Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terorismo

38,764 views

Published on

 • Login to see the comments

Terorismo

 1. 1. TERORISMO
 2. 2. KAHULUGAN:  isang sinadyang kaguluhan o pananakot na ginagamitan ng karahasan ng isang pangkat o ng isang estado upang matamo ang isang adhikaing politikal o kriminal - (Alex P. Schmid at A.J. Jongman, mga may-akda ng Political Terrorism)
 3. 3. KAHULUGAN:  nangangahulugang pamiminsala sa mga mamamayan sa pamamagitan ng paninira, pamimilit at paghahasik ng takot
 4. 4. GRUPONG TERORISTA  karamihan sa kanila ay kumikilos sa Asya  ang pangkat na ito ay tinatawag ding pangkat ng radikal o fundamentalist na grupong Islam na nagsusulong sa pampolitikang layunin laban sa Estados Unidos at sa mga kaalyado nitong bansa
 5. 5. KASAYSAYAN NG TERORISMO  unang isinagawa ng mga ZEALOTS (isang sekta ng mga Hudyo sa Judea na ayaw sa pamumuno ng mga Romanong emperador)  isinagawa rin ng mga ASSASINS (isang Islamic Movement) na nakipaglaban sa mga Christian Crusaders na nanakop sa lupain ng Syria
 6. 6. KASAYSAYAN NG TERORISMO  ginamit sa panahon ng terorismo sa France (Reign of Terror)  isinagawa ng mga rebolusyonaryong pangkat sa Russia na kumalaban sa mga malulupit na pamamahala ng mga czar
 7. 7. MOTIBO NG MGA TERORISTA  isulong ang mga pagbabagong pampolitika, pang-ekonomiya at pang-kultura  pilitin ang pamahalaan na sundin ang ninanais nilang pagbabago
 8. 8. PAMAMARAAN NG TERORISMO  pagpapasabog sa mga highway, mga tanggapan, paliparan at iba pa  kidnappings for ransom  pagpatay  suicide bombing  pagpapasabog ng mga pampublikong sasakyan, mall, simbahan at iba pang mataong lugar
 9. 9. 2 URI NG TERORISMO  PANLOOB NA TERORISMO (internal terrorism) - nagaganap sa loob ng bansa sa pagitan ng mga pinuno at pinamumunuan at maging anumang pangkat na naglalayong maghasik ng pananakot, lumabag sa karapatang pantao, kumitil ng buhay ng mga mamamayan
 10. 10. 2 URI NG TERORISMO  PANLABAS NA TERORISMO (external terrorism) - nagaganap sa labas ng bansa sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bansa na nagbubunga ng malawakang pinsala
 11. 11. PANGKAT NG MGA TERORISTA  AL-DAWA (Beirut, Lebanon)  ISLAMIC JIHAD (Beirut, Lebanon)  AUM SHINRIKYO (Japan)  AL QAEDA (Afghanistan)  JEMAAH ISLAMIYAH (Indonesia)  ABU SAYAFF (Philippines)  Moro Islamic Liberation Front/ MILF (Philippines)  Moro National Liberation Front/ MNLF (Philippines)

×