Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Here Groep Algemeen

457 views

Published on

Bedrijfspresentatie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Here Groep Algemeen

 1. 1. HEREgroep WELKOM ‘van bouwidee tot en met beheer van vastgoed’
 2. 2. Missie HERE Groep HERE Groep wil hét managementbureau zijn dat opdrachtgevers ontzorgt op bouwkundig én energetisch gebied. Het ultieme doel hierbij zijn te komen tot klimaatneutrale gebouwen waarbij de mens in het proces centraal wordt gesteld. In overleg met de opdrachtgever en gebruikers zoekt HERE naar de optimale balans in duurzaamheid (People, planet en profit) bij het ontwikkelen, realiseren en/of beheren van vastgoed.
 3. 3. Visie HERE Groep1. IntermediairMet de slogan „van bouwidee tot en met beheer van vastgoed’ isHERE Groep actief voor haar opdrachtgevers als intermediairtussen de diverse partijen in elke fase van het bouwproces.2. Integrale procesbenaderingOm een optimum te bereiken in financiën, kwaliteit, duurzaamheiden leefbaarheid in zowel renovatie- en nieuwbouwprojectenkiest HERE Groep voor een integrale benadering.3. EnergieEnergie wordt steeds belangrijker in onze leefomgeving enbouwregelgeving. HERE Groep heeft zich gespecialiseerd induurzaamheid in elke projectfase van het bouwproces.
 4. 4. Kernwaarden1. IntegriteitDoor de onafhankelijke opstelling die HERE Groep kiestis het mogelijk voor opdrachtgevers op te treden als eenonafhankelijke partij zonder verplichtingen naar andere bedrijven.2. VakkundigheidHet team van HERE Groep bestaat uit een groep mensen met elkeen bepaald specialisme. De opdrachtgever is door deze werkwijzeverzekerd van vakkundigheid met heldere communicatielijnen.3. CompetitieOm voor opdrachtgevers optimaal te kunnen functioneren is het vangroot belang dat HERE Groep zich meet met elke vergelijkbareorganisatie in de branche.
 5. 5. Doelgroepen Woningcorporaties Beleggers VvE beheerders Zorginstellingen Scholen Projectontwikkelaars Gemeenten
 6. 6. DeelgebiedenHet bouwproces wordt door HERE Groep onderverdeeld in:
 7. 7. Deelgebieden Bepaling ambitieniveau samen met opdrachtgevers en gebruikers Haalbaarheidonderzoeken Beoordelen van en adviseren bij bouwplannen Opstellen van bestekken en werkomschrijving Subsidies en vergunningen aanvragen
 8. 8. Deelgebieden Bouwteam of aanbesteden Aanvragen van offertes Beoordeling van offertes Contractvorming
 9. 9. Deelgebieden Toezicht en kwaliteitsbewaking op naleving overeenkomsten Bouwbegeleiding Voeren van projectadministratie Vergaderingen & verslaglegging Adviseren bij voorgestelde wijzigingen “Luisterend oor” richting gebruikers Nazorg & klachtencoördinatie
 10. 10. Deelgebieden Opstellen Energielabel (woningbouw & utiliteit) Afgeven Maatwerkadvies Aandragen van installatieconfiguraties Aanvragen en beoordeling van offertes Subsidie aanvraag & afwikkeling Realisatie (kwaliteitsbewaking / toezicht) Nazorg
 11. 11. Deelgebieden Inspectie en inventarisatie van het gehele gebouw Vastlegging in database Samenstelling van de begroting Opstellen en bespreking voorlopige MJOP Definitieve MJOP
 12. 12. Onze regisseurs Dialoog Gebiedsontwikkelaar Projectmanager Directievoerder Projectleider Opzichter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.1. Verkenning 4. Ontwerp 7. Realisatie2. Initiatief 5. Bestek 8. Nazorg3. Definitie 6. Contractvorming 9. Beheer
 13. 13. MenuEnergie Marktontwikkeling Maatwerkadvies Energielabel EPBD Thermografie Subsidie Gebouwanalyse
 14. 14. MenuBouwproces Energie Voorbereiding Marktontwikkeling Offerte aanvraag & beoordeling Energielabel Bouwbegeleiding Maatwerkadvies Meerjaren Onderhoudsplanning EPBD Thermografie Gebouwanalyse
 15. 15. Bedankt voor uw aandacht !

×