Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Advant dansk annonce. Etablering i USA?

252 views

Published on


Advant – den sikre vej til Silicon Valley
Søger din virksomhed udviklingsmuligheder i USA, skal det gøres rigtigt – første gang.
Der er et stort potentiale for skandinaviske teknologivirksom- heder, der tager springet til Silicon Valley - navne som Skype, ZenDesk og senest Podio taler deres tydelige sprog. Men der er også udfordringer. Etablering af de rigtige kontakter, identifice- ring af validerede leverandører og håndtering af bureaukrati kan koste tid, medføre risici og omkostninger.
Advant hjælper nordiske teknologivirksomheder med markeds- transitionen - fra strategisk positionering over operationel forret- ningsudvikling til formel etablering. Vores konsulenter har erfa- ring på ledelsesniveau, fra virksomheder som Apple, Navision, SAS Institute, Microsoft, HP, IBM m.fl. Herudover har flere selv etableret eller rådgivet start-ups som Speednames, FastPassCorp og Jobvite. Vi har fokus på konkret forretningsudvikling ikke passiv rapportering og vil tage personligt ejerskab i markedsføringen af din virksomhed.
Herudover, har Advant et bredt netværk i venturemiljøet, samt i innovationsmiljøerne omkring Stanford og Berkeley Universiteterne.
Har ovenstående din interesse, så kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan Advant kan understøtte dine ambitioner.
Kontakt Advant Tel.: San Francisco +1 415 715 4522 København +45 30 444 654 Mail: info@advant.us

Published in: Business
  • Be the first to comment

Advant dansk annonce. Etablering i USA?

  1. 1. Advant – den sikre vej til Silicon ValleySøger din virksomhed udviklingsmuligheder i USA, skal det gøresrigtigt – første gang.Der er et stort potentiale for skandinaviske teknologivirksom-heder, der tager springet til Silicon Valley - navne som Skype,ZenDesk og senest Podio taler deres tydelige sprog. Men der erogså udfordringer. Etablering af de rigtige kontakter, identifice-ring af validerede leverandører og håndtering af bureaukratikan koste tid, medføre risici og omkostninger.Advant hjælper nordiske teknologivirksomheder med markeds-transitionen - fra strategisk positionering over operationel forret-ningsudvikling til formel etablering. Vores konsulenter har erfa-ring på ledelsesniveau, fra virksomheder som Apple, Navision,SAS Institute, Microsoft, HP, IBM m.fl. Herudover har flere selvetableret eller rådgivet start-ups som Speednames, FastPassCorpog Jobvite. Vi har fokus på konkret forretningsudvikling ikke passivrapportering og vil tage personligt ejerskab i markedsføringen afdin virksomhed.Herudover, har Advant et bredt netværk i venturemiljøet,samt i innovationsmiljøerne omkring Stanford og BerkeleyUniversiteterne.Har ovenstående din interesse, så kontakt os for en uforpligtendesamtale om, hvordan Advant kan understøtte dine ambitioner.Kontakt AdvantTel.: San Francisco +1 415 715 4522 København +45 30 444 654Mail: info@advant.us

×