Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barn, internet och könsroller - hur barn konstruerar genus i onlinemiljöer

1,125 views

Published on

Föreläsning Folkuniversitetet/Örebro universitet 3 februari 2010.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Barn, internet och könsroller - hur barn konstruerar genus i onlinemiljöer

 1. 1. Barn, internet och könsroller — hur barn konstruerar genus i onlinemiljöer En föreläsning för Folkuniversitetet på Örebro universitet i februari 2010 Patrik Hernwall · docent Pedagogik & Medieteknik Institutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskola patrik.hernwall@sh.se · phernwall.wordpress.com slideshare.net/hernwall · mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods
 2. 2. vem är du?
 3. 3. Online identitet “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 4. 4. Online identitet • “Vem är du?” “children meet a • Text, bild, ljud, video, etc. • Offentlig privat cultural pluralism, that constantly och privat offentligt • “Body-self” • Den fysiska kroppen behöver inte vara närvarande challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 5. 5. Online identitet “children meet a cultural pluralism, that constantly challenge them to interpret themselves” Holm Sørensen, 2001
 6. 6. the.GTO.project http://mt.sh.se/gto Konstruktion och normalisering av genus bland unga i Estland och Sverige • hur uttrycks och normaliseras genus online bland unga? • vilken betydelse har konstruktionen av genus online bland unga i deras vardag? • hur använder unga medietekniska redskap vid gestaltning av den egna personen?
 7. 7. Gender Tweens Online
 8. 8. Gender Tweens Online ✴ Genus som en social och kulturell konstruktion ✴ Intersektionell teori
 9. 9. Gender Tweens Online
 10. 10. Gender Tweens Online ✴ 10 till 14 år ✴ Barndomssociologi v2.0
 11. 11. Gender Tweens Online
 12. 12. Gender Tweens Online ✴ Cyborgaren ✴ Identitetsturism
 13. 13. Nät-generationen
 14. 14. Nät-generationen • vuxit upp med digitala medier • vidgat textbegrepp • producent, sändare OCH konsument (eller: tv-tittaren har blivit en dator-användare) • skapar, återskapar, omskapar - skillnaden mellan original och kopia har upphört • bygger sociala nätverk (vi kan agera i mediet) • web 2.0
 15. 15. We think
 16. 16. Do artefacts have gender? A-J Berg & M Lie, 1995
 17. 17. Do artefacts have gender? A-J Berg & M Lie, 1995
 18. 18. Do artefacts have gender? A-J Berg & M Lie, 1995
 19. 19. Hotbilder 1
 20. 20. Hotbilder 1
 21. 21. Hotbilder 1
 22. 22. Hotbilder 1
 23. 23. Hotbilder 2
 24. 24. Hotbilder 2
 25. 25. Hotbilder 2
 26. 26. Hotbilder 2
 27. 27. Beauty kit
 28. 28. Cybertypes Lisa Nakamura, 2002 “machines that offer identity prostheses to redress the burdens of physical “handicaps” such as age, gender, and race produce cybertypes that look remarkably like racial and gender stereotypes”
 29. 29. Cybertypes Lisa Nakamura, 2002 “machines that offer identity prostheses to redress the burdens of physical “handicaps” such as age, gender, and race produce cybertypes that look remarkably like racial and gender stereotypes”
 30. 30. Vara uppkopplad
 31. 31. Vara uppkopplad ✴ Innehållsproducenter [Jenkins, 2006] ✴ Manlig blick [Mulvey, 1975]
 32. 32. tweens skapar genus online
 33. 33. tweens skapar genus online ✴ Tekniken som ett erbjudande
 34. 34. tweens skapar genus online ✴ Tekniken som ett erbjudande ✴ uttrycka min röst
 35. 35. tweens skapar genus online ✴ Tekniken som ett erbjudande ✴ uttrycka min röst ✴ privatpublikt rum
 36. 36. lite statistik
 37. 37. lite statistik registrerade 1.307.630 384.417 användare tweens ~ 220.000 133.941 [10-14 years old] [10-16 years old] besökare 20.11.09 48.016 7.264 kl 22.50 antalet bilder 265.065.849 2.405.107 nya bilder/dag 300–500.000 5.000
 38. 38. privatpublikt rum
 39. 39. uttrycka min röst
 40. 40. Konstruktion och normalisering av genus
 41. 41. Identitetens spänningsfält te r kn ltu ik ku identitet kropp
 42. 42. Digitala klyftor
 43. 43. Digitala klyftor • Heteronormativa västerländska värderingar • Att ta i anspråk = makt
 44. 44. Det sociala livets nya tid-rum
 45. 45. Det sociala livets nya tid-rum • Individen konsument OCH producent
 46. 46. Det sociala livets nya tid-rum • Individen konsument OCH producent • Unga uttrycker sig i många olika medier
 47. 47. Det sociala livets nya tid-rum • Individen konsument OCH producent • Unga uttrycker sig i många olika medier • Nya redskap för memorering, dokumentation och kommunikation, med nya funktioner - och därmed andra betydelser
 48. 48. Det sociala livets nya tid-rum • Individen konsument OCH producent • Unga uttrycker sig i många olika medier • Nya redskap för memorering, dokumentation och kommunikation, med nya funktioner - och därmed andra betydelser • Att INTE ha tillgång (i begreppets dubbla betydelse) är marginaliserande
 49. 49. Barn, internet och könsroller — hur barn konstruerar genus i onlinemiljöer En föreläsning för Folkuniversitetet på Örebro universitet i februari 2010 Patrik Hernwall · docent Pedagogik & Medieteknik Institutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskola patrik.hernwall@sh.se · phernwall.wordpress.com slideshare.net/hernwall · mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods
 50. 50. Barn, internet och könsroller — hur barn konstruerar genus i onlinemiljöer En föreläsning för Folkuniversitetet på Örebro universitet i februari 2010 Patrik Hernwall · docent Pedagogik & Medieteknik Institutionen för kommunikation, medier och IT · Södertörns högskola patrik.hernwall@sh.se · phernwall.wordpress.com slideshare.net/hernwall · mt.sh.se/gto · mt.sh.se/ungmods

×