Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 perbandingan teori

4,961 views

Published on

  • Be the first to comment

5 perbandingan teori

  1. 1. PERBANDINGAN TEORI-TEORI KAUNSELING Sifat Manusia Matlamat Proses TeknikTeori a. Individu mempunyai Klien akan menjadi lebih a. Klien membuat a. Refleksi perasaanPemusatan harga diri dan realistik, objektif dan lebih keputusan bahawa dia b. Sikap mendengarPerorangan penghormatan diri tepat dalam tanggapannya memerlukan msalah klien dan lebih berkesan dalam kaunseling dengan penuh b. Tingkahlaku dilihat penyelesaian masalahnya. b. Kaunselor empati dari sudut persepsi menjelaskan kepada c. Menggalakkan c. Kecenderungan ke klien apa yang berlaku klien menyatakan arah kesempurnaan dalam kaunseling. masalahnya kendiri c. Kaunselor akan secara terbuka di menolong klien untuk mana perasaan d. Manusia adalah baik menyatakan perasaan klien diterima dan boleh dipercayai dan sikapnya. d. Perhubungan d. Kaunselor tidak akan kaunseling membuat penilaian dipenuhi dengan tetapi menerima kemesraan dan perasaan yang kefahaman dilahirkan oleh klien e. Kaunselor e. Menyusuli pernyataan meletakkan negatif ialah tanggungjawab kemunculan perasaan pada setiap yang positif yang tindakan, menunjukkan pemikiran dan
  2. 2. perkembangan atau membuat pertumbuhan. keputusanf. Kaunselor akan f. Kaunselor mengenalpasti dan bertoleransi iaitu menerima perasaan memberi positif klien. Pada kebebasan kepada peringkat ini, klien klien untuk berfikir, mula memahami merasa dan dirinya dan sifat bertindak dan peribadinya. ketiadaan strukturg. Klien boleh menerima membenarkan aspek kendiri yang klien menerokai baik dan juga aspek perasaannya kendiri yang kurang secara mendalam. baik.h. Klien memahami pilihan yang ada dan kaunselor akan menolongnya menilai dan memahami pilihan-pilihan inii. Seterusnya, klien akan memperoleh celik akal dan tindakan yang
  3. 3. positif mula dilahirkan dari dalam diri klien. j. Klien akan lebih mampu untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan. Klien tidak lagi bersikap mempertahankan diri tetapi mula menunjukkan penerimaan terhadap dirinya. k. Akhir sekali, klien telah mula dapat membuat keputusan sendiri dan bersedia menamatkan sesi kaunselingTeori a. Manusia itu dilihat a. Mengatasi a. Definisi masalah a. Ketidak pekaanTingkah sebagai manusia kekurangan yang b. Perkembangan yang bersistemLaku biasa tidak ada terdapat dalam Sejarah Sosial b. Persetiaan yang sepenuhnya tingkahlaku c. Menyatakan matlamat tingkah laku jahat dan b. Mengukuhkan tingkahlaku c. Menteladani sepenuhnya baik, tingkahlaku yang d. Strategi mengubah masyarakat
  4. 4. tetapi adalah disesuaikan tingkahlaku d. Latihan sebagai organisma c. Mengurang atau penegasan yang menghapuskan berpengalaman tingkahlaku yang yang mempunyai kurang sesuai potensi ke arah d. Menangani reaksi semua tingkahlaku yangb. Manusia membimbangkan berkeupayaan e. Meningkatkan memahami konsep kawalan kendiri serta mengawal f. Meningkatkan tingkah lakunya kemahiran sendiri mengendurc. Manusia berupaya g. Menguasai memperoleh kemahiran sosial tingkah laku yang h. Meningkatkan baru kompetensi fungsid. Manusia seksual mempunyai i. Menguasai keupayaan untuk kemahiran dalam mempengaruhi latihan asertif tingkah laku yang lain-lain sebagaimana ia
  5. 5. dipengaruhi oleh orang lain terhadap tingkah lakunya sendiri.Teori REBT a. manusia dilahirkan Membantu klien a. Peringkat a. Kerja Rumah dengan potensi memperkembangkan Mengkategorikan b. Menilai semula berfikir secara pemikiran yang rasional dan Masalah kerja rumah rasional dan tidak logikal dengan b. Mengenalpasti c. Mengajar konsep rasional menggalakkan mereka kepercayaan tidak ABCDE b. Manusia adalah memikirkan dan memahami rasional d. Mengisi borang unik kerana ia pemikiran tidak rasional c. Peringkat bekerjasama Rasional Emotif mencipta yang diwarisi pada masa Bahagian 1 Tingkah Laku kepercayaan yang lalu sebagai punca utama d. Peringkat bekerjasama e. Penerokaan diri mengganggu dan yang membawa kepada Bahagian 2 mengulanginya masalah psikologikal masa kepada diri sendiri kini. hingga meneruskan gangguan kepada diri merekaTeori a. Keinginan Matlamat yang dikehendaki a. Tahap Analisis a. TransaksiTransaksion kepemimpinan adalah perubahan serta sejajaral Analisi b. Tahap Sintesis
  6. 6. b. Keinginan pembaharuan pendirian ego c. Tahap Diagnosis b. Transaksi pengiktirafan dalam swadiri klien agar d. Tahap Kaunseling bersilangc. Keinginan dapat menjurus ke arah e. Tahap Tindak Lanjut c. Transaksi memeriahkan diri perubahan perlakuannya. berlapisd. Keinginan berstrukture. Keinginan diterima

×