Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation Telefonplan 2011.08.11

380 views

Published on

En presentation för lärare på Vittra-skolan Telefonplan 11 augusti 2011, med fokus på "skola 2.0" - om lärande, redskap och digitala media.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation Telefonplan 2011.08.11

 1. 1. Telefonplan 2011.08.11patrik hernwall · hernwall@gmx.com
 2. 2. Upplägg
 3. 3. Upplägg• kort om mig• unga, medier och lärande [skola 2.0]• min forskning idag: UNGMODs & the.GTO.project
 4. 4. vem ärdu?
 5. 5. vem ärdu?•beskriv dig själv med 5 ord/begrepp
 6. 6. vem ärdu? stryk maktmarkörer (som): •ålder •kön/genus •etnicitet •klass/utbildning
 7. 7. utvärdering ”Telefonplan” ser min föräldrar skolutvecklings- för första projekt Stockholm docent pedagogik & medieteknik gången (1998-1999) utvärdering skolutvecklings- projekt Oslo (2002-2005) slutar gymnasiet far1966 1973 1985 1989 2001 2002 2008 2011 examen förskollärare Karlstad (1987-1989) börjar skolan projektledare doktorerar Pedagogik, ViS-projektet (2002-2005) Stockholms univ. (1995-2001) projektledare UNGMODs (2009-2012) & the.GTO.project (2009-2012) lite mer på phernwall.wordpress.com
 8. 8. Skola 2.0
 9. 9. Lärandets (skolans) essens?
 10. 10. Lärandets (skolans) essens?• Att via erövrandet av nya redskap erbjuda individen nya villkor för deltagande i samhället
 11. 11. Lärandets (skolans) essens?• Att via erövrandet av nya redskap erbjuda individen nya villkor för deltagande i samhället• Redskapens frigörande (emancipatoriska) potential
 12. 12. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)
 13. 13. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)
 14. 14. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)• alltmer komplexa redskap - med en ökad grad av plasticitet
 15. 15. ?
 16. 16. 24 + 47 = ?
 17. 17. ?24 + 47 = 61
 18. 18. ?24 + 47 = 71
 19. 19. 24 + 47 = 711243,73 x 13,88 = ?
 20. 20. ? 24 + 47 = 711243,73 x 13,88 = 17.262,9724
 21. 21. bad at logics, good at frisbee
 22. 22. Tre mediekulturer
 23. 23. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)
 24. 24. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)• Elektronisk mediekultur (ung 1950)
 25. 25. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)• Elektronisk mediekultur (ung 1950)• Digital mediekultur (ung 1995)
 26. 26. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)• Elektronisk mediekultur (ung 1950)• Digital mediekultur (ung 1995)
 27. 27. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)• Elektronisk mediekultur (ung 1950)• Digital mediekultur (ung 1995) olika sätt att processa, lagra, presentera och distribuera information
 28. 28. Multimodal gestaltning (2.a medieåldern Mark Poster)
 29. 29. Multimodal gestaltning (2.a medieåldern Mark Poster)• producent, sändare OCH konsument (eller: tv-tittaren har blivit en dator-användare)• vidgat textbegrepp• skapar, återskapar, omskapar - skillnaden mellan original och kopia har upphört• bygger sociala nätverk (vi kan agera i mediet)• web 2.0
 30. 30. Digital kompetens
 31. 31. Digital kompetens• materiell/funktionalistisk nivå
 32. 32. Digital kompetens• materiell/funktionalistisk nivå• humanistisk/social nivå
 33. 33. Lärande
 34. 34. Lärande• distribuerat• allestädes närvarande• socio-kulturellt historiskt sammanhang• inget absolut kunskaps- eller sanningsbegrepp• nya redskap ger ANDRA sätt att lära ANDRA saker• kognitiva intentionella meningsskapande semiotiska redskapsanvändande subjekt• lärande subjektet =
 35. 35. Lärandets nya tid-rum
 36. 36. Lärandets nya tid-rum• Individen konsument OCH producent• Unga uttrycker sig i många olika medier• Nya redskap för memorering, dokumentation och kommunikation, med nya funktioner - och därmed andra betydelser• Att INTE ha tillgång (i begreppets dubbla betydelse) är marginaliserande
 37. 37. Min forskning idag
 38. 38. Min forskning idagtvå forskningsprojekt: UNGMODs & the.GTO.projectt vasss iioinsssssnomt.sh.se/UNGMODs mt.sh.se/gto
 39. 39. tackpatrik hernwall · hernwall@gmx.comphernwall.wordpress.com · slideshare.net/hernwallmt.sh.se/UNGMODs · mt.sh.se/gto

×