Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aktiivitaulut ammatillisessa koulutuksessa ITK 2013

1,113 views

Published on

Esitys Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa konferenssissa.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aktiivitaulut ammatillisessa koulutuksessa ITK 2013

 1. 1. Aktiivitaulut ammatillisessa koulutuksessa Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013 foorumiesitys Jarmo Nevala & Henry Paananen
 2. 2. Esittely• Jarmo Nevala • Jyväskylän ammattiopisto, Tekniikka ja Liikenne, Sähköala • Opettajana tieto- ja tietoliikennetekniikan pt.• Henry Paananen • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä • Projektipäällikkönä kehittämishankkeissa
 3. 3. Taustaa• Pro Gradu, Jyväskylän yliopisto / tietotekniikan laitos • Työ julkaistu 12/2012• Sähköinen materiaali (pdf) • http://bit.ly/aktiivitaulu • https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/40718 • Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto (jyx.jyu.fi)  Pro Gradu tutkielmat Tietotekniikan laitos • Julkaisuarkistosta löytyy myös kaikkea muutakin: • Pro Gradu, Aktiivitaulun käytön tuki • Pro Gradu, Millaisia TVT-taitoja on valmistuvilla opettajilla
 4. 4. Aktiivitaulun määritelmäLaite, johon videotykki heijastaa tietokoneeltatulevan kuvan muuttaen taulun pinnan jokokosketuksella tai kynällä ohjattavaksi. Näinlaitteelle muodostuu vuorovaikutteinen pinta.Pintaa voidaan käyttää normaalin tietokoneentapaan tai käyttäen erityistä aktiivitauluillasuunniteltua ohjelmistoa.
 5. 5. Kysymyksiä yleisölle • Keiden oppilaitoksessa käytetään aktiivitaulua? • Ketkä ovat käyttäneet aktiivitaulua opetuksessa • Keiden oppilaitoksessa suunnitellaan aktiivitaulun hankintaa?
 6. 6. Taustaa• Jyväskylän ammattiopistoon hankittiin aktiivitauluja lukukaudella 2009 – 2010• Tutkimus toteutettiin 2011 keväällä, jolloin aktiivitauluja oli käytetty vuoden verran• Jyväskylän ammattiopiston kokoonpano • Aktiivitaulu • Dokumenttikamera • Piirtonäyttö • DVD-soitin • Digiboksi • Tietokone
 7. 7. Visuaalisen materiaalin hyödyntäminen
 8. 8. Visuaalisen materiaalin hyödyntäminen
 9. 9. Tutkimustulokset
 10. 10. Vastaajien taustatietojaOpiskelija• 210 miestä, 94 naista (yhteensä 304)• Ikähaarukka 16-19Opettaja• 45 miestä, 36 naista (yhteensä 81)• Opettajien ikäjakaumassa • 20% (16) oli alle 35-vuotiaita, • 45% (36) 35–50 –vuotiaita • 34% (27) yli 50-vuotiaita
 11. 11. Vastaajien taustatietojaAktiivitaulun käyttöön on järjestetty koulutusta.1.Peruskoulutus2.Soveltava koulutus3.AineryhmätyöskentelyKyselyssä opettajat vastasivat •8% Osallistuin osiin 1, 2 ja 3 (perus, soveltava ja aineryhmätyöskentely) •18% Osallistuin osiin 1 ja 2 (perus ja soveltava) •24% Osallistuin osaan 1 (peruskoulutus) •51% En ole osallistunut koulutuksiin
 12. 12. Käyttö eri oppiaineissaOppiaine Opiskelija OpettajaAmmatilliset aineet 267 51(ammattialan opetus)ATTO-aineet (yhteiset 109 23aineet, esim. englanti,matematiikka, kemia)Valinnaiset opinnot 75 8(maanantai ja keskiviikkoiltapäivät)
 13. 13. Aktiivitaulun käyttötavat Opettaj YhteensAktiivitaulun käyttötavat Opiskelija a äKosketustaulu tietokoneen kuvan 282 (93%) 72 (90%) 92%heijastamiseenKosketustaulun käyttö vuorovaikutteisesti(esimerkiksi käytetään kosketustaulun 205 (67%) 29 (36%) 61%kynää)Dokumenttikamera (tämän avulla voidaanesimerkiksi tarkistaa vihkosta kotitehtävä 258 (85%) 67 (84%) 85%heijastamalla kuva videotykille)Piirtonäyttö (opettajan työpisteella 145 (48%) 11 (14%) 41%erillinen näyttö, jota ohjataan kynällä)DVD-soitin 119 (39%) 32 (40%) 39%Digiboksi 17 (6%) 8 (10%) 7%
 14. 14. Aktiivitaulujen käyttötavat opiskelijoiden mielestä(1 täysin eri mieltä - 5 täysin samaa mieltä)Väittämä KAOpettaja osaa käyttää kosketustaulua 3,62En pidä siitä, kun opettaja opettaa kosketustaulua 1,95käyttäenOpettajalla kuluu liikaa aikaa kosketustaulun käyttöön 2,54Kun opettaja käyttää kosketustaulua, opin paremmin 3,29Kuvat ym. kosketustaululla auttavat minua omaksumaan 3,64tietoa paremminÄänet (puhe, musiikki, äänitehosteet) kosketustaululla 3,49auttavat minua omaksumaan tietoa paremmin
 15. 15. Oppiminen aktiivitaululla opiskelijoiden mielestä(1 täysin eri mieltä - 5 täysin samaa mieltä)Väittämä KAKosketustaulu on parantanut opetuksen laatua 3,5Kosketustaulu on lisännyt opiskelumotivaatiotani 3,0Pystyn seuraamaan opetusta helpommin, kun opettaja 3,55käyttää kosketustauluaKosketustaulusta on ollut hyötyä oppimiseni kannalta 3,46Dokumenttikamera on helpottanut opetusta (esimerkiksi 3,95kotitehtävien tarkastus tai kirjan tai esineennäyttäminen)Pidän enemmän tunneista, joissa käytetään 3,44kosketustauluaPerinteisen opetustyylin (esim. tussitaulu) sijaan 3,79toivoisin, että opettajat hyödyntäisivät kosketustaulunmahdollisuuksia paremmin
 16. 16. Omat kokemukset aktiivitaulun käytöstä(1 täysin eri mieltä - 5 täysin samaa mieltä) Opiskelija OpettajaOsaan käyttää kosketustaulua tunnilla 2,9 2,96sujuvastiHaluaisin käyttää kosketustaulua 3,23 3,99tunnilla enemmänKosketustaulun käyttö ei pelota minua 4,05 4,40Käytän teknisiä laitteita 2,00 1,76mahdollisimman vähänKosketustaulut eivät ole 3,62 3,50vaikeakäyttöisiä
 17. 17. Mitkä keinot edistäisivät aktiivitaulun tehokasta käyttöä (opettaja, 2 valintaa) ProsenttVastaus Lkm iSelkeät pedagogiset mallit kosketustaulujen käytössä 47 58,75%Uudet pedagogiset mahdollisuudet 22 27,50%Innokkaiden käyttäjien antama kannustava esimerkki 24 30,00%Opiskelijoiden motivaatio käyttää kosketustauluja 1 1,25%Helppokäyttöiset tietokoneet ja laitteet 32 40,00%Kollegoiden välinen yhteisymmärrys kosketustaulujen 15 18,75%käytöstä opetuksessaJohdon tuki ja panostus kosketustaulujen käyttöön 15 18,75%opetuksessa
 18. 18. Mitkä keinot estävät aktiivitaulun tehokasta käyttöä(opettaja, 2 valintaa) ProsenttVastaus Lkm iTiedon puute aktiivitaulun mahdollisuuksista opetuksessani 46 57,50%Oppimateriaalin puute 20 25,00%Opetusjärjestelyjen vaatima lisätyö 22 27,50%Kosketustaululuokkien liian vähäinen määrä 9 11,25%Tekniset ongelmat / laitteet eivät toimi 21 26,25%Teknisen tuen puute 11 13,75%Määrälliset puutteet opettajien tieto- ja 18 22,50%viestintätekniikkakoulutuksessaLaadulliset puutteet opettajien tieto- ja 9 11,25%viestintätekniikkakoulutuksessa
 19. 19. KorrelaatiomatriisejaKuvien ja äänien käyttö korreloi oppimisen kanssa•Kuvat ja äänet auttavat opiskelijaa tiedon omaksumisessa jaopiskelija oppii omasta mielestään paremmin.Väite ”kuvat auttavat omaksumaan tietoa paremmin” korreloiaktiivitaululla opiskelusta pitävällä opiskelijalla • Asennekin auttaa omaksumaan tietoa. Äänet ja kuvat korreloivat keskenään tiedon omaksumisessa.
 20. 20. Korrelaatiomatriiseja / opiskelijan näkemys• Opiskelijat kokevat pystyvänsä seuraamaan opetusta aktiivitaululta helpommin ja heidän mukaansa se on myös parantanut opetuksen laatua.• Opetuksen laadun tunteen lisäksi aktiivitaulu koetaan oppimisen kannalta hyödylliseksi• Opiskelun tehokkuus korreloi opiskeluun keskittymisen kanssa. Eli kosketustaulu auttaa opiskelun tehostamisessa ja keskittymisessä.• Opetuksen seuraaminen aktiivitaululta korreloi opiskelun mieluisuuteen, keskittymiseen ja oppimiseen  aktiivitaulujen käyttö tehostaa opiskelijan oppimista.
 21. 21. Mistä kosketustaulun käyttötavasta pidät eniten.1. Aktiivitaululle piirtäminen ja kirjoittaminen (47 vastausta)2. Dokumenttikameran hyödyntäminen opetustilanteessa (32 vastausta)3. Opetuksen havainnollistaminen heijastamalla kuvaa aktiivitaululle (31 vastausta)4. Ei kommentoitavaa (23 vastausta)
 22. 22. Mistä käyttötavasta pidät vähiten?1. Piirtäminen ja kirjoittaminen aktiivitaululle (vastauksia 30 kpl)2. Tekniset ongelmat (vastauksia 8 kpl)3. Käyttötaidon puute (vastauksia 8 kpl)4. Kuvan heijastaminen aktiivitaululle (vastauksia 5 kpl)5. Aktiivitauluohjelmiston (ActivInspire) käyttäminen (vastauksia 5 kpl)6. Ääniongelmat (vastauksia 3 kpl)7. Dokumenttikameran käyttäminen (vastauksia 3 kpl)8. Yksittäisiä vastauksia 8 kpl9. Ei osaa sanoa (vastauksia 33 kpl)
 23. 23. Miten aktiivitaulun käyttöä voitaisiin parantaa?1. Opettajille suunnattua koulutusta (vastauksia 44 kpl)2. Tekniset ongelmat (vastauksia 11 kpl)3. Lisäämällä käyttöä (vastauksia 11 kpl)4. Opiskelijoiden aktiivitaulukäyttö ja aktiivitaulun käyttökoulutus (vastauksia 11 kpl)5. Valmiita mallipohjia ja esimerkkejä (vastauksia 7 kpl)6. Opettajille suunnattua työaikaa aktiivitaulun käytössä kehittymiseen (vastauksia 5 kpl)7. Ohjeita aktiivitaulun käyttöön (vastauksia 4 kpl)8. Yksittäisiä vastauksia 15 kpl9. En tiedä (vastauksia 21 kpl)
 24. 24. Pedagogiset toimintatavat aktiivitauluakäytettäessäTeoriaviitekehykseen nähden aktiivitaulujen tehokashyödyntäminen vaatii opetustyylin, joka pohjautuu kognitiivisenoppimisteoriaan.•Oppijan muisti, havainnointi, informaation prosessointi ja aistienmerkitys oppimiselleOsa opettajista pohjaa opetuksensa behavioristiseenoppimisteoriaan, joka aiheuttaa aktiivitaulujen monipuolistenominaisuuksien käyttämättä jättämisen.Parhaimmillaan aktiivitaulujen käyttö on silloin, kun opettajahyödyntää konstruktivistisen, kokemuksellisen tai situationaalisenoppinäkemyksen mukaisia oppimisteorioita.
 25. 25. Kehityskohteita ja erityishuomioita• Aktiivitaulujen soveltuvuus ammatillisen koulutuksen kontekstissa on haasteellinen: • aktiivitaulun käyttö painottuu teoreettiseen opetustilanteeseen, jolloin aktiivitaululaitteistosta ei välttämättä saada kaikilla aloilla ja opetusmenetelmillä niin paljoa hyötyä kuin teoreettispainotteisemmassa opetussisällössä.• Luentomaisuudesta vuorovaikutukseen… • Opettaja liitutaululla • Opettaja tietokoneen ääressä (PowerPoint) • Opettaja aktiivitaululla • Opettaja luokassa (tablet)
 26. 26. Kehityskohteita ja erityishuomioita• Myös koulutuksia täytyy lisätä, jotta aktiivitaululaitteistoista saadaan kaikki hyöty irti.• Tällä hetkellä aktiivitaulun käyttö näyttäisi painottuvan perinteisten opetusvälineiden jatkeeksi; kuvaa heijastetaan tietokoneelta ja dokumenttikameralta.• Aktiivitaululaitteiston potentiaalia esimerkiksi kuvan kaappaamiseen dokumenttikamerasta ja materiaalin jatkotyöstämiseen yhdessä opiskelijoiden kanssa aktiivitaululla ei hyödynnetä riittävästi.• Myöskään yhdessä tunnilla tuotetun materiaalin tallentaminen verkko-oppimisympäristöön opiskelijoiden saataville ei ole vielä muodostunut opettajilla toimintatavaksi.
 27. 27. Kehityskohteita ja erityishuomioita• Oppimiskäsityksen muuttuessa opettajan täytyy uskaltaa päästää opiskelija aktiiviseksi toimijaksi opetustilanteeseen.• Kuitenkin vain pieni osa opiskelijoista oli päässyt käyttämään aktiivitaulua oppitunnilla.• Näillä toimintatavoilla voitaisiin saada paljon enemmän irti aktiivitaululaitteistoista.• Opetusteknologian kehitys nopeaa ja laitteistot vanhentuvat samaa tahtia kuin tietokoneetkin  kevyempiä ratkaisuja aktiivitaulujen sijaan kannattaisi ehkä harkita muuntojoustavuutta vaativissa oppimistiloissa.
 28. 28. Tulevaisuus: sulautuu muuhun luokkahuoneenopetusteknologiaanTulevaisuuden trendinä luokkahuoneissa voidaankin nähdä yhäaktiivisempi oppimis- ja opettamiskulttuuri, joka yhdistää useatpäätelaitteet ja aktiivitaulut laajemmaksioppimisympäristökokonaisuudeksi.Esimerkiksi aktiivitaulujen sekä tablettitietokoneiden yhdistäminenja yhtäaikainen käyttö opetustilanteessa avaa useita uusiapedagogisia soveltamismahdollisuuksia.
 29. 29. Jos olette hankkimassa aktiivitaulua• Aktiivitaulun käyttötarkoitus• Koulutus / tuki• Aktiivitaulun toimintamalli • Kiinteä aktiivitaulu • Heijastus tussitauluun• Aktiivitaulun ohjelmisto• Valmiit materiaalit• Tiedostomuodot eri aktiivitaulujen välillä• Aktiivitaulun kokoonpano • Aktiivitaulu, dokumenttikamera, tietokone, DVD-soitin
 30. 30. Kiitos! Kysymyksiä ja kommentteja? http://bit.ly/aktiivitauluhttps://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/40718 Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto (jyx.jyu.fi)  Pro Gradu tutkielmat Tietotekniikan laitos

×