaning de voorwaarden niet naleeft, kan de erkenning worden ingetrokken […] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P98_10182" 19.<br />Art. 14.Het gemotiveerde voornemen van [de administrateur-generaal ] HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P102_10390" 20 om de erkenning in te trekken wordt met een aangetekende brief aan het centrum betekend. Daarin worden de mogelijkheden en de voorwaarden vermeld om een bezwaarschrift in te dienen zoals bepaald in artikel 10, § 1. Artikelen 10, § 2, tot en met 12, § 1, zijn van overeenkomstige toepassing.<br />Art. 15.Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt een aangetekende brief geacht ontvangen te zijn de eerste werkdag volgend op de dag van zijn verzending.<br />HOOFDSTUK IV. - Investeringsmiddelen<br />Art. 16.Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de preventieve en ambulante gezondheidszorg is van toepassing op de werken, bedoeld in artikel 29, 3°, van het decreet.<br />HOOFDSTUK V. - Personeel en leidinggevenden<br />Art. 17.§ 1. Ter uitvoering van artikel 32, § 1, van het decreet moet de deskundigheid inzake leidinggeven vastgesteld worden door een multidisciplinair bureau dat inzake screening van leidinggevenden minstens vijf jaar ervaring kan aantonen. De kandidaat leidinggevenden moeten een attest, waarin drie jaar leidinggeven worden aangetoond, kunnen voorleggen.§ 2. Met het oog op de continuïteit komen de personeelsleden, die gedurende drie jaar in een centrum, genoemd in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 1988 inzake erkenning en betoelaging van de centra voor geestelijke gezondheidszorg, hebben gewerkt, in aanmerking voor de leidinggevende functie voor zover hun leidinggevende competenties zijn vastgesteld door een multidisciplinair bureau, zoals bedoeld in § 1.§ 3. De factuur van de screening van de kandidaten wordt aan de administratie overgemaakt, conform de regels door de minister voorgeschreven.<br />Art. 18.§ 1. Ter uitvoering van artikel 32, § 3, van het decreet dienen de disciplines, genoemd in artikel 9, § 1, 4° van het decreet, minstens elk voor één voltijds equivalent te behoren tot het personeelskader van het centrum. De leidinggevende functie is een voltijdse functie voor één persoon.§ 2. De centra kennen aan hun personeelsleden, bedoeld in § 1, minimaal de barema's toe die van toepassing zijn binnen het paritair comité 305.01 voor de overeenkomstige disciplines, respectievelijk het barema 1.80 voor de personeelsleden met een universitair diploma en het barema 1.55/1.61/1.77 voor de personeelsleden met een HOBU-diploma. Voor de logistieke functie geldt minimaal de aanvangswedde van het barema 1.39.§ 3. Voor de personeelsleden, bedoeld in § 1, gelden de volgende diplomavoorwaarden:1° voor de psychiatrische discipline: geneesheer-specialist in de neuropsychiatrie of geneesheer-specialist in de psychiatrie;2° voor de psychologische discipline: doctor of licentiaat in de psychologische en/of pedagogische wetenschappen;3° voor de agogische discipline: houder zijn van het diploma dat geldt voor de psychologische of sociale discipline;4° voor de sociale discipline: een diploma behaald in het studiegebied sociaal-agogisch werk, zoals bedoeld in de bijlage 1 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse gemeenschap.<br />Art. 19.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.<br />Art. 20.De Vlaamse minister, Bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P4_160" 1 Gewijzigd bij:B.Vl.Reg.31.III.2006(B.S.31.V.2006)], inw.1.IV.2006.B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), inw.1.VII.2006.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P20_848" 2 In artikel 1, 3° worden de woorden « of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » geschrapt bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.115,1°.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P21_1042" 3 In artikel 1,3° werden de woorden “administratie Gezondheidszorg van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de woorden “het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid of het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij B.Vl.Reg.31.III.2006(B.S.31.V.2006), art.57.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P26_2147" 4 Art.1,7°, ingevoegd bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.115,2°.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P33_2355" 5 In artikel 2 en 4 werden de woorden « de Vlaamse minister » vervangen door de woorden « de administrateur-generaal » bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.116.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P40_2992" 6 In artikel 2 en 4 werden de woorden « de Vlaamse minister » vervangen door de woorden « de administrateur-generaal » bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.116.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P47_3265" 7 In artikel 5 werden de woorden « door de Vlaamse minister » geschrapt bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.117.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P68_5314" 8 In artikel 8,§2 en artikel 9,§1 werden de woorden « de Vlaamse minister » vervangen door de woorden « de administrateur-generaal » bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.118.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P71_6069" 9 In artikel 8,§2 en artikel 9,§1 werden de woorden « de Vlaamse minister » vervangen door de woorden « de administrateur-generaal » bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.118.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P76_6581" 10 In artikel 10, § 1 werden de woorden « nadat de Vlaamse minister » vervangen door de woorden « nadat de administrateur-generaal » bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.119,1°.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P77_6859" 11 In artikel 10,§ 1 werden de woorden « gemotiveerde beslissing van de Vlaamse minister » vervangen door de woorden « gemotiveerde beslissing » bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.119,2°.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P78_7203" 12 In artikel 10, § 1 werden de woorden « Als de Vlaamse minister » vervangen door de woorden « Als de administrateur-generaal » bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.119,3°.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P79_7679" 13 Aan artikel10, §1, werd een zin toegevoegd bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.119,4°.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P81_7844" 14 In artikel 10§ 2 werden de woorden « de Vlaamse minister » vervangen door de woorden « de administrateur-generaal »bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.119,5°.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P86_8448" 15 In artikel 11, § 1 en § 2, werden de woorden « de Vlaamse minister » telkens vervangen door de woorden « de administrateur-generaal » bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.120.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P88_8808" 16 In artikel 11, § 1 en § 2, werden de woorden « de Vlaamse minister » telkens vervangen door de woorden « de administrateur-generaal » bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.120.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P89_9177" 17 In artikel 11, § 1 en § 2, werden de woorden « de Vlaamse minister » telkens vervangen door de woorden « de administrateur-generaal » bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.120.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P93_9530" 18 In artikelen 12 en 13, § 2 werden de woorden « door de Vlaamse minister » geschrapt bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.121.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P98_10183" 19 In artikelen 12 en 13, § 2 werden de woorden « door de Vlaamse minister » geschrapt bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.121.<br /> HYPERLINK "http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249" l "P102_10391" 20 In artikel 14 werden de woorden « de Vlaamse minister » vervangen door de woorden « de administrateur-generaal » bij B.Vl.Reg.12.I.2007(B.S.23.II.2007), art.122.<br />© Juriwel-2007-Vlaamse regelgeving Geestelijke Gezondheidszorg<br />Bron : http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10249<br />POLITIEKE CONTEXT <br />Gezondheidsconferentie voeding en beweging<br />Op 23 oktober 2008 vond de gezondheidsconferentie voeding en beweging te Oostende. Toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere, gaf er de aftrap voor de Vlaamse beleidsintenties rond voeding en beweging tot 2015. Hij stelde er de gezondheidsdoelstelling en het Vlaams actieplan voeding en beweging voor aan pers en publiek. De conferentie was een groot succes. Meer dan 600 experts, praktijkwerkers en partners uit de samenleving bogen zich over een toekomstvisie die resulteerde in een aantal haalbare en meetbare voeding- en bewegingsstreefdoelen die in 2015 in Vlaanderen moeten gerealiseerd zijn. Om die gezondheidsdoelstelling te halen werd ook een actieplan opgesteld waarin alle krachten gebundeld worden en waardoor de bevolking in de komende jaren steeds herkenbare en consistente boodschappen krijgt. In de aanloop naar de gezondheidsconferentie werkte een werkgroep van deskundigen voorstellen voor de gezondheidsdoelstelling en een bijhorend actieplan uit. Tijdens 6 provinciale toetsingsdagen konden professionelen die begaan zijn met evenwichtig eten en gezond bewegen hun stem hierover laten horen. <br />Vlaams actieplan voeding en beweging 2009 – 2015<br />Doel van het actieplan <br />right0Om de gezondheidsdoelstelling rond voeding en beweging te realiseren wil het Vlaams actieplan voeding en beweging 2009-2015 (PDF, 391 kB) alle Vlamingen aanzetten tot meer beweging en evenwichtiger eten. Het is erop gericht:<br />gezonde eet- en bewegingsgewoonten aan te leren en te onderhouden,<br />een gezond gewicht te behouden en overgewicht te voorkomen.<br />Het Vlaams actieplan voeding en beweging zet de lijnen uit waarlangs het Vlaamse preventiebeleid rond die thema's verder zal worden uitgebouwd van 2009 en met 2015.<br />Inhoud van het actieplan <br />Het actieplan voeding en beweging 2009-2015 bevat informatie over:<br />de strategieën en prioriteiten;<br />de bijpassende acties op korte, middellange en lange termijn bedoeld om de gezondheidsdoelstelling te realiseren.<br />6 strategieën<br />Het actieplan stelt 6 strategieën voorop, met daarin telkens aandacht voor educatieve acties, aanpassingen in de omgeving, beleidsmaatregelen en deskundigheidsbevordering. De 6 strategieën zijn:<br />Gezond bewegen en evenwichtiger eten<br />in de lokale gemeenschap<br />in de leefomgeving van zuigelingen en jonge kinderen<br />op school<br />op de werkplek<br />met een ondersteuningsaanbod voor gezondheidszorgverstrekkers<br />via informatie en communicatie<br />Met die strategieën bereikt het actieplan verschillende doelgroepen zoals kinderen, jongeren, gezinnen, sociale risicogroepen, ouderen, leden van socioculturele organisaties en de werkende bevolking.<br />Acties en prioriteiten<br />Elke strategie bevat ook een aantal concrete acties. Ze zijn onderverdeeld in:<br />acties die op korte termijn zullen gerealiseerd worden (2008-2009)<br />acties voor middellange (2010-2012) en lange termijn (2013-2015).De voorgestelde acties op middellange en lange termijn kunnen enkel als een voorzet gezien worden voor de nieuwe regeerperiode.<br />Alle acties uit de 6 strategieën zijn geclusterd in 12 prioriteiten. Die prioriteiten benoemen wat het meest urgent is om de gewenste veranderingen in gedrag, omgeving en gezondheid te bereiken.<br />Meer info <br />www.gezondheidsconferentie.be<br />LINK PDF DOSSIER <br />

×