Endelig udgave sap bedømmelsesbetænkning parallelopdrag 20120507 med billeder

753 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
326
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Endelig udgave sap bedømmelsesbetænkning parallelopdrag 20120507 med billeder

 1. 1. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012Parallelopdrag for Byliv på Sankt Annæ Plads,Kvæsthusgade samt Store og Lille StrandstrædeKvæsthusselskabetBedømmelseskomiteens betænkningMaj 2012 Den lave sol lyste paa de hvide huse paa Sct. Annæ Plads. Jeg saa dem pludseligt mere tydeligt end nogen sinde. Og jeg tænkte: det er i ét billede det København, som jeg forlader. Steen Eiler Rasmussen, 1963 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 2. 2. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012Indholdsfortegnelse1 INDLEDNING .......................................................................................... 3 1.1 Konkurrencedeltagerne ..................................................................... 4 1.2 Bedømmelseskomité ....................................................................... 5 1.3 Bedømmelseskriterier og Proces ......................................................... 62 BEDØMMELSESKOMITÉENS INDSTILLING ............................................ 9 2.1 Generelt ...................................................................................... 9 2.2 Indstilling...................................................................................... 93 HOLD SCHØNHERR ............................................................................. 12 3.1 Bedømmelseskomitéens betragtninger og vurderinger .............................. 124 HOLD ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE ............................... 16 4.1 Bedømmelseskomitéens betragtninger og vurderinger .............................. 165 MARIANNE LEVINSEN LANDSKAB ...................................................... 20 5.1 Bedømmelseskomitéens betragtninger og vurderinger .............................. 206 BILAG ................................................................................................ 24side 2/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 3. 3. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-20121 INDLEDNINGØnsket om at forskønne Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Strandstræderne er opståeti forbindelse med Kvæsthusprojektet, som Realdania/Kvæsthusselskabet ogKulturministeriet/Det Kongelige Teater gennemfører i et fælles samarbejde. Projektetomfatter et underjordisk parkeringsanlæg med op til 500 p-pladser samt en ny pladsomkring Skuespilhuset og på KvæsthusmolenKvæsthusprojektet blev muligt at gennemføre, da borgerrepræsentationen den 10. juni2009 besluttede, at der kunne etableres parkering under Kvæsthusmolen.Borgerrepræsentationen besluttede imidlertid samtidig at reducere den omkringliggendeparkering tilsvarende. Dermed opstod muligheden for at forbedre forholdene i SanktAnnæområdet for bylivet, forstået bredt som ophold, lokale aktiviteter, fodgængere ogcyklister og samtidig sikre en arkitektonisk, bylivsmæssig og trafikal sammenhæng i SanktAnnæ og Kvæsthusområdet, hvor den nye destination på Kvæsthusmolen er indtænkt.Denne mulighed søges realiseret gennem et samarbejde mellemRealdania/Kvæsthusselskabet og Københavns Kommune. Det i foråret 2012 gennemførteparallelopdrag om fornyelsen af Sankt Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade erførste fase i dette samarbejde. Anden fase vil være, at udarbejde et prissatdispositionsforslag for området i efteråret 2012.Parallelopdraget er forankret i Kvæsthusselskabet, som i samarbejde med KøbenhavnsKommune har indbudt tre tværfaglige rådgiverhold til parallelopdraget vedrørendeudarbejdelse af illustrerede bylivsprogrammer for Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samtStore og Lille Strandstræde. Formålet med parallelopdraget er gennem en åben proces atskabe det bedst mulige grundlag for det videre arbejde med udviklingen af en prissatdispositionsplan.Dette dokument er Bedømmelseskomiteens betænkning og udpeger det rådgiverhold, sombedømmelseskomiteen samlet set vurderer, har løst den stillede opgave bedst, herunderhar demonstreret den bedste forståelse for processens betydning for at skabe et godtresultat. Det valgte rådgiverhold vil efterfølgende, i samarbejde med opdragsgiver ogLundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, skulle deltage i udarbejdelsen af et prissatdispositionsforslag for Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Strandstræderne. Lundgaard& Tranberg Arkitekter A/S er i forvejen totalrådgiver på Kvæsthusprojektet.Parallelopdragets krav til udarbejdelsen af de illustrerede bylivsprogrammer, og dermedrammerne for bedømmelseskomiteens udvælgelse af den bedste opgavebesvarelse, erdetaljeret formuleret i Program for parallelopdrag for Byliv på Sankt Annæ Plads,Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde (i det videre kaldet Program ellerProgrammet), hvilket der henvises til. Programmet er udarbejdet i nært samarbejde mellemKvæsthusselskabet og Københavns Kommune.Som det bl.a. fremgår af Programmet har det været en vigtig præmis for parallelopdragetsgennemførelse, at forslagsstillerne udvikler de illustrerede bylivsprogrammer i en åben ogkonstruktiv dialog/proces mellem forslagsstillerne, borgerne, opponenter, faglige rådgivere,Københavns Kommune og Kvæsthusselskabet som opdragsgiver. Derfor har der i forløbetværet afholdt to offentlige møder, hvor borgernes forventninger til arbejdet med Sanktside 3/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 4. 4. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012Annæområdet har kunnet pejles af de tre hold og der har været tilknyttet tre uafhængigeopponenter, alle med en særlig ekspertise i byliv, men med hver sin fagprofessionellebaggrund. Endvidere har der været tilknyttet fire faglige rådgivere, der har kunnet bidragemed ekspertviden inden for de fagdiscipliner, der især har været i spil i opgaven.Det er bedømmelseskomiteens vurdering, at det udpegede rådgiverhold har givet detbedste bud på rammerne for det fremtidige byliv på Sankt Annæområdet, og at disserammer samtidigt er understøttet af en robust hovedstruktur, der afspejler en godforståelse og respekt for områdets klassiske byrum og stedets historie. Parallelopdragetshovedformål ses dermed løst, og der er skabt et godt grundlag for den videre disponerings-og designproces, som nu indledes.1.1 KonkurrencedeltagerneBedømmelseskomiteens betænkning er udarbejdet på grundlag af de modtagne forslag frafølgende inviterede rådgiverhold:Hold Schønherr (holdleder), bistået af: Rambøll (Trafik og Klima) Maria Fabricius Hansen (dr. Phil og lektor i Kunsthistorie)Hold Kristine Jensens Tegnestue (holdleder), bistået af: Grontmij (Trafik og Klima) Peter Thule Kristensen (arkitekt ph.d. og lektor på Kunstakademiets Arkitektskole) Marina Bergen Jensen (professor og specialist på LAR-området)Hold Marianne Levinsen Landskab (holdleder), bistået af: Niras A/S (Trafik og Klima) Mette Winkelman (billedkunstner) Lise Gamst (konsulent indenfor dialogbaserede processer)Ovennævnte rådgiverhold blev udvalgt efter en prækvalificeringsproces, hvor i alt 6rådgiverhold blev opfordret til at indgive begrundet ansøgning om deltagelse iparallelopdraget.side 4/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 5. 5. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-20121.2 BedømmelseskomitéBedømmelseskomitéen har foretaget den endelige bedømmelse af de indkomne forslag ogdermed valgt det rådgiverhold, der deltager i det videre arbejde med dispositionsplanen. AfProgrammet fremgår det endvidere, at der i det videre arbejde er mulighed for frit at tilføreog indarbejde tiltag og gode idéer fra alle besvarelserne.Bedømmelseskomiteen er sammensat som følger: Formand Mette Lis Andersen, direktør (Realdania By) Lars Autrup, projektleder (Realdania Filantropi) Jakob Cold, administrationschef (Realdania By) Simon Kjær Hansen, centerchef (Københavns Kommune, Center for Bydesign) Niels Tørsløv, centerchef (Københavns Kommune, Center for Trafik) Jon Pape, centerchef (Københavns Kommune, Center for Park og Natur)Direktøren for Kvæsthusselskabet, Ole Bach, har deltaget i bedømmelseskomitèens møder.Følgende opponenter har bistået styregruppen ved bedømmelsen: Henrik Reeh (særlig kompetence vedr. landskabsanalyse og arkitekturfilosofi m.m.) Lisbeth Westergaard (særlig kompetence vedr. byliv og landskabsarkitektur) Erik Skibssted Hey (særlig kompetence vedr. byliv)Følgende faglige Rådgivere har bistået styregruppen ved bedømmelsen: Jesper Dahl, Områdechef (Københavns Kommune, Center for Bydesign) Lene Tranberg, arkitekt MAA (Lundgaard og Tranberg) Peter Stanley Andersen, trafikkonsulent (Via Trafik) Hans Peter Svendler, direktør (Realdania)Følgende ressourcepersoner har bistået styregruppen: Petra Hækkerup, projektassistent (Kvæsthusselskabet) Sanne Maj Andersen, arkitekt (Københavns Kommune, Center for Bydesign) Jannike Axlev, landskabsarkitekt (Københavns Kommune, Center for Park og Natur) Jens Christian Højgaard, trafikplanlægger (Københavns Kommune, Center for Trafik) Jan Rasmussen, Miljøinspektør (Københavns Kommune, Center for Park og Natur)Som proceskonsulent: Gert M. Thorsøe, Bygherrerådgiver & Partner (emcon a/s)side 5/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 6. 6. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-20121.3 Bedømmelseskriterier og ProcesBedømmelseskriterierDe nærmere betingelser for den stillede opgave og den tilhørende bedømmelse fremgår afProgrammets afsnit 7. Betingelser, hvilket der henvises til. Fra nævnte Betingelserfremhæves følgende bedømmelseskriterier, som grundlag for bedømmelseskomiteens valg:”De indbudte rådgiverhold bedømmes ud fra hvor overbevisende opgavebesvarelsen erløst i forhold til vision og mål for byrummenes samt opdragsgivers krav og ønsker tilbesvarelsen. Herudover vil rådgiverholdene blive bedømt ud fra, om de hver især bidragermed at udvikle ideer i dialog med opdragsgiver, øvrige deltagere, borgere og interessenter.Samt ud fra om de indbudte rådgiverhold kan håndtere processen og loyalt og åbentdiskutere egne samt øvrige rådgiverholds ideer.”Den åbne procesProgrammet for parallelopdraget blev udsendt til de indbudte rådgiverhold den 26. januar2012, og den 20. marts 2012 afleverede de tre udvalgte rådgiverhold deres endeligeforslag til bedømmelse.Som nævnt har det været en vigtig præmis for gennemførelsen af parallelopdraget, atudviklingen af forslagene er sket i en åben proces, hvor borgere og interessenter har haftmulighed for at komme i dialog med opdragsgiver og de indbudte rådgiverhold.Der har undervejs været afholdt to workshops for naboer, borgere og andre interesserede.Begge møder har været planlagt, så der var mulighed for diskussion og debat mellemmødedeltagere, rådgiverhold og opdragsgiver. Begge workshops har været velbesøgte.På første workshop den 29. februar 2012 præsenterede de tre rådgiverhold deresforeløbige tanker til det fremtidige byliv i Sankt Annæområdet.Billederne er fra den første workshop, hvor mange borgere bidrog til en god dialog. Foto: Søren SvendsenPå anden workshop den 29. marts 2012 præsenterede de tre rådgiverhold deres endeligeforslag til fremtidens byliv i Sankt Annæområdet. Borgerne kommenterede forslagene,således at deres vurderinger kunne indgå i bedømmelseskomitèens arbejde.Ved begge møder har der været workshopelementer, hvor rådgiverholdene ogmødedeltagerne har kunnet diskutere forslagene konkret og direkte. Derudover har derside 6/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 7. 7. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012været plenumdebat og mulighed for at aflevere yderligere kommentarer og ideer skriftligt tilopdragsgiver og rådgiverhold. Ved begge workshops har naboer og øvrige interessenterdeltaget særdeles konstruktivt og positivt i arbejdet.I den åbne dialog har der været en procesmæssig fokus på, at fastholde dialogen påkernen i parallelopdraget – nemlig de illustrerede bylivsbetragtninger – frem for enfokusering på de mere designorienterede illustrationer og elementer. Der har selvsagtværet mange kommentarer til netop de designorienterede illustrationer, men det eropdragsgivers indtryk at dialogen samlet har givet et klart billede af borgernes holdning tildet fremtidige byliv i Sankt Annæområdet. Som nævnt på de to workshops skal der først iden videre programmering og projektmæssige bearbejdning arbejdes mere konkret meddesign og udtryk.Kommentarerne har generelt været præget af, at en stor del af naboerne/borgerne eroptaget af at bevare pladsen og pladsens karakter, som de kender den.Bedømmelseskomiteens evaluering af det åbne procesforløbSom en del af workshoppen den 29. marts 2012 udfyldte en meget stor del af defremmødte borgere et særligt evalueringsark. Bedømmelseskomiteen har via dissetilbagemeldinger - og via egen deltagelse i forløbet - med stor glæde noteret sig de mangeog helt gennemgående positive tilbagemeldinger på den gennemførte åbne proces samtinformationsflowet.Bedømmelseskomiteen har også noteret sig de mange gode og personlige input til debylivsmæssige betragtninger, men selvfølgelig også de mere designorienterede ønsker ogsynspunkter. Mange borgere og interessenter i øvrigt, har omtalt Sankt AnnæPladsområdet med en særlig varme/kærlighed, og et gennemgående tema har væretønsket om, at bevare Sankt Annæområdets særlige kvaliteter, egenart og historiskeperspektiv i en nænsom udvikling mod områdets nye rammer.Bedømmelseskomiteen vil tilsikre, at de mange gode synspunkter og holdninger indgår i devidere overvejelser og prioriteringer vedrørende programmeringen og disponeringen afSankt Annæområdet.Bedømmelsen af de modtagne forslagBedømmelseskomiteen har med tre møder i perioden fra den 20. marts 2012 til den 30.april 2012, foretaget bedømmelse af de modtagne besvarelser samt rådgiverholdeneshåndtering af det åbne procesforløb.Bedømmelsen er sket med særlig bistand fra de tilknyttede opponenter, faglige rådgivereog ressourcepersoner, som på hver deres måde, og med hver deres faglige udgangspunktog speciale(r), har medvirket til en meget kvalificeret gennemgang af de modtagne forslagog den tilhørende proces.Opponenterne har haft særlig fokus på rådgiverholdenes forslag til byliv, og har desudenhaft en særlig observerende rolle i forbindelse med de afholdte workshops. Dette medhenblik på, at vurdere rådgiverholdenes håndtering af de procesmæssige udfordringer,side 7/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 8. 8. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012herunder deres evne til at facilitere de afholdte workshops, deres evne til at opsamle,bearbejde input og kritik samt deres evne til at præsentere og formidle forslag mv.Opponenterne fremhæver ikke entydigt et samlet bedste forslag, da opponenterne peger påhver sit hold, som bedste egnet til at bidrage til det videre arbejde med dispositionsplanen.De faglige rådgivere, som har vurderet besvarelserne ud fra forskellige fagvinkler som byliv,hovedstruktur, trafik og håndtering af regnvand/skybrud, peger derimod alle på Schønherr,som det hold, der har giver den bedste besvarelse vedr. de pågældende fagområder.Der henvises til opponenternes skriftlige indlæg, vedlagt som bilag A, B og C.side 8/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 9. 9. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-20122 BEDØMMELSESKOMITÉENS INDSTILLING2.1 GenereltParallelopdraget har haft til hovedformål at fokusere på det fremtidige byliv og der ersamtidigt lagt vægt på, at det ønskede byliv understøttes af et overordnet hovedgreb og enstruktur, der sikrer den nødvendige trafikafvikling og afledning af vand - især i forbindelsemed skybrud.Besvarelserne viser forskellige tilgange både til bylivets omfang og karakter, men også tilunderstøttende rumlige hovedgreb, trafikstrukturer og vandafledningsprincipper. Samtidigviste processen et klart ønske fra borgernes side om især at bygge videre på områdetsnuværende kvaliteter.Alle forslag har arbejdet med bylivet, men de afleverede forslag er forskellige i derestilgang til bylivsbetragtningerne og deres programmatiske niveau. Kristine Jensens forslager meget overordnet, nærmest konceptuelt i tilgangen til bylivet. Omvendt er MarianneLevinsens et indlevet projekt, der sine steder bliver meget konkret. Schønherrs forslag ermeget konsekvent holdt på det programmatiske niveau – med særligt afsæt ibylivsbetragtningerne.Forslagene har alle forholdt sig til de tre forskellige byrum: Kvæsthusgade,Strandstræderne og Sankt Annæ Plads. De tre forslag er grundlæggende enige i, hvordande ser bylivet udvikle sig i hhv. Kvæsthusgade og Strandstræderne. I Kvæsthusgadelægges der vægt på transitfunktionen med gode forhold for cyklister og fodgængere. IStrandstræderne er alle tre forslag enige om at foreslå sivegadeløsninger med belægningfra facade til facade, der faciliterer café- og handelsliv på fodgængernes præmisser.De tre forslag adskiller sig primært i deres forslag til bylivsudviklingen på Sankt AnnæPlads, og giver hver deres bud på løsninger af pladsens grundlæggendeudfordringer/dilemmaer: Solforholdene, aktive og mere passive stueetager, mulighedernefor passage og mulighederne for at skabe liv, der fungerer i et stort byrum.2.2 IndstillingPå baggrund af de modtagne rådgiverholds opgavebesvarelser og den gennemførteproces udpeger bedømmelseskomiteen enstemmigt, at det videre arbejde meddispositionsplanen for området sker i et samarbejde med:Hold Schønherr (holdleder), bistået af: Rambøll (Trafik og Klima) Maria Fabricius Hansen (dr. Phil og lektor i Kunsthistorie)Bedømmelseskomiteen vurderer, at Hold Schønherrs klare og præcise tilgang tilbylivsbetragtninger samt rådgiverholdets tilhørende forslag til struktur for byrummene,trafikken og vandet samlet set bedst imødekommer programmets vision og krav. HoldSchønherrs forslag vurderes desuden at have en god robusthed i forhold til den videreprojektmæssige bearbejdning af Sankt Annæområdet.side 9/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 10. 10. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012Hold Schønherr har desuden demonstreret en god procesmæssig forståelse ogkommunikationsevne i forbindelse med den åbne proces, og har tydeligt i udviklingen afforslaget forholdt sig til input fra borgerne og andre interessenter.Hold Schønherrs tilgang til bylivets karakter og placering i området skaber sammen medden understøttende rumlige forskellighed mellem middelalderbysidens byrum og detklassiske byrum på Sankt Annæ Plads med det grønne midterareal og vejarealer på beggesider, et overordnet greb, der respekterer og understøtter byrummenes eksisterendekvaliteter og områdets historie. Dette hovedgreb lægges til grund for det videre arbejdemed dispositionsforslaget.Bedømmelseskomiteens vurderinger og betragtninger er nærmere begrundet nedenforsamt i de efterfølgende afsnit 3, 4 og 5.Bedømmelseskomitéens sammenfatning af Hold Schønherrs besvarelseHovedgrebet bygger på en klar analyse og en velargumenteret idé, som tager bevidststilling til karakteren af bylivet i konkurrenceområdet og nuancerer dette i relation til detomgivende byområde.Analysen fører til, at Sankt Annæområdets stille og rolige hverdagsliv skal fastholdes ogunderstøttes som både en kontrast og et supplement til det aktive byliv i Nyhavn og ifremtiden også på Kvæsthusmolen. Fodgængere og cyklister får bedre og mere attraktiverammer. Viderefortolkningen af det eksisterende bylivs kvaliteter udtrykkes fint iarbejdstitlen Plads til promenade, passage og pauser, og den foreslåede hovedstruktur forbyrummene samt for trafik og vand indbygges i og udledes af denne tilgang.Bylivet på Sankt Annæ Plads intensiveres fra vest mod øst – fra pause og promenade, tilleg og ophold centralt på pladsen, og endelig til passage i området omkring Toldbodgadeog Kvæsthusmolen. Midt på aksen aktiveres der rum for leg og ophold, som understøttesaf vandelementer og udseservering på den ”folkelige” side. Mulighederne for ophold ogudeservering udnyttes desuden i området foran Scandic Front, med mulighed for at nydeudsigten til havnebassinet og havneløbet.Bylivsaktiviteterne intensiveres ned mod Kvæsthusmolen.Projektets fokus på fodgængere, som særligt bidrager til en levende by og et mangfoldigtbyliv, er fint illustreret i en analyse af områdets potentialer for promenade, passage ogpauser.Bylivsbetragtningerne understøttes af valg af hovedstruktur, trafikløsning ogafledningsprincip for regnvand, og forslaget samler dermed op på alle temaer på baggrundaf en god analyse og en god og synlig indarbejdelse af bidrag fra den åbne proces.side 10/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 11. 11. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012Forslaget præsenterer, som det eneste, en fin analyse af alle tre principielle tværsnit påSankt Annæ Plads, og argumenterer overbevisende for at fastholde ramblaløsningen (dennuværende hovedstruktur) frem for boulevardløsningen eller det asymmetriske snit.Forslaget bygger således videre på det eksisterende byrumsprofil og den eksisterendehovedstruktur på Sankt Annæ Plads, men forstærker hovedstrukturen ved bl.a., atforlænge det grønne tema ned til Kvæsthusmolen.Forslaget er lidt uklart i forhold til cykeltrafikken, i det der både vises en løsning med oguden cykelsti. Koblingspunkterne til Sankt Annæ Plads virker også delvist uafklarede – ikkemindst i området ved nedkørslen til P-anlægget. Disse mangler synes dog ikke at dækkeover svære problemstillinger, men at fokus er lagt på at belyse andre ting i et forslag, derhelt overvejende holder sig på det ønskede programmatiske niveau.Den foreslåede hovedstruktur for trafikløsning er generelt god og karakteriseret vedenkelthed og overskuelighed. Forslaget styrker den rumlige oplevelse for kørende cyklendeog gående samtidig med at den ikke dominerer helheden.Tilsvarende er holdets overordnede princip for håndtering af regnvand i både hverdags- ogskybrudssituationen kendetegnet ved enkelthed. Forslaget vurderes i øvrigt at have denstørste afledningskapacitet.Holdet fremhæves særligt for god formidling og procesforståelse. I holdets udvikling afforslaget ses det tydeligt, at man har lyttet og lært af de mange bidrag fra procesforløbet.Alt i alt er Schønherrs opgavebesvarelse den, der samlet set bedst besvarer den stilledeopgave. Forslagets hovedgreb vurderes samtidigt, at have den rette robusthed i forhold tilden videre programmering og disponering.I konsekvens af, at parallelopdraget har haft særlig fokus på bylivet, vil der i den videreanalyse, programmering og disponering af Sankt Annæområdet være behov for enyderligere bearbejdning af bl.a. følgende forhold: Konkretisering af bylivet/opholdet generelt og specifikt i forhold til målgrupper og områder, set over år og døgn Konsekvensvurdering af de overordnede trafikstrømme samt afklaring af trafikforhold særligt omkring Toldbodgade og til og fra det underjordiske parkeringsanlæg Disponering af arealerne mellem husfacaderne og det grønne midterareal på Sankt Annæ Plads, herunder cykelforbindelsernes endelige karakter Bylivets udfoldelse og de rumlige udtryk i pladsdannelse mellem Stræderne og Sankt Annæ Plads Endelige principper for håndtering af regnvand og vandets rekreative mulighederDe enkelte forslag uddybes i det efterfølgende.side 11/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 12. 12. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-20123 HOLD SCHØNHERRHold:Schønherr (som holdleder)Rambøll (Trafik og Klima)Maria Fabricius Hansen (dr. Phil og lektor i Kunsthistorie)3.1 Bedømmelseskomitéens betragtninger og vurderingerSchønherrs hovedidé er baseret på en god forståelse af stedets historie og rolle i bydelen.Med særligt afsæt i bylivsbetragtninger, arbejdes der respektfuldt og indsigtsfuldt medudgangspunkt i Sankt Annæs områdets egenart, kvaliteter og eksisterende hovedstruktur.Med bevaringen af den eksisterende ramblalignende løsning og udbygningen af detgrønne tema til mødet med Kvæsthusmolen, styrkes pladsens karakter og mødet medhavnen.BylivStedets identitet og lokaliteter analyseres og afklares, og koblingen mellem de lokaleforhold omkring Middelalderbyen og Frederiksstaden afdækkes.Den grundige analyse fører rådgiverholdet til en konklusion om, at Sankt Annæområdetsstille og rolige hverdagsliv skal bevares og understøttes som et det særlige bindeled ogbyrum mellem det aktive eksisterende og fremtidige byliv i Nyhavn og på Kvæsthusmolen.Rådgiverholdes viderefortolkning af det eksisterende bylivs kvaliteter samles fint iarbejdstitlen Plads til promenade, passage og pauser, og den foreslåede hovedstruktur forside 12/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 13. 13. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012byrummene samt for trafik og vand udledes i naturlig sammenhæng med rådgiverholdetsoverordnede tilgang til byliv.Bylivet på Sankt Annæ Plads aktiveres/intensiveres fra pause og promenade i den vestligedel til passage i den østlige del ved Toldbodgade og Kvæsthusmolen. Midt på aksenskabes der rum for legemuligheder, vandelementer og udseservering på den ”folkelige”side med de mere aktive facader/stueetager. Foran Scandic Front skabes der mulighed forophold og udeservering. Samlet set en klar og letaflæselig bylivsstruktur.Projektet har særlig fokus på fodgængere, som særligt bidrager til en levende by og etmangfoldigt byliv.HovedstrukturStærke omdrejningspunkter for holdets hovedgreb på Sankt Annæ Plads er forlængelsenog forstærkelsen af alléen helt ned til vandet. Herved formidles overgangen tilKvæsthuspladsen og Skuespilhuset, og det større og mere tilgængelige grønne områdemidt på alléen understøtter mulighederne for byliv. Det stringente rum opretholdes ogunderstøtter det ”højtidelige ophold”.Der bygges videre på Strandstrædernes eksisterende kvaliteter, bl.a. ved etablering af ensammenhængende belægning og bedre præmisser for de ”bløde trafikanter”. Ved mødetmellem Strandstræderne og Sankt Annæ Plads etableres en pladsdannelse, med mulighedfor ophold og markedsaktivitet.Koblingen mellem Strandstræderne og Sankt Annæ Plads og stedets stærke tilknytning tilGarnisonskirken ses ikke udnyttet optimalt. Ligeledes er koblingen mellem Sankt AnnæPlads og Kvæthussmolen ubelyst, og den kommende trappe mod Kvæsthusgraven ogKvæsthusmolens afgrænsning er ikke indtegnet.side 13/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 14. 14. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012TrafikPå Sankt Annæ Plads bevares principperne i den eksisterende trafikale løsning(ramblaløsningen), men vejbredder reduceres så byliv, promenade og tværgående trafiktilgodeses i højere grad. Dette understøttes af færre hegn, så fodgængere får bedremuligheder for ”sikker landing” på tværs af pladsdannelsen. Den trafikale kobling mellemSankt Annæ Plads markeres med et centralt vandelement i gaden.Ramblaløsningen danner et robust og fleksibelt afsæt for udformningen af biltrafikkens ogcykeltrafikkens afvikling, indretning af den nødvendige parkering langs facaderne ogmulighed for varelevering. Det er samtidigt en løsning, hvor bil- og cykeltrafikken kunskaber en begrænset barriere.Der opstilles to forslag til indretning af tværprofilet i Sankt Annæ Plads, med og udencykelstier. Forskellen har ikke betydning for det overordnede trafikale princip, men dersavnes en trafikal stillingtagen til bedste løsning. Der savnes endvidere en nærmereredegørelse for indplacering af varelevering og parkering i tværprofilet.Forslaget til indretning af Sankt Annæ Plads øst for Toldbodgade er enkelt og overskueligt,men en mere detaljeret bearbejdning af området mellem krydset ved Toldbodgade ogrampen/Kvæsthusmolen er nødvendig bl.a. i forhold til at tilgodese de langsgåendefodgængere.Forslagene til den trafikale disponering af Stræderne og Kvæsthusgade er gode.Ideen om at placere turistbusserne i Kvæsthusgade virker i forhold til Sankt Annæ Plads,men medfører en uhensigtsmæssig udkørsel via den yderste del af Nyhavn, der ønskesfredeliggjort og formentlig ensrettet i den modsatte retning.Klima/VandSchønherrs princip for håndtering af hverdagsregn og skybrudssituationer er karakteriseretved en skålløsning, hvor vandet ledes ind mod en langsgående landskabelig kanal i midtenaf Sankt Annæ Plads.Hverdagsregn samles i en smal, lav, åben kanal, der leder vandet fra vest mod øst og tiludløb i havnebassinet. Den mere ekstreme nedbør håndteres ligeledes i den langsgåendekanal, men via overløb til en dybereliggende og usynlig kanal. I skybrudssituationerfungerer hele det grønne anlæg i princippet som siveanlæg og ”grøft” og vandet flyder påoverfladen til udledning i havnebassinet.Løsningens styrke ligger i enkeltheden og dens store afledningskapacitet. Efterskybrudssituationer må der påregnes en vis retablering af den såkaldte landskabeligekanal.Der savnes en mere konkret stillingtagen til genanvendelse af regnvandet.side 14/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 15. 15. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012Proces og formidlingHoldet skal fremhæves for en særlig god formidling og processuel forståelse. Dette gælderbåde formidling i det modtagne forslag samt i Holdets præsentationer i forbindelse med deafholdte workshops. I holdets udvikling af forslaget ses det tydeligt, at der er lyttet tildialogen med borgerne.side 15/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 16. 16. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-20124 HOLD ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUEHold:Kristine Jensens Tegnestue (holdleder)Grontmij (Trafik og Klima)Peter Thule Kristensen (arkitekt ph.d. og lektor på Kunstakademiets Arkitektskole)Marina Bergen Jensen (professor og specialist på LAR-området)4.1 Bedømmelseskomitéens betragtninger og vurderingerHovedidéen i forslaget fra Kristine Jensens Tegnestue – Byliv, Trafik og Vand - er baseretpå en videreførelse af det mere stilfærdige Klassiske byrum med hverdags aktiviteter, ogstyrker passage på langs og på tværs ved at fjerne hegnene. Det grønne tema videreførestil mødet med havnen, og der fokuseres på bylivet i koblingspunkterne mellem områdetstre forskellige typer byrum.I overvejelserne om Sankt Annæ Plads er rådgiverholdet meget fascineret af forestillingenom, at ”spænde pladsen ud” fra facade til facade, med det formål at styrke oplevelsen afdet samlede rum. Forslaget er nænsom og respektfuld overfor stedets iboende kvaliteterside 16/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 17. 17. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012og peger på enkle løsninger til styrkelse af byliv og bevægelse, men den udfoldede idevirker meget overordnet og næsten diagrammatisk.Forslagets hoveidé svækkes væsentligt, da rådgiverholdet bevæger sig rundt om toprincipielt meget forskellige hovedstrukturer på Sankt Annæ Plads – rambla- ogboulevardløsningen – uden at tage endelig stilling til, hvilken af de afledte bylivsmodeller,der foretrækkes.Alt i alt et forslag som er mest forankret i udformningskoncept frem for byliv, men som harinteressante konceptuelle betragtninger om byrum, byliv, trafik og regnvandshåndtering.BylivSankt Annæ Plads betragtes som et sted for promenade og ophold, som understøtterhverdagslivet samtidig med at pladsen indgår i et samspil med Skuespilhuset og det storehavnerum.Forslaget løser pladsens udfordringer med sin boulevardløsning, der dog ender med atskabe nye udfordringer og i tilgift bliver uklar, fordi der alligevel bliver brugt energi på ogsåat udarbejde en ramblaløsning. Begge forslag ender derfor meget overordnede og kommerikke ned i en egentlig programmering af bylivet. Ramblaløsningen ses som en helgardering,mens boulevardløsningen må - på baggrund af de mundtlige fremlæggelser - antages atvære det egentlige bud på at skabe passage, nyt liv og bedre solforhold. Forslaget enderimidlertid med at skabe nye udfordringer fordi det stadig deler ”sol og vind” lige mellem sol-og skyggeside. Solsiden vil fortsat være den stille side, da kun få af husene har funktionertil at understøtte bylivet langs facaderne. Og de nuværende restauranter vil fortsat ligge iskygge. Samtidig giver forslaget endnu mere plads til byliv, uden at præcisere, hvilket bylivpladsen skal bruges til.Forslaget har en klar idé om at orientere rummet ned mod vandet og der er fokus påhverdagsbrugeren, ikke mindst børnene. Strandstræderne er troværdigt behandletmed ’væg til væg’ belægningen, men når konceptet med niveaufrit tværsnit gentages påSankt Annæ Plads virker det ikke overbevisende i forhold til trafik, parkering,vareindlevering osv. Flytning af legepladsen er en interessant idé´, men kan diskuteres, daflytningen kan risikere at fjerne byliv fra Sankt Annæ Plads hen til en plads, der kan klaresig uden.side 17/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 18. 18. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012HovedstrukturSet som analysegrundlag er skitseringerne af de to trafikløsninger fine og velunderbyggede,men holdets manglende valg af en anbefalet løsning efterlader forslaget ufuldendt.Forslagets søger at styrke grebet på tværs af Sankt Annæ Plads (trafikløsning 1) i detpladsen ”spændes ud”, med den centrale nye promenade og rambla kombineret medophold mellem de fire rækker træer, som styrker oplevelsen af passagen ogsammenbindingen af byen med det storslåede rekreative havnerum for enden af pladsen.Som en yderligere styrke ses forslagets læsning af stedets placering i konteksten, hvor densærlige identitet opstår i koblingen af/sammen-støderne af vidt forskelligebyrumskarakterer.Åbning af kirkehaven mod Sankt Annæ Plads er en sympatisk tanke, men der opstår farefor, at Sankt Annæ Plads mister sin rumlige stringens. Endvidere er det tvivlsomt, om idéenkan realiseres i praksis.Forslaget behandler som det eneste Skuespilhuset, som en ny værdig medspiller for endenaf Sankt Annæ Plads.Ved overgangen mellem Sankt Annæ Plads til Kvæsthusmolen skabes en ny plads ”Pladsen ved Kvæsthusgade”, som formår at skabe den efterspurgte overgang mellemSkuespilhuset, Sankt Annæ Plads og Kvæsthusmolen. Trappen ved Kvæsthusgraven fårderved en værdig placering for enden af rummet og forbindelsen til vandrummet udnyttesfuld ud.I et ønske om at forskyde tyngdepunktet på Sankt Annæ Plads fra by til havn, fra vest modøst, introduceres tanken om en flytning af symbolske skulpturer, hvorved muligheden foren vis dynamik markeres.TrafikDet foreslås, at vejforløbet mellem vejen i Sankt Annæ Plads mellem Toldbodgade ogBredgade enten opretholdes som i dag (ramblaløsning), eller at vejforløbet ensrettes ogplaceres centralt i tværprofilet (boulevardløsning).Ramblaløsningen danner et robust og fleksibelt udgangspunkt for udformningen af bil- ogcykeltrafikkens afvikling, indretning af den nødvendige parkering langs facaderne ogmulighed for varelevering. Det er samtidigt en løsning, hvor bil- og cykeltrafikken kunskaber en begrænset barriere.Boulevardløsningen forenkler krydset ved Toldbodgade og skaber her et bedre grundlagend ramblaløsningen for at skabe gode forhold for cyklister og gående på tværs afToldbodgade. Ensretningen medfører reduceret biltrafik på Sankt Annæ Plads, menomvejskørsel og overflytning af biltrafik fx til Nyhavn, syd for kanalen.Forslaget til afvikling af trafikken til og fra parkeringsanlæg og forpladsen vedKvæsthusmolen er udmærket, uanset om der tages afsæt i rambla- eller iside 18/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 19. 19. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012boulevardløsningen. Derimod er tilslutningen af Kvæsthusgade til Sankt Annæ Pladsunødigt kompliceret.Forslaget til trafikløsningen i Stræderne, hvor de nuværende ensretninger opretholdes, erudmærket. Trafikken er generelt behandlet på et overordnet principielt niveau, og derforikke så overbevisende argumenteret. Fremstillingen af to forslag gør det vanskeligt atforetage en entydig trafikal bedømmelse, dog bemærkes det, at begge de foreslåedetrafikale strukturer er relativt enkle i deres grundstruktur.Klima/VandI forslagets omorganisering af området indtænkes lokal afledning for regnvand ved skelnenmellem hverdagsregn og 200 års regn. Systemet for afledning af regnvand er letteredifferentieret i de to forslag til byrumsprofiler, men indeholder principielt de sammehovedingredienser.Hverdagsregnen ledes til pladsens langsgående trærækker og opsamles og filtreres imagasiner, og kan herefter benyttes til vanding af græs og træer.”Rygraden” i vandsystemet, til håndteringen af de store regnvandsmængder i fxskybrudssituationer, foreslås etableret som en ”usynlig struktur”, hvor vandet ledes tilmidten af pladsen, og herfra videre til udledning i havnebassinet.Forslaget behandler afledningen af regnvand på et relativt overordnet og beskrivendeniveau, og der savnes vurderinger og indtænkning af vandets rekreative muligheder. Det erumiddelbart svært at vurdere, om koteringsforhold og de foreslåede kant-/rendesten ipladsens profil kan håndtere vandmængderne i de kritiske situationer. Endvidere erkonsekvenserne for træernes vækstmuligheder ubeskrevne.Proces og formidlingForslaget er fremlagt på et højt arkitektonisk niveau både ved de mundtlige præsentationerog i det endelige forslag.Det er umiddelbart svært, at se på hvilke punkter holdet har viderebearbejdet de input defik fra dialogen med borgerne. Det fremgår ikke af forslaget, som mere er en kvalificeringog videre bearbejdning af det første oplæg.Fremstillingsformen er meget enkel og sober både mht. til diagrammer og farvevalg ogunderstøtter forslagets klare holdning til det æstetisk enkle.side 19/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 20. 20. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-20125 MARIANNE LEVINSEN LANDSKABHold:Marianne Levinsen Landskab Aps (som holdleder)Niras A/S (Trafik og Klima)Mette Winkelman (billedkunstner)Lise Gamst (konsulent indenfor dialogbaserede processer)5.1 Bedømmelseskomitéens betragtninger og vurderingerMarianne Levinsen landskabs hovedidé bygges op omkring et shared space område påskyggesiden af Sankt Annæ Plads, bevægelserne på tværs af pladsen og et grønt tema,som med relativ stor variation bevæger sig ned over Sankt Annæ Plads fra Bredgade tilToldbodgade, hvorefter det delvist opløses på pladsdannelsen foran Scandic Front hotel.Forslaget er lagt an som en vandring og fortælling, der bevæger sig fra byen mod vandet,og er karakteriseret ved en poetisk tilgang, respekt for og stillingtagen til hverdagslivet,forbindelserne og egenarten af området. På denne måde er en lokal menneskelig skala ogerfaring lagt til grund for den måde, hvorpå de byrumlige dispositioner beskrives ogbegrundes. Holdets tilgang udtrykkes ved arbejdstitlen – fra by til vand via havnen og lyset.Forslaget kommer med sin relativt store variation over pladsforløbet til at fremstå ubestemtog diffust. Der brydes med den Sankt Annæ Plads klassiske opbygning og der introduceresen tilgang til bylivet, som ikke synes overbevisende argumenteret. Det resulterer i, at byliv,trafikafvikling og regnvandshåndtering kommer til at fremstå løsrevne og spænder ben forvisionen i forslaget.Alt i alt et forslag som lander lidt mellem flere stole og ikke virker overbevisende i sinargumentation for forslaget valg af bylivskoncept og hovedstruktur. Forslaget indeholderdog flere gode elementer, især den landskabelige forståelse af byrummene og i analysenaf forbindelserne i området.side 20/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 21. 21. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012BylivBylivskonceptet i forslaget til Sankt Annæ Plads bygger dels på soldiagrammet delspå analyser af det flow, der er observeret. Begge analyser kan imidlertid diskuteres.Flowanalyserne viser bevægelserne som vi kender dem i dag, men de lader sig joændre af de nye indgreb. Solen og skyggernes vandring lader sig derimod ikke ændre.Og analysen understøtter ikke umiddelbart, at der er belæg for at lægge et stortshared space med mulighed for ophold og udeservering i skyggesiden.Ved kirken og ved Scandic Front hotellet – de to koblingspunkter – er der påvist godesolforhold for ophold og aktivitet. Passagemulighederne fra Strandstræderne tilAmaliegade er fint behandlet.Den lille plads ved Strandestædernes sydlige udmunding har fine kvaliteter, og med sintræfortætning og begrønning vil den være et smukt tilskud til middelalderbyens lidt krogedeog tætte urbane karakter, som ramme om det lokale byliv og som en værdig overgang tilSankt Annæ Plads.Den sydlige gade er tænkt som shared space, men rummet fyldes ikke ud ibylivsmæssig forstand. Soldiagrammet understøtter som nævnt ikke, at løsningentrækkes ud i næsten hele pladsens længde. Og man savner markering af de vigtigstepassagesteder.Det centrale vandelement ved koblingen til Amaliegade er godt tænkt som rekreativtelement, hvor byliv omkring vandbassinet kombineres med udsigt til havnerummet.Smukke blomsterbede og stille ophold bidrager fint og er vigtige elementer ibylivstilbuddet, ligesom bevarelsen af hegnet har en vigtig rumdannende effekt somvæg for bænke, der retter sig mod solen og det grønne. Men de samme hegn erplaceret uden landing for fodgængere, der passerer kørebanen.side 21/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 22. 22. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012HovedstrukturForslagets hovedgreb tager udgangspunkt i det shared space område på skyggesiden, entrafikal hovedafvikling på solsiden samt en fastholdelse af Sankt Annæ Plads grønne profilfra Bredgade til Toldbodgade.Mellem regnvandsbassinet og Scandic Front Hotel, og frem til Kvæsthusmolen, etableresen bred promenade og en flot åben pladsdannelse opstår foran trappen tilKvæsthusgraven. Grebet understreger det horisontale kik, og understøttes yderligere afopløsningen af de præcise rumdannende trærækker, der spredes og samles i mindregrupper.Strandstræderne behandles som sivegader/gågader med ensrettet bilkørsel ud i Nyhavn,og med en gennemgående belægning, der forbinder pladsen og stræderne og understøtterhandels og cafelivet.Kvæsthusgade fastholdes som passage for kørende trafik i gadens østlige side og forgående og cyklende i et fælles spor i gadens vestlige side som suppleres med særligbelysning på mast og i belægning.TrafikHovedtrafikken fokuseres på solsiden af Sankt Annæ Plads, og biltrafikken ensrettes iretningen mod Toldbodgade. Den dobbeltrettede cykelsti skaber optimale forhold for denlangskørende cykeltrafik, men kan samtidigt blive en barriere for de krydsende fodgængereog medføre mere komplicerede trafiktekniske løsninger i enderne. På skyggesiden afSankt Annæ Plads etableres en enkeltrettet sivegade, dog med dobbeltrettet biltrafik til ogfra Garnisonskirken.Ensretningen af biltrafikken fra Bredgade mod Toldbodgade medfører reduceret biltrafik påSankt Annæ Plads, men omvejskørsel og overflytning af biltrafik fx til Nyhavn, syd forkanalen.I Stræderne foreslås ensretningen i Lille Strandstræde vendt, således at pladsen ud forGarnisons Kirken kan fredeliggøres helt for biltrafik. Isoleret set er det en fordel, men giveradgang via Nyhavn, hvilket næppe kan gennemføres i praksis.Den foreslåede asymmetriske trafikløsning øst for Toldbodgade er udmærket i forhold tilafvikling af biltrafik, men reguleringen af cykeltrafikken udfordres.Som konsekvens af forslaget foreslås ensretningen i Nyhavn mellem Lille Strandstræde ogToldbodgade vendt. Det medfører øget trafik i Nyhavn, og risiko for utilsigtet gennemkørselfra Toldbodgade. Det er overordnet set en dårlig løsning, hvor ulemperne ikke står målmed fordelene.Kvæsthusgade bliver et meget stramt æstetisk rum med et interessant lysstrategiskelement til styrkelse af oplevelsen for gående og cyklende. Den dobbeltrettede fællessti ivejens vestside vurderes ikke at være en hensigtsmæssig løsning, og cyklisterne risikereat udgøre en unødig gene for fodgængerne.side 22/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 23. 23. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-2012Samlet set en trafikløsning, hvor trafikken omlægges, så der skabes nye og anderledesmuligheder for indretning af byrum i området, men som samtidig komplicerer denoverordnede trafikafvikling.Klima/VandAnalysen af regnvandsproblematikken er seriøst behandlet og rådgiverholdet forholder sigret detaljeret til både afledning, genanvendelse og de rekreative muligheder. Analysenindledes med udgangspunkt i tilløbet af de store regnvandsmængder fra randområderne.Vejvand ledes til kloak og tagvand føres til underjordisk reservoir, der anlægges langs degrønne områder. Det opsamlede tagvand anvendes til vanding af de grønne områder ogsurbundsbede, og som kilde og friskvandsforsyning til regnvandsbassinet, som spejlerhimlen og lyset.Skybrudsituationer foreslås håndteret via overfaldeafvanding, ved justering afbelægningernes hældninger. Det kan ikke helt gennemskues hvorvidt dekoteringsmæssige forhold egentlig tillader den nødvendige justering.Udledningen/udløbet til Kvæsthusgraven foreslås udført via en særlig afløbskassette. Endetalje som ikke ses i de øvrige forslag.Forslaget indeholder et interessant forslag om, at vandet udnyttes til ”fordampningskøling” isommermånederne. Et forslag som bør dyrkes nærmere.Proces og formidlingMaterialet fra den første fremlæggelse står stærkt analytisk. Der klarlægges flows,sammenligninger af nærliggende byrum og der fremkommer klare tolkninger af muligtbyliv. Denne indlevelse i stedet og fornemmelse for et kommende byliv genkendeskun delvist i den endelige aflevering. I det endelige forslag fremstår strukturen ogteksten uklar, og det valgte koncept for bylivet virker ikke overbevisende argumenteret.Fremlæggelsernes klarhed tabte til hensynet om at bringe faglige indlæg i spil, og komi stedet til at fremstå ustrukturerede og usammenhængende.Det fremgår ikke tydeligt af det endelige forslag, hvad rådgiverholdet fik med fra den 1.workshop.side 23/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab
 24. 24. SANKT ANNÆ PROJEKTETBEDØMMELSESBETÆNKNING02-05-20126 BILAGFølgende indlæg er vedlagt:A. : Indlæg v. opponent Lisbeth WestergaardB. : Indlæg v. opponent Henrik ReehC. : Indlæg v. opponent Erik SkibstedBedømmelseskomitéen, København den 30. april 2012side 24/24 Cvr: 33756976 Et helejet Realdania selskab

×