Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Vida De Les Estrelles

494 views

Published on

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La Vida De Les Estrelles

  1. 1. LA VIDA DE LES ESTRELLES.<br />IRENE LEON & REBECA CERDEIRAS.<br />
  2. 2. Quèés una estrella?<br />Una estrella és plasma en un equilibri semblant a l&apos;equilibri hidrostàtic, que genera energia mitjançant un procés de fusió nuclear.Les estrelles, excepte el sol, apareixen com a punts brillants en el cel nocturn, i fan pampallugues per efecte de l&apos;atmosfera terrestre.<br />
  3. 3. Quina és la sevaestructura?<br />Una estrella típica es divideix en nucli, mantell i atmosfera. En el nucliéson es produixen les reaccionsnuclears que generen la sevaenergia. El mantell transporta aquestaenergiacap a la superfície i segonscom la transporta, per convecció o per radiació, es dividirà en dueszones: radiant i convectiva. Finalment, l&apos;atmosferaés la partmés superficial de les estrelles i l&apos;única que és visible.<br />
  4. 4. Evoluciód’una estrella:<br />Es forma l&apos;estel a partir d&apos;un núvol de gas i pols. <br />Es fa gegant. Es produeixen reaccions nuclears. Masses de gas i pols es condensen al seu entorn (protoplanetes). <br />En la seva seqüència principal tenim l&apos;estel amb planetes. L&apos;estel segueix estable mentre es consumeix la seva matèria. <br />Des de la terra seguim observant l&apos;estel durant un temps, encara que aquest hagi desaparegut. <br />
  5. 5. L&apos;estel comença a dilatar-se i refredar-se. <br />Creix, engolint els planetes, fins convertir-se en un Gegant Roig. <br />
  6. 6. Es torna inestable i comença a dilatar-se i encongir-se alternativament fins que explota. <br />
  7. 7. Quans&apos;esgotal&apos;hidrogen del nucli de l&apos;estrella, la sevaevoluciódependrà de la massai pot convertir-se en una nana blanca o explotar com a supernova, deixanttambé un romanentestel·lar que pot ser una estrella de neutrons o un foratnegre. <br />
  8. 8. Webografia i bibliografia.<br />http://www.youtube.com/watch?v=cGs2guBushw<br />http://ca.wikipedia.org/wiki/Estrella<br />http://ca.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3_estel%C2%B7lar<br />Libre de text. Ciències per al móncontemporani.<br />

×