Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laneko arriskuei aurrea hartzeko legeria eta antolamendua

601 views

Published on

Laneko arriskuei aurrea hartzeko legeria eta antolamendua

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Laneko arriskuei aurrea hartzeko legeria eta antolamendua

 1. 1. Laneko arriskuei aurrea hartzeko legeria eta antolamendua
 2. 2. ● Zer egin, nola eta zer baliabiderekin, nork eta noiz? ● Arriskuak saihetsezinak direnean ● Hasierako ebaluazioa. ● Aldizkako ebaluazioak baldin eta kalteak eragiten badira edo hartutako neurriak nahikoak ez diren zantzuak badaude. ● Lanpostuaren araberako ebaluazioak. ● Probalitatearen eta larritasunaren arabera. 1. Prebentzioaren arloan bete beharrekoak A) Enpresariaren betebeharrak AP (Lan Arriskuen Prebentzioa) planifikatzea Arriskuak ebaluatzea Laneko ekipamendu eta babes- baliabideez hornitzea ● Arriskuak saihetsezinak direnean. ● Seguruak izan daitezela. ● Horien erabilera babesteko neurriak hartu.
 3. 3. ● Arriskuak saihetsezinak direnean, erabili beharrekoak. ● Doakoak. ● Lanpostuari egokituak. ● CE kalitate-bermea dutenak. ● Pertsonari egokituak eta ergonomikoak. ● Erabilera pertsonalekoak. ● Informatu, prestatu eta zaindu beharrekoak. NBEa (Norberaren Babes Ekipamendua) hornitzea ● Gertagarriak diren egoerak eta neurriak kontuan dituena. ● Pertsonei zuzendua. ● Kanpoko zerbitzuekin koordinatua (larrialdiak, suhiltzaileak...). Larrialdi-plana egitea
 4. 4. ● Arriskuak gertagarria eta berehalakoa izan behar du. ● Enpresariak neurriak hartzeko eta informatzeko betebeharra dauka. ● Aginduek lan-jarduera eten dezakete. ● Lan-jarduera zeharo gelditzeko eskumena enpresariak eta langileen ordezkariek dute. ● Lantoki bakoitzeko lan-arriskuak. ● Prebentzio- eta babes-neurriak. ● Prebentzio-eskuliburua ● Prestakuntza teoriko eta praktikoa arriskuei egokitua ● Lanaldiaren barnean. ● Langilea parte-hartzera behartua. ● Langileen ordezkariak: prebentzio-ordezkariak eta segurtasun- eta osasun-batzordea Arrisku larri eta berehalakoetan neurriak hartzea Informazioa eta prestakuntza ematea Kontsulta eta parte-hartzea
 5. 5. ● Aldizkako azterketa medikoak. ● Lan-denboraldiaren hasieran; berriro, lan-harremana hastean, eta lan-denboraldia bukatutakoan. ● Ezinbesteko eta beharrezko probak. ● Enpresariari gai den ala ez, bakarrik, jakinaraziko zaio; langileari, emaitza osoa. ● Borondatezkoa, egoera hauetan izan ezik: ■ Lan-baldintzek langileen osasunean dituzten eraginak ebaluatzeko ezinbestekoa denean. ■ Langilearen osasun-egoera arriskutsua ote den egiaztatzeko denean, bai beretzat, bai gainerako langileentzat, bai beste edozeinentzat ere. ■ Berariazko arriskuak babesteko eta, bereziki, arriskutsuak diren jardueretarako lege-xedapenek hala behartutakoan. Osasunaren zaintza
 6. 6. AMATASUNA ETA EDOSKITZEA ● Arriskuen berariazko ebaluazioa. ● Arriskuak sor ditzaketen eragile eta baldintzen zerrenda ● Prebentzio-ekintzen hurrenkera: 1. Lan-baldintzak egokitu. 2. Langilea bere egoerarekin uztargarria den lanpostura aldatu. 3. Haurdunaldi- edo edoskitze-arriskuagatik kontratua eten. ADIN TXIKIKOAK ● Adin txikikoek ezin dute lan arriskutsurik egin. ABLEk (Aldi Baterako Laneko Enpresa) KONTRATATUTAKO LANGILEAK ● ABLEk informatu, prestatu, osasuna zaindu eta NBEak eskuratu behar ditu. ● Enpresa erabiltzaileak lan-baldintzen eta horien informazioaren ardura du. ● ABLEek debekatuak dituzte oso arriskutsuak diren zenbait lan. Talde berezien babesa
 7. 7. B) Langilearen betebeharrak ● Modu egokian erabili: ■ NBEak ■ Makinak ■ Tresnak ■ Segurtasuneko babesgailuak funtzionamendutik kanpo ez ezarri ● Arriskua eragin dezaketen egoerei buruzko informazioa lehenbailehen eman nagusiei ● Prebentzio-gaietan enpresariarekin elkarlanean aritu
 8. 8. ● Arlo honetako arau-hausteak 🡪 zehapena ● Erantzukizun-motak: ■ Erantzukizun administratiboa (zehapena: 40 €-tik 819.000 €-ra). ■ Erantzukizun zibila (langileari dagokion kalte-ordaina) ■ Erantzukizun penala (arrisku larrian ezartzeagatik: isun batetik espetxeratzerainokoa). ■ Gizarte Segurantzaren prestazioen gainordaina (gainordaina: prestazioaren % 30-50 bitartekoa). 2. Prebentzio-arloko erantzukizunak A) Enpresaria
 9. 9. B) Langilea ● Prebentzio-arloan betebeharren urratzea izanez gero, enpresariaren zehapena jaso dezake. Urratze arinak, larriak eta oso larriak 🡪 hitzarmen kolektiboan jasotako zehapenak. ● Zehapena: ahozko ohartarazpenetik diziplinazko kaleratzerainokoa (litezkeenak: erantzukizun zibil eta penala).
 10. 10. ● Bisitak egin enpresetara ● Arau-hauste aktak egin eta zehapenak proposatu ● Ohartarazpenak eta errekerimenduak egin ● Berehalako lan-gelditzea agindu ● Txostenak egin C) Lan Ikuskaritzaren betebeharrak
 11. 11. Langile bat edo batzuk izendatzea Enpresariak ardura bere gain hartzea Prebentzio-zerbitzu propioa eratzea Kanpoko prebentzio- zerbitzua izatea 2. Prebentzioaren antolamendua enpresan
 12. 12. ● < 10 langile, edo 25 arte lantoki bakarra baldin badu. ● Enpresariak horretarako gai izan behar du; besteak beste, egiten duen jardueraren arabera, 30 edo 50 ordu arteko “Oinarrizko Mailako Lan Arriskuen Prebentzio”ko ikastaroa egina duelako. ● Enpresariak bere ohiko lana enpresan bertan egin dezala. ● Enpresariak ez dezala osasun-medikuntzan jardun. ● Ez dadila oso arriskugarritzat jotzen diren lantegi bateko zeregina izan. Enpresariak ardura bere gain A) Enpresariak ardura bere gain
 13. 13. ● Erradiazio ionizatzaileen eraginpeko lanak. ● Toxiko, kantzerigeno edo ugalketarako mutagenoak diren eragileen eraginpeko lanak. ● Arrisku handiko produktu kimikoak erabiltzen diren jarduerak. ● Eragile biologikoen eraginpeko lanak. ● Lehergaiak ekoizte-, manipulatze- eta erabiltze-jarduerak. ● Meategi eta lurrazaleko edo itsas-plataformetako zundaketetako lanak. ● Urpean egiten diren jarduerak. ● Altuerako erorikoa edo lurperatzea eragin dezaketen eraikuntza, hondeaketa, lur-mugitze eta tuneletako lanak. ● Ontzigintza eta industria siderurgikoetako lanak. ● Gas konprimatuen, likidotuen edo disolbatuen ekoizpen eta erabilerak. ● Silize-hautsaren kontzentrazio handia sortzen duten lanak. BEREZIKI ARRISKUGARRITZAT JOTZEN DIREN JARDUERAK Prebentzio Zerbitzuen Araudian jasoak (39/1997 ED, urtarrilaren 17koa)
 14. 14. ● Langile-kopuru egokia izan behar du. ● Enpresariak beharrezko baliabide materialez hornitu behar ditu langileak. ● Enpresak prebentzio-ekintzetarako beharrezkoa den denbora utzi behar die langileei. ● Langileek bete beharreko funtzioei dagokien gaitasuna izan behar dute. ● Haien funtzioak egiteagatik ezin dira kaleratuak izan. Langile bat edo batzuk izendatu B) Langile bat edo batzuk izendatu
 15. 15. C) Prebentzio-zerbitzu propioa ● > 500 langileko enpresak. ● 250 < x < 500 arrisku bereziak dituzten jarduerak. ● Arriskugarritasunagatik edo istripuengatik, Lan Agintaritzaren erabakiz. Prebentzio-zerbitzu propioa
 16. 16. ● Arrisku-prebentzioa kudeatzen espezializatutako erakundeak. ● Mutalitate batzuek elkarkidetuak dituzte enpresa horiek. D) Kanpoko prebentzio-zerbitzua Kanpoko prebentzio- zerbitzua
 17. 17. 3. Langileen parte-hartzea arriskuen prebentzioan Prebentzio- ordezkariak Segurtasun- eta osasun- batzordea ● Langileen ordezkarien artean aukeratuak ● > 50 langile. ● Prebentzio-ordezkariak, eta, kopuru berean, enpresariak eta haren ordezkariek osatua.
 18. 18. ● Kontsultatua izatea. ● Planifikazioan parte-hartzea. ● Proposamenak egitea. ● Informatuak izatea. ● Dokumentazioaren berri izatea. ● Ikuskapenetan bertan egotea. ● Lana gelditzea. PREBENTZIO-ORDEZKARIEN ETA SEGURTASUN- ETA OSASUN-BATZORDEAREN ESKUMENAK
 19. 19. Prebentzio- ekintzaren printzipioak 4. Prebentzioaren kudeaketa enpresan • Arriskuak saihestu. • Saihetsezinak diren arriskuen ebaluazioa egin. • Arriskuei jatorrian egin aurre. • Arriskutsua dena arrisku txikiagoa duenarekin edo gabekoarekin ordezkatu. • Prebentzioa eta babesa planifikatu. • Babes indibidualen gainetik, kolektiboak lehenetsi. • Langileari agindu argi eta zehatzak eman. • Lana pertsonari egokitu. • Teknikaren garapena kontuan izan.
 20. 20. 20 4.1. Lan-arriskuen ebaluazioa LSHINren (Laneko Segurtasun eta Higienerako Institutu Nazionala) ARRISKUAK EBALUATZEKO METODOA ARRISKUAREN BALIOESPENA ONDORIOEN LARRITASUNA Kalte arinekoa Kaltegarria Oso kaltegarria GERTAGARRITASUNA Txikia Arrisku Arina (AR) Arrisku Onargarria (ON) Arriskua Neurritsua (NE) Ertaina Arrisku Onargarria (ON) Arrisku Neurritsua (NE) Arrisku Larria (LA) Handia Arriskua Neurritsua (NE) Arrisku Larria (LA) Arrisku Onartezina (OE)
 21. 21. 21 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL AAnnttoonniioo JJ.. GGuuiirraaoo SiSillvveenntete (@a(@anntotonniioo__gguuiirraaoo))Unidad 2: La prevención de riesgos: legislación y organización ARRISKUAREN BALIOESPENA EKINTZA- ETA DENBORA-KUDEAKETA Arina (AR) Ez du ekintza berezirik eskatzen. Onargarria (ON) Prebentzio-ekintza ez da nahitaez hobetu behar. Baina errentagarriagoak diren edo zama ekonomiko handia sortzen ez duten irtenbideak hartu behar dira kontuan. Kontrol-neurriak aldizka egiaztatu egin behar dira, eraginkorrak izaten jarraitzen dutela baieztatzeko. Neurritsua (NE) Arriskua gutxitzeko ahaleginak egin behar dira, eta inbertsioak zehaztu. Neurri horiek epe jakin batean ezarri beharko dira. Arrisku hori ondorio oso kaltegarriekin lotuta dagoenean, ondoko ekintza bat beharko da kalte-probabilitatea zehatzago ezartzeko; horrela, kontrol-neurrien hobekuntza-beharrak zehaztu ahal izango dira. Larria (LA) Ez da lanean hasi behar arriskua murriztu arte. Litekeena da arriskua kontrolatzeko baliabide ugari behar izatea. Arrisku larria eragin dezakeen lan batean ari bagara, arrisku neurritsuei baino epe laburragoan eman behar zaio irtenbidea arazoari. Onartezina (OE) Ez da lanean hasi behar ezta jarraitu behar ere, arriskua murriztu arte. Arriskua txikitzea ezinezkoa bada, baliabide guztiak erabilita ere, debekatu egin behar da lan egitea.
 22. 22. ● Mortalak eta larriak. ● Arinak eta istripu zuriak (kalte materialak lesiorik gabe) behin eta berriz edo gertatzeko arrisku handia dagoenean. Istripuen erregistroa eta jakinarazpena ● Enpresariek erregistroan jasota utzi behar dute eta internet bidez (Delt@) Enplegu Ministerioari jakinarazi. ● Nahitaezkoa egun bateko laneko baja dutenak. ● Enpresa barruan borondatezkoa edo botikineko jakinarazpena. Istripuen ikerketa 4.2. Lan-istripuen kudeaketa
 23. 23. ● Soldatak eta kalte-ordainak. ● Produktibitate-galerak. ● Sorospenetan galdutako denbora. ● Ikertzen eta ohartarazten galdutako denbora. ● Lan-gatazkak sortutakoak. ● Kalte materialak. ● Zehapen ekonomiko eta penalak. ● Irudi publikoan eragindakoak. Langile eta gizarteari dagozkien kostuak ● Langileari eta familiari dagokienez, samina eta oinazea, diru-sarreren galerak eta behin-behineko edo behin betiko murrizketak. ● Gizarteari dagozkionez, giza baliabide edo produkzio-ahalmenaren galerak, Estatuaren kalte-ordainak, Lan Ikuskaritzaren kudeaketa… Enpresari dagozkion kostuak 4.3. Lan-istripuen kostuak
 24. 24. ESKERRIK ASKO! DIAPOSITIBAK EGITEKO ANTONIO GUIRAO LPO KO IRAKASLEAREN MATERIALA ERABILI DUT, BERAK IRAKASLEEKIN ELKARBANATZEKO BAIMENA EMAN DUELAKO.
 25. 25. Aitortu - EzKomertziala - Partekatu Berdin (by-nc- sa): ez da onartzen jatorrizko lanaren erabilera komertzialik, ez eta bertatik eratorri daitezkeen lanenak ere; horien banaketa jatorrizkoak arautzen dituen lizentzia berdinarekin egin behar da.

×