Hoe iwt subsidie aanvragen

524 views

Published on

Focus op de aanvraagprocedure en hoe het Innovatiecentrum jou kan helpen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe iwt subsidie aanvragen

 1. 1. Wie zijn we?MissieVlaamse KMOs helpen te innoveren door hentoegang te geven tot kennis, creativiteit enfinanciële middelenDienstverleningKosteloos en confidentieel
 2. 2. Werkgevers bundelen krachten IWT ondersteunt
 3. 3. Wat doen we?
 4. 4. http://www.iwt.be/sites/default/files/publicaties/IWT_jaarverslag_2011_versie_met_bijlagen.pdf
 5. 5. Komt mijn project in aanmerking?
 6. 6. Ruwe inschatting slaagkans
 7. 7. Innovatie ValorisatieOrigineel Omzetperspectief- Creatieve insteek - Voor de aanvrager- Vernieuwend voor bedrijf en sector - Subsidie heeft economische groei ( andere maatschappelijke doelstellingen zijn van minder belang)Uitdagend Tewerkstelling en investeringen- Uitwerking van het idee moet uitdagend zijn, - Bij Vlaamse bedrijven: aanvrager, dus meer dan gewone engineering. In het toeleveranciers, onderaannemers,… ontwikkelingstraject worden onzekerheden weggewerkt.Kennisopbouw- De bedrijfspartners capteren de opgedane kennis/ervaring.
 8. 8. Welke projectvorm? KMO Kmo- Kmo- Portfolio vanhaalbaarheids- innovatie- Sprint-projecten O&O-projecten haalbaarheids- studies projecten studies GO
 9. 9. Definitie KMO KMO (Kleine of Middelgrote onderneming) < 250 werknemers < € 50 miljoen jaaromzet of < € 43 miljoen balanstotaal Consolidatie bij meer dan 25% aandelen KO (Kleine onderneming) < 50 werknemers < € 10 miljoen jaaromzet of < € 10 miljoen balanstotaal Consolidatie bij meer dan 25% aandelen Starter Kleine onderneming Jonger dan 6 jaar
 10. 10. Welke projectvorm? KMO Kmo- Kmo- Portfolio vanhaalbaarheids- innovatie- Sprint-projecten O&O-projecten haalbaarheids- studies projecten studies GO
 11. 11. Innovatieproces studie prototype
 12. 12. Start!
 13. 13. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 wekenBehandeling dossier 2-3 maandenStappenplan bedrijf Uitwisselen versies met Innovatiecentrum als klankbord TIP: start dadelijk in aanvraagsjabloon
 14. 14. AanvraagformulierInnovatiedoel Kennissprong Uitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komt Aan welke prijs wil Samenvatting van Bruto- aanvrager tot dit Werkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee? innovatie kopen? Niet- Welk probleem lost Wat is de personeelskosten de innovatie op? productiekost? €40.000/mensjaar Verschil met Wat is de bestaande verwachte groei in Offertes > €8500 oplossing? omzet? Waarom is het Wat is het effect Externe kosten uitwerken van de op tewerkstelling intellectuele innovatie en investeringen in eigendom uitdagend? Vlaanderen? €20.000
 15. 15. Innovatiedoel Samenvatting van het dossier (1 pagina) Concreet meetbare doelen: wanneer beschouw je de innovatie als geslaagd Aanwending van de resultaten: natraject, omzet en tewerkstelling/investeringen
 16. 16. AanvraagformulierInnovatiedoel Kennissprong Uitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komt Aan welke prijs wil Samenvatting van Bruto- aanvrager tot dit Werkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee? innovatie kopen? Niet- Welk probleem lost Wat is de personeelskosten de innovatie op? productiekost? €40.000/mensjaar Verschil met Wat is de bestaande verwachte groei in Offertes > €8500 oplossing? omzet? Waarom is het Wat is het effect Externe kosten uitwerken van de op tewerkstelling intellectuele innovatie en investeringen in eigendom uitdagend? Vlaanderen? €20.000
 17. 17. AanvraagformulierInnovatiedoel Kennissprong Uitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komt Aan welke prijs wil Samenvatting van Bruto- aanvrager tot dit Werkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee? innovatie kopen? Niet- Welk probleem lost Wat is de personeelskosten de innovatie op? productiekost? €40.000/mensjaar Verschil met Wat is de bestaande verwachte groei in Offertes > €8500 oplossing? omzet? Waarom is het Wat is het effect Externe kosten uitwerken van de op tewerkstelling intellectuele innovatie en investeringen in eigendom uitdagend? Vlaanderen? €20.000
 18. 18. Uitvoering Maak duidelijk dat je weet waaraan je begint door te omschrijven wat je gaat doen en hoe je dat gaat aanpakken en hoeveel inspanningen dat zal vergen.
 19. 19. Uitvoering - werkplan Werkpakketten met tijdsbesteding in maanden - Doelstellingen en criteria - Taken: beschrijving van geplande taken, methodes, technieken, … - Uitvoeringsrisico’s Overzichtstabel van de te besteden mensmaanden Werkpakket Partner Periode Personeels- (maand) bezetting 1 Aanvrager Partner … 2 3 …
 20. 20. Wat te denken van…? Overzichtstabel van de te besteden mensmaanden Werkpakket Partner Periode Personeels- (maand) bezetting 1 Literatuurstudie Aanvrager Partner … 2 Ontwerp 3 Montage 4 Testen Waar zitten de uitdagingen?
 21. 21. Wat te denken van…?
 22. 22. Sterkte van het team!OnderaannemerBedrijfspartnerOnderzoekspartner
 23. 23. Competentie van de uitvoerders KENNIS ???
 24. 24. AanvraagformulierInnovatiedoel Kennissprong Uitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komt Aan welke prijs wil Samenvatting van Bruto- aanvrager tot dit Werkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee? innovatie kopen? Niet- Welk probleem lost Wat is de personeelskosten dit innovatie op? productiekost? €40.000/mensjaar Verschil met Wat is de bestaande verwachte groei Offertes > €8500 oplossing omzet? Waarom is het Wat is het effect Externe kosten uitwerken van de op tewerkstelling intellectuele innovatie en investeringen in eigendom uitdagend? Vlaanderen? €20.000
 25. 25. Valorisatiepotentieel
 26. 26. Valorisatie Welk potentieel aan ROI kan Vlaanderen verwachten als de innovatie succesvol wordt?
 27. 27. Strategisch Kansen/bedrei- belang en gingen in degroeipad voor markt het bedrijf Sterkte/zwakte Tewerkstelling, aanvrager verankering en investeringen in Vlaanderen
 28. 28. Wat te denken van…? Valorisatie De projectresultaten moeten resulteren in een softwareversie 3.0 die de functionaliteiten bevat zoals beschreven in 2.3.1 en meer bepaald de korte beschrijving van de work packages. Het is de bedoeling dat deze software verkoopsklaar is en kan ingezet worden bij bestaande klanten of kan aangeboden worden aan nieuwe klanten. Er moet steeds een natraject volgen. De steun gaat tem prototype ontwikkeling. Het fine tunen en marktklaar maken kan niet meer gesteund worden.
 29. 29. Wat te denken van…? Valorisatie Markt Markt = 2 miljard € gehaald uit deskresearch. We wensen 1% markt aandeel = 20 miljoen € Ipv top down benadering. Groei vooral ook bekijken bottom up: • Wie zijn je klanten? • Hoe ga je die bereiken? • Zit je al in die markt of hoe geraak je daar binnen? • Hoeveel klanten wil je de komende jaren bedienen? • Heb je al potentiele klanten? Zo ja, wie?
 30. 30. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5OmzetKostenBrutomargeVTEAantal en welke VTE’s kwalitatief onderbouwen.
 31. 31. AanvraagformulierInnovatiedoel Kennissprong Uitvoering Valorisatie Begroting en uitdagingen Hoe komt Aan welke prijs wil Samenvatting van Bruto- aanvrager tot dit Werkpakketten de klant de het dossier personeelskosten idee? innovatie kopen? Niet- Welk probleem lost Wat is de personeelskosten dit innovatie op? productiekost? €40.000/mensjaar Verschil met Wat is de bestaande verwachte groei Offertes > €8500 oplossing omzet? Waarom is het Wat is het effect Externe kosten uitwerken van de op tewerkstelling intellectuele innovatie en investeringen in eigendom uitdagend? Vlaanderen? €20.000
 32. 32. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 wekenBehandeling dossier 2-3 maandenStappenplan bedrijf Uitwisselen versies met Innovatiecentrum als klankbord TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf voor aanvraagsjabloon datum instructiegesprek (bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum)
 33. 33. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 wekenBehandeling dossier 2-3 maandenStappenplan bedrijf Uitwisselen versies met Uitwisselen versies met Innovatiecentrum als Innovatiecentrum als klankbord klankbord TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf voor aanvraagsjabloon datum instructiegesprek (bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum)
 34. 34. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 wekenBehandeling dossier 2-3 maandenStappenplan bedrijf Uitwisselen versies met Uitwisselen versies met Innovatiecentrum als Innovatiecentrum als klankbord klankbord TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf voor IWT mailt bedrijf voor aanvraagsjabloon datum instructiegesprek datum jurering (bedrijf overlegt datum (bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum) met Innovatiecentrum)
 35. 35. 2-4 weken 12 werkdagen 1-2 wekenBehandeling dossier 2-3 maandenStappenplan bedrijf Uitwisselen versies met Uitwisselen versies met Innovatiecentrum als Innovatiecentrum als klankbord klankbord mondelinge verdediging TIP: start dadelijk in IWT belt bedrijf voor IWT mailt bedrijf voor aanvraagsjabloon datum instructiegesprek datum jurering (bedrijf overlegt datum (bedrijf overlegt datum met Innovatiecentrum) met Innovatiecentrum)
 36. 36. Jury
 37. 37. Samenstelling jury
 38. 38. Bjorn KiekensGSM 0473 66 21 57  Regio Kempenbjorn.kiekens@innovatiecentrum.beKurt PeysGSM 0479 80 30 08  Regio Kempen & Antwerpenkurt.peys@innovatiecentrum.beHans HaagdorensGSM 0494 04 74 04hans.haagdorens@innovatiecentrum.be  Regio AntwerpenBert ReekmansGSM 0477 993 907  Regio Mechelenbert.reekmans@innovatiecentrum.be

×