Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao

Tin học 11 - Chương 01 - Bài 01: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao

 • Be the first to comment

Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao

 1. 1. Bài 1 8/31/2015 Edited by Hoang Hiep Lai 1
 2. 2. NHẮC LẠI KIẾN THỨC: Bài toán là gì? Là một yêu cầu nào đó mà con người muốn máy tính thực hiện. Bài toán: Tính chu vi và diện tích của 1 hình tròn với bán kính là r. - INPUT, OUTPUT? - Thuật toán? - INPUT: số thực r. - OUTPUT: C, S của hình tròn. - Thuật toán:  B1: Nhập số thực r.  B2: C = r*2*3.14  B3: S = r2*3.14  B4: Xuất C, S ra màn hình. 8/31/2015 Edited by Hoang Hiep Lai 2
 3. 3. Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt các thao tác của thuật toán.  Cần diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ sao cho máy tính có thể thực hiện được. Làm thế nào để máy tính hiểu và thực hiện được thuật toán đã lựa chọn để giải bài toán? 1. KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH??? 8/31/2015 Edited by Hoang Hiep Lai 3
 4. 4. 01010101010101 01010100101010 10101010101010 input a input b print e end 1. KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH: Ngôn ngữ máy: ngôn ngữ duy nhất máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện. Ngôn ngữ bậc cao: gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào loại máy và chương trình phải dịch sang ngôn ngữ máy mới thực hiện được. Hợp ngữ: rất gần với ngôn ngữ máy, nhưng mã lệnh được thay bằng tên viết tắt của thao tác (thường là tiếng Anh). 8/31/2015 Edited by Hoang Hiep Lai 4
 5. 5. Đặt vấn đề: Làm sao để giới thiệu về bản thân của mình cho một khách du lịch nước Anh? Cần một người biết tiếng Anh và tiếng Việt, dịch từng câu nói của mình sang tiếng Anh cho người khách. Soạn nội dung cần giới thiệu ra giấy và người phiên dịch dịch toàn bộ nội dung đó sang tiếng Anh rồi đọc cho người khách. Có hai cách để thực hiện: Chương trình nguồn Chương trình đích? Người Việt Người AnhNgười dịch 8/31/2015 Edited by Hoang Hiep Lai 5
 6. 6. Chương trình nguồn Chương trình đíchChương trình dịch - Chương trình dịch là chương trình đặc biệt có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính. Chương trình dịch có mấy loại? Chương trình dịch có 2 loại là: thông dịch và biên dịch 2. CHƯƠNG TRÌNH DỊCH: 8/31/2015 Edited by Hoang Hiep Lai 6
 7. 7. Hai kỹ thuật dịch: Thông dịch Biên dịch  Dịch từng câu  Dịch nguyên một bài 2. CHƯƠNG TRÌNH DỊCH: 8/31/2015 Edited by Hoang Hiep Lai 7
 8. 8. Thông dịch (Interpreter): 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 * Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn. * Chuyển đổi các câu lệnh đó thành một hay nhiều câu lệnh trong ngôn ngữ máy. * Thực hiện các câu lệnh vừa chuyển đổi được . Thực hiện bằng cách lặp lại dãy các bước sau: 2. CHƯƠNG TRÌNH DỊCH: 8/31/2015 Edited by Hoang Hiep Lai 8
 9. 9. b. Biên dịch (Compiler): Thực hiện các bước sau: * Duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi và kiểm tra tính đúng đắn của các câu lệnh trong chương trình nguồn . * Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích (ngôn ngữ máy) để có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần. 2. CHƯƠNG TRÌNH DỊCH: 8/31/2015 Edited by Hoang Hiep Lai 9
 10. 10. So sánh thông dịch và biên dịch: Loại Đặc điểm Thông dịch Biên dịch Kiểm tra và dịch từng dòng Kiểm tra và dịch toàn bộ Chuyển thành ngôn ngữ máy Lưu trữ để sử dụng lại      2. CHƯƠNG TRÌNH DỊCH: 8/31/2015 Edited by Hoang Hiep Lai 10
 11. 11. Lập trình là việc chuyển đổi dữ liệu và các thao tác của thuật toán thành các cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Các loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy ---- Hợp ngữ ---- Ngôn ngữ bậc cao -Thông dịch. (Dịch từng câu lệnh) -Biên dịch. (Dịch toàn bộ chương trình) Chương trình nguồnChương trình đích Chương trình dịch GHI NHỚ 8/31/2015 Edited by Hoang Hiep Lai 11

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • TanaGia

  Nov. 6, 2015

Tin học 11 - Chương 01 - Bài 01: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao

Views

Total views

10,591

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

713

Actions

Downloads

51

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×