IKT och lärande ht08, intro. IMD07

1,328 views

Published on

Introduktionsföreläsning delkursen IKT och lärande, hösten 2008, IMD07.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IKT och lärande ht08, intro. IMD07

 1. 1. IKT och lärande IMD 07 · hösten 2008 Introduktionsföreläsning 081208
 2. 2. kursens tema lärande i det 21.a århundradet
 3. 3. uppgift Vad anser du vara 1900-talets viktigaste tekniska uppfinning/innovation? Argumentera för ditt val! i. Individuellt i 2-3 minuter. ii. Bikupor i 5-10 minuter. Kom överens! iii. Vi skapar en gemensam lista. Och rangordnar. iv. Testa mot andra studenter på SH. Baserat på er lista: be dem rangordna.
 4. 4. kursens lärandemål Efter genomgången kurs kan studenten visa fördjupad förståelse för villkor för mänskligt lärande, särskilt i relation till bruket av digitala artefakter (IKT) visa fördjupad förståelse för hur samtida digital teknik marginaliserar individer och grupper använda en teoretisk fördjupning inom dels mänskligt lärande och tolkningsprocesser, dels mänskliga kunskapsprocesser vid teknikanvändning kunna kritiskt värdera den nya medie- och informationsteknikens roll i samhällslivet, specifikt dess roll i olika lärprocesser.
 5. 5. varför denna kurs? att utveckla redskap för att bättre förstå “användaren” - och hennes meningsskapande
 6. 6. redskap
 7. 7. litteratur Säljö, Roger (2005) Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag. Rostvall, Anna-Lena & Selander, Staffan (red.) (2008) Design för lärande. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag.
 8. 8. om traditionella teorier “Man nedvärderar på detta sätt erfarenhetens och den sociala interaktionens betydelse när det gäller hur människor formas och utvecklas, och man underskattar de möjligheter som finns att genom systematisk pedagogik göra människor delaktiga i kunskaper och färdigheter.” 224
 9. 9. pedagogik vetenskapen om uppfostran och undervisning grek. pais [barn] & agein [leda] pedagogen var den som tog hand om barnet, som ledde det in i livet, som gav det kunskap pais + filos [kär] = pedofili pais + eran [älska] = pederast skhole [skola] = frihet från kroppsabete, underhållning i andliga sysselsättningar
 10. 10. historik Sokrates 470-399 f.v.t. Platon 428-347 f.v.t. Aristoteles 384-322 f.v.t upplysningen Locke 1632-1704 Rousseau 1712-1778 osv
 11. 11. paradigm Thomas S. Kuhn The structure of scientific revolutions (1962) Normalvetenskap & revolutionär vetenskap Vetenskap är inte kumulativ, utan utvecklas via revolutioner inom sitt eget område - s.k. paradigmskiften.
 12. 12. historik forts. behaviorismen Darwin 1809-1882 Origin of Species 22 november1859 “Ge mig en nerv och en muskel, så skall jag göra Er ett medvetande” (P Janet, 1943) Watson 1878-1958 Pavlov 1849-1936 Skinner 1904-1990
 13. 13. historik forts. gestaltpsykologi vi är semiotiska, tolkande, individer pragmatism John Dewey 1859-1952 konstruktivism Vygotskij 1896-1934 Piaget 1896-1980 “assimilation is the fundamental fact of psychic development” Piaget 1936
 14. 14. fyra teorier om lärande lärande som beteendeförändring lärande som begreppslig utveckling lärande genom erfarande och handling den sociala miljöns betydelse för den lärande människan
 15. 15. litteratur Säljö, Roger (2005) Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag. Rostvall, Anna-Lena & Selander, Staffan (red.) (2008) Design för lärande. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag.
 16. 16. Lev S. Vygotskij ZPD Zone of Proximal Development
 17. 17. John Dewey: His life and work
 18. 18. as we may think Vannevar Bush 1945
 19. 19. bokens syfte “socialisation av människor […] innebär att deras sätt att resonera och tänka kommer att koordineras med intellektuella och fysiska redskap” 181
 20. 20. bokens syfte “socialisation av människor […] innebär att deras sätt att resonera och tänka kommer att koordineras med intellektuella och fysiska redskap” 181
 21. 21. bokens syfte “Det behövs nya perspektiv och begrepp som kan hjälpa oss att få syn på hur olika medier och olika kommunikativa villkor påverkar elevers möjligheter till lärande, hur arkitektur och design av klassrum påverkar lärandet och hur organiseringen av lärprocessen påverkar lärandet” 33
 22. 22. design “det vi kallar design är en del av en mer allmängiltig process då människor engagerar sig i något och gestaltar handlingar eller representerar objekt i någon kommunikativ form som kan delas av andra” 20
 23. 23. lärande i 21.a århundradet digital kompetens, en nyckelkompetens två nivåer handhavande / funktionalitet social / humanistisk betydelse
 24. 24. we think
 25. 25. examinationsmoment gruppuppgift (3p) G / VG artikel (3p) G / VG peer-review (1,5p) G / VG
 26. 26. litteraturuppgifter “Säljö” Redovisas fredag 12 december. Uppdelat läsande. “Rostvall & Selander” Redovisas fredag 19 december.
 27. 27. schema måndag tisdag onsdag torsdag fredag föreläsning Intro / föreläsning föreläsning Design redovisning Säljö 8-12 PH Undervisnings- för lärande / dec maskiner och IT - Rostvall & en tillbakablick/ PH Selander föreläsning Digital föreläsning Tre föreläsning redovisning 15-19 kompetens / PH pedagoger om IKT Praktiskt lärande i Rostvall & dec och lärande nutid/framtid / Selander Sundelin handledning/ 5-9 workshop jan ??? handledning/ examination 12-16 workshop gruppuppgift jan
 28. 28. schema måndag tisdag onsdag torsdag fredag föreläsning Intro / föreläsning föreläsning Design redovisning Säljö 8-12 PH Undervisnings- för lärande / dec maskiner och IT - Rostvall & en tillbakablick/ PH Selander föreläsning Digital föreläsning Tre föreläsning redovisning 15-19 kompetens / PH pedagoger om IKT Praktiskt lärande i Rostvall & dec och lärande nutid/framtid / Selander Sundelin handledning/ 5-9 workshop jan ??? handledning/ examination 12-16 workshop gruppuppgift jan
 29. 29. schema måndag tisdag onsdag torsdag fredag föreläsning Intro / föreläsning Deadline redovisning Säljö 8-12 PH Undervisnings- rapportera tema dec maskiner och IT - gruppuppgift o en tillbakablick/ PH personlig artikel föreläsning Digital föreläsning Tre föreläsning redovisning 15-19 kompetens / PH pedagoger om IKT Praktiskt lärande i Rostvall & dec och lärande nutid/framtid / Selander Sundelin handledning/ 5-9 workshop jan ??? handledning/ examination 12-16 workshop gruppuppgift jan
 30. 30. schema måndag tisdag onsdag torsdag fredag föreläsning Intro / föreläsning Deadline redovisning Säljö 8-12 PH Undervisnings- rapportera tema dec maskiner och IT - gruppuppgift o en tillbakablick/ PH personlig artikel föreläsning Digital föreläsning Tre föreläsning redovisning 15-19 kompetens / PH pedagoger om IKT Praktiskt lärande i Rostvall & dec och lärande nutid/framtid / Selander Sundelin handledning/ Deadline personlig 5-9 workshop artikel jan ??? handledning/ examination 12-16 workshop gruppuppgift jan
 31. 31. schema måndag tisdag onsdag torsdag fredag föreläsning Intro / föreläsning Deadline redovisning Säljö 8-12 PH Undervisnings- rapportera tema dec maskiner och IT - gruppuppgift o en tillbakablick/ PH personlig artikel föreläsning Digital föreläsning Tre föreläsning redovisning 15-19 kompetens / PH pedagoger om IKT Praktiskt lärande i Rostvall & dec och lärande nutid/framtid / Selander Sundelin handledning/ Deadline personlig 5-9 workshop artikel jan ??? handledning/ Deadline peer- examination 12-16 workshop review gruppuppgift jan
 32. 32. grupper Deadline Vad Vilka redovisa/ presentera tisdag 9 dec Säljö Joel : Alejandra : Mehmet : Daniel : Tony (förel) Rostvall & senast 12 dec Kristian L : Emma : Jimmy : Kristian C : Carl Selander (redovisningen) senast 12 dec Förel. 12/1 Karl : Erhan : Yassir : Karolina Z : Sara Ö (redovisningen) Workshop senast 7 jan på David : Hannes A : Moses : Johanna B : Kimpee 13/1 kurswebben Redov. Omid : Vanessa : Adler : Jonas : Hannes T snarast! gruppupp.
 33. 33. litteraturuppgifter “Säljö” Redovisas fredag 12 december. Uppdelat läsande. “Rostvall & Selander” Redovisas fredag 19 december.
 34. 34. torsdag 11 december Design för lärande Anna-Lena Rostvall Staffan Selander I vår föreläsning kommer vi att presentera ett designteoretiskt perspektiv på lärande: a) Varför detta perspektiv?; b) Grundläggande begrepp; c) Exempelanalys; d) Övning för att pröva detta perspektiv på ett nytt exempel.
 35. 35. tisdag 16 december Tre pedagoger Cecilia Löfberg om IKT och lärande Föreläsningen tar sin utgångspunkt i diskussioner på diskussionsfora online. Genom att tydliggöra olika former av socialt samspel och dess betydelse för hur kommunikation mellan deltagare utvecklas behandlas frågor om hur sociala samspelsmönster online kan se ut samt vilka former av lärande de kan bidra till.
 36. 36. tisdag 16 december Tre pedagoger Ragnhild Mogren om IKT och lärande I föreläsningen aktualiseras frågor om möjligheter till lärande i en globaliserad värld och om hur identiteter och mening formas i en värld som är alltmer tekniskt och socialt sammanlänkad.
 37. 37. tisdag 16 december Tre pedagoger Lena Tembe om IKT och lärande Vad erbjuder de digitala kommunikationsverktygen för möjligheter att kommunicera och uttrycka sig? Sociala, kulturella och kognitiva aspekter diskuteras.
 38. 38. torsdag 18 december Praktiskt lärande i Åsa Sundelin nutid/framtid Informellt/formellt lärande. Vilka verktyg använder de unga idag och vad kommer att krävas för att vara kompetent ”lärare” i framtiden? Under dagen kommer praktiska exempel från skolans och de ungas värld att varvas med en digital workshop.
 39. 39. examinationsmoment 1 gruppuppgift Multimodal (vidgat textbegrepp) presentation, på kursens tema (Lärande i det 21.århundradet). Deadline fredag 16 januari (sista kursdag), på KTD-torget. Slumpvisa begrepp/målgrupper. Senast torsdag 11 december skall varje grupp anmäla temat för sin artikel Egen research centralt! Feedback på seminarier. Betyg G / VG
 40. 40. examinationsmoment 2 artikel Personligt författad artikel på 10.000 tecken, baserat på kursens litteratur, föreläsningar och övrigt underlag. Deadline fredag 9 januari. Varje artikel skall kunna vara ett underlag för gruppens arbete. Senast torsdag 11 december skall varje student anmäla temat för sin artikel. Betyg G / VG
 41. 41. examinationsmoment 3 peer-review Kommentera artikel författad av kurskamrat. Deadline onsdag 14 januari. Betyg G / VG

×