NTL informasjon

491 views

Published on

Informasjon om medlemskap i NTL

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NTL informasjon

  1. 1. Presentasjon av NTL <ul><li>Hva kan NTL tilby sine medlemmer? </li></ul><ul><ul><li>Tillitsvalgte som jobber for dine lønns- og arbeidsvilkår. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rett til å søke utdanningsstipend fra LO-Stat </li></ul></ul><ul><ul><li>Gratis kurs og skolering </li></ul></ul><ul><ul><li>Et forbund som kjemper for fellesskapsløsninger og velferdsstaten </li></ul></ul><ul><ul><li>Juridisk hjelp hvis du får alvorlige problemer i arbeidsforholdet </li></ul></ul>
  2. 2. Presentasjon av NTL <ul><li>Hva kan NTL tilby sine medlemmer? </li></ul><ul><ul><li>Aktuell informasjon, både fra forbundet sentralt og fra din lokale forening/avdeling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.ntl.no </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tjenestemannsbladet </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Billig og bra innboforsikring </li></ul></ul><ul><ul><li>LO-favør </li></ul></ul>
  3. 3. Presentasjon av NTL <ul><li>Hva kan NTL tilby sine medlemmer? </li></ul><ul><ul><li>felleskap med kollegaer </li></ul></ul><ul><ul><li>innflytelse på egen arbeidsplass </li></ul></ul><ul><ul><li>medbestemmelse over dine lønns- og arbeidsvilkår </li></ul></ul><ul><ul><li>innflytelse i NTL og LO, både lokalt og sentralt </li></ul></ul>
  4. 4. Presentasjon av NTL <ul><li>Hva kan NTL tilby sine medlemmer? </li></ul><ul><ul><li>Internasjonal solidaritet </li></ul></ul><ul><ul><li>Norsk folkehjelp </li></ul></ul>
  5. 5. Presentasjon av NTL <ul><li>Hvem kan bli medlem av NTL? </li></ul><ul><ul><li>Alle ansatte på din arbeidsplass! </li></ul></ul><ul><li>NTL organiserer vertikalt, det betyr at alle uavhengig av yrke, utdanning, profesjon og stilling kan bli medlem. </li></ul><ul><li>NTL organiserer også de som er vikarer, deltidsansatte og midlertidig tilsatte på din arbeidsplass. </li></ul>
  6. 6. Presentasjon av NTL <ul><li>NTL er partipolitisk uavhengig </li></ul><ul><ul><li>Melder du deg inn i NTL blir du ikke automatisk medlem av AP. </li></ul></ul><ul><ul><li>NTL gir ikke økonomisk støtte til politiske partier </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>men det gjør LO </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>NTL er politisk engasjert </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>fordi NTL ønsker et samfunn med rettferdig fordeling. </li></ul></ul></ul>
  7. 7. Presentasjon av NTL <ul><li>Hva koster ett medlemskap i NTL? </li></ul><ul><ul><li>1,1 prosent av lønna per måned </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pluss kr 64,- per måned for innboforsikring </li></ul></ul></ul><ul><li>Studenter kan melde seg inn </li></ul><ul><ul><li>Det koster 250,- kroner per semester </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>det vil si 500,- kroner i året </li></ul></ul></ul>
  8. 8. Presentasjon av NTL <ul><li>NTL har 47 000 medlemmer! </li></ul><ul><li>LO har ca. 850 000 medlemmer! </li></ul><ul><ul><li>Vår styrke </li></ul></ul><ul><ul><li>din trygghet </li></ul></ul>

×