Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012.06.10.cv ht

1,552 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2012.06.10.cv ht

  1. 1. CV inklusiv værkoversigt/publikationslisteHenning Thomsen Fakta Ejer af byens øjne - kontoret for bykvalitet. Arkitekt 1992. Far til Agnes på 16 år og Arthur på 12 år. Født den 18. november 1963 i Søgaard, Sønderjylland. Nøgle- Formidling, kommunikation, planlægning, byudvikling, strategisk kvalifikationer udvikling, byliv, bykvalitet, bæredygtighed, proces, programmering, facilitering. Har skrevet og forelæst om arkitektur, byer og bæredygtighed i Dan- mark og udlandet.. Uddannelse Executive MBA, master af management development, Copenhagen Business School, 2006-2008. Visiting scholar, (hos professor Dalibor Vesely), Cambridge University, England, 1994-1995. Arkitekt, Arkitektskolen i Aarhus - afdeling X, 1985-1992. Exam. art. i samfundsfag (Pol.Sc), Århus Universitet, 1982-1986. Ansættelser Byens Øjne - Kontoret for Bykvalitet (ejer og grundlægger), 2011 - Schønherr (leder planlægning), 2011 - 2012 Gehl Architects (seniorkonsulent), 2009 - 2011. DAC/Dansk Arkitektur Center (divisionschef), 2008 - 2009. Akademisk Arkitektforening (direktør), 2005 - 2008. Realdania (projektchef), 2002 - 2005. By- og Boligministeriet (sekretariatsleder), 1999 - 2002. Kunstakademiets Arkitektskole (forsker), 1993 - 1999. Øvrige Censor ved Plan, By og Proces, Roskilde Universitet, 2011 - aktiviteter Ekstern lektor i Urban Design Teory, DIS/Danish Institute for Study Abroad 2011 - Trustee & Thought Leader, Clear Village Foundation, London, UK, 2009 - Commission on Cities and Climate Change, World Future Council, Hamburg, Tyskland, 2008 - CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank, 2008 - 2009. Udvalgte Byens Øjne: Rådgivningsopgaver for bl.a. Frederiksberg Kommune, projekter Freja Ejendomme, Dansk Arkitektur Center, Vienna Tourist Board, Heinrich Böll Stiftung, Bicycle Innovation Lab, Arkitektens Forlag, m.fl. Schønherr: Byliv på Sankt Annæ Plads, inviteret parallel opdrag, udpeget som bedste forslag, maj 2012 Aalborg Øst - City in between, prækvalificeret konkurrence, 2012 Helhedsplan for Kanalvejsområdet, Kgs. Lyngby, 2012. Gehl Architects: Sugar House Lane, London, UK. Byudvikling i tidligere industriområde syd for den kommende Olympiske Park i London. 2010 - 2011. Capacity Building – ITDP/Institute for Transport and Development Policy, Indien. Særligt fokus på bykvalitet og bedre vilkår for fodgæn- gere og cyklister. 2010 - 2011. Timpuri Noi – Bukarest, Rumænien. Forundersøgelse og program- meringsskitsering på byudviklingsprojekt på tidligere industrigrund i Bukarest. 2010.
  2. 2. CV inklusiv værkoversigt/publikationsliste Udvalgte Waterfront Development, Gdynia, Polen. Byudvikling på havneområ- projekter det i Gdynia. Bygherrerådgivning, programmering, masterplan, 2009. - forsat Billund Bymidte – Planlægningskonkurrence (1. præmie). Indbudt konkurrence udført sammen med Årstiderne Arkitekter og Mindfolio. DAC: Bæredygtige Byer – videnindsamling og analyser. Bæredygtige Byer er såvel en ny afdeling som en on-line videnplatform udviklet i samarbejde mellem Realdania, Dansk Arkitektur Center og Miljømini- steriet. I projektet indgik også symposier og ekspertseminarer. Bæ- redygtige Byer projektet dannede omdrejningspunktet for Danmarks bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig i 2008. AA: Arkitektur der forandrer – videnindsamling, analyser og bog Projektet er skabt i samarbejde med Integrationsministeriet som et af de projekter den daværende regerings ghettoudvalg igangsatte for at fremme en bedre udvikling i belastede boligområder. Projektet resul- terede bl.a. i en bog, der fik titlen Arkitektur der forandrer, som blev udgivet i 2010. Realdania: Projektchef med ansvar for udvikling af Realdania Debat, der er Realdanias videns- og debatorgan for medlemmerne. Desuden ansvarlig for forskellige udviklingsopgaver samt bidrag til den filantro- piske projektudvikling. Sekretariatsleder i Byforum – politisk rådgivning, videnformidling og analyser. Byforum blev etableret som tænketank for by- og boligmi- nister Jytte Andersen. I tilgift til den direkte rådgivning af ministeren indsamlede og udviklede Byforum ny viden om byudvikling. 2000 - 2002. Bøger Den gensidige afhængigheds umiddelbarhed – forestillinger om bæ- redygtighed i det 21. århundrede, i Synsvinkler - danske arkitekturma- nifester i det 20. århundrede, Kunstakademiets Arkitektskole, 2009. Future Cities - The Copenhagen Lectures, (ed.), Fonden Realdania, København 2002. Change and Choice – On Globalisation, i European Cities in a Global Era - Urban Identities and Regional Development, Miljøministeriet, København 2002. Boligpolitik - Fremtidens befolkningssammensætning, Byforum Pub- likationer #1/2001 (s.m. økonom Hans Kornø Rasmussen). Tarzan i Struer – eller: Overvejelser om flydende rum, i Dansk Arki- tektur Årgang 2000 - en arkitekturkritisk antologi, udgivet af Statens Kunstfond og Fonden til udgivelse af Arkitekturtidsskriftet B, Køben- havn 2002. Artikler When people take charge, Urban Design, #122 Temporary Urbanism, Sprng 2012, Urban Design Group Journal, UK Stationsområdet på Carlsberg - Når tegnestuer arbejder sammen, Arkitekten #10 - 2011. Rebuild21 konference - når verden forandres, Arkitekten #10 - 2011. Midlertidighedens Muligheder, i Arkitekten #8, 2011. Oplevelsesby, i Arkitekten #8, 2011. Arkitektur til nedslidte bydele – om Bauman Lyons Architects, Leeds, i Arkitekten #15, 2004.
  3. 3. CV inklusiv værkoversigt/publikationsliste Artikler Om Leeds og andre byer - interview m. Z. Bauman og I. Bauman, i - forsat Arkitekten #14, 2004. Die Stadt ist ein Gemeinschaftsprojekt, Leder i Raum & Mehr, #1, 2004. Europæiske bypolitikker, i Byplan #1-2, 2004. Governance & Urban governance, Strategioplæg til ACE (Architect’s Council of Europe, Bruxelles, 2003). Gode råd i en kold tid & Spis brød til, Kommentar trykt i henholdsvis Kristeligt Dagblad d. 8.1.2002 og Politiken d. 10.1.2002. METROPOLIS 6th International Conference Rotterdam, i Arkitekten #02, januar 2002. Den søde KLÖE – anmeldelse, i Arkitekten #02, januar 2002. Byernes Bertel, Kommentar trykt i Berlingske Tidende d. 13.12.2001. Verdensbyer (leder), i Arkitekten #29, december 2001. Arkitekturen og bypolitikken, ArkitekturNet.dk, nov/dec 2001. Fremtidens byer, i Stads- og havneingeniøren, 11/2001. Robust bygningskunst – Kunstmuseum i Walsall, i TEGL no. 3, sep- tember 2001. Arkitektur-integration, i Arkitekten #09, april 2001. Kreativ byudvikling, i Byplan #4/5-2000. Andengenerations bypolitik, i Byplan #4/5-2000. Mellem yderpunkter – arkitekturpolitikken ved en skillevej, Arkitek- turNet.dk, oktober 2000. Tate Modern i London, i TEGL No. 3, september 2000. Arkitektur [Forskning] Politik, ArkitekturNet.dk, september 2000. Bedre Byer, TEGL No. 1, marts 2000. Fælles værdier/fælles byggerier - om arkitekturens mål og midler, Formidling i Forelæsninger om arkitektur, byudvikling og bæredygtighed på øvrigt Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus, samt ved udenlandske arkitektskoler og konferencer i Danmark, Sverige, Eng- land, Tyskland, Østrig, Italien, Polen, Indien og USA. Undervisning i arkitekturhistorie og -teori og urban design teori på Kunstakademiets Arkitektskole og DIS (Danish Institute for Study Abroad).

×