การสืบค้นข้อมูลและการประมวลผลผ่านเครือข่ายห้องสมุด

587 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การสืบค้นข้อมูลและการประมวลผลผ่านเครือข่ายห้องสมุด

 1. 1. “ การสืบค้นข้อมูลและการประมวลผลผ่านเครือข่ายห้องสมุด ” โดย นิรอฮานี จันทสังข์ ( บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการ ) [email_address] or [email_address] http://www.facebook.com/?ref=logo#!/profile.php?id=742899082
 2. 2. การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาฯ ( CU Rerence Databases ) โดย นิรอฮานี จันทสังข์ ( บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าวิจัย )
 3. 3. ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาฯ ( CU Reference Databases ) <ul><li>ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย ( CU Reference Databases ) เป็นฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยได้บอกรับ เพื่อการเรียน การสอน และการวิจัย ของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของจุฬาฯ ซึ่งมีทั้งบทความ วารสาร หนังสือ บางฐานจะมีข้อมูลตัวเลข สถิติ รูปภาพ รายงาน วิทยานิพนธ์ฯ </li></ul>
 4. 4. http://www.car.chula.ac.th/ 1 2
 5. 5. ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาฯ ( CU Rerference Databases )
 6. 6. ฐานข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชา ฐานข้อมูลที่บอกรับ โดยศูนย์วิทยทรัพยากร และโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ( สกอ .) ฐานข้อมูลจำแหนกตามประเภทของเอกสาร
 7. 7. ฐานข้อมูลสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ <ul><li>ฐานข้อมูล Project MUSE </li></ul><ul><li>ให้เอกสารฉบับเต็มของวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มากกว่า 300 รายการ </li></ul><ul><li>สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นไป </li></ul><ul><li>สามารถสืบค้นบทความจากวารสารฉบับย้อนหลังบางรายการผ่านทางฐานข้อมูล JSTOR </li></ul><ul><li>จัดทำโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย John Hopkins กับห้องสมุด Miltion S. Eisenhower </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ฐานข้อมูล ScienceDirect </li></ul><ul><li>เป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวม 24 สาขาวิชา </li></ul><ul><li>วารสารวิชาการในฐานข้อมูลนี้มีมากกว่า 2 , 000 รายการ ( ปี 2007) </li></ul><ul><li>เปิดโอกาสให้อ่านบทความได้หลังจากสำนักพิมพ์ตอบรับการจัดพิมพ์แล้วประมาณ 15 วัน ( Article in Press ) </li></ul><ul><li>จัดทำโดยสำนักพิมพ์ Elsevier </li></ul>
 9. 9. <ul><li>ฐานข้อมูล EBSCOhost </li></ul><ul><li>เป็นฐานข้อมูลรวมบทความวารสาร เอกสาร และรายงานการประชุมทางวิชาการต่าง ๆ </li></ul><ul><li>วารสารที่ครอบคลุมมีสาขาวิชาต่างๆ และสหสาขาวิชามากกว่า 4 , 650 รายการ </li></ul><ul><li>เป็นวารสาร Peer reviewed มากกว่า 4 , 400 รายการ </li></ul><ul><li>วารสารที่มีเอกสารฉบับเต็ม 5 , 300 รายการ </li></ul><ul><li>วารสารให้เฉพาะบรรณานุกรมและสาระสังเขปมีบทความมากกว่า 9 , 300 รายการ </li></ul><ul><li>จัดทำโดยบริษัท EBSCOhost Publishing </li></ul>
 10. 10. <ul><li>ฐานข้อมูล JSTOR </li></ul><ul><li>เป็นฐานข้อมูลวารสารที่ครอบคลุมเนื้อหาสาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ </li></ul><ul><li>วารสารทางมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาภาษาและวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และ ศิลปะการละคร </li></ul><ul><li>เป็นบทความจากวารสารฉบับย้อนหลัง 560 รายการ </li></ul><ul><li>ผลการสืบค้นมีทั้งรูปแบบบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม </li></ul>
 11. 11. <ul><li>ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations and Theses - A& I </li></ul><ul><li> เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2 ล้านรายการ </li></ul><ul><li>วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 1861 – 1979 ให้ข้อมูลทางบรรณานุกรม </li></ul><ul><li>วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 1980 – ปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป </li></ul><ul><li>วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1988 – ปัจจุบัน ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป </li></ul><ul><li>วิทยานิพนธ์ที่มีให้บริการในแต่ละรายการจะให้ตัวอย่าง 24 หน้าแรก </li></ul><ul><li>บทความวารสารที่มีให้บริการให้ข้อมูลทั้ง Abstract และ Full Text </li></ul>
 12. 12. <ul><li>ฐานข้อมูล Scopus </li></ul><ul><li>เป็นฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยขนาดใหญ่ของบริษัท Elsevier B.V. ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับที่ผลิตฐานข้อมูล Science Direct ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูงสุดฐานหนึ่งในโลก </li></ul><ul><li>แสดงผลข้อมูลเฉพาะบทคัดย่อ ( Abstract) และรายการเอกสารอ้างอิง (Reference) </li></ul><ul><li>มีบทคัดย่อกว่า 28 ล้านรายการ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1966 และมีรายการเอกสารอ้างอิงกว่า 245 ล้านรายการ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 </li></ul><ul><li>รวบรวมบทความจากวารสารวิชาการกว่า 15,000 รายการ ของสำนักพิมพ์ 4,000 แห่ง </li></ul><ul><li>เป็นวารสาร peer reviewed 12 , 880 รายการ </li></ul><ul><li>เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภท open access ประมาณ 400 รายการ </li></ul><ul><li>รายการอ้างอิงของแต่ละบทความ มีข้อมูลจำนวนการอ้างอิงพร้อมลิงค์ไปยังรายการนั้นๆ และมีระบบการเตือน (Alert me) ผ่านอีเมล์ของผู้ใช้เมื่อมีการอ้างอิงถึงเอกสารนี้ใน Scopus </li></ul>
 13. 13. <ul><li>ฐานข้อมูล Emerald Management Xtra </li></ul><ul><li>เดิมคือฐานข้อมูล Emerald Fulltext ของสำนักพิมพ์ MCB University Press </li></ul><ul><li>ประกอบด้วยบทความจากวารสารวิชาการมากกว่า 100 รายชื่อ </li></ul><ul><li>ให้ข้อมูลที่เป็นบทความฉบับเต็ม มากกว่า 42 , 000 รายการ </li></ul><ul><li>ให้บริการที่เป็นบทความฉบับเต็มของวารสารที่ออกเผยแพร่ ตั้งแต่ปี 1994 สำหรับวารสารปี 1993 ย้อนหลังจนถึง ปี 1989 ให้บริการเฉพาะสาระสังเขปเท่านั้น </li></ul>
 14. 14. E – Reference <ul><li>Grolier Online </li></ul><ul><li>Grolier Online เป็นชุดฐานข้อมูลสารานุกรมฉบับเต็มของ Scholastic Library Publishing ประกอบด้วย 7 ฐานข้อมูล คือ America the Beautiful, Encyclopedia Americana, Grolier Multimedia Encyclpedia Cumbre, Lands and Peoples,The New Book of Knowledge และ The Book of Knowledge และ The new Book of Popular Science จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ Grolier Online Kids สำหรับเด็ก และ Grolier Online Passport สำหรับนิสิตและผู้ใหญ่ โดยสถาบันวิทยาบริการ จุฬาฯ บอกรับฐาน Encyclopedia Americana และ Grolier Multimedia Encyclopedia เพื่อให้เหมาะกับการ </li></ul><ul><li>Credo Reference </li></ul><ul><li>เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสืออ้างอิงออนไลน์จำนวน 150 รายชื่อจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของโลกกว่า 50 แห่ง เนื้อหาครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ art, bilinguals, biography, business, conversions, dictionaries, encyclopedias, food, geography, history, language law, literature, medicine, music, philosophy & psychology, quotations, religion, social sciences, technology </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Google Book Search </li></ul><ul><ul><li>คือ เครื่องมือการค้นหาของ Google ที่ใช้ในการค้นหาหนังสือทั้งเล่มที่ Google ได้สแกนไว้ หรือ OCRs และจัดเก็บอยู่ในแบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสือที่ได้รับอนุญาติจากผู้แต่งหรือเจ้าของสิทธิ หรือ หนังสือนั้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข หรือหมดอายุของลิขสิทธิ์แล้ว สามารถที่จะเข้าดูเนื้อหาในหนังสือนั้นได้ทั้งเล่ม ทั้งนี้หนังสือทั้งหมดจะให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงเนื้อหาได้บางส่วน หรือมีการเชื่อมโยงไปยังหน้า Website ของสำนักพิมพ์หรือ ร้านที่จำหน่ายหนังสือเล่มนั้นอีกด้วย </li></ul></ul><ul><li>Google Scholar </li></ul><ul><li>เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการค้นหาบทความวิชาการฉบับเต็ม ( Full Text) โดย Google Scholar มีบทความจากวารสารคุณภาพ (Peer Reviewed Journals) จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ Google Scholar จะคล้ายกับเว็บที่บริการฟรีอย่างเช่น Scirus จาก Elsevier หรือ CiteSeer และ getCITED นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อค้นหาการอ้างอิงและการอ้างถึงของผลงานวิจัยหรือบทความเหมือนกับฐานข้อมูลที่ต้องบอกรับสมาชิกเช่น Scopus, Elsevier,Web of Science ของ Thomson Scientific </li></ul>
 16. 16. การสืบค้นฐานข้อมูล <ul><li>การสืบค้นฐานข้อมูล มี 2 วิธีหลัก คือ Browse และ Search </li></ul><ul><li> Browse สามารถสืบค้นได้โดย เลือกวารสารที่ต้องการสืบค้น จากรายชื่อที่เรียงตามตัวอักษร A-Z เลือกดูวารสารเฉพาะที่ห้องสมุดบอกรับหรือวารสารทุกรายการในฐานข้อมูล </li></ul><ul><li> Search สามารถสืบค้นได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li> Basic Search คือการค้นหาอย่างง่าย โดยสามรถใส่คำค้นที่ต้องการ และได้ผลการสืบค้นกว้าง ๆ </li></ul></ul><ul><ul><li> Advanced Search คือการค้นหาแบบมีเงื่อนไข โดยระบุขอบเขตการสืบค้น ซึ่งจะได้ผลการสืบค้นตามที่กำหนด </li></ul></ul><ul><ul><li> Publications Search คือการค้นตามชื่อสิ่งพิมพ์และได้ผลการสืบค้นรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ </li></ul></ul>
 17. 17. รูปแบบการแสดงผลการสืบค้น <ul><li> แสดงผลรูปแบบรายการทางบรรณานุกรม พร้อมสาระสังเขป </li></ul><ul><li> แสดงผลเป็นเอกสารฉบับเต็ม ( Full Text ) เอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูลมี 2 รูปแบบ </li></ul><ul><ul><li> PDF file : การแสดงผลข้อมูลเสมือนเปิดอ่านจากต้นฉบับของวารสารฉบับจริง อาจมีรูปภาพกราฟฟิคประกอบด้วย </li></ul></ul><ul><ul><li> HTML : การแสดงผลข้อมูลเฉพาะข้อความที่เป็นตัวอักษร สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของบทความ หรือ บทความที่อ้างถึงได้ </li></ul></ul>
 18. 18. การจัดเก็บผลการสืบค้น <ul><li> Save </li></ul><ul><li> Print </li></ul><ul><li> E - Mail </li></ul>
 19. 19. ตัวอย่างฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาฯ สำหรับอาจราย์และนิสิตอักษรศาสตร์
 20. 20. E-Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Journal – E-Journal ) หมายถึง วารสารรูปแบบใหม่ที่มีการจัดเก็บ บันทึก และพิมพ์เผยแพร่สารนิเทศทางวิชาการไว้ในรูปแฟ้มคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีกำหนดออกแน่นอน สม่ำเสมอ โดยสามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูล และสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิกได้จากฐานข้อมูลซีดี - รอม ฐานข้อมูลออนไลน์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 21. 21. eBook Collection ใน EBSCOhost
 22. 22. ตัวอย่างการเข้าใช้ฐานข้อมูล EBSCOhost ผ่านการ login ระบุสถานะภาพของผู้ใช้
 23. 24. ชื่อผู้ใช้ Folder ที่ผู้ใช้เก็บรายการสืบค้น
 24. 25. ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บใน Folder
 25. 26. ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์การสืบค้นและรูปแบบการแสดงผล
 26. 27. Myths and Myth-makers : Old Tales and Superstitions Interpreted by Comparative Mythology
 27. 28. Semantic Web : A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management
 28. 29. Linguistics and Philosophy
 29. 30. The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing
 30. 31. การแสดงผลการสืบค้นวิทยานิพนธ์ The ethics of managed care: A pragmatic approach
 31. 32. THE TEACHERS' LOUNGE
 32. 33. รูปแบบการอ้างอิงทางบรรณาณุกรม
 33. 34. ตัวอย่างสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูลค้นคว้าวิจัยจุฬาฯ
 34. 35. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่นี่ [email_address] or [email_address]

×