Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa -hankkeen esittely

726 views

Published on

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa -hankkeen esittely. Hanketta hallinnoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Osatoteuttajina Jyväskylän yliopisto ja Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa -hankkeen esittely

 1. 1. Tieto- javiestintätekniikan hyödyntäminen oppimisessa
 2. 2. Kolme toimenpidettä 1) Henkilöstön täydentävää tieto- ja viestintätekniikan koulutusta (OPE.FI taitotasot),jota sovelletaan käytännön opetustilanteisiin ja -sisältöihin ala- ja oppiainepainotuksin. 2) Opetusteknologiaa hyödyntävän oppimisympäristökokonaisuuden tämän hetken tilanteen analysointi, määrittely ja koostaminen selkeäksi kokonaisuudeksi kaikkien nähtäville. 3) Pilotoidaan tvt-oppimisympäristöjen kehittämiseen tiimityömallia. Uusien opetusteknologisten ratkaisujen käyttöönotto vaiheittaisesti ja hallitusti sekä tvt- oppimisympäristöille kehittämisen roadmapin suunnittelu.
 3. 3. Maakunnan lukiot Avointa koulutusta Jyväskylän Jyväskylän aikuisopisto ammattiopisto Pohjoisen Keski- Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Suomen oppimiskeskus Jämsän Lukiokoulutusammattiopisto Työelämä Jyväskylän yliopisto -Kartoitustyö -- Koulutus - Pedagoginen osaaminen ja tuki
 4. 4. Ympäristöjä Optima eTaitava Peda.net PrometheanAdobe Connect Game Bridge aktiivitaulut PLE Yhteisölliset mediat Wikit Oppimateriaalit BlogitMediapalvelut
 5. 5. OPE.FI Koko työyhteisön perusosaamisen varmistaminen. LähtötasoTaitotaso I perinteisen työyhteisön toimintakulttuurin uudistamiseksi. Riittävät tieto- ja viestintätekniikan käytön perusvalmiudet, jotta opettaja pystyy toimimaan aktiivisena osallistujana tietoyhteiskunnassa
 6. 6. OPE.FI Opettajalla valmiudet suunnitella, toteuttaa ja ohjataTaitotaso II opiskelijalähtöisesti oppimisprosesseja, joissa hyödynnetään avoimia verkko-oppimisympäristöjä ja digitaalisia oppimateriaaleja. Opettaja ohjaa opiskelijaa verkostomaiseen toimintatapaan ja oman osaamisen läpinäkyväksi tekemiseen.
 7. 7. OPE.FI Kansainvälisesti toimivien alan verkostojen toimintaa tukevan ja kansainvälisesti hyödynnettävissä olevan asiantuntijuuden kehittäminen. Perustaso alan kansainvälisissä verkostoissaTaitotaso III toimimiselle. Opettaja saa menetelmälliset valmiudet kohdata, tukea, ohjata ja motivoida erilaisia opiskelijoita oppimisprosessin aktiivisina toimijoina koulutuksen ja työelämän rajapinnassa.
 8. 8. Osaamiselle taitotasot eTutorit ja oppimisympäristöjen Taitotaso III kehittämishankkeiden toimijat Osa opettajista Taitotaso II Ala- ja oppiainepainotuksetTaitotaso 1 Opettajat
 9. 9. Ope.fi koulutusmäärät
 10. 10. eTutorit tukena arjessa eTutor 1 eTutor 6 eTutor 2 eTutor 1 Jyväskylän ammattiopisto eTutor 6 eTutor 2 eTutor 5 eTutor 3 Jyväskylän lukiokoulutus eTutor 4 eTutor 5 eTutor 3 eTutor 1 eTutor 1 eTutor 4 Jämsän Jyväskylänammattiopisto aikuisopisto eTutor 1 Pohjoisen Keski- eTutor 2 eTutor 2 Suomen oppimiskeskus eTutor 2
 11. 11. Ensimmäinen koulutus
 12. 12. Toimenpiteet tukevat toisiaan OPE.FI III Käytössä olevat II Opettajientieto- ja viestintätekniset pedagoginen osaaminen välineet I

×