Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Byens Øjnes bidrag til udstillingen The Good City

559 views

Published on

Fredag d. 8. juni kl. 12.00 indvier Bicycle Innovation Lab den internationale vandreudstilling The Good City.

Udstillingen The Good City er bygget op om en række plancher, der med tekst og grafik fortæller om den danske cyklismes historie, og hvordan vi forestiller os, at den og byen kan udvikle sig i fremtiden.

Udstillingen er placeret udendørs på den nye havnepark i Havnegade ved Custom House fra d. 8. juni til d. 22. juni og på Amagerbro Torv fra d. 22. juni til d. 8. juli. Herefter vil udstillingen fungere som en international vandreudstilling.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Byens Øjnes bidrag til udstillingen The Good City

  1. 1. LIVETSET FRA CYKLEND es i gn m e d øje for c yk listenI jagten på at få flere til at cykle allerede nu ved at forsage ”Med få undtagelser har trafik lader sig tage i anven- Vi tror cyklister er helt ander-er vi ved at miste grebet om cyklen fordi gaderne overtag- bydesign hvad cykling angår delse? Eller skal vi se cyklisten ledes og at tiden er kommet tilselve cykeloplevelsen. Trafik- es af cyklister der opfører sig næsten udelukkende været som en lidt hurtigere udgave at vi anerkender dette. Der erplanlæggerne, der igennem som bilister fordi vi planlæg- fokuseret på at skabe sikre og/ af fodgængeren, og bruge brug for mere viden og mereårtier smadrede vores byer ger for cyklen på samme vis eller attraktive faciliteter til fodgængerlignende byde- forskning i cyklistens særligetil fordel for bilernes frie be- som vi gør det for bilen. Men cykling, så som cykelstier og sign? Eller er cyklister helt an- oplevelse af livet – cykeloplev-vægelighed, er ved at overtage en cykel er ikke blot en bil uden cykelparkering, eller som i den derledes og grundlæggende elsen – hvis vi vil have endnucykelrevolutionen og gøre det hjælpemotor. En cykel er helt senere tid, at skabe mere plads forskellige fra både bilister og flere til at bruge cyklen. Vi harhele til et spørgsmål om ef- sig selv. Vi er nødt til at udvikle til cyklister med henblik på at fodgængere, med behov der brug for at både børn og ældrefektivitet og hastighed. Det er et design af byen, der har øje få flere til at cykle. Men burde er langt mere komplekse end bliver ved med at cykle og ikkegivet at det har bragt os langt for cyklistens oplevelse. Første der ske en mere radikal rekon- at de blot handler om sikker- lader sig skræmme væk fra ve-- men nu vil det ikke bringe os trin er at forstå livet som det ceptualisering af bydesign der hed og motion, så implika- jene og derfor er der brug forlængere. Børn og ældre er ses fra cyklen. tager mere bevidst udgang- tionerne for bydesign er langt langt flere valgmuligheder spunkt i cyklistens hastighed, mere gennemgribende?” (1) hvad ruter, stier og forbindel- byens øjne – kontoret for bykvalitet er en uaf- højde, udsathed, lyskrav og ser angår. Og vi har brug for hængig rådgivningsvirksomhed der formidler parkeringsbehov? Er cyklen (1) Ann Forsyth & Kevin Krizek, langt mere innovation i kryds- viden, laver analyser og capacity building og rådgiver offentlige og private bygherrer og bes- blot en anden form for køretøj, Urban Design: Is there a Dis- feltet mellem bydesign og lutningstagere om arkitektur, byudvikling, byliv, tilpas lig bilen til at de samme tincive View from the Bicycle, cyklisme, der hvor kvaliteten mobilitet og bæredygtighed. strategier vi benytter for bil- Journal of Urban Design 2011 af cykeloplevelsen afgøres. AT CYKLE ER AT TAGE DEL I VERDEN PÅ EN FYSISK OG INSTINKTIV MÅDE. SOM CYKLIST ER MAN EN EN-MANDS VEJRBERETNING DER KONSTANT STIKKER EN KÆP I HJULET PÅ HVERDAGENS SLID OG LAD OS BARE VÆRE SLÆB. EN CYKELTUR ER EN FEJRING AF SOLEN, SELV NÅR SOLEN IKKE ER MED PÅ TUREN. AT CYKLE ER AT ÆRLIGE: AT CYKLE HOLDE FAST I UNGDOMMENS GLØD SOM NÅR MAN ER BARE BEDRE. PUSTER TIL BÅLET FOR AT HOLDE LIV I FLAMMEN. (PATRICK BRADY, PELOTON CYCLING MAGAZINE #8, JANUARY 2012)THE VIEW FROM THE BICYCLED es i gn w i t h t h e c yc l i s t i n m i n dIn our quest for a higher modal share for forsake the bicycle because streets are be- “With a few exceptions, the focus of ur- design strategies work? Alternatively, can We do think cyclists are different and webicycling we are loosing sight of the ex- ing taken over by cyclists behaving like car ban design in terms of cycling has most they be seen as essentially a faster pedes- think the time has come to acknowledgeperience of cycling. Traffic engineers, who drivers because we plan for them in the often centred on creating safe and/or at- trian, using basically the same infrastruc- this. More knowledge and more researchfor decades ruined our cities for the sake same way we do for cars. But the bicycle is tractive facilities such as cycle lanes and ture? Or are cyclists different to both mo- into the particulars of the view from theof free car movement, are taking over the not simply an unmotorized car. A bicycle bicycle parking, or more recently on cre- torists and pedestrians, with needs more bicycle - the bicycle experience - is need-cycling revolution, turning it into a ques- is what it is: a bicycle. We need to invent ating comfortable spaces to increase the complicated than safety and exercise, and ed if we want to continue to expand thetion of effeciency and speed only. Grant- an urban design with the cyclist in mind. amount of cycling as physical activity. with implications for urban design?” (1) modal share of bicycling. We need to keeped, effeciency and speed have brought us The first step is to adapt the view from the However, this somewhat limited purview children and the elderly on their bikesfar - but it will get us no further. Children bicycle. begs several questions. Should there be a too and therefore more choices in termsand the elderly are already beginning to more radical reconceptualization of urban of routes and paths and connections are design given the speed, height, exposure, needed. And we need more innovation in byens øjne – office for urban quality is an independ- lighting requirements and parking needs (1) Ann Forsyth & Kevin Krizek, Urban De- the field where urban design and cycling ent consultancy office consulting public and private of cyclists? Are cyclists really just using sign: Is there a Distinctive view from the meet and where the quality of the cycling clients on architecture, urban development, mobility and sustainability, building capacity, and creating another form of vehicle similar enough to Bicycle? in Journal of Urban Design, Vol. experience is decided. and communicating new knowledge about city life. the car to make many of the auto-oriented 16. No. 4. 531-549, November 2011

×