Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De Entrée-opleiding
De Entrée OpleidingEen nieuwe opleiding voor niveau 1
De Entrée-Opleiding•  Commissie Oudeman pleitte voor een “status aparte” voor  de niveau 1 opleidingen•  Kabinet Rutte...
De Entrée-Opleiding•  BKA en AKA gaan beiden voortaan Entrée-opleiding heten•  BKA en AKA komen onder specifieke regelin...
De Entrée-Opleiding•  De inrichting heeft raakvlakken met:•  Actieplan MBO/Focus op vakmanschap•  Intensivering opleidi...
De Entrée-OpleidingNiveau 1 opleidingen zijn vaak een zorgenkind binnen ROC’s•  Studenten hebben veel begeleiding nodig• ...
De Entrée-OpleidingAandachtspunten•  Goede intake is noodzaak•  Niveau 2 voor taal en rekenen problematisch•  Studiefin...
De Entrée-OpleidingVragen voor ROC Leiden•  Aan welke eisen moet de opleiding voldoen•  Om hoeveel studenten gaat het• ...
De Entrée-OpleidingToegang* Entrée opleiding is uitsluitend voor hen die geen toegang hebben tot MBO 2-3-4.* MBO studente...
De Entrée-Opleiding•  Veel zorgleerlingen•  Opleiding wordt gezien als afvalputje•  Werken met deze groep is zwaar
De Entrée-OpleidingConsequenties voor:•  Financiën•  Huisvesting•  Bedfrijfsvoering•  Personele deskundigheid•  Samen...
De Entrée-Opleiding•  Drempelloze instroom niveau 2 vervalt•  Het streven blijft om minimaal tot niveau 2 op te leiden• ...
De Entrée-Opleiding•  Maximale inschrijvingsduur 2 jaar•  Na vier maanden een bindend studieadvies•  Geen outputbekosti...
De Entrée-Opleiding•  Bindend studieadvies•  Alleen als blijkt dat de student over de gehele linie geen  vorderingen b...
De Entrée-Opleiding•  Bij intake weigeren•  Neen, toegankelijkheid staat voorop•  Wel bij intake dringend advies voor a...
De Entrée-Opleiding•  Kwalificatiedossiers•  Nu 27 KD’s voor BKA en twee voor AKA•  Overwogen wordt om één KD vast te s...
De Entrée-Opleiding•  Vooropleidingseisen MBO-2•  Uitzondering mogelijk via toelatingsonderzoek•  Toelatingsonderzoek i...
De Entrée-Opleiding•  Starten met een pilot in augustus 2012•  Onderscheiden van andere ROC’s•  Een aparte entiteit•  ...
De Entrée-Opleiding•  Instellen stuurgroep•  Instellen programmagroep•  Deskundigheid op afroep•  Commitment binnen RO...
A ronde aalmarktzaal wouters entree opleidingen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A ronde aalmarktzaal wouters entree opleidingen

428 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A ronde aalmarktzaal wouters entree opleidingen

 1. 1. De Entrée-opleiding
 2. 2. De Entrée OpleidingEen nieuwe opleiding voor niveau 1
 3. 3. De Entrée-Opleiding• Commissie Oudeman pleitte voor een “status aparte” voor de niveau 1 opleidingen• Kabinet Rutte heeft deze aanbeveling overgenomen• De Kaders vanuit het ministerie zijn nog niet helder
 4. 4. De Entrée-Opleiding• BKA en AKA gaan beiden voortaan Entrée-opleiding heten• BKA en AKA komen onder specifieke regelingen te vallen• BKA en AKA geven entrée tot de arbeidsmarkt of entrée tot MBO-2 opleidingen
 5. 5. De Entrée-Opleiding• De inrichting heeft raakvlakken met:• Actieplan MBO/Focus op vakmanschap• Intensivering opleidingen• Bekostiging 30+• Taal en rekenen
 6. 6. De Entrée-OpleidingNiveau 1 opleidingen zijn vaak een zorgenkind binnen ROC’s• Studenten hebben veel begeleiding nodig• Studenten vallen vaak voortijdig uit (35%)• Groot deel budget gaat naar niveau 1• Aantal afgegeven diploma’s gering• Formeel geen afgeronde opleiding
 7. 7. De Entrée-OpleidingAandachtspunten• Goede intake is noodzaak• Niveau 2 voor taal en rekenen problematisch• Studiefinanciering koppelen aan aanwezigheid• Bekostiging moet beter• Goede zorgstructuur voorwaarde
 8. 8. De Entrée-OpleidingVragen voor ROC Leiden• Aan welke eisen moet de opleiding voldoen• Om hoeveel studenten gaat het• Wie komen er terecht in de entrée-opleiding• Hoe dringen we uitval terug• Waartoe leiden we op• Praktijk vormt het uitgangspunt• Pedagogisch didactisch klimaat• Financiering• Positionering enz.
 9. 9. De Entrée-OpleidingToegang* Entrée opleiding is uitsluitend voor hen die geen toegang hebben tot MBO 2-3-4.* MBO studenten met multiproblematiek kunnen naar de plusvoorziening
 10. 10. De Entrée-Opleiding• Veel zorgleerlingen• Opleiding wordt gezien als afvalputje• Werken met deze groep is zwaar
 11. 11. De Entrée-OpleidingConsequenties voor:• Financiën• Huisvesting• Bedfrijfsvoering• Personele deskundigheid• Samenwerking in de regio• Bedrijfsleven/Gemeente/andere scholen
 12. 12. De Entrée-Opleiding• Drempelloze instroom niveau 2 vervalt• Het streven blijft om minimaal tot niveau 2 op te leiden• 1000 uren norm geldt; minimaal 400 uren BPV en 600 begeleide onderwijsuren• BBL 240 uren begeleide onderwijstijd• Diploma niveau 1 geeft toegang tot niveau 2• Socialisatie functie
 13. 13. De Entrée-Opleiding• Maximale inschrijvingsduur 2 jaar• Na vier maanden een bindend studieadvies• Geen outputbekostiging• Bekostiging: wegingsfactor leerjaar 1 1,2 , leerjaar 2 0,6
 14. 14. De Entrée-Opleiding• Bindend studieadvies• Alleen als blijkt dat de student over de gehele linie geen vorderingen boekt• Kan niet afgegeven worden voor onvoldoende bij een vak als taal en rekenen
 15. 15. De Entrée-Opleiding• Bij intake weigeren• Neen, toegankelijkheid staat voorop• Wel bij intake dringend advies voor andere opleiding of leerweg
 16. 16. De Entrée-Opleiding• Kwalificatiedossiers• Nu 27 KD’s voor BKA en twee voor AKA• Overwogen wordt om één KD vast te stellen met een aantal uitstroomprofielen
 17. 17. De Entrée-Opleiding• Vooropleidingseisen MBO-2• Uitzondering mogelijk via toelatingsonderzoek• Toelatingsonderzoek is verantwoordelijkheid van de instelling; geen voorschriften OCW
 18. 18. De Entrée-Opleiding• Starten met een pilot in augustus 2012• Onderscheiden van andere ROC’s• Een aparte entiteit• Forse daling VSV’ers• Duurzame samenwerking met de omgeving• Afstemmen op regionale arbeidsmarkt
 19. 19. De Entrée-Opleiding• Instellen stuurgroep• Instellen programmagroep• Deskundigheid op afroep• Commitment binnen ROC Leiden• Passend binnen het Leids Onderwijsmodel

×