Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Espacenet - octrooien opzoeken

738 views

Published on

Presentatie voor workshop rond octrooien/patenten opzoeken in de database Espacenet. In dit deel wordt uitgelegd wat een octrooi juist is en hoe je het aanvraagt.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Espacenet - octrooien opzoeken

 1. 1. Workshop Espacenet: octrooien opzoeken
 2. 2. Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos en confidentieel
 3. 3. Wat doen we?
 4. 4. Dienstverlening Innovatiecentrum Beantwoorden van algemene vragen over IE Is octrooiering nuttig? Octrooigemachtigden, gespecialiseerde advocaten, IPconsultants,…: Aanvragen van octrooi, merk, model,… Opmaken van contracten (bv. licentie) Juridische geschillen
 5. 5. Enkele afspraken… Octrooi = Patent = Brevet IE = Intellectuele Eigendom IER = Intellectuele EigendomsRechten IP = Intellectual Property IPR = Intellectual Property Rights
 6. 6. Intellectuele eigendomsrechten
 7. 7. Nature never fails to amaze
 8. 8. Quechua 2”seconds - tent
 9. 9. Merk Europees merk nr. 006429501 woordmerk Quechua
 10. 10. Merk Europees merk nr. 006429765 beeldmerk
 11. 11. Model Europees design nr. 000307707-0001
 12. 12. Octrooi PCT-aanvraag WO2006045906 (prioriteit Frans octrooi 17/11/2004) Tente auto-déployable comprenant : - une structure en arceaux comportant une boucle d'embase (2) et au moins une boucle supérieure (3) et - une toile de toit (5) solidaire des boucles d'embase (2) et supérieure (3), caractérisée en ce que : a) elle comporte de plus une chambre intérieure (6), …
 13. 13. Samengevat Merk Logo of een merknaam Model Esthetische vorm Auteursrecht Teksten, foto’s, kunstwerken,… Octrooi Technische uitvinding
 14. 14. Bron: Agentschap Ondernemen
 15. 15. Het belang van … eigen IP andermans IP
 16. 16. Het belang van eigen IP Verwerven van een monopolie Mogelijkheid op te treden tegen: Kopiëren, namaak, misbruik, vervalsing,…
 17. 17. Tja...
 18. 18. Het belang van eigen IP Intellectueel Eigendom is een bezit (een asset) vatbaar voor overdracht verkoop of licentiegeving
 19. 19. Het belang van andermans IP Inbreuk op andermans intellectuele eigendomsrechten? Wat is uw freedom to operate?
 20. 20. Het belang van andermans IP 25% of all R&D efforts ... … are wasted on inventions that have already been invented bron: European Patent Office
 21. 21. ©, ®, ™, patent pending,… Copyright ©: auteursrechtelijk beschermd Registered trademark ®: merk is geregistreerd Trademark ™: merk in aanvraag Patent pending: octrooi in aanvraag Zuiver informatief, dus niet verplicht!
 22. 22. Octrooi
 23. 23. Een octrooi… Technische oplossing voor een probleem
 24. 24. Een octrooi… Exclusief recht U alleen bepaalt wat er gebeurt Verbieden productie/vervoer/opslag/verkoop U bepaalt wie/wat mag doen met uw octrooi Land In landen waar u uw octrooi niet heeft neergelegd is kopiëren mogelijk! Bepaalde periode (20 jaar) EP1250858 Uw octrooi is eindig
 25. 25. 3 Voorwaarden voor een Octrooi Nieuw voor de wereld Niet vooraf publiek gekend (schriftelijk, mondeling, gebruik) Technologische nieuwigheid bevatten (state of the art) Ook t.o.v. niet gepubliceerde patenten Industrieel toepasbaar Produceerbaar Uitvinderwerkzaamheid Een ‘inventieve, intellectuele stap’ bevatten ‘Niet evident’ voor een specialist ter zake
 26. 26. Wat is octrooieerbaar? • Product • Apparaat om een product te produceren • Proces om het product te produceren • Gebruik van het product Product: rubbersamenstelling van een band Apparaat: de machine die band vulkaniseert Proces: de fasen van het productieproces zelf Gebruik: op auto’s, moto’s, tractors, …
 27. 27. Product: Senz umbrella
 28. 28. Proces: ‘process for the drying of algal biomass’ WO2010/140037
 29. 29. Chemische samenstelling: Post-it US3691140
 30. 30. Software: TomTom WO2010063508 A computerised method of creating map data from position data derived from the positions (606) of at least one vehicle… , the method comprising using a processing circuitry to perform the following steps: i. processing the position data; ii. calculating from the processing of the position data a transit time or set of transit times for at least some of the intersections in the map data; and iii generating further map data, …
 31. 31. Wat is niet octrooieerbaar? 1. Ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën en mathematische methodes 2. Esthetiek en vormgeving zonder technisch effect 3. Schema’s, regels en methodes om een verstandelijke handeling te doen, spellen, bedrijfsvoering en computerprogramma’s 4. Presentaties van informatie 5. Uitvindingen die tegen de goede orde en zeden indruisen (marteltuigen) 6. Nieuwe species van planten of dieren (exclusie:microbiologische processen en de producten hiervan) 7. Methodes voor de behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam, zoals chirurgische ingrepen of therapieën en de diagnostische methoden voor mensen en dieren (exclusie: apparatuur en producten)
 32. 32. Octrooien opzoeken…
 33. 33. Opbouw van het octrooidocument 1. Voorblad: bibliografische gegevens 2. Uittreksel 3. Beschrijving (+ tekeningen) 4. Conclusies Nieuwheidsrapport
 34. 34. Een voorbeeld Dyson AirbladeTM
 35. 35. Senz Umbrellas
 36. 36. Voorblad cover page (EN) Bibliografische gegevens [19] Type of the publication [11] Patent number [45] Date the patent is issued [54] Title of the patent [75] Inventors names and place of residence [73] Assignees (patent owners) and their place of business [21] Application number, which is assigned by the patent office. [22] Filing date of the patent application. [51] "International Classification" code (IPC) [56] References made of record in the application process for the patent. [30] Priority art
 37. 37. Publicatienummer EP 1912528 B1 country code serial number AT - Austria BE - Belgium BX - Benelux DK - Denmark EP - European Patent Office DE - Germany FR - France GB - Great Britain NL - Netherlands US - United States of America UY - Uruguay VE - Venezuela VN - Viet Nam, Socialist Rep. WO - WIPO (World Intellectual Prop Org) ………… kind code Statusinformatie: voor EP octrooidocumenten A1: publicatie van octrooiaanvraag en van EU nieuwheidsrapport A2: publicatie van octrooiaanvraag zonder EU nieuwheidsrapport A3: aparte publicatie van EU nieuwheidsrapport B1: publicatie van het verleend octrooi B2: publicatie van het verleend octrooi ingeval van aanpassingen B3: publicatie van het verleende octrooi (na limitatieve procedure) C1: komt overeen met een B1 voor een EPoctrooidocument
 38. 38. Beschrijving description (EN)
 39. 39. Conclusies claims (EN) • Moeten helder en beknopt zijn en steun vinden in de beschrijving • Bestaan uit 2 delen: - een "prior art"-gedeelte - een kenmerkend gedeelte • Onafhankelijke en afhankelijke conclusies • Alleen de conclusies die voorkomen in het verleend octrooi (B-document) bieden de octrooibescherming • Aanpassingen zijn mogelijk tijdens het onderzoek ten gronde of in de oppositieprocedure
 40. 40. Conclusie boom Claimstree (EN) Onafhankelijke en afhankelijke conclusies
 41. 41. Tekeningen mosaics (EN)
 42. 42. Uittreksel abstract (EN)
 43. 43. Procedure
 44. 44. Hoe moet ik een octrooi indienen? EIGENAAR elke natuurlijke- of rechtspersoon WAAR in elk land waar men bescherming wenst HULP best via een octrooigemachtigde
 45. 45. Verleningsprocedure Indiening 1ste nieuwheidsrapport 12m prioriteitsjaar publicatie met nieuwheidsrapport – zichtbaar voor derden 18m 18-24m +/- 5 j start beoordeling octrooieerbaarheid (amendementen) toekenning octrooi +9m 20 j oppositie jaarlijkse instandhoudingtaksen einde octrooi
 46. 46. Prioriteitsjaar Na eerste octrooiaanvraag heeft men 1 jaar tijd om in andere landen een aanvraag te doen zonder dat de eerste aanvraag nieuwheidschadend is voor de andere aanvragen. Let op! De bescherming begint evenwel op datum van aanvraag in ieder land.
 47. 47. Procedures Nationaal Europees (European Patent - EP) één centrale aanvraag één centrale verleningsprocedure valt na verlening uiteen in nationale octrooien Wereldwijd (Patent Cooperation Treaty - PCT) brievenbus om in één keer in veel landen in te dienen maar nationale of regionale verleningsprocedure internationaal onderzoek naar nieuwheid is verplicht Combinatie Bv. BE-indiening gevolgd door EP-procedure
 48. 48. Keuze procedure Nationaal, Europees of Internationaal (PCT)? Verschillen in: • Totaalkost • Uitstel keuze landen (piek kosten) • Snelheid behandeling
 49. 49. Belgisch octrooi • Goedkoop • Om prioriteit in te roepen • Nieuwheidsrapport (9 maanden) geeft slaagkans aan • Prioriteitsjaar
 50. 50. Europese procedure Goedkoper wanneer > 3 Europese landen
 51. 51. Europese procedure (EP) max. 9 md Indienen: Europese octrooiaanvraag & verzoek onderzoek naar de stand van de techniek Mogelijke oppositie max. 6 md Publicatie: aanvraag & onderzoeks -rapport Aanwijzing landen Toetsing Verlening octrooi Eventueel aanpassen aanvraag 18 md 24 md 3-4 jaar Inschrijving octrooiregister gewenste landen Inleveren in landstaal Bron: octrooicentrum Nederland
 52. 52. Internationale procedure • Tijd winnen: 30/31 maanden voordat vertaling/ indiening per land • Keuze tussen 134 landen • Meestal duurder dan alle landen afzonderlijk
 53. 53. Internationale procedure (PCT) max. 30 md Indienen aanvraag: aanwijzing landen/ regio & onderzoek naar de stand van de techniek Onderzoeks rapport max. 9 md Publicatie aanvraag & onderzoeks rapport Inleveren in landstaal Aanvragen Resultaat voorlopige voorlopige beoordeling beoordeling 18 md 19 md Toetsing in gewenste landen /regio Verlening per land/regio Indienen aanvraag in ieder gewenst land/regio Bron: octrooicentrum Nederland
 54. 54. Kosten/opbrengsten
 55. 55. Octrooikosten • Kost octrooigemachtigde • Indieningtaksen • Kosten van verruiming naar andere landen: o.a. vertaalkosten • Procedurekosten tot tijdstip van octrooiverlening: onderzoekstaks, officiële correspondentie, verleningstaks… en eventueel ook kosten van beroep, hoger beroep, verzet. • Jaartaksen
 56. 56. Verloop kosten
 57. 57. Indicatie kosten octrooi (10 jaar) • 9.000€ voor Belgisch octrooi met nieuwheidsonderzoek • 35.000€ voor EP-procedure in 6 landen • 45.000€ voor PCT procedure in 8 landen
 58. 58. Potentiële octrooiopbrengsten • Monopolie: alles zelf commercialiseren/per land • Licenties verlenen (per land /marktsegment) Inkomsten uit markt waar je zelf niet actief bent • Octrooi verkopen (per land) Inkomsten uit gebieden waar je zelf niet actief bent
 59. 59. Fiscaal voordeel octrooien Principe octrooiaftrek: 80% van bruto octrooi-inkomsten is aftrekbaar van de belastbare inkomsten (dus belastingsvrij)
 60. 60. Financiële steunmaatregelen • KMO-portefeuille voor inwinnen van adviezen mbt octrooien • Bijkomende subsidie voor IE enkel voor goedgekeurde IWT-dossiers • Fiscale steun met betrekking tot O&O en IE
 61. 61. Provisionals in de VS Een provisional patent application (voorlopige octrooiaanvraag) is een simpele en goedkope variant op een echte octrooiaanvraag. De provisional patent application bevat wel een volledige beschrijving van de uitvinding maar bevat geen gedetailleerde claims. Binnen twaalf maanden na het indienen van de provisional patent application zal de uitvinder een echte aanvraag moeten indienen. Wordt het octrooi uiteindelijk verstrekt, dan geldt als ingangsdatum het indienen van de provisional patent application. Dit is vooral handig voor uitvinders die nog niet zeker weten of ze de procedure voor octrooibescherming willen doorlopen voor hun uitvinding.
 62. 62. Europese procedure (EP) max. 9 md Indienen: Europese octrooiaanvraag & verzoek onderzoek naar de stand van de techniek Mogelijke oppositie max. 6 md Publicatie: aanvraag & onderzoeks -rapport Aanwijzing landen Toetsing Verlening octrooi Eventueel aanpassen aanvraag 18 md 24 md 3-4 jaar Inschrijving octrooiregister gewenste landen Inleveren in landstaal Bron: octrooicentrum Nederland
 63. 63. Nieuwheidsrapport search report (EN) • Bekendmaking samen met de octrooiaanvraag (A1 document) of afzonderlijke bekendmaking (A3 document) • Bevat: – IPC/ECLA aanduiding – de aanduiding van relevante documenten uit de stand van de techniek – aanduiding van de relevantie van de geciteerde documenten – aanduiding van de specifieke conclusies uit de octrooiaanvraag waarvoor het geciteerde document relevant is – gegevens inzake de opstelling van het nieuwheidsrapport
 64. 64. Nieuwheidsrapport OPBOUW X : particularly relevant if taken alone Y : particularly relevant if combined with another disclaimed of the same category A : technological background O : non-written disclosure P : intermediate document
 65. 65. Filosofie octrooi Publicatie als tegenprestatie voor monopolie zodat een derde de uitvinding kan onderzoeken en verbeteren
 66. 66. Octrooien zijn een enorme bron van informatie… • Administratieve gegevens • Technisch/wetenschappelijk informatie • Juridische informatie (zie verder) • Corporate intelligence
 67. 67. Benut deze informatie om − uw bewegingsvrijheid te kennen − dubbel ontwikkelingswerk te vermijden − uw concurrenten en sector op te volgen − inspiratie op te doen

×