Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Medietekniken idag och barns förändrade villkorHveragerði september 2011Patrik Hernwall · docent Pedagogik & MedieteknikDa...
Medietekniken idag och barns förändrade villkorHveragerði september 2011Patrik Hernwall · docent Pedagogik & MedieteknikDa...
de som börjar skolan 2012 går i pension 2071
1950           2011första fjärrkontrollen   1,5 miljarder TV-               apparater 10 milj...
utvärdering                  Hveragerði  ser min  föräldrar      skolutvecklings-  för första ...
Upplägg• medietekniken idag• ungas lärande och digitala medier [digital kompetens] UNGMODs http://mt.sh.se/UNGMODs• mak...
1. Medietekniken idag
Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)
Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)• al...
?    24 + 47 = 61         711243,73 x 13,88 = 17.262,9724
bad at logics, good at frisbee
Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)
Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)• Elektronisk mediekultur (ung 1950)
Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)• Elektronisk mediekultur (ung 1950)• Digital mediekultur (ung 1995) o...
Andra medieåldern Mark Poster, 1995• Sändare, producent, mottagare rörliga positioner• Ingen skillnad mellan kopia och o...
Beskriv ditt första möte med Internet               2minuter
A vision of students today
2. Ungas lärande och digitala medierse http://mt.sh.se/UNGMODs
Varför skola?• Att via erövrandet av nya redskap erbjuda individen nya villkor för deltagande i samhället• Redskapens fr...
Multimodalitet• flera textualiteter (vidgat textbegrepp)• flera medier• flera nyttor eller behov
Lärande• distribuerat• allestädes närvarande• socio-kulturellt historiskt sammanhang• inget absolut kunskaps- eller sanni...
Multimodalitet1
Multimodalitet1
Multimodalitet2
3. Makt, heteronormativitet, etc.se http://mt.sh.se/gto
Online identitet• “Vem är du?”                  “children meet a• Text, bild, ljud, video, etc.• Offentli...
Online identitet          “children meet a          cultural pluralism,           that const...
Konstruktion och normalisering av genus
Redskap är bärare av maktordning ochidentitetsmarkörer
”Do artefacts have gender?” A-J BERG & M LIE, 1995
NN 12 år Tolkning utifrån  Tolkning utifrån idén  kvinnan som     om motmakt  underordnad
NN 12 år• to-be-looked-at    • meta-reflektion [Mulvey, 1978]      genus• undvikande blick    • ”motivated”• u...
4. Barns förändrade villkor, några tankar
Barns vetande har förändrats:   mångfaldigt och bildmässigt   känner till allting innan de kan göra   egna erfare...
”Through satellite TV a human beingcan be in all places, see everything – at  the same time. Earlier this capacity   ...
Farligt    Konsekvens  Typexempel   Också     Konsekvens      Typexempel   Vad skall          ...
Samtidens kultur• Hastighet (Paul Virilio)• Konsumtion [varor, stilar, kroppar]                      ...
”Villkor” som situationellt begrepp [jfr Barns förändrade villkor]• Lärande i en socio-kulturell historisk värld [Vygotsk...
”Villkor” som situationellt begrepp [jfr Barns förändrade villkor]• Lärande i en socio-kulturell historisk värld [Vygotsk...
Ungas nya tid-rum• Individen konsument OCH producent• Unga uttrycker sig i många olika medier• Nya redskap för memorering...
Medietekniken idag och barns förändrade villkorHveragerði september 2011               tackPatrik Hernwall ...
Medietekniken idag och barns förändrade villkor, Hveragerði sept 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Medietekniken idag och barns förändrade villkor, Hveragerði sept 2011

508 views

Published on

 • Be the first to like this

Medietekniken idag och barns förändrade villkor, Hveragerði sept 2011

 1. 1. Medietekniken idag och barns förändrade villkorHveragerði september 2011Patrik Hernwall · docent Pedagogik & MedieteknikData- och systemvetenskap · Stockholms universitetInstitutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskolae-post hernwall@dsv.su.seURL phernwall.wordpress.com · slideshare.net/hernwallforskning mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods
 2. 2. Medietekniken idag och barns förändrade villkorHveragerði september 2011Patrik Hernwall · docent Pedagogik & MedieteknikData- och systemvetenskap · Stockholms universitetInstitutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskolae-post hernwall@dsv.su.seURL phernwall.wordpress.com · slideshare.net/hernwallforskning mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods
 3. 3. de som börjar skolan 2012 går i pension 2071
 4. 4. 1950 2011första fjärrkontrollen 1,5 miljarder TV- apparater 10 miljoner TV- apparater > 2 miljarder internet- abonnemang första kreditkortet (Diners Club) > 5 miljarder mobiler första videbandspelaren (1951)
 5. 5. utvärdering Hveragerði ser min föräldrar skolutvecklings- för första projekt Stockholm docent pedagogik & medieteknik gången (1998-1999) utvärdering skolutvecklings- projekt Oslo (2002-2005) slutar gymnasiet far1966 1973 1985 1989 2001 2002 2008 2011 examen förskollärare Karlstad (1987-1989) börjar skolan projektledare doktorerar Pedagogik, ViS-projektet (2002-2005) Stockholms univ. (1995-2001) projektledare UNGMODs (2009-2012) & the.GTO.project (2009-2012)
 6. 6. Upplägg• medietekniken idag• ungas lärande och digitala medier [digital kompetens] UNGMODs http://mt.sh.se/UNGMODs• makt, heteronormativitet, etc. the.GTO.project http://mt.sh.se/gto• barns förändrade villkor – några tankar
 7. 7. 1. Medietekniken idag
 8. 8. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)
 9. 9. Redskap• mentala (psykologiska)• konkreta (fysiska)• resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)• alltmer komplexa redskap - med en ökad grad av plasticitet
 10. 10. ? 24 + 47 = 61 711243,73 x 13,88 = 17.262,9724
 11. 11. bad at logics, good at frisbee
 12. 12. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)
 13. 13. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)• Elektronisk mediekultur (ung 1950)
 14. 14. Tre mediekulturer• Typografisk mediekultur (ung 1450)• Elektronisk mediekultur (ung 1950)• Digital mediekultur (ung 1995) olika sätt att processa, lagra, presentera och distribuera information
 15. 15. Andra medieåldern Mark Poster, 1995• Sändare, producent, mottagare rörliga positioner• Ingen skillnad mellan kopia och original• Det är möjligt att agera i mediet• Web 2.0
 16. 16. Beskriv ditt första möte med Internet 2minuter
 17. 17. A vision of students today
 18. 18. 2. Ungas lärande och digitala medierse http://mt.sh.se/UNGMODs
 19. 19. Varför skola?• Att via erövrandet av nya redskap erbjuda individen nya villkor för deltagande i samhället• Redskapens frigörande (emancipatoriska) potential
 20. 20. Multimodalitet• flera textualiteter (vidgat textbegrepp)• flera medier• flera nyttor eller behov
 21. 21. Lärande• distribuerat• allestädes närvarande• socio-kulturellt historiskt sammanhang• inget absolut kunskaps- eller sanningsbegrepp• nya redskap ger ANDRA sätt att lära ANDRA saker• kognitiva intentionella meningsskapande semiotiska redskapsanvändande subjekt• lärande subjektet = individen OCH redskap
 22. 22. Multimodalitet1
 23. 23. Multimodalitet1
 24. 24. Multimodalitet2
 25. 25. 3. Makt, heteronormativitet, etc.se http://mt.sh.se/gto
 26. 26. Online identitet• “Vem är du?” “children meet a• Text, bild, ljud, video, etc.• Offentlig privat cultural pluralism, that constantly och privat offentligt• “Body-self”• Den fysiska kroppen behöver inte vara närvarande challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 27. 27. Online identitet “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 28. 28. Konstruktion och normalisering av genus
 29. 29. Redskap är bärare av maktordning ochidentitetsmarkörer
 30. 30. ”Do artefacts have gender?” A-J BERG & M LIE, 1995
 31. 31. NN 12 år Tolkning utifrån Tolkning utifrån idén kvinnan som om motmakt underordnad
 32. 32. NN 12 år• to-be-looked-at • meta-reflektion [Mulvey, 1978] genus• undvikande blick • ”motivated”• underordnad • ”Jaah” = närvaro, position själv-bekräftelse• feminina markörer • fler-modal (hår, ögon, etc.) kompetens• texten förstärker • samhällskritik underordnad-heten • bred digital• postproduktion kompetens • suddar ut sig • reflekterande själv kompetens • ”pyssel”, solitärt
 33. 33. 4. Barns förändrade villkor, några tankar
 34. 34. Barns vetande har förändrats: mångfaldigt och bildmässigt känner till allting innan de kan göra egna erfarenheter”De är på en och samma gång ”brådmogna”och fattiga på direkta erfarenheter.”Thomas Ziehe, 1989
 35. 35. ”Through satellite TV a human beingcan be in all places, see everything – at the same time. Earlier this capacity was exclusive to God.” Morten Søby, 1998
 36. 36. Farligt Konsekvens Typexempel Också Konsekvens Typexempel Vad skall farligt barnen göra i stället?00-talet Att lämna ut Man blir Lunarstorm Internet i Man blir asocial. Märkligt nog Hopp och lek sitt namn på mördad. allmänhet. sociala ute - vilket Internet webbplatser, alltid varit som MSN. lösningen på allt.90-talet Dataspel. Man blir Counter- Rollspel. Man tar livet av sig. Drakar och Hopp och lek våldsam. Strike. Demoner. ute.80-talet Teatral Man blir WASP. Videovåld. Man blir Motorsågs- Hopp och lek hårdrock. våldsam. oempatisk. massakern 2. ute. Källa: Ekström, Andreas (2008.01.10) ”Varning för barn” Sydsvenska dagbladet70-talet Filmvåld. Man blir Motorsågs- Melodi- Man blir ytlig och Abba. Hopp och lek våldsam. massakern. festivalen. kulturellt ute. omedveten.60-talet Att vara Omoral. The Beatles. Serier. Man blir obildad Kalle Anka. Hopp och lek långhårig. och förmodligen ute. också utsatt för USA-propaganda.50-talet Rockmusik. Omoral Elvis. Alkohol- Man blir våldsam. Raggare. Hopp och lek konsumtion. ute.40-talet Ungdoms- Dumhet. Biggles och Jazz. Omoral. Louis Hopp och lek böcker. Kitty. Armstrong. ute.
 37. 37. Samtidens kultur• Hastighet (Paul Virilio)• Konsumtion [varor, stilar, kroppar] “consider the• Populärkultur (Thomas Ziehe) simple and• Hyperverklighet (Jean Baudrillard) misleading• 2.nd media age (Mark Poster)• Cyborgare (Donna Haraway) opposition• Deltagande mediekultur (Henry Jenkins) between the• Livslångt (mobilt, etc.) lärande (EU) real and the virtual” [Lévy, 1998, s.23]
 38. 38. ”Villkor” som situationellt begrepp [jfr Barns förändrade villkor]• Lärande i en socio-kulturell historisk värld [Vygotskij]• Redskapens erbjudanden [affordances] och redskapens maktstrukturer• Motiverade uttryck genom att ta i anspråk [appropriation] semiotiska resurser
 39. 39. ”Villkor” som situationellt begrepp [jfr Barns förändrade villkor]• Lärande i en socio-kulturell historisk värld [Vygotskij] Socio-kulturell• Redskapens erbjudanden teori om [affordances] och redskapens lärande maktstrukturer [Vygotskij] Makt/struktur intersektionalitet• Motiverade uttryck genom att ta i [Lykke] anspråk [appropriation] semiotiska resurser Mediaproduktion social-semiotik multimodalitet [Kress]
 40. 40. Ungas nya tid-rum• Individen konsument OCH producent• Unga uttrycker sig i många olika medier• Nya redskap för memorering, dokumentation och kommunikation, med nya funktioner - och därmed andra betydelser• Human becoming OCH human being• Människans villkor sammanflätade med den teknik hon tagit i anspråk• Att INTE ha tillgång (i begreppets dubbla betydelse) är marginaliserande
 41. 41. Medietekniken idag och barns förändrade villkorHveragerði september 2011 tackPatrik Hernwall · docent Pedagogik & MedieteknikData- och systemvetenskap · Stockholms universitetInstitutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskolae-post hernwall@dsv.su.seURL phernwall.wordpress.com · slideshare.net/hernwallforskning mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods

×