Successfully reported this slideshow.

Van Catalogiseren Naar Metadatabeheer131107

1,333 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Van Catalogiseren Naar Metadatabeheer131107

 1. 1. Van catalogiseren naar metadatabeheer ontsluiting van bibliotheekcollecties in het Googletijdperk
 2. 2. Gebruiker en gebruikers <ul><li>Zoeken via Google </li></ul><ul><li>Bibliotheek helpt gebruiker door selectie van bestanden en één zoekmachine </li></ul>
 3. 3. Gebruiker en gebruikers <ul><li>Er staan allerlei versies op internet </li></ul><ul><li>Bibliotheek zorgt voor relaties </li></ul><ul><li>Catalogiseerder doet de basale metadatering (auteur, titel, unieke identificatie) </li></ul><ul><li>De rest gaat via social tagging of door software </li></ul>
 4. 4. Gebruiker en gebruikers <ul><li>Metadatering is niet meer een eenmalige activiteit, maar een dynamisch proces </li></ul><ul><li>Afspraken maken over wat de basismetadata zijn </li></ul>
 5. 5. Toekomst van de Regels voor Titelbeschrijven <ul><li>Gestructureerde en uniforme gegevensopslag blijft nodig. </li></ul><ul><li>Catalogi veranderen, kijk maar naar de Aquabrowser </li></ul><ul><li>Niet meer alleen bibliotheekmaterialen, ook bestanden </li></ul><ul><li>Veel verschillende formaten </li></ul>
 6. 6. Toekomst van de Regels voor Titelbeschrijven <ul><li>FOBID-regels zijn verouderd. Niet gericht op het web. Ontwikkeld in de tijd van de kaartcatalogus </li></ul><ul><li>Catalogusbouw, hoofdwoordbepaling overbodig? </li></ul><ul><li>In de VS ontwikkeling van nieuwe regels: RDA (Resource Description and Access) </li></ul>
 7. 7. FRBR-concept <ul><li>FRBR= Functional Requirements for Bibliographic Records </li></ul><ul><li>Model waarop een moderne catalogus gebaseerd moet zijn om aan de wensen van de gebruiker tegemoet te komen </li></ul>
 8. 8. FRBR-concept <ul><li>Niet uitgaan van een fysiek document, maar van de intellectuele arbeid </li></ul><ul><li>Werk (titel, datum, auteurs) </li></ul><ul><li>Expressie (voorbeeld: Gedrukte versie in het Nederlands) </li></ul><ul><li>Manifestatie (meeste ISBD-velden, bijvoorbeeld 18e dr uit 2007) </li></ul><ul><li>Exemplaar </li></ul>
 9. 9. FRBR-concept <ul><li>Belangrijk zijn de relaties tussen de verschillende entiteiten </li></ul><ul><li>Gebruiker kan daardoor bv. verschillende manifestaties van één werk tegelijk aanvragen </li></ul><ul><li>Uniformering van de titel wordt belangrijker, bv. bij wereldliteratuur </li></ul>
 10. 10. Thesaureren <ul><li>Het thesaureren van titels wordt ook belangrijk </li></ul><ul><li>Er zijn bv 299 boekedities van King Lear, 17 video’s, 78 gerelateerde werken en 35 werken over King Lear </li></ul><ul><li>In de Webopac moeten deze expressies en manifestaties bij elkaar en overzichtelijk worden gepresenteerd </li></ul>
 11. 11. De praktijk <ul><li>Na ingebruikname PICA is er weinig veranderd in het catalogiseerproces </li></ul><ul><li>Er komen steeds meer en een ander soort publicaties (e-books, e-journals, wiki’s, blogs) </li></ul><ul><li>De gebruiker verwacht meer o.a. doorlinken naar digitale content </li></ul>
 12. 12. De praktijk <ul><li>Er moet veel meer gebruik worden gemaakt van bestaande metadata bij de leverancier (uitgever, auteur) </li></ul><ul><li>Catalogiseerder wordt redacteur van metadata </li></ul><ul><li>GGC is bron van metadata, maar niet de enige </li></ul><ul><li>Moet GGC ook werkomgeving blijven </li></ul>
 13. 13. Rol catalogiseerder <ul><li>Metadata beheren </li></ul><ul><li>Redigeren metadata </li></ul><ul><li>Databasebeheer </li></ul><ul><li>Verrijken van metadata (thesauri, tagging services ontwikkelen, groeperen van content) </li></ul><ul><li>Ontwikkelen van standaarden </li></ul>
 14. 14. Biblionet <ul><li>Landelijke catalogiseerontwikkelingen goed volgen </li></ul><ul><li>Digitale ontwikkelingen volgen </li></ul><ul><li>Scholen </li></ul><ul><li>Nieuwe functionaliteit in de systemen (Vubis, Pica, Aquabrowser) testen en zo mogelijk implementeren </li></ul><ul><li>??? </li></ul>

×