Successfully reported this slideshow.

Ulsiin gzbet

1

Share

1 of 15
1 of 15

More Related Content

Ulsiin gzbet

 1. 1. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 384 дүгээр тогтоолоор Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг батласан Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөгөөр нийт 11 зорилт, 86 арга хэмжээ, 526 бүтээгдэхүүн төлөвлөсөн байна. Дараах 11 зорилттой. 1) Газрын нөөц, нэгдмэл сангийн удирдлага, бодлого, төлөвлөлт, хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилт 2) Үйлдвэр, уул уурхай, эрчим хүчний салбарыг хэрэгцээт усаар хангах зорилт 3) Хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх зорилт
 2. 2. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ 4) Ойн сан бүхий газрын Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилт 5) Дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх зорилт 6) Хүн амыг баталгаат, эрүүл аюулгүй усаар хангах зорилт 7) Хөдөө аж ахуйн салбарыг хэрэгцээт усаар хангах зорилт 8) Хүрээлэн буй орчны тэнцвэрт байдлыг хангах, усны нөөцийг хамгаалах зорилт 9) Хот тосгон бусад суурин газрыг хөгжүүлэх зорилт 10) Зам, шугам сүлжээний газрын Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилт 11) Улсын тусгай хэрэгцээний газрын улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилт Тус төлөвлөгөө нь ерөнхий 9 хэсгээс бүрдэх ба үүнд дараах хэсгүүд хамаарна. 1. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний ерөнхий хэсэг 2. Хаа-н салбарын хөгжлийн чиг хандлага, хаа-н газрын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 3. Хотжилт, хот, суурины хөгжлийн чиг хандлага, хот тосгон, бусад суурины газрын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 4. Зам, шугам сүлжээний газрын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 5. Улсын тусгай хэрэгцээний газрын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 6. усны сан бүхий газрын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 7. Ойн сан бүхий газрын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 8. Аялал рекреацын нөөц бүхий газарт суурилсан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 9. Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээнд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулсан “улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө”-ний зургийн каталоги
 3. 3. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ НЭГ. ЗАМ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГАЗРЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Улсын ГЗБЕТ-ний 2-р үе шатанд баригдах авто зам авто замын чиглэл авто замын сүлжээгээр холбогдох замнал /холбогдох хот суурин, ордууд, хатуу хучилттай зам/ замын ангилал, зориулалт хэрэгжих хугацаа хэмжээ /км/ замын ангилалд шилжих газрын хэмжээ /га/ УБ-Мөрөн Хөвсгөл Тосонцэнгэл- Архангай Өгийнуур аймаг хоорондын улсын чанартай зам 2020- 2024 263 2630 Архангай.Цэцэрлэг- Шивэрт Архангай. Цэцэрлэг- Шивэрт Улс, бүсийн зэрэглэлтэй рашаан сувиллын тусгай зориулалтын улсын чанартай зам 2020- 2024 23 230 Булган.Дашинчилэн- Өгийнуур- Архангай.Цэцэрлэг Булган.Дашинчилэн- Өгийнуур- Архангай.Цэцэрлэг 2020- 2024 103 Хөвсгөл.Мөрөн -Шинэ- Идэр- Архангай.Тэрхийн цагаан нуур 2016-2020 2016- 2020 161
 4. 4. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ Авто тээврийн үйлчилгээний цогцолбор, авто зам дагуух суурьшлын төсөөлөл Аймаг, Сум Газрын нэр Тайлбар Хот суурин байгуулахад тохиромжтой байдал Архангай Тариат Чулуут гүүр Хоногийн дундаж эрчим-909 машин жижиг суурьшил үүсэх боломжтой Тохиромжтой Архангай Хашаат, Булган Рашаант Тарнын гүүр /Хархорин, Арвайхээр салах уулзвар/ Хоногийн дундаж эрчим 2745 машин цогцолбор байгуулснаар жижиг суурьшил үүсэх боломжтой Тохиромжтой
 5. 5. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ Эрчим хүчний шугамын зурвас газар Төлөвлөсөн эрчим хүчний шугамын чиглэл Хүчин чадал Шугамын урт км Улаанбаатар-Архангай- Завханы Тэлмэн 830км 600kB 830 км ХОЁР. ХОТЖИЛТ, ХОТ, СУУРИНЫ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ХОТ ТОСГОН, БУСАД СУУРИНЫ ГАЗРЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Нийгмийн дэд бүтцийн байгууламжийн төлөвлөлт . Улаанбаатар хотоос оюутны хотхон, их, дээд сургуулийг нүүлгэн шилжүүлэх ✓ 1. ХАА, хүнс, биотехнологийн салбар сургууль, байгууллагууд: Дархан-Уул-Дархан, Дорнод-Хэрлэн, Ховд-Жаргалант, Архангай-Эрдэнэбулган. ✓ Боловсролын салбарын сургууль, байгууллага: Архангай-Эрдэнэбулган. Барилгын материалын үйлдвэр. Барилга хот байгуулалтын яамнаас Архангай Хүрмэн гулдмайн үйлдвэрийг байгуулахаар төлөвлөсөн байна. Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн төлөвлөлт Үйлдвэрийн нэр Бүтээгдэхүүний нэр Хүчин чадал Ажлын байр /хүн/ Зорилтот зах зээл Нийт хөрөнгө оруулалт /сая төгрөг/ Байршил /сум/ Борцны үйлдвэр Борц Жилд 160 тн борц 5 Экспорт 120 Аймаг сумын ГЗБТ-нд тусгана Жимс жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэр Нэрс, хад, аньсны варень, жүүс Жилд 30 тн жимс жимсгэнэ 50 Дотоод 180 Эрдэнэбулган Бетон зуурмагийн үйлдвэр Бетон зуурмаг Хоногт 480 м³ зуурмаг 15 Дотоод 8,500.00 Аймаг сумын ГЗБТ-нд тусгана Хуурай сүүний үйлдвэр Хуурай сүү Хоногт 1,500 литр 11 Экспорт, Дотоод 1,000.00 Аймаг сумын ГЗБТ-нд тусгана Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн үйлдвэр Төрөл бүрийн био бэлдэц, түүхий эд 15 Эрдэнэбулган Мал нядалгаа, Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр мах, дайвар бүтээгдэхүүний анхан шатны боловсруулалт 45 Тариат, Эрдэнэманда л, Хотонт
 6. 6. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ ГУРАВ. УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ГАЗРЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ УТХГН-г өргөтгөхөөр сонгон авсан газруудын тохиромжтой байдлын үнэлгээ Хүснэгтийн ерөнхий дугаар Улсын тусгай хамгаалалтай газрын сүлжээнд шинээр нэмж оруулах газрын албан ёсны нэр Тухайн хамгаалалтад авах газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харьяалал /аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг/ ТХГН-ийн ангилал Талбайн хэмжээ га Гол үндэслэл 29 Тэрх-Хангайн нуруу-Унтаа ямаат Архангай аймгийн Цахир, Хангай, Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сум, Завхан аймгийн Отгон сумд БЦГ 376490.16 Ховор, ховордсон амьтан ургамал хамгаалах, усны урсцын эх бүрэлдэх газрыг хамгаалах 30 Хөнжлийн гол- Гурван яргайтын нурууны эх Архангай аймгийн Тариат, Хөвсгөл аймгийн Галт Жаргалант сумд БЦГ 159759.81 Усны эх бүрэлдэх газар, ховордсон амьтан ургамал хамгаалах 124 Олон голын бэлчир орчмын нутаг Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Рашаант, Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумд БЦГ 163241.77 Ховор, ховордсон амьтан ургамал хамгаалах, усны урсцын эх бүрэлдэх газрыг хамгаалах Гол мөрний усны урсцын эх бүрэлдэх газар нутаг дахь ТХГН-н төлөвлөгөө Үндсэн хүснэгт дээрх дугаар Аймаг, сум Төлөвлөсөн ТХГН-н нэр Хамрагдаж буй усны эх орчмын газрын талбай /га/ ТХ-н ангилал 29 Архангай аймгийн Цахир, Хангай, Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сум, Завхан аймгийн Отгон сум Тэрх-Хангайн нуруу-Унтаа ямаат 365585.3 БЦГ
 7. 7. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ Улсын ТХГН-ийн сүлжээг 2016-2020 онд өргөтгөх газар нутгийн төлөвлөгөө Үндсэн хүснэгт дээрх дугаар Улсын тусгай хамгаалалтай газрын сүлжээнд шинээр нэмж оруулах газрын албан ёсны нэр Тухайн хамгаалалтад авах газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харьяалал /аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг/ ТХГН-ийн ангилал Талбайн хэмжээ га 29 Тэрх-Хангайн нуруу-Унтаа ямаат Архангай аймгийн Цахир, Хангай, Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сум, Завхан аймгийн Отгон сум БЦГ 376490.16 30 Хөнжлийн гол-Гурван яргайтын нурууны эх Архангай аймгийн Тариат, Хөвсгөл аймгийн Галт Жаргалант сум БНГ 159759.81 124 Олон голын бэлчир орчмын нутаг Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Рашаант, Архангай аймгийн Цэцэрлэг сум БНГ 163241.77 Улсын ГЗБЕТ-ний хүрээнд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнд БСШУСЯ-наас соёлын өвийн чиглэлээр хийгдэх ажлын төлөвлөлт Хөгжлийн баримт бичгүүд Хөгжлийн баримт бичгүүдэд тусгагдсан зорилт Хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ Хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний тооцооллын макро үзүүлэлт Хэрэгжүүлэх байгууллага Хэрэгжих хугацаа Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт
 8. 8. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого 4.1.8.соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж соёлын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах, соёл, урлагийн зах зээлийг өргөжүүлэхэд салбар хоорондын уялдаа, холбоог сайжруулах; Архангай аймгийн Тайхар чулуу, түүний ойр орчмын дурсгалт газар, (сарлаг, гар урлалын соёл) Соёлын өвийн түшиц газар бий болно. БСШУСЯ БОАЖЯ СЯ ҮХГ 2023- 2024 Соёлын өв хүрээлэн буй орчны хамт хадгалагдан үлдсэн байдал, тоо Угсаатны бүлэг хамрагдсан байдал,тоо Улсын хэмжээнд УТХГН-д авсан болон авахаар төлөвлөж буй газрын нийт хэмжээ (эдийн засгийн бүсүүдээр) Нутагдэвсгэрийн хэмжээ ОдообайгааТХГН-ын хэмжээГТ-2015 ГЗМС-нпрограмм хангамжаар тооцоолсон ОдообайгааТХГН-ын эзлэххувь 2016-2020онуудад улсынТХГНболгох газрынхэмжээ 2016-2020онуудад улсынТХГНболгох газрынэзлэххувь 2021-2023ондулсын ТХГНболгохнийт газрынхэмжээ 2021-2023ондулсын ТХГН-ийннийтэзлэх хувьхэмжээ 2023оныэцсийн байдлаарУТХГ-т хамрагдахнийт газрынхэмжээ 2023оныэцсийн байдлаарУТХГН-ийн хамрагдахнийтэзлэх хувьхэмжээ 5531.38 552.03 619.49 11.2 295.59 5.34 0 0 915.08 16.54 Төлөвлөсөн аймаг дундын отрын бүс нутаг Газрын нэр Аймгийн нэр Сумын нэр Бэлчээрийн талбай /га/ Загастай Архангай Завхан Цахир Тосонцэнгэл, Их-Уул 9591.7 Ямаат Архангай Баянхонгор Өвөрхангай Цэнхэр Эрдэнэцогт Бат-Өлзий 20195.4 ДӨРӨВ. ХАА-Н САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ХАА-Н ГАЗРЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Үр тарианы АА-д шаардлагатай эргэлтийн талбайн хэмжээ Аймаг Жилд үр тариа тариалах шаардлагатай газар /га/ Уриншид /га/ Жил бүр ээлжлэн тариалалтын сэлгээнд олон наст ургамал тариалж хөрс сайжруулалт хийх талбай /га/ Нийт үр тарианы АА-д шаардлагатай эргэлтийн талбай /га/ 2020 2025 2020 2025 2020 2025 2020 2025 Архангай 5903.1 5670.5 1967.7 1890.2 1180.6 1134.1 9051.4 8694.8
 9. 9. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ Төмс, хүнсний ногооны аж ахуйд шаардлагатай эргэлтийн талбайн хэмжээ Аймаг Төмс, хүнсний ногооны аж ахуйд жилд тариалалт хийх шаардлагатай газар /га/ Жил бүр ээлжлэн тариалалтын сэлгээнд олон наст ургамал тариалж хөрс сайжруулалт хийх талбай /га/ Нийт төмс, хүнсний ногооны АА-д шаардлагатай эргэлтийн талбай га 2020 2025 2020 2025 2020 2025 Архангай 808.4 776.6 323.4 310.6 1131.8 1087.2 Ургамлын болон бусад суурин аж ахуйн ГЗБ, хот суурины төлөвлөлт, зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулахад шаардагдах ГЗБ-ын нарийвчилсан хайгуул судалгаа, шинжилгээ хийх шаардлагатай нийт газрын хэмжээ* Бүс, аймгийн нэр Хязгаарлагдмал тохиромжтой Тохиромжтой Нэн тохиромжтой Тариаланд тохиромжтой нийт талбай, га Архангай 1249485.7 2092719 801218.9 4143423.6 Улаабаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, хөдөөгийн ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах ГЗБЕТ Бүс,аймгийннэр ТөлөвлөсөнсууринААболонгазартариалангийн бүсийнталбай.га Одообайгаатариалангийнэргэлтийнталбай,га /2016он/ Тариаландтохиромжтойайл,өрх,хоршоо, нөхөрлөлдсууринажахуйнзориулалтаар эзэмшүүлэхгазар,га Ороннутгийниргэдэд/50%/ УБхотоосшилжинсуурьшихөрхөд/50%/ Төвлөрлийг сааруулж УБ хотоос 70000 өрх айлыг хөдөө орон нутагт шилжүүлэн суурьшуулах, хөдөөгийн ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах ГЗБЕТ /2018- 2024он/ УБхотоосшилжинсуурьших өрхийнхувьхэмжээ УБхотоосшилжинсуурьших өрхийнхуваарь/нийт100000 өрхүүнээс70000сууринХАА-д/ Эрхлэхболомжитсууринаж ахуйнчиглэл Архангай 546016.4 16811 529205.4 264602.7 264602.7 6.2 4357 СууринМАА,мал, тэжээл,мал бордох,төмс хүнсний ногоо,жимс жимсгэнэ,гахай, тахиа,
 10. 10. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ Б. Хангайн бүсэд: Архангай аймгийн Тариат, Өндөр улаан, Ихтамир, Батцэнгэл, Хашаат, Хотонт сумдад 17.3-29.4 мян.га бэлчээр талхлагдсан байгаа. Энэ бүсэд бэлчээрийг малчдын хэсэг, бүлэг, хоршоонд эзэмшүүлэх, их талхлагдсан бэлчээрийг 1-2 жил малын хөлөөс чөлөөлөх, сэлгээ нэвтрүүлэх, үхэр сүргийг ахиу өсгөх бодлогоор зохицуулах боломжтой ба дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Хангайн бүсийн хойд хэсэг: 1. Бэлчээрийн газрын төлбөрийн чөлөөлөлт бүхий хуулийн заалтыг хүчингүй болгох; 2. Мах, махан бүтээгдэхүүний экспортын зах зээлийг тэлж өргөжүүлэх /гуравдагч зах зээлд/; 3. Сүргийн бүтцийн зохистой харьцааг бий болгох; 4. Малын чанарыг сайжруулж, тоо толгойг бууруулах; 5. Уламжлалт бэлчээр ашиглалт, эрчимжсэн МАА хослуулан хөгжүүлэх; 6. Мах, махан бүтээгдэхүүний экспортын зах зээлийг тэлж өргөжүүлэх /гуравдагч зах зээлд/; Усжуулах бэлчээрийн төлөвлөлт Аймгийн нэр Цаашид усжуулах бэлчээр, га Гидрогеологийн нөхцөл Тархалт, ундарга ихтэй устай давхарга бүхий газрын хэмжээ, га. /Нүх сүвийн устай давхарга/ Локал тархалттай ундарга ихтэй эсвэл их тархалттай бага, дунд ундаргатай устай давхарга бүхий газрын хэмжээ, га. Газрын доорхи локал, хязгаарлагдмал нөөц бүхий устай чулуулаг бүхий газрын хэмжээ, га. Үндсэндээ газрын доорхи усгүй чулуулаг бүхий газрын хэмжээ, га. Архангай 148091.9 836.9 13244.2 81511.5 52499.3 Төлөвлөсөн аймаг дундын отрын бүс нутаг Газрыннэр Нийтталбайнхэмжээ Аймгийннэр Сумыннэр Бэлчээрийнталбай/га/ Дундажургац/цн.га/ Бэлчээр-ийнтөрөлтусбүрээр тооцсонтэжээл-ийннөөцтонн Даац/хонь толгой/ Өвөл-хавар Хадлан,нэмэлт тэжээл-гүй Хадлан,нэмэлт тэжээл-тэй Загастай 10739.7 Архангай Завхан Цахир Тосонцэнгэл, Их-Уул 9591.7 2.7 23520.5 87113 130670 Ямаат 22860.2 Архангай Баянхонгор Өвөрхангай Цэнхэр Эрдэнэцогт Бат-Өлзий 20195.4 3.3 9846.9 36470 54705
 11. 11. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдалд нийцүүлэн өвөл-хаврын улирлын нийт мал сүргийн зохимжит бүтцийн төлөвлөлт Аймаг, эдийн засгийн бүсээр Өвөл, хавар ДҮН 100% Адуу 9% Үхэр 24% Хонь 40% Ямаа 25% Тэмээ 2% Архангай 46470 148705 1239211 774507 8852 2217744 Бэлчээрийн газрын тохиромжтой байдалд нийцүүлэн зун-намрын улирлын нийт мал сүргийн зохистой бүтцийн төлөвлөлт Аймаг, эдийн засгийн бүсээр Зун намар ДҮН 100% Адуу 9% Үхэр 24% Хонь 40% Ямаа 25% Тэмээ 2% Архангай 41875 133999 1116658 697911 7976 1998419 ТАВ. АЯЛАЛ РЕКРЕАЦЫН НӨӨЦ БҮХИЙ ГАЗАРТ СУУРИЛСАН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Хангай бүсэд аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө Хангайн бүс нь түүх, соёлын дурсгалт болон байгалийн үзэсгэлэнт газрууддаа түшиглэн дотоод, гадаадын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх маш тохиромжтой нутаг юм. Хөвсгөл аймагт байгалийн шинжлэл, амралт, шашин, соёл, спортын болон өвөрмөц сонирхлын, Орхон, Булган аймагт бизнес, амралт сувилал, спортын болон морин аяллын, Архангай, Өвөрхангай аймагт түүх, соёл иргэншил, байгаль судлал, амралт сувилал, морин аяллын, Баянхонгор аймагт рашаан, сувилал, спорт аяллыг түлхүү хөгжүүлэх боломжтой байна. 6. Улаанбаатар- Булган- Баян- Агтын Хануй- Шарга- Цэгээн нуур- Архангайн Тариат- Рашаант-УБ чиглэлээр аялал жуулчлалын маршрут гаргах; 7. Улаанбаатар- Булган- Эрдэнэт- Амарбаясгалант хийд- Булган- Архангай- Эрдэнэзуу- УБ чиглэлээр аялал жуулчлалын маршрут гаргах;
 12. 12. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ Архангай аймагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж, нөхцөл Аймгийн товч мэдээлэл Аймгийн газар нутгийн хэмжээ 55300 ам / дөрвөлжин Хүн ам 2015 оны байдлаар: 92.1 (мянга) Аймгийн төв Цэцэрлэг хот АЖ-ын тааламжтай хугацаа 5-10 сар (Уур амьсгал) Аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагын тоо Жуулчны баазын тоо 22 Зочид буудлын тоо 6 зочид буудал 38 өрөө/ 79 ор Дэд бүтэц Зам тээвэр Аймгийн төв нь Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай замаар холбогдсон бөгөөд 7-н сум улсын чанартай авто зам дагуу байрлаж аймгийн төвтэйгээ хатуу хучилттай замаар холбогдоно, бусад аймаг сумуудтай орон нутгийн замаар холбогдсон. Усан хангамж Гадаргын ус Цахилгаан хангамж Төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон. Харилцаа холбооны дэд бүтэц Интернет, Шуудан харилцаа, Үүрэн холбоо аймгийн төв, сумдад байдаг бөгөөд интернетийн хурд чанар, хүртээмж сумдад харилцан адилгүй байна. Гадаадын жуулчид МУ-д нэвтрэх хилийн боомт Байхгүй Аялал жуулчлалын боломжит нөөц Түүх, соёлын нөөц Нүүдэлчин зон,Түүх соёлын нөөц, Хүннү гүрний түүх, Буган чулуу, Эртний хотын туурь, Түүх соёлын нөөц Байгалийн нөөц /ТХГН/ Хангайн нуруу Ховор амьтан ургамал Унтарсан галт уул Чулуут гол, хавцал Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндсэн нөөц Голлох үзмэр Соёлын өв/Булш, бунхан, буган чулуу Амралтын цэгүүд Тайхар чулуу, Тэрхийн цагаан нуур, Өгий нуур, Чулуут гол орчим, Алтан сандал уул орчим, Эрдэнэмандал ,Гол мод, Хөшөө цайдам ,Жаргалант, Хархорин, Хар балгас, Билгэ хааны цогцолбор Давуу тал Дэлхий дээр 750 орчим буган чулуу байдаг үүнээс манай оронд 550 орчим нь бий. Хамгийн өндөр дүрслэл сайн буган чулуу нь Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумд байрлах буган хөшөө бөгөөд монгол орны буган чулууны нэлээд хувь нь байдаг. Аялал жуулчлалын байгууллагууд Буган хөшөөг судлах аяллыг төдийлөн хийдэггүй энэ гайхамшигтай дурсгалыг гадаад дотоодын жуулчинд танилцуулах нь чухал. Бусад аймгаас нөөц, хадгалалт, тооны хувьд давуу. Хүннүгийн түүх судлах аялал Гол модны Хүннү булш нь монгол төдийгүй дэлхийн хамгийн том бунхлан оршуулсан Хүннү булш юм. Мөн Булшнаас түүх соёлын гайхамшигтай дурсгалууд олсон. Дагалдах бизнесүүд Гар урлал, цагаан идээ, сур, эсгий боловсруулах, бэлэг дурсгал, ердийн хөсөг, нутгийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх (морь, сарлаг унуулах) Хөгжүүлэх боломжтой аяллууд Рашаан сувиллын аялал, Түүх соёлын аялал, Байгалийн аялал, Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал, Улирлын аялал, Сарлагийн аж ахуйн аялал, Сувиллын аялал
 13. 13. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ Аялал рекреацийн төв цогцолборын төлөвлөлт Байршлын мэдээлэл Аялалжуулчлалынтөрөл Улсынтусгайхэрэгцээндавч бүтээнбайгуулалт,дэдбүтцийн төсөл,хөтөлбөрхэрэгжүүлэхнийт газрынхэмжээ Нийтаялалжуулчлалынгазрын хэмжээ,га Одообайгааүйлчилгээнийгазрын хэмжээ,га Оронбайрандшаардагдахгазар Архитектурынчуулгын цогцолбортшаардагдахгазрын хэмжээ,га Аялагч,амрагчдыннийторон байрныхүчинчадал.ор/хоног Одообайгааоронбайрныхүчин чадал.ор/хоног төлөвлөжбуйцогцолборынорон байрныхүчинчадал.ор/хоног Аймгийн нэр Сумын нэр Газрын нэр Архангай Тариат Хорго, тэрхийн цагаан нуур Эко аялал жуулчлал 20 33 13 10 10 700 600 100 Архангай Батцэнгэл Шивэрт Эмчилгээ сувилал 0 6.5 6.5 0 0 250 250 0 ЗУРГАА. УСНЫ САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Хөв цөөрөм байгуулахад тохиромжтой газрууд Аймгийн нэр 5000-2000га талбайтай Одоогийн ТХГН дахь Төлөвлөсөн ТХГН дахь Тусгай хэрэгцээн д хамруулж ашиглах тоо га тоо га тоо га Архангай 2 6518. 63 30 8271 3.77
 14. 14. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ Нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн судалгаа, төлөвлөлт Цэвэрлэх байгуулам жийн байршил Ашиг лалт ад орсо н, он Хүчин чадал, м3/хон Цэвэрлэгээний төрөл Хугацаа төслийн ашиглалт ын механик биологи Өргөтгөн шинэчилс эн Өргөтгөн шинэчлэх Шинээр барих Архангай, Цэцэрлэг 1989 2700 850 1 2015 Усжуулах бэлчээрийн төлөвлөлт Аймгийн нэр Цаашид усжуулах бэлчээр, га Тархалт, ундарга ихтэй устай давхарга бүхий газрын хэмжээ, га. /Нүх сүвийн устай давхарга/ Гидрогеологийн нөхцөл Локал тархалттай ундарга ихтэй эсвэл их тархалттай бага, дунд ундаргатай устай давхарга бүхий газрын хэмжээ, га. Газрын доорхи локал, хязгаарлагдмал нөөц бүхий устай чулуулаг бүхий газрын хэмжээ, га. Үндсэндээ газрын доорхи усгүй чулуулаг бүхий газрын хэмжээ, га. Архангай 148091.9 836.9 13244.2 81511.5 52499.3 ДОЛОО. ОЙН САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Ойжуулах газрын төлөвлөлт Аймгийн нэр Сонгосон газар дахь ойжуулахад тохиромжтой газрын нөөц /га/ Шилмүүст болон навчит ой Дүн Тохиромжтой Хязгаарлагдмал тохиромжтой Архангай 29366.6 29366.6 2018-2023 онд байгуулах түймрийн шороон зурвас, км Аймгийн нэр он дүн 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Архангай 50 50 50 100 100 100 450
 15. 15. УЛСЫН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ АРХАНГАЙ АЙМАГ 2018-2023 онд ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээний төсөөлөл /га/ Аймгийн нэр он дүн 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Архангай 10 10 10 10 10 10 60 Хэрэгжүүлэх шаардлагатай ойн аж ахуйн арга хэмжээ Аймгийн нэр Ойн цэвэрлэгээ Ой нөхөн сэргээлт, ойжуулалт /талбай га/ Талбай /га/ Хатсан мод /шоометр/ Унанги мод /шоометр/ Ойжуулалт хийх БСУ Туслах ажил Өсвөр модыг хамгаалах Шилмүүст, навчит ой бүхий аймаг Архангай 75654 2170529 2410122 24644 14253 5953 0000000000000000 OOO 000000000000000

×