Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lärande, digital kompetens och ungas kultur
Ett seminarium på konstfack i november 2009


Patrik Hernwall · docent Pedagog...
ungas
multimodala
 gestaltning  http://mt.sh.se/ungmods
ungas
multimodala
 gestaltning      http://mt.sh.se/ungmods

          •  vilka medier använder unga på
T...
the.GTO.project
       gender · tweens · online

•
  Constrution and normalisation of gender online among young p...
Synligt ljus
Synligt ljus
A vision of students today
Digital kompetens
Digital kompetens

           ”Digital literacy is skills, knowledge
          and attitudes in using...
Digital kompetens - åtta nyckelkompetenser
Digital kompetens - åtta nyckelkompetenser

• Kommunikation på modersmålet.

• Kommunikation på främmande
 språk.

• Mate...
Digital kompetens - två nivåer
Digital kompetens - två nivåer

• materiell / funktionalistisk nivå

• humanistisk / social nivå
Multimodalitet
Multimodalitet

• flera textualiteter (vidgat
 textbegrepp)

• flera medier

• flera nyttor eller behov
Lärandets (skolans) essens?
Lärandets (skolans) essens?

• Att via erövrandet av nya redskap
 erbjuda individen nya villkor för
 deltagande i samhäl...
Lärandets (skolans) essens?

• Att via erövrandet av nya redskap
 erbjuda individen nya villkor för
 deltagande i samhäl...
Redskap
Redskap

• mentala (psykologiska)
Redskap

• mentala (psykologiska)

• konkreta (fysiska)
Redskap

• mentala (psykologiska)

• konkreta (fysiska)
Redskap

• mentala (psykologiska)

• konkreta (fysiska)

• resurser för människan -
 ”utbyggnader av våra
 sinnen” (McLu...
Redskap

• mentala (psykologiska)

• konkreta (fysiska)

• resurser för människan -
 ”utbyggnader av våra
 sinnen” (McLu...
Redskap

• mentala (psykologiska)

• konkreta (fysiska)

• resurser för människan -
 ”utbyggnader av våra
 sinnen” (McLu...
Redskap

• mentala (psykologiska)

• konkreta (fysiska)

• resurser för människan -
 ”utbyggnader av våra
 sinnen” (McLu...
Redskap

• mentala (psykologiska)

• konkreta (fysiska)

• resurser för människan -
 ”utbyggnader av våra
 sinnen” (McLu...
Tre mediekulturer
Tre mediekulturer

• Typografisk mediekultur (ung 1450)
Tre mediekulturer           Hypnerotomachia Poliphili (1499)
                   Published by ...
Tre mediekulturer

• Typografisk mediekultur (ung 1450)

• Elektronisk mediekultur (ung 1950)
Tre mediekulturer

• Typografisk mediekultur (ung 1450)

• Elektronisk mediekultur (ung 1950)

• Digital mediekultur (ung 1...
Tre mediekulturer

• Typografisk mediekultur (ung 1450)

• Elektronisk mediekultur (ung 1950)

• Digital mediekultur (ung 1...
Tre mediekulturer

• Typografisk mediekultur (ung 1450)

• Elektronisk mediekultur (ung 1950)

• Digital mediekultur (ung 1...
We think
Multimodal gestaltning
Multimodal gestaltning

• vidgat textbegrepp

• producent, sändare OCH konsument
 (eller: tv-tittaren har blivit en dator...
Hur konstrueras genus online?

           “children meet a
           cultural pluralism,
      ...
Hur konstrueras genus online?

• “Vem är du?”
                  “children meet a
• Text, bild, ljud, vide...
Hur konstrueras genus online?

           “children meet a
           cultural pluralism,
      ...
Hur konstrueras genus online?

           “children meet a
           cultural pluralism,
      ...
Hur konstrueras genus online?

           “children meet a
           cultural pluralism,
      ...
Hur konstrueras genus online?

           “children meet a
           cultural pluralism,
      ...
Hur konstrueras genus online?

           “children meet a
           cultural pluralism,
      ...
Hur konstrueras genus online?

           “children meet a
           cultural pluralism,
      ...
Cybertypes Lisa Nakamura, 2002

“machines that offer identity
prostheses to redress the burdens
of physical “handicaps” su...
Cybertypes Lisa Nakamura, 2002

“machines that offer identity
prostheses to redress the burdens
of physical “handicaps” su...
Do artefacts have gender? A-J Berg & M Lie, 1995
Do artefacts have gender? A-J Berg & M Lie, 1995
1  2  3


4  5  6
Digitala klyftor
Digitala klyftor

• Heteronormativa västerländska
 värderingar

• Att ta i anspråk = makt
?
24 + 47 =
      ?
?
24 + 47 = 61
?
24 + 47 = 71
24 + 47 = 71
1243,73 x 13,88 =
          ?
?
    24 + 47 = 71
1243,73 x 13,88 = 17.262,9724
bad at logics, good at frisbee
Lärande
Lärande

• distribuerat

• allestädes närvarande

• socio-kulturellt historiskt sammanhang

• inget absolut kunskaps- elle...
Lärandets nya tid-rum
Lärandets nya tid-rum

• Individen konsument OCH producent

• Unga uttrycker sig i många olika
 medier

• Nya redskap för...
Hur kan mobilen bli en resurs för elevers lärande?
Hur kan mobilen bli en resurs för elevers lärande?

• vad säger du?

• vilka kunskaper och kompetenser
 behövs i det 21.a...
Lärande, digital kompetens och ungas kultur
Ett seminarium på konstfack i november 2009


Patrik Hernwall · docent Pedagog...
Lärande, digital kompetens och ungas kultur
Ett seminarium på konstfack i november 2009


Patrik Hernwall · docent Pedagog...
Lärande, digital kompetens och ungas kultur: Konstfack november 2009
Lärande, digital kompetens och ungas kultur: Konstfack november 2009
Lärande, digital kompetens och ungas kultur: Konstfack november 2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lärande, digital kompetens och ungas kultur: Konstfack november 2009

810 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lärande, digital kompetens och ungas kultur: Konstfack november 2009

 1. 1. Lärande, digital kompetens och ungas kultur Ett seminarium på konstfack i november 2009 Patrik Hernwall · docent Pedagogik & Medieteknik Institutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskola patrik.hernwall@sh.se · phernwall.wordpress.com slideshare.net/hernwall · mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods
 2. 2. ungas multimodala gestaltning http://mt.sh.se/ungmods
 3. 3. ungas multimodala gestaltning http://mt.sh.se/ungmods • vilka medier använder unga på Tumba Gymnasium fritiden, samt till vad? Broängsskolan (Botkyrka kommun) • vilka medier använder unga i skolan, samt till vad? Rektorsakademien • hur kan digitala medier användas för att komplettera verbala och skriftliga berättelser?
 4. 4. the.GTO.project gender · tweens · online • Constrution and normalisation of gender online among young people in Estonia and Sweden hur uttrycks och normaliseras genus online bland unga? • vilken betydelse har konstruktionen av genus online bland unga i deras vardag? • hur använder unga medietekniska redskap vid gestaltning av den egna personen?
 5. 5. Synligt ljus
 6. 6. Synligt ljus
 7. 7. A vision of students today
 8. 8. Digital kompetens
 9. 9. Digital kompetens ”Digital literacy is skills, knowledge and attitudes in using digital media to master living in the learning society.” (Erstad 2005)
 10. 10. Digital kompetens - åtta nyckelkompetenser
 11. 11. Digital kompetens - åtta nyckelkompetenser • Kommunikation på modersmålet. • Kommunikation på främmande språk. • Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. • Digital kompetens. • ”Lära att lära” (inlärning). • Social och medborgerlig kompetens. • Initiativförmåga och företagaranda. • Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.
 12. 12. Digital kompetens - två nivåer
 13. 13. Digital kompetens - två nivåer • materiell / funktionalistisk nivå • humanistisk / social nivå
 14. 14. Multimodalitet
 15. 15. Multimodalitet • flera textualiteter (vidgat textbegrepp) • flera medier • flera nyttor eller behov
 16. 16. Lärandets (skolans) essens?
 17. 17. Lärandets (skolans) essens? • Att via erövrandet av nya redskap erbjuda individen nya villkor för deltagande i samhället
 18. 18. Lärandets (skolans) essens? • Att via erövrandet av nya redskap erbjuda individen nya villkor för deltagande i samhället • Redskapens frigörande (emancipatoriska) potential
 19. 19. Redskap
 20. 20. Redskap • mentala (psykologiska)
 21. 21. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska)
 22. 22. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska)
 23. 23. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)
 24. 24. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan)
 25. 25. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan) • alltmer komplexa redskap
 26. 26. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan) • alltmer komplexa redskap
 27. 27. Redskap • mentala (psykologiska) • konkreta (fysiska) • resurser för människan - ”utbyggnader av våra sinnen” (McLuhan) • alltmer komplexa redskap - med en ökad grad av plasticitet
 28. 28. Tre mediekulturer
 29. 29. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450)
 30. 30. Tre mediekulturer Hypnerotomachia Poliphili (1499) Published by Aldus Manutius (Venice) • Typografisk mediekultur (ung 1450)
 31. 31. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450) • Elektronisk mediekultur (ung 1950)
 32. 32. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450) • Elektronisk mediekultur (ung 1950) • Digital mediekultur (ung 1995)
 33. 33. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450) • Elektronisk mediekultur (ung 1950) • Digital mediekultur (ung 1995)
 34. 34. Tre mediekulturer • Typografisk mediekultur (ung 1450) • Elektronisk mediekultur (ung 1950) • Digital mediekultur (ung 1995) olika sätt att processa, lagra, presentera och distribuera information
 35. 35. We think
 36. 36. Multimodal gestaltning
 37. 37. Multimodal gestaltning • vidgat textbegrepp • producent, sändare OCH konsument (eller: tv-tittaren har blivit en dator- användare) • skapar, återskapar, omskapar - skillnaden mellan original och kopia har upphört • bygger sociala nätverk (vi kan agera i mediet) • web 2.0
 38. 38. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 39. 39. Hur konstrueras genus online? • “Vem är du?” “children meet a • Text, bild, ljud, video, etc. • Offentlig privat cultural pluralism, that constantly och privat offentligt • “Body-self” • Den fysiska kroppen behöver inte vara närvarande challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 40. 40. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 41. 41. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 42. 42. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 43. 43. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 44. 44. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 45. 45. Hur konstrueras genus online? “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 46. 46. Cybertypes Lisa Nakamura, 2002 “machines that offer identity prostheses to redress the burdens of physical “handicaps” such as age, gender, and race produce cybertypes that look remarkably like racial and gender stereotypes”
 47. 47. Cybertypes Lisa Nakamura, 2002 “machines that offer identity prostheses to redress the burdens of physical “handicaps” such as age, gender, and race produce cybertypes that look remarkably like racial and gender stereotypes”
 48. 48. Do artefacts have gender? A-J Berg & M Lie, 1995
 49. 49. Do artefacts have gender? A-J Berg & M Lie, 1995
 50. 50. 1 2 3 4 5 6
 51. 51. Digitala klyftor
 52. 52. Digitala klyftor • Heteronormativa västerländska värderingar • Att ta i anspråk = makt
 53. 53. ?
 54. 54. 24 + 47 = ?
 55. 55. ? 24 + 47 = 61
 56. 56. ? 24 + 47 = 71
 57. 57. 24 + 47 = 71 1243,73 x 13,88 = ?
 58. 58. ? 24 + 47 = 71 1243,73 x 13,88 = 17.262,9724
 59. 59. bad at logics, good at frisbee
 60. 60. Lärande
 61. 61. Lärande • distribuerat • allestädes närvarande • socio-kulturellt historiskt sammanhang • inget absolut kunskaps- eller sanningsbegrepp • nya redskap ger ANDRA sätt att lära ANDRA saker • kognitiva intentionella meningsskapande semiotiska redskapsanvändande subjekt • lärande subjektet = individen OCH redskap
 62. 62. Lärandets nya tid-rum
 63. 63. Lärandets nya tid-rum • Individen konsument OCH producent • Unga uttrycker sig i många olika medier • Nya redskap för memorering, dokumentation och kommunikation, med nya funktioner - och därmed andra betydelser • Att INTE ha tillgång (i begreppets dubbla betydelse) är marginaliserande
 64. 64. Hur kan mobilen bli en resurs för elevers lärande?
 65. 65. Hur kan mobilen bli en resurs för elevers lärande? • vad säger du? • vilka kunskaper och kompetenser behövs i det 21.a århundradet? • hur relevansgöra skolan? • hur mäter man (adekvata) kunskaper? • hur visar man att man kan något? hur kan man examinera? • vad är det att lära? • var finns kunskap? • digital kompetens?
 66. 66. Lärande, digital kompetens och ungas kultur Ett seminarium på konstfack i november 2009 Patrik Hernwall · docent Pedagogik & Medieteknik Institutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskola patrik.hernwall@sh.se · phernwall.wordpress.com slideshare.net/hernwall · mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods
 67. 67. Lärande, digital kompetens och ungas kultur Ett seminarium på konstfack i november 2009 Patrik Hernwall · docent Pedagogik & Medieteknik Institutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskola patrik.hernwall@sh.se · phernwall.wordpress.com slideshare.net/hernwall · mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods

×