Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eTutorit toimintamalli

547 views

Published on

Tekninen ja pedaginen tukihenkilön, eTutor -toimintamallin kuvaus.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eTutorit toimintamalli

 1. 1. eTutor -malli ja toimintaympäristöt8.10.2012 Henry Paananen Virtuaaliohjauksen askeleet
 2. 2. eTutor • Toimenkuva – Tuntee välineiden käytön omassa yksikössä – Pedagoginen ja perustason tekninen osaaminen välineiden käytössä – Yksikön tukihenkilö ongelmatilanteissa – Juurruttaa opetusteknologioiden käyttöä arjen opetustilanteisiin – Kehittämis- ja koulutustarpeiden kokoaminen yksiköstä8.10.2012 Henry Paananen Virtuaaliohjauksen askeleet
 3. 3. eTutor • eTutorina toimivan henkilön ei tarvitse tietää kaikkia teknisiä yksityiskohtia, asenne ratkaisee • Tekninen (perustoiminnot) ja pedagoginen tuki käyttäjärajapinnassa – Ongelmatilanteissa eTutor ottaa yhteyttä toiminnalliseen pääkäyttäjään – Toiminnallinen pääkäyttäjä yhteyksissä tekniseen pääkäyttäjään tarvittaessa8.10.2012 Henry Paananen Virtuaaliohjauksen askeleet
 4. 4. eTutor mallin kehittäminen • Tavoitteena – Madaltaa opetushenkilöstön kynnystä ottaa uusia opetusteknologioita käyttöön. – Tukea heitä pedagogisten ratkaisuiden uudistamisessa. – Toimia henkilöstön uuden teknologian käytönaikaisena lähitukena. • Käytännön toimenpiteet – Kullekin alalle nimetään eTutorit. – eTutorit tarjoavat vierihoitoa opettajille uusien opetusteknologioiden hyödyntämisessä. – eTutorit ovat yleensä opettajien kollegoita ja siten helposti sekä tavoitettavissa että lähestyttävissä.8.10.2012 Henry Paananen Virtuaaliohjauksen askeleet
 5. 5. eTutor mallin kehittäminen • Yhteistyö ja yhteinen kehittäminen – eTutorit jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan keskenään – Sopivat yhteiset toimintaperiaatteet kunkin välineen käytöstä vastaavan henkilön kanssa. – Saavat tarvittaessa apua myös tietohallinnolta, joka ottaa ratkaisuihin kantaa tietohallinnollisesta näkökulmasta. • Hyödyt – Uusien toimintamallien hallittu käyttöönotto, nopeammin yhtenäiset uudistetut tasalaatuiset toimintatavat ja hallittu opetusteknologioiden kehittäminen. • eTutor –mallista saadut kokemukset levitetään ja tarkoitus tehdä valmis toimintamalli8.10.2012 Henry Paananen Virtuaaliohjauksen askeleet
 6. 6. Tekninen pääkäyttäjä • Välineiden tekninen osaaminen • Järjestelmän kehittäminen kuntayhtymän tarpeisiin • Tietämys siitä, mikä on teknisesti mahdollista, mikä teknisesti järkevää, miten ratkaisua toiminnallisten tarpeiden näkökulmasta kannattaisi / voisi kehittää • Yhteydenpito järjestelmätoimittajiin • Toiminnallisen pääkäyttäjän kanssa sovittujen toiminnallisuuksien toteuttaminen / tilaaminen toimittajalta • Järjestelmän tekninen tuki (yhteydenotot toiminnallisen pääkäyttäjän kautta)8.10.2012 Henry Paananen Virtuaaliohjauksen askeleet
 7. 7. Toiminnallinen pääkäyttäjä • Toiminnallisten kehittämistarpeiden kokoaminen koulutuskuntayhtymätasoisesti ja toimenpiteiden priorisointi • Käyttäjäkoulutusten järjestäminen • Tiivis yhteydenpito tietohallinnon-vastuuhenkilöiden kanssa, kehittämistoimenpiteistä ja -aikatauluista sopiminen • Käyttäjätunnusten antaminen ja ylläpito8.10.2012 Henry Paananen Virtuaaliohjauksen askeleet
 8. 8. Tavoitteena sujuva yhteistyö ja kehittäminen Tekninen Toiminnallinen eTutor pääkäyttäjä pääkäyttäjä8.10.2012 Henry Paananen Virtuaaliohjauksen askeleet
 9. 9. Toimintaympäristöt ja niiden yhteiskäyttö Linkki verkko- Materiaali verkko- Verkkokokous- oppimisympäristöstä Verkko-oppi- oppimisympäristöstä Aktiivitaulu- järjestelmä misympäristö ympäristö LMS Tunnin Vuorovaikutteinen Ohjevideo Tuntitallenne muistiinpanot taulumateriaali8.10.2012 Henry Paananen Virtuaaliohjauksen askeleet

×