Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nb april 2554

661 views

Published on

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2554

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nb april 2554

  1. 1. ื่ ื รายชอหนั งสอใหม่ประจาเดือน เมษายน 2554 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL NO. From the brink of the apocalypse : London New York :Aberth, John, 1963- confronting famine, war, plague, DA245 A147F 2010 Routledge, 2010 and death in the later middle ages New York : PalgraveAlbanese, Denise Extramural Shakespeare PR2976 A326E 2010 Macmillan, 2010 LArchitecture en Suisse : Batir auxAllenspach, Christoph Zurich : Pro Helvetia, 1999 NA1348 A433A 1999 XIXe et XXe siecles Leaves of the same tree : trade and ท DS523.3 A543LAndaya, Leonard Y. Singapore : NUS press, 2010 ethnicity in the straits of Melaka 2010 New York : CambridgeAriel, Mira Defining pragmatics P99.4.P72 A698D 2010 University Press, 2010 Cambridge, UK New York :Babby, Leonard H. The Syntax of argument structure Cambridge University Press, P291 B112S 2009 2009 Houndmills, Basingstoke,Beedham, Matthew, 1968- The novels of Kazuo Ishiguro Hampshire New York : PR6059.S5 B414N 2010 Palgrave Macmillan, 2010 Documentary storytelling : reative Amsterdam Boston : Focal ท PN1999.9.D6Bernard, Sheila Curran nonfiction on screen Press, c2011 B521D 2011 The English language in Canada : Cambridge New York :Boberg, Charles status, history and comparative Cambridge University Press, PE3208 B663E 2010 analysis 2010Bonnett, Alastair, 1964- What is geography? Los Angeles : Sage, 2008 G116 B717W 2008 Indochina : an ambiguous Berkeley : University ofBrocheux, Pierre DS548 B863I 2009 colonization, 1858-1954 California Press, c2009 Women across cultures : a global New York : McGrawBurn, Shawn Meghan HQ1161 B963W 2005 perspective Hiil/Higher Education, c2005Chulalongkorn, King of Glai Baan : Fern von Zuhause Bangkok : Amarin, 2007 PL4208 C559G 2007Siam, 1853-1910Dejung, Christoph La philosophie en Suisse Zurich : Pro Helvetia, 1996 B4265 D237PB 1996Drmller, Urs Levolution du plurilinguisme : Zrich : Pro Helvetia, 1996 P115.5.S9 D963E 1997 dune Suisse quadrilingue a une Manchester New York : Manchester University PressEarnshaw, Steven Beginning realism New York : Distributed in the PR468.R42 E12B 2010 United States exclusively by Palgrave Macmillan, 2010 Landham : University Press ofEnsign, Margee M., 1954- Rwanda : history and hope DT450.44 E59R 2010 America, c2010 Histoire de la Suisse : survol deFahrni, Dieter, 1951- levolution dun petit pays depuis Zurich : Pro Helvetia, 1998 DQ54 F158H 1998 ses origines jusqua nos jours Cambridge, UK New York :Garrett, Peter, 1950- Attitudes to language Cambridge University Press, P120.L34 G239A 2010 2010
  2. 2. ื่ ื รายชอหนั งสอใหม่ประจาเดือน เมษายน 2554 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL NO. The calcutta chromosome : a novel PR9499.3.G536 G427CGhosh, Amitav New York : Perennial, 2001 of fevers, delirium & discovery 2001 Incendiary circumstances : a Boston : Houghton Miffin PR9499.3.G536 G427IGhosh, Amitav chronicle of the turmoil of our Co., 2005 2005 times The Routledge concise history ofGuy, Josephine M., 1963- London : Routledge, 2011 PR451 G986R 2011 Nineteenth- Century literature Houndmills, Basingstoke, PR6058.U38 H131EHadley, Edward, 1983- The elegies of Ted Hughes Hampshire New York, NY : 2010 Palgrave Macmillan, 2010 Seamus Heaneys Rhythmic Basingstoke, UK New York :Hall, Jason David, 1975- PR6058.E2 H177S 2009 contract Palgrave Macmillan, 2009 Freelancers guide to corporate event design : from technologyHalsey, Troy Burlington, Ma. : Focal, 2010 GT3405 H196F 2010 fundamentals to scenic and environmental designHochuli, Jost Lart fu liver en Suisse Zrich : Pro Helvetia, 1993 Z116.A3 H685A 1993 Between frontiers : nation andIshikawa, Noboru identity in a Southeast Asain Singapore : NUS Press, c2010 ท JC323 I79B 2010 borderland stanbul : Roman (nkilpKara, Yad, 1965- Selam Berlin PT2711.A73 K18S 2004 Kitabevi), 2004 Basingstoke, HampshireKnowles, Richard Paul, 1950- Theatre & interculturalism [England] New York : PN2049 K73T 2010 Palgrave Macmillan, 2010 Cultural anthropology : New York : McGraw Hill /Kottak, Conrad Phillip GN316 K87C 2011 appreciating cultural diversity Connect Learn Succeed, 2011 Love and dread in Cambodia :LeVine, Peg, 1952- weddings, births, and ritual harm Singapore : NUS Press, c2010 ท GT2777 L665L 2010 under the Khmer Rouge California : Greenwood Press, PS3563.O8749 L773RLister, Rachel Reading Toni Morrison 2009;"Santa Barbara, Calif. : 2009 Greenwood Press, c2009"MacDonald, Margaret Read, The singing top : tales from Westport, Conn. : Libraries ท GR315 M135S 20081940- Malaysia, Singapore and Brunei Unlimited, 2008 Vietnam and beyond : a diplomats Lubbock : Texas Tech E840.8.M53 M649VMiller, Robert Hopkins cold war education University Press, c2002 2002 Basingstoke, England NewMonks, Aoife The actor in costume York : Palgrave Macmillan, PN2067 M745A 2010 2010 Cambridge, England New B2430.L484 M849DMorgan, Michael L., 1944- Discovering Levinas York : Cambridge University 2009 Press, 2009Murfin, Ross The Bedford glossary of critical and Boston : Bedford/St. PN44.5 M975B 2009 literary terms Martins, 2009
  3. 3. ื่ ื รายชอหนั งสอใหม่ประจาเดือน เมษายน 2554 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL NO.ng, Thy Trm, 1943-1970 Last night I dreamed of peace London : Rider, 2008 DS559.44 D182L 2008 Structural ambiguity in English : an London New York :Oaks, Dallin D. P299.A46 O11S 2010 applied grammatical inventory Continuum, c2010 Lart en suisse au XIXe et au XXe Zurich : Fondation suisseOmlin, Sibylle N7148 O55A 2004 siecle : la creation et son contexte pour la culture, 2004 PN6790.S93 P375PPeeters, Frederik Pilulesbleues Genve : Atrabile, c2001 2001Revaz, Gilles La suisse et la francophonie Quebec : CIDEF-AFI, c2003. DQ57 R449S 2003 Quotidien et festivitesen Suisse : Zurich : Pro HelvetiaRisi, Marius, 1972- une petite histoire du changement DQ36 R595Q 2004 Communication, 2004 culturel Collaboration in theatre : a New York, NY : PalgraveRoznowski, Rob, 1963- practical guide for designers and PN2091.S8 R893C 2009 Macmillan, 2009 directors Baltimore : The Johns Fly away : the great AfricanRutkoff, Peter M., 1942- Hopkins University Press, E185.6 R977F 2010 American cultural migrations c2010 La scene en Suisse : le theatre etSchlapfer, Beat Zurich : Pro Helvetia, 2001 PN2801 S338S 2001 son public durant cinq siecles Geneve : Editions La Joie de PT2680.U229 S384ASchubiger, Jrg, 1936- Aux commencements lire, 2008 2008 The art of not being governed : an ท DS523.3 S427AScott, James C anarchist history of upland Singapore : NUS Press, 2010 2010 Southeast Asia Introduction to processSharma, Vijay Kumar, 1944- Boca Raton : CRC Press, c2010 GB402 S531I 2010 geomorphology Cambridge New York :Siegel, Jeff Second dialect acquisition Cambridge University Press, PE1074.7 S571S 2010 2010 East Montpelier, Vt. : Heaven The book of stones : who they are and Earth Pub. Berkeley,Simmons, Robert, 1951- BF1442.C78 S592B 2007 & what they teach Calif. : North Atlantic Books, 2007 London : Palgrave Macmillan,Sleigh, Charlotte Literature and science PN55 S632L 2011 2011 Hampshire : Palgrave PR6023.A66 S819PSteinberg, Gillian, 1973- Philip Larkin and his audiences Macmillan, c2010 2010 Thousand Oaks, Calif. : SageSteinberg, Wendy J. Statistics : alive! HA29 S819S 2011 Publications, c2011 Character costume figure drawing : Amsterdam Boston :Tan, Huaixiang step-by-step drawing methods for PN2067 T161C 2010 Elsevier/Focal Press, c2010 theatre costume designers The Raven King : Matthias Corvinus New Haven [Conn.] LondonTanner, Marcus DB931 T167R 2008 and the fate of his lost library : Yale University Press, c2008 Bangkok : SEAMEO Regional In the shadow of a Volcano : the DS646.26.T58 T535IThung, Heng, 1923- Centre for Archaeology and adventures of growing up in Java 2007 Fine Arts, c2007
  4. 4. ื่ ื รายชอหนั งสอใหม่ประจาเดือน เมษายน 2554 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL NO. Deutschkurs dusseldorf : eine lese Dusseldorf : StudiengebietUlrich-Gotzinger, Margot PF3117 U45D 2002 und arbeitsbuch zur kultur Deutsch als Fremdsprache,Urban Data Management Urban and regional data 2002 London New York : Taylor &Symposium (25th : 2007 : management : UDMS annual 2007 : QA76.9.D3 U72 2008 Francis, c2008Stuttgart, Germany) proceedings of the Urban DataWannamaker, Annette Boys in childrens literature and New York : Routledge, c2008 PS374.C454 W249B popular culture : masculinity, Houndmills, Basingstoke, 2008Wells, Lynn (Lynn Susan), Ian McEwan Hampshire New York : PR6063.C4 W454I 20101961- Palgrave Macmillan, 2010 Cambridge New York : China and Vietnam : the politics of DS740.5.V5 W872CWomack, Brantly, 1947- Cambridge University Press, asymmetry 2006 2006 Lost modernities : China, Vietnam, Cambridge, Mass. : HarvardWoodside, Alexander Korea, and the Hazards of world JQ1510 W898L 2006 University Press, 2006 history New York : PalgraveZeng, Hong, 1969- The semiotics of exile in literature PN56.5.E96 Z54S 2010 Macmillan, 2010 Prisoner of the state : the secret DS779.29.C47 Z63PZhao, Ziyang journal of Zhao ZiyangIgnatius London : Pocket Books, 2010 2010 foreword by Roderick MacFarquhar ี ั สสนวรรณคดีชดบทวิจารณ์ชวต ุ ี ิ กรุงเทพฯ : ดับเบิลนายน์, ้กุสมา รักษมณี ุ PL4205 ก248ส 2543 กุสมา รักษมณี ุ 2537 ั 500 ปี สายสมพันธ์สองแผ่นดิน DS575.5.P8 ก297หไกรฤกษ์ นานา กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 ไทย-โปรตุเกส 2553 PN1978.P8 จ211หจักรพันธุ์ โปษยกฤต หุนจักรพันธุ์ ่ กรุงเทพฯ : ศรีสารา, 2552 2552 ิชาลี เอียมกระสนธุ,์ ่ ื กรุงเทพฯ : บ ้านหนังสอ, กระทิงล่าพราน PL4209 ช227กท 25522461-2546 2552 ก่อร่าง สร ้างเรือง : เรืองเล่า อัต ่ ่ กรุงเทพฯ : โครงการชุตมา ประกาศวุฒสาร ิ ิ ลักษณ์ และชุมชนในวรรณกรรม PN56.W6 ช244ก จัดพิมพ์คบไฟ, 2554 สตรีชายขอบซะการียยา อมตยา ์ ไม่มหญิงสาวในบทกวี ี กรุงเทพฯ : 1001ราตรี, 2553 PL4206 ซ210ม 2553ซุนวู พิชัยสงครามซุนวู : ฉบับกระทัดรัด [กรุงเทพฯ] : คุณธรรม, 2552 B125 ซ245พก 2549 ัเดอ โมปั สซงต์, กีย ์ แม ้แต่หมายังติดใจ กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2553 รป ม285มต 2553 กรุงเทพฯ : นานมีบ๊คส ์ ุ ้ธิตมา ชางพุม ิ ่ พวกเราแปลงร่างได ้! ย ธ234พ 2553 พับลิเคชั่น, 2553 กรุงเทพฯ : นานมีบ๊คส ์ุนุกล ตันริยงค์ ู ี ิ ิ ชวตศษย์วัด ย น241ช 2553 พับลิเคชั่นส,์ 2553 กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ ์ ิพงษ์ ศลป์ อรุณรัตน์ มโหรีวจักษณ์ ิ ML345.T5 ม12ม 2553 การพิมพ์, 2553พรรณี เกษกมล ผลัดแผ่นดินกรุงศรี กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553 DS576.4 พ17ผผ 2553 กรุงเทพฯ : เครือข่ายพุทธิกา BQ4570.L5 พ298ปไพศาล วิสาโล, พระ เป็ นไทย เป็ นพุทธและเป็ นสุข , 2553 2553
  5. 5. ื่ ื รายชอหนั งสอใหม่ประจาเดือน เมษายน 2554 AUTHOR TITLE IMPRINT CALL NO.มาลา คาจันทร์ คีตา ลาวุ กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2553 นว ม227ค 2553 นิราศลอนดอนและจดหมายเหตุราโชทัย, หม่อม เรืองราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษ ่ กรุงเทพฯ : ศยาม, 2553 PL4206 ร21น 2553 ในรัชกาลที่ 4 (ฉบับปรับปรุง) ่ ิรุงเพชร ติกขวชโร, พระมหา ธิเบตทีอนเดีย ่ ิ ่ กรุงเทพฯ : สองศยาม, 2553 DS432.T5 ร242ธ 2553ลดา รุธรกนก ิ ี ิ ชวตรักเจ ้าฟ้ า กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2551 DS570.5 ล142ช 2551ลดา รุธรกนก ิ ี ิ ชวตรักเจ ้าฟ้ า 2 กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2553 DS570.5 ล142ช 2553ล ้อม เพ็งแก ้ว เกิดเป็ นคนใต ้ กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส,์ 2553 DS578.32.L39 ล19ก 2553 PN6519.C5 ล262ยเล่า ชวน หัว ยอดน้ าลายบู๊ลม ้ิ กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2553 2553 PL3275.T5 ล262ถเล่า ชวน หัว ถังไท่จงมหาราช กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2553 2553 พระไตรปิ ฎก ฉบับย่อความและ ิวศน อินทสระ กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2553 BQ1138 ต297พว 2553 อธิบายความ เทพนิยายออสการ์ไวลด์ = Oscarไวลด์, ออสการ์ กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2553 PZ7 ว297ท 2553 wildes fairy tales ิ ิศรวร แก ้วกาญจน์ ั ฉั นอยากร ้องเพลงสกเพลง กรุงเทพฯ : PJONPHAI, 2551 PL4206 ศ173ฉ 2551 ลุยศัพท์ 30 วัน = How toเศรษฐวิทย์ increase your word power in 30 กรุงเทพฯ : เม็ดทราย, 2553 PE1128 ศ257ล 2553 days เอา idioms and phrasal verbs มาเศรษฐวิทย์ [กรุงเทพฯ] : เม็ดทราย, 2553 PE1460 ศ257ออ 2553 ้ ใชกันเถอะ ี ิ ์ กรุงเทพฯ : สุวรยาสาสน, อ N40 ส16ศสมบัต ิ จาปาเงิน ิ ศลปิ นแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2551 2553 2549-2551 ้ ่ ื จากเสนใยสูผนผ ้า จากภูมปัญญา ิ ่ สูอาภรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ กรุงเทพฯ : สานักงาน ิิ ิ พระนางเจ ้าสรกต ิ์สานักงานคณะกรรมการ คณะกรรมการวัฒนธรรม ิ ี พระบรมราชนนาถ / อัจฉราพร PIC TT699 จ221 2552วัฒนธรรมแห่งชาติ แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม พงษ์ฉวี, สุปราณี ไกรวีระเดชาชัย , 2552 และ อนุวัฒน์ วัจฉละอนันท์, ผู ้เขียนและเรียบเรียง งาประกาย : กุโลบายไร ้ผู ้ กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์,เห่ง อูอ๊ ัง ๋ U167 ห252ง 2553 ต่อต ้าน 2553อังคาร จันทาทิพย์ หนทางและทีพักพิง ่ กรุงเทพฯ : ผจญภัย, 2552 PL4206 อ212ห 2552 กรุงเทพฯ : โครงการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ั วรรณกรรมกับสงคม : ภาพสะท ้อน PL4200.5 อ232วสอิงอร สุพันธุวณิช ์ คณะอักษรศาสตร์ จากนวนิยายปั จจุบัน 2554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554เอ็ดการ์ อัลลัน โป แมวผี กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2553 รป ป281ม 2553 มรรควิธจางจื๊ อ : ก ้าวย่างบนทางคู่ ี กรุงเทพฯ : รูปจันทร์, 2553 BL1920 จ222ม 2553
  6. 6. ื่ ื รายชอหนั งสอใหม่ประจาเดือน เมษายน 2554AUTHOR TITLE IMPRINT CALL NO. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา นนทบุร ี : ศรีปัญญา, 2553 DS562 พ1711พจ 2553 ฉบับหลวงประเสริฐ. คาให ้การ ชาวกรุงเก่า. คาให ้การขุนหลวงวัด ๘๔ พรรษา จารึกไว ้ในแผ่นดิน กรุงเทพฯ : คิดดี, 2553 DS586 ป284 2553 Nitrous oxide and climate change / London Washington, DC : TD885.5.N5 N731 2010 edited by Keith Smith Earthscan, 2010 The state of the worlds refugees New York : Oxford university 2006 : human displacement in the ท HV640 S797 2006 press, 2006 new millennium New frontiers in urban analysis : in honor of Atsuyuki Okabe / edited Boca Raton : CRC Press, c2009 HT166 N532 2009 by Yasushi Asami, Yukio Sadahiro, Toru Ishikawa Key methods in geography / edited by Nicholas Clifford, Shaun French London : SAGE, 2010 G74 K44 2010 and Gill Valentine Handbook of local and regional development / edited by Andy Milton Park, Abingdon, Oxon HD82 H236 2011 Pike, Andres Rodriguez-Pose and New York : Routledge, 2011 John Tomaney The good earth : introduction to New York, NY : McGraw earth science / David Hill/Connect Learn Succeed, QE26.3 G646 2010 McConnell...[et al.] c2010 The lesser-known varieties of Cambridge, UK New York : English : an introduction / edited Cambridge University Press, PE2751 L638 2010 by Daniel Schreier...[et al.] 2010 Asian literary voices : from Amsterdam : Amsterdam marginal to mainstream / edited by PJ307.A85 A832 2010 University Press, 2010 Philip F. Williams The Cambridge companion to Cambridge New York : PR990 C178 2009 childrens literature / editedcritical A dictionary of cultural and by Cambridge University Press, Chichester, West Sussex, U.K. HM621 D554 2010 theory / editors, Michael Payne, Malden, MA : Wiley- A companion to the American Chichester, U.K. Malden, short story / edited by Alfred PS374.S5 C737 2010 MA : Wiley-Blackwell, 2010 Bendixen and James Nagel Corpus-Based approaches to English language teaching / edited London New York : by Mari Carmen Campoy-Cubillo, Continuum International PE1065 C822 c2010 Begona Belles-Fortuno and Maria Publishing Group, 2010 Lluisa Gea-Valor Cambridge New York : Henry James in context / edited by Cambridge University Press, PS2124 H522 2010 David McWhirter 2010 Utopian and dystopian writing for PN1009.5.U85 U91 children and young adults / edited New York : Routledge, 2003 2003 by Carrie Hintz and Elaine Ostry Litterature et mythe / Marie- PQ145.1.M9 H888L Paris : Hachette, 2001 Catherine Huet-Brichard 2001
  7. 7. ื่ ื รายชอหนั งสอใหม่ประจาเดือน เมษายน 2554AUTHOR TITLE IMPRINT CALL NO. sterreichische Literatur 2009 : ein Wien : Dokumentationsstelle Pressespiegel / zusammengestellt fr Neuere sterreichische PT3818 O85 2009 von Sabine Schuster und Astrid Literatur, [2010] Wallner Dictionnaire international de la psychanalyse : concepts, notions, biographies, oeuvres, evenements, Paris : Hachette Literature, institutions / sous la direction de RC501.4 D554 2005 2005 Alain de Mijolla comite editorial, Sophie de Mijolla-Mellor, Roger Perron, Bernard Golse crire la peinture : de Diderot Paris : Citadelles & Mazenod, PIC ND1158.L58 E19 Quignard / sous la direction de c2009 2009 Pascal Dethurens Indian political thought : a reader / London : Routledge, [edited by] Aakash Singh and Silika 2010;"London New York : JA84.I4 I39 2010 Mohapatra Routledge, 2010" The Quran / translated with an New York : Penguin Books, BP130.4 Q9 2009 introduction by Tarif Khalidi 2009 Performance and the Basingstoke, Hampshire contemporary city : an PN2041.A57 P438W [England] New York : interdisciplinary reader / edited by 2010 Palgrave Macmillan, 2010 Nicolas Whybrow Death and philosophy / edited by London New York : BD444 D285 1998 Jeff Malpas and Robert C. Solomon Routledge, 1998 The sage and the second sex : confucianism, ethics, and gender / Chicago, Ill. : Open Court, HQ1767 S129 2000 edited by Chenyang Li with a 2000 foreword by Patricia Ebrey Readings in classical Chinese philosophy / edited by Philip J. Indianapolis : Hackett, 2005 B126 R287 2005 Ivanhoe and Bryan W. Van Norden Chinese society : Change, conflict London New York : and resistance / edited by Elizabeth HN733.5 C539 2010 Routledge, 2010 J. Perry and Mark Selden Le performatif : les arts de la performance en Suisse / textes Zurich : Pro Helvetia, 2004 NX564.A1 P438 2004 rassembles par Sibylle Omlin Retour vers le present culture populaire en suisse / sous la dir. de Baden : Hier + jetzt verlag fur DQ36 R438 2008 Thomas Antonietti, Bruno Meier et kultur und geschichte, 2008 Katrin Rieder Les quatre litteratures de la Suisse Zurich : Pro Helvetia, 1995 P115.5.S9 Q2 1995 / Iso Camartin ... [et al.] La vie musicale en Suisse / Philippe Zurich : Pro Helvetia, 2001 ML320 V656 2001 Albera ... [et al.].

×